Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sanningsministeriet – Yesterday never dies

Det inre partiet inleder med att fråga sig vem som är maskulin, för att sedan konstatera makten i kungens talade ord. Vi fortsätter med att ge regeringen rätt att utfärda undantagstillstånd, eller kanske ändå inte. Vi går även på djupet in i del två av vår följetong rörande Scrutons konservatism och undersöker kapitalismens sköte och skönhetens kapital.

Sanningsministeriet – Sagan om nationen

Det inre partiet bryter av det pandemiska läget med en sportslig jämförelse av olika typer av skytte. Därefter noterar vi hur Sagan om ringen var tidigt ute med att varna oss från den härskarring som nu lockar världens ledare och imperier. Vi låter därefter Scruton vara vår ledstjärna i sökandet efter grunden för nationen och samhörigheten mellan människor.

Sanningsministeriet – (S)ammansvetsade krediter

Det inre partiet inleder med att häpnas över filmlika fritagningsförsök och vildsinta viltstängsels-vurmanden. Vidare gräver vi oss ned i det rådande börsraset för att sen fråga hur det svenska folkets konsumtionsskuldsättning kunnat bli så stor. Vi fortsätter med en förhoppning om en partiöverskridande migrationsöverenskommelse tills vi slutligen måste fråga oss om högern egentligen är postmodern.

Sanningsministeriet – Nu är gränsen nådd

Det inre partiet är delvis satt i karantän och inleder med att fråga oss hur farligt ett virus kan vara. Därefter går blicken rakt genom de hellenska grindarna vid Thermopyle och undrar om historien kan upprepa sig själv igen, efter två och ett halvt millennium.

Sanningsministeriet – Förnedringsrånade föräldralösa

Det inre partiet klagar kärnfullt kring kommunikationens förgörande effekt på tillförlitlighet och står på darrande ben inför EU:s framtida skatterätt. Därefter hjälper vi statsministern att förstå hur många våldsbrott en schweizisk skattepolitik skulle medföra, och dyker djupt ned i debatten om förnedringsrån.

Sanningsministeriet – Artificiell integration

Det inre partiet sammanstrålar på årets deppigaste dag och lyser upp i mörkret med tydliga mål och en litterär utmaning för det nya året. Därefter dyker vi längre ned i vår segregerade skola än Ibrahim Baylan, och diskuterar både kuddflickor och Danderydsbussar.

Sanningsministeriet – Det tradikala 20-talet

Det inre partiet har firat in det nya året och konstaterar att champagnen nog kan ha öppnats för tidigt i det förra avsnittet. Vi går till oraklen trots att deras uppgift är naturligt svår, men vi försöker ändå spana framåt in i det kommande 20-talet.

Sanningsministeriet – Marsbas eller död

Det inre partiet kör in i 70-talets framtid med Musks visionära ledarskap. Vi letar efter utopiska visioner om framtiden – vad vill vi som samhälle egentligen? Och varför? Därefter finner vi den gyllene medelvägen mellan demografisk implosion och explosion, och fostrar barn för T+1.

Sanningsministeriet – Djuphögerns Tiberium

Det inre partiet är tillbaka med gusto och inleder med nationalsången och en partikulär svensk kanon. Senare klampar arbetarmän och akademikerkvinnor in och positionerar sig i en komplex parningslek. Vidare diskuterar vi högerns oceaniska djup och det mystiska Tiberium som kan störta staten, tills vi slutligen utvärderar folkomröstningar som en 10-årig räddningsplan.

Sanningsministeriet – Tvingande solidaritet

Det inre partiet gläds över att skolverket gör antiken till historia (igen) och diskuterar sedan Blizzards yttrandeflexibilitet. Veckans nyord är användbart för att göra tvång till givmildhet, och årets EU-kommissionärer är användbara för att göra givmildhet till makt.

Sanningsministeriet – Klarpillra civilkärnan

Det inre partiet rekommenderar först och främst skinn i spelet för att inte drakarna ska ta oss efter en jordbävning. Vi konstaterar även att arbetslöshet har vissa flärdfulla fördelar. Därefter tar vi ett klarhetspiller för att tillfälligt träda ut ur den politiska overtonellipsens idéburna Truman-värld.