Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Förtroende och tillit urholkas snabbt

Solidariteten är svårt att tvinga fram, den måste vara frivillig. Lars Trädgårdh, professor i historia, sa i en radiointervju att det primära ansvaret som politikerna har är gentemot sina egna medborgare. Välfärdsstaten, menade han, är som ett försäkringsbolag och politikerna måste för att behålla förtroendet leva upp till kontraktet med medborgarna. Det är så tydligt att just där brister det i dag.

Tiggarna, Rumänien och EU

Frågan om vad man skall göra med de romska tiggarna känns en smula hopplös.Det talas om att ge hjälp på plats, i Rumänien. Frågan är hur effektivt detta är. EU ger, genom sina strukturfonder, Rumänien 31 miljarder euro (c:a 290 miljarder SEK) under en sjuårsperiod. Det ger c:a 4,5 miljarder euro (drygt 41 miljarder SEK) per år. Och det ger uppenbarligen inte de resultat man hoppas på. Grundproblemet är att Rumänien är ett dysfunktionellt och korrumperat land som egentligen inte platsar i EU.

Pyramidspel lyfter Bitcoin

En rad pyramidspel i länder som Kina, Indien och Ryssland lyfter Bitcoin. Just nu är det förmodligen av bra idé att gå in och köpa – om man bara säljer i tid. Tyckte först att situationen på ett bra sätt illustrerar värdet av utbildning. Om befolkningen i dessa länder haft högre utbildning skulle de ha insett att det inte i längden går att tjäna pengar på detta sätt. Men så inser jag att vi svenskar gör exakt samma sak – genom att köpa bostäder för lånade pengar. När räntan återvänder till normalnivån kommer marknaden att krascha.

Stor risk och låg vinst att diversifiera valuta?

Att flytta sparpengar till bankkonton utomlands innebär visserligen en valutadiversifiering, men samtidigt en större risk än att behålla dem i svenska kronor. Växelkurser varierar mer än Riksbankens mål om 2% KPI-inflation. Sedan Riksbanken i sin desperation över att man inte lyckas uppnå det helt godtyckliga penningpolitiska målet om 2.0% i KPI-inflation gått ut med att man aktivt vill försvaga kronan har möjligheten tagits upp här på bloggen att flytta sparkapital bort från svenska kronan SEK.

Det duger inte

Efter dagens presskonferens med Åsa Regnér och Ylva Johansson förstår vi att det är kommunerna som kommer att få lösa problemet med att flyktingtillströmmningen är lite högre än vad Sverige klarar av. Att Sverige ansöker om medel från EU är förstås bra, men det löser inte så mycket. Det behövs sannolikt extraordinära insatser – som koordineras från statlig nivå. Problemet så här långt handlar inte om flyktingstillströmningen till EU – det vore lätt för EU att som helhet ta emot tre miljoner flyktingar – problemet är att en alltför stor proportion söker asyl i Sverige.

En cynisk flyktingpolitik

Krisen i flyktingmottagandet är bara en av många konsekvenser av en ogenomtänkt politik. Sverige har de mest generösa ekonomiska och praktiska villkoren för flyktingar. Alltså vill de flesta flyktingar komma hit. Det är knappast raketforskning. Samtidigt finns inga lagliga vägar för dessa flyktingar att komma till Sverige. Och det kommer knappast att skapas några sådana heller – eftersom det skulle öka inflödet ytterligare. Så för att ta sig till Sverige riskerar flyktingar och migranter sina liv i båtar på Medelhavet, för att bara nämna en av strapatserna på vägen.

25 Minuter – ny podcast om investeringar & personlig framgång

Finans- och börssajten Tradevenue har lanserat podcasten 25 minuter. Programledare är den fd hedgefondförvaltaren Karl-Mikael Syding och den blivande författaren Ludvig Sunström. Podcasten släpper nya avsnitt varje måndag och ni hittar det första avsnittet direkt hos Tradevenue. Ni kan lyssna och prenumerera på podcasten via Soundcloud och iTunes. Förutom måndagsavsnitten kommer man även släppa oregelbundna extra inslag med kända näringslivspersoner och entreprenörer.

radio bubb.la – 5/11

I dagens radio bubb.la kontemplerades lugnet före stormen där värdsliga makter förhandlar och bygger allianser i ett allt mer anspänt geopolitiskt läge, den hastigt förfallande svenska sjukvården, det exceptionella vinåret 2015, unik chans att förvära Järnladyns eleganta kostymer, mediahuset Stampens nära förestående konkurs, Folkpariets vänsterprassel med S och V, Martinsfest får nytt namn i Düsseldorf och Houston, Texas avvisar kontroversiell antidiskrimineringslag efter kampanj dominerad av toalettfrågor.

Avsnitt 71 – Här kommer domedagståget! Tut tut!

Det är inte muntert i den digitala Frihetsfaxen-studion idag. Kristian blir snabbt deprimerad över immigrationsfrågan och ångesten är ett faktum. Hanna tar dock sitt ansvar och leder tappert avsnittet till sin slutdestination. Kanske finns det ett liv efter immigrationskatastrofen.

Interaktiv medborgerlig skrivelse 2

Jag fortsätter här genomgången av skrivelsen från Västerbottens markägareförenings skrivelse till regeringen. Här har jag endast tagit bort mindre stycken, mest upprepningar. Jag har även lagt till mindre stycken och förklaringar. Hade jag skrivit själv hade det varit så annorlunda att det inte varit någon idé att visa denna milda redigering av deras text. Har också lagt in en passus i kursiv i texten om körning på vatten, 3.4.2.

Vips tog det slut

I dag kommer regeringen att skicka in en begäran till EU-kommissionen om att omplacera asylsökande till andra EU-länder. Detta kan inte kallas annat än ett desperat nödrop från en regering som förlorat kontrollen. Men det är fortfarande blott en förhoppning. Den svenska regeringen har talat för döva öron i månader nu, och det finns egentligen ingenting som tyder på en vändning i denna fråga på europeisk nivå. Endast en knapp procent av de 160 000 asylsökande som ska fördelas har fått en destination. Men inte ens hundra stycken har de facto flugits till det land som ålagts att ta emot dem.

Svensk media – en åsiktsbubbla

Jag log när jag lyssnade på radions Studio Ett igår. Ett inslag handlade om att vi var och en i allt högre grad bara tar del av åsikter från dem vars åsikter vi redan delar. Därmed avstår man från att lyssna på andras åsikter, Lätt att det blir internt och att man sluter sig inne i sina kluster: Internets sökfunktioner blir allt mer avancerade och samtidigt som det blivit enklare att hitta exakt det vi söker så varnar flera forskare för att nätet riskerar att skapa en slags digital åsiktsbubbla, att vi bara får bekräftelse på de åsikter vi redan har.

Frågetecken kring haveri i flygledningssystemen

Under en period i eftermiddags slogs de svenska flygledningssystemen i södra Sverige ut, vilket felaktigt kallades för flygradar. Det finns en lång rad frågetecken kring detta, då man skyller på en solstorm. Till en början har man inte någon flygradar i civilflyget, generellt. Istället har alla flygplan transpondrar, som hela tiden rapporterar position, höjd, riktning och fart1.. Detta tas emot av flygledningssystemet och ger en lägesbild för trafikflyget. Det hela kallas sekundärradar. Någon aktiv radar finns i princip inte civilt. Samma signaler plockas upp av en mängd privatpersoner och sammanställs hos t ex Flightradar 24. Detta väcker en del frågetecken.

Sluta rösta på politiker som driver en bakvänd drogpolitik!

Betyder människoliv något för svenska politiker? Den repressiva svenska drogpolitiken skördar allt fler människoliv. I många andra länder begriper man att en hårdhänt drogpolitik bara skapar fler problem – och väljer därför en mjukare linje, som att avkriminalisera innehav av droger för personligt bruk. Detta skedde senast härom dagen på Irland. Frågan är varför svenska politiker vägrar att ens se kopplingen mellan den förda politiken och dess effekter. I Sverige blir problemen allt värre. Länder med en mer liberal drogpolitik har betydligt lägre drogrelaterad dödlighet. Inom vilket annat politikområde som helst skulle sådana samband tas på allvar. Men när det gäller droger vill man inte ens diskutera saken.

FLASH: Kriminalvårdens IT-system ligger nere

Hela Kriminalvårdens IT-system ligger nere sedan nätleverantören ska ha någon form av avbrott. Myndigheten har gått upp i sk stabsläge eftersom ingenting fungerar, dvs man har kallat in en krisledningsstab. Inga IT-system ska fungera, vare sig på häkten, anstalter, inom planering eller på regionkontor och kriminalvården är därmed lamslagen i brist på inövade manuella reservrutiner. Tydligen bygger myndighetens IT-system på centraliserade system där kommunikation mellan olika noder måste fungera. Och den kommunikationen ska nu ligga nere.

Radio Mises 66: Jeff Deist – President för mises.org

Studion gästades av Jeff Deist, president för amerikanska mises-institutet. Ett mer radikalt möte än väntat. Jeff är från början skattejurist, men tog över styret av institutet för drygt ett år sedan. Mitt i internetåldern tror han fysiska möten är nyckeln till friheten. Vänster-högerskalan har ersatts av en konflikt mellan vanligt folk och galningar. Jeff har även en del åsikter om den pågående migrationen i Europa och USA. Slutligen en annorlunda, icke politiskt korrekt, bokrekommendation: Flashman.

Ekonomisk analfabetism i Aftonbladet

Fredrik Virtanen lät publicera en ledarkrönika i Aftonbladet 31 oktober under rubriken De rika kan försörja våra äldre i 220 år. Bl.a. skriver han: “I Sverige finns 147 miljardärer, enligt tidningen Veckans affärer. Kul för dem. Antalet miljardärer har fördubblats på tio år. De har en samlad förmögenhet på 1 120 miljarder kronor. Det är definitivt mycket, närmast ofattbart mycket.”

Alliansen gjorde utvisningarna möjliga

Fackförbundet Byggnads har kritiserats hårt för att man angav en lön på 32 000 kronor i månaden – och att personer som kommit till Sverige för att få jobb i byggsektorn och fått 19 000 kronor i månaden därför har blivit utvisade. Byggnadsarbetarförbundet menar att de inte har gjort fel, utan enbart angivit medellönen för en byggnadsarbetare i Sverige. Det är med andra ord inte Byggnads som bär skulden till det inträffade.

Med öppet bogvisir

Arbetsförmedlingen är en jätteinstitution som slukar närmare 80 miljarder kr per år. För dessa pengar får vi en dysfunktionell myndighet som inte lyckas med sitt uppdrag ens i de enklaste av fall och som nu åläggs att bidra till etableringen av tiotusentals nyanlända med låg eller ingen utbildning. Det är en utmaning som heter duga. Jag pratade med en före detta arbetsförmedlare för en tid sedan. Personens berättelse om en myndighet som helt enkelt inte fungerar – överbelastade och bristfälligt utbildade handläggare, ingen styrning, inget enhetligt sätt att dokumentera eller handlägga – bekräftade dessvärre min negativa bild. Om du vill ha ett jobb – gå inte till Arbetsförmedlingen.

Frihetskampen måste bli mer än bara sekterism!

Varför är det så svårt för frihetens idéer att vinna politisk mark i Sverige? Jag tror att en del av problemet ligger hos oss frihetsaktivister själva. Vi har en tendens att uttrycka oss på ett sätt som visserligen är rätt i sak – men svårtillgängligt för vanligt folk. Och om man uttrycker sig på ett vardagligt sätt, som människor kan ta till sig – då får man omedelbart bannor, tillrättavisningar och upprörda kommentarer från sina egna om att man avviker från korrekt liturgi eller rent av att man är oren i tanken.

Om att dela på flyktingbördan

Att dela upp flyktingarna i Europa, så att alla länder tar sitt ansvar, verkar vara svaret på alla problem. Sverige och Tyskland ska inte bära allt själva, om vi bara delar på bördan så går det. Det hör vi från både politiker och debattörer. Det låter rättvist och välvilligt, men är det rimligt? Ska fattiga länder som Ungern, Slovakien och Polen dela på bördan? I Ungern finns det pensionärer som lever på 200 euro i månaden. Hur delar man bördan där?

Interaktiv medborgerlig skrivelse

Här är ett försök att ge en annan utformning av den skrivelse Västerbottens markägareförening skickat till regeringen. Jag har lagt till en innehållsförteckning baserad på mellanrubriker och en sammanfattning i punktform. Dessutom har jag tillfört en del nya uttryck. Ändå har jag försökt hålla mig till den grundtext markägareföreningen åstadkommit. Hade jag börjat från scratch med en egen text hade den sett mer annorlunda ut.

Hans Palmstierna i Det goda samhället

Institutets Hans Palmstierna begår idag premiär på Det goda samhället. Nils Lundgren skrev där nyligen om lag och statens våldsmonopol. Hans svarar att lagen är både äldre och större än våldsmonopolet. Förr behövde man inte en politisk union för att upprätthålla lagen och man behöver det inte heller idag.

Finansministern: Svenska folket underbeskattat

Finansminister Magdalena Andersson vill ha en extra skatt på bankerna. Orsaken är att banksektorn är ”underbeskattad”. Det enda hon kan mena är att svenska folket är underbeskattat. Man borde kunna kräva att en finansminister, som påstår sig vilja höja skatten för banker, kan visa att det faktiskt blir aktieägarna och inte kunderna som betalar. Det har Magdalena Andersson inte kunnat visa och det lär hon heller inte kunna göra innan lagen ska träda i kraft.

Media bizarro

Mediebevakningen av morgonens tömning av det stora migrantlägret på ockuperad mark i Malmö har varit smått bisarr. SVT har direktsänt hela dagen, som om det var en händelse av nationellt eller internationellt intresse. I själva verket har polisen gått in och avlägsnat individer som olovligt befunnit sig på annans mark. Det är klart att en rättsstat måste agera så. Alternativet är en form av anarki där äganderätten är avskaffad och vem som helst har rätt att stjäla, ockupera och tillvarata annans egendom. Så kan vi inte ha det. Det enda tragiska i denna historia är att avhysningen dröjde så förfärligt länge. Ja, och så mediernas rapportering, förstås.

Läsarfråga: Hur förvalta 750 000:- SEK?

En läsare har genom vanligt sparande och boende i hyresrätt sparat ihop 750 000:- SEK utan spekulation. Det är inte aktuellt att köpa någon bostad, men med Riksbankens uttalanden om att aktivt försvaga kronan väcks frågeställningen om hur dessa 750 000:- ska förvaltas.

Donera till crowdfunding som ska översätta “Porr, horor och feminister” av Petra Östergren

Petra Östergrens bok Porr, horor och feminister kom ut för ganska länge sedan på svenska. Den svenska sexköpslagen utvärderas fortfarande inte på vetenskapliga grunder. Rose Alliance har gjort många försök att föra sin egen talan, men fortfarande lyssnar man inte. Vården vittnar om ökade fall av sexuellt våld. Amnesty international förespråkar en avkriminalisering. Ändå låtsas svenska feminister som att det regnar. De är byråkrater som bryr sig mer om att byråkratin ska passa deras verklighetsuppfattning och idéer om att kvinnor inte kan bestämma själva…

Indoktrineringsproblem i Härlanda-Örgrytes stadsdelsnämnd när det politiska blir det universella

Sverige är ett genompolitiserat land och skolan är inget undantag. Organisationer av alla möjliga slag bearbetar skolbarn, allt från Scientologiska droginformation.nu som berättar om hur hasch blandas med bajs, till undervisningsfilmer om politik som bara råkar berätta mest om socialdemokratin är två exempel (det senare ett exempel från min högstadiegång när UR råkade skicka lite vinklat informationsmaterial). Utbildningsfabriken bör få vem som helst att inse att staten minsann inte slarvar med skaften, även om skolresultaten pekar neråt.

Naturligtvis har nötkreatur miljöpåverkan

Naturligtvis har nötkreaturs utsläpp av växthusgaser en miljö- och klimatpåverkan. Likväl handlar det om kretsloppsutsläpp, och om man kan acceptera utsläpp av kretslopps-CO2 och kretsloppsdiväteoxid måste man rimligtvis även acceptera utsläpp av kretslopps-CH4. Accepterar man utsläpp av kretslopps-CO2 och kretslopps-H20 måste man i konsekvensens namn även acceptera utsläpp av kretslopps-CH4. Kretslopp som kretslopp.

LOV blir kvar

Glädjande besked från regeringen om LOV – Lagen om valfrihetssystem. Uppdraget att undersöka hur frågan om hur etableringsfriheten för vårdcentraler skulle kunna begränsas lyfts bort från utredningen. Egentligen är detta det enskilda förslag som jag är mest kritisk mot. I övrigt är det bara bra om kommuner och landsting kan utforma reglerna lite olika, det blir ett slags institutionell konkurrens som gör att olika huvudhen kan lära av varandra.