Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sanningsministeriet – Räntesläggan

Det inre partiet diskuterar idag de intecknades förband och påpekar hur räntesläggan slår extra hårt just i Sverige samt undrar om det kan vara moraliskt rätt att vara oansvarig. Därefter går vi djupt ned i det kaninhål som är sparande och undrar vilken nytta man egentligen får av att se pengabingen växa. Vi avslutar med att diskutera de nödvändiga klimatinskränkningarna i demokratin.

Sanningsministeriet – Under kriget tiger lagen

Det inre partiet är tillbaka på kryptobollen och pratar om implosionen i FTX där vi redogör för vad som hänt och sen frågar om det är bra för krypto, vad detta säger om investeringsklimatet samt hur ruttet kryptoträdet är. Därefter påpekar vi ryska krigsbrott i Ukraina för att sen diskutera vad ett krigsbrott egentligen är och vad de syftar till.

Sanningsministeriet – Krypto med Niclas Wimmerstedt

Det inre partiet bjuder in kryptogurun Niclas Wimmerstedt för en djupdykning i kryptovärlden och börjar med att reda ut om bitcoins kan bli pengar. Därefter funderar vi på det framtida förhållandet mellan kryptot och staten, för att avsluta med juxtapositionen mellan pengatvättande oligarker och finansieringen av Ukrainas frihetskämpar.

Sanningsministeriet – Alla ska in

Det inre partiet är idag samlat på gemensam ort och talar om Tidöavtalet med fokus på kriminalitet. Vi pratar om paradigmskiftet i rättspolitiken och hur det ska genomföras. Därefter går vi in på förslagen för hur regeringen avser knäcka gängkriminaliteten och avslutar med att principiellt försöka avgöra var gränserna går för trygghet kontra frihet. DESSUTOM släpper vi ett eftersnack unikt till våra Patreonmedlemmar!

Sanningsministeriet – Högerspöket på Tidöholm

Det inre partiet inleder en följetong vi kan komma att kalla för Tidötongen. Idag avhandlar vi migrationsavsnittet i det nya Slottsavtalet och bryter på ett målande vis ned det i tre huvudsakliga abstraktioner: 1) de ska inte in, 2) de som är inne ska assimileras, och 3) resten ska ut. Vi avslutar med råd till vänstervintrare hur man bäst går i bivack.

Sanningsministeriet – Den enes bröd, den rödes död

Det inre partiet inleder med att konstatera 250 timmar av politisk briljans. Vi beklagar därefter Drottning Elizabeths bortgång och spår monarkins fall. Därefter dissekerar vi valresultatet i långbänk och lyfter partiet Nyans uppgång, Socialdemokraterna och vänsterblockets ständiga förfall, de ungas politiska högerfödelse och SD:s multikanala framgångar.

Sanningsministeriet – Fimbulvintern kommer

Det inre partiet är tillbaka med kraft och pratar idag om ämnen från två av våra favoritpartier. Vi inleder med att diskutera Nooshi Dadgostars ekotutfrågning och undrar om vi ska vara glada eller rädda. Därefter reder vi ut det svenska elhaveriet en gång för alla och förklarar skillnaden mellan elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist, för att sen i långbänk konstatera att det nu är kört. På riktigt.

Sanningsministeriet – Framtidens krig

Det inre partiet pratar idag om Wagner och Svartvatten i form av privata proto-arméer och hävdar att det egentligen är ett sundhetstecken att färre reguljära soldater dör. Därefter pratar vi inte om abort utan lyfter författningsdomstolars och konstitutioners roll, USA:s demokratiska splittring och åt vilket håll en domstol lutar.

Sanningsministeriet – Imperium skall med kulor byggas

Det inre partiet börjar med att definiera EU:s yttre gränser och ställer oss frågan på vilka grunder man bör få gå med i klubben. Därefter finner vi hur pistolhotsbyråkratiseringen från staten hotar konkurrensen och begränsar våra startups. Slutligen argumenterar vi för 1000 gånger mer ammunition inför nästa krig.

Sanningsministeriet – Det är lagringen, dumbom

Det inre partiet pratar idag om el och energi. Vi inleder med att nedmontera argument som länkar minskad energikonsumtion med utveckling. Målet bör vara en Dysonsfär så att solens strålar aldrig når oss igen (förutom som energi). Därefter lyfter vi den hållbara energins fundamentala problem med lagring, och konstaterar att valet står mellan 500 Northvolt och 10 Lettland.

Sanningsministeriet – Djupsosseriet

Det inre partiet förskräcks av den avgrund som är djupstaten. Vi går igenom den socialdemokratiska hegemonin, hur den genomsyrar strängt taget alla delar av samhället och rekommenderar högern att sälja ut allt. Därefter liknar vi betygssystemet vid kapitalismen och visar hur allt är nedströms från betyg, vilket leder oss till den enda sanningen: relativ betygssättning är den svenska skolans Alexanderhugg.

Sanningsministeriet – Techslakt

Det inre partiet inleder med att konstatera att humor inte bör vara psykologiskt försvar. Därefter giljotinerar vi techbolagen medelst räntepolitiken. Har techbubblan spruckit? Vi avslutar med lönsamma företags lyxkonsumtion i form av mångfald, hållbarhet och CSR/ESG samt lär ut hur man bäst betalar sina skyddspengar till maffian.

Sanningsministeriet – Staten och kapitalet sitter i samma galär

Det inre partiet konstaterar att Musk går full yttrandefrihetstaliban och säkerställer det fria ordet. Därefter visar vi hur kapitalet (och kanske staten) kan bli vår allas hyresvärd genom lån till alla och resonerar om vad som händer när räntan går upp. Vi pratar slutligen om den renhetsspiral som håller på att cancela Ryssland och ta bort vår egen yttrandefrihet på kuppen.

Sanningsministeriet – Björnfällan

Det inre partiet vill idag förklara varför hyckleri inte är hyckleri och flyktingar inte är flyktingar. Vi lägger fram fyra olika förklaringsmodeller för att beskriva den svenska debatten kring ukrainskt asylmottagande. Därefter undrar vi om inte den ryska björnen gått i jänkarnas fälla. Är detta schack matt?

Sanningsministeriet – Truckfrihet

Det inre partiet konstaterar krig. Vi gräver djupt ned i den auktoritära fåra som öppnats i Kanada, och förundras över rättslöshetens intåg. Vi synar konflikten med glasögon av krypto och klass. Därefter spekulerar vi i om inte normlöshet leder till förtryck, för att sedan avsluta med att undra om lagligheten av att lagstifta om laglöshet.

Sanningsministeriet – Elitdebatt utan slödder

Det inre partiet öppnar idag portarna till frågan om gatekeeping. När fler får vara med, blir kvaliteten sämre? Och gäller det också för vår offentliga debatt? Därefter proklamerar vi full enighet hos världens främsta profeter om den stundande krisen i befolkningsfrågan. Men kanske finns ett malthusiskt ljus i slutet av tunneln?

Sanningsministeriet – Utan poler ingen politik

Det inre partiet inleder innevarande år med att blicka framåt och ställer sig frågan vad som blir viktiga valfrågor. Ur en tvåfaktorsmodell baserad på objektiv viktighet och nivån av politisering lyfter vi valvinnare och dekisfrågor. Vi avslutar med att ta på oss de ekonomiska glasögonen och spår ond bråd finansiell död med krypto, vår frälsare.

Sanningsministeriet – Temaavsnitt: Islam(ism?)

Det inre partiet fokuserar idag på islam. Vi inleder med ett ramverk för olika delar av islam globalt och förankrar oss därefter i den svenska samhälleliga och politiska myllan. Vi avslutar med att identifiera några områden där en kompromiss lär bli svår att finna.

Sanningsministeriet – Specialavsnitt: sjuk vård

Det inre partiet fokuserar idag på sjukvården. Vi inleder med att spana kring vilka faktorer som driver sjukvården i fördärvet och går därefter deprimerat igenom de troliga svaren – protip: bli inte sjuk. Vidare lägger vi fram en privatiserande lösning som kan leda det svenska folket i såväl hopp som förtvivlan.

Sanningsministeriet – Makt i takt

Det inre partiet börjar med nutidshistoria – ibland så gammal som Kosovo Polje, 1389 – och tar oss sedan an djupstaten där vi letar med ljus och lykta efter den egentliga makten. Vi definierar därefter Katedralen och hur makten sipprar bort från de folkvalda. Sen ger vi exempel på hur även yttrandefriheten kan separeras från politisk kontroll.

Sanningsministeriet – Nätverksstaten

Det inre partiet kommer här med en fristående uppföljare till föregående avsnitt. Vad kommer efter nationalstaten? Vi diskuterar de teknologiska rekvisiten för nätverksstaten och vad som behövs för att den skall bli en realitet. Därefter vidgar vi sanningen och låter djungelns lag gå loss på idémarknaden.

Sanningsministeriet – Specialavsnitt: En enhet svensk, tack

Det inre partiet väljer idag att fokusera avsnittet på nationalismen. Vi inleder med mer grundläggande definitioner för att sedan beskriva nationens uppkomst, i stort hämtad från Ernest Gellners bok Nations and Nationalism. Vi diskuterar nationen som en fisktank, vad som händer när nationen stöter på patrull och om grumligt vatten kan bli klart.

Sanningsministeriet – Koordinera som Gud

Det inre partiet tänker idag stort. Vi lägger först fram en modell för hur koordineringsmekanismer skiljer sig mellan män och kvinnor. Vi förklarar det sen från grunden och låter det sedan växa till en obönhörlig katekes över folkstyret. Därefter förklarar vi hur våra hjärnor hanterar falska beskyllningar och konstaterar att smutskastning fungerar men ger några få försvarsmekanismer.

Sanningsministeriet – Sätt en hövding i styrelsen

Det inre partiet inleder idag med att muntra upp oss genom att titta på de nya budgetförslagen och se var Socialdemokratins skåp faktiskt står. Därefter kokar vi soppa på bostadsrättsföreningar och delar ett recept på hur man får ut mest smak. När smaken avtagit (eller avsmaken tilltagit) går vi vidare till ordbehandling av våldsam karaktär. Slutligen föreslår vi en ny arbetsuppgift för Skånes landshövding.

Sanningsministeriet – Kasta ut månglarna ur templet

Det inre partiet diskuterar sprängstoff idag och börjar med en tvist kring bensin. I ena hörnan står en elvurmande miljöfascist, i andra hörnan en bensinkonservativ motorman. Det blir den bästa matchen sen Pacquiao vs Mayweather. Därefter skärskådar vi den (o)kyrkliga värdegrunden, partipolitiken i kyrkan och demokratins problem i en kyrka.

Sanningsministeriet – Kvinnor har klass, män är från Mars

Det inre partiet börjar med att försöka förstå Märta Stenevi. Därefter ger vi våra läsare fyra olika sätt att definiera överklassen på, från Marx till Adlercreutz. Vi sörjer för våra systrar som kommer ha svårt att hitta män och lägger till ett nytt perspektiv i matchningsproblematiken: värderingsklyftan.