Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Sanningsministeriet – Framtidens krig

Det inre partiet pratar idag om Wagner och Svartvatten i form av privata proto-arméer och hävdar att det egentligen är ett sundhetstecken att färre reguljära soldater dör. Därefter pratar vi inte om abort utan lyfter författningsdomstolars och konstitutioners roll, USA:s demokratiska splittring och åt vilket håll en domstol lutar.

Sanningsministeriet – Imperium skall med kulor byggas

Det inre partiet börjar med att definiera EU:s yttre gränser och ställer oss frågan på vilka grunder man bör få gå med i klubben. Därefter finner vi hur pistolhotsbyråkratiseringen från staten hotar konkurrensen och begränsar våra startups. Slutligen argumenterar vi för 1000 gånger mer ammunition inför nästa krig.

Sanningsministeriet – Det är lagringen, dumbom

Det inre partiet pratar idag om el och energi. Vi inleder med att nedmontera argument som länkar minskad energikonsumtion med utveckling. Målet bör vara en Dysonsfär så att solens strålar aldrig når oss igen (förutom som energi). Därefter lyfter vi den hållbara energins fundamentala problem med lagring, och konstaterar att valet står mellan 500 Northvolt och 10 Lettland.

Sanningsministeriet – Djupsosseriet

Det inre partiet förskräcks av den avgrund som är djupstaten. Vi går igenom den socialdemokratiska hegemonin, hur den genomsyrar strängt taget alla delar av samhället och rekommenderar högern att sälja ut allt. Därefter liknar vi betygssystemet vid kapitalismen och visar hur allt är nedströms från betyg, vilket leder oss till den enda sanningen: relativ betygssättning är den svenska skolans Alexanderhugg.

Sanningsministeriet – Techslakt

Det inre partiet inleder med att konstatera att humor inte bör vara psykologiskt försvar. Därefter giljotinerar vi techbolagen medelst räntepolitiken. Har techbubblan spruckit? Vi avslutar med lönsamma företags lyxkonsumtion i form av mångfald, hållbarhet och CSR/ESG samt lär ut hur man bäst betalar sina skyddspengar till maffian.

Sanningsministeriet – Staten och kapitalet sitter i samma galär

Det inre partiet konstaterar att Musk går full yttrandefrihetstaliban och säkerställer det fria ordet. Därefter visar vi hur kapitalet (och kanske staten) kan bli vår allas hyresvärd genom lån till alla och resonerar om vad som händer när räntan går upp. Vi pratar slutligen om den renhetsspiral som håller på att cancela Ryssland och ta bort vår egen yttrandefrihet på kuppen.

Sanningsministeriet – Björnfällan

Det inre partiet vill idag förklara varför hyckleri inte är hyckleri och flyktingar inte är flyktingar. Vi lägger fram fyra olika förklaringsmodeller för att beskriva den svenska debatten kring ukrainskt asylmottagande. Därefter undrar vi om inte den ryska björnen gått i jänkarnas fälla. Är detta schack matt?

Sanningsministeriet – Truckfrihet

Det inre partiet konstaterar krig. Vi gräver djupt ned i den auktoritära fåra som öppnats i Kanada, och förundras över rättslöshetens intåg. Vi synar konflikten med glasögon av krypto och klass. Därefter spekulerar vi i om inte normlöshet leder till förtryck, för att sedan avsluta med att undra om lagligheten av att lagstifta om laglöshet.

Sanningsministeriet – Elitdebatt utan slödder

Det inre partiet öppnar idag portarna till frågan om gatekeeping. När fler får vara med, blir kvaliteten sämre? Och gäller det också för vår offentliga debatt? Därefter proklamerar vi full enighet hos världens främsta profeter om den stundande krisen i befolkningsfrågan. Men kanske finns ett malthusiskt ljus i slutet av tunneln?

Sanningsministeriet – Utan poler ingen politik

Det inre partiet inleder innevarande år med att blicka framåt och ställer sig frågan vad som blir viktiga valfrågor. Ur en tvåfaktorsmodell baserad på objektiv viktighet och nivån av politisering lyfter vi valvinnare och dekisfrågor. Vi avslutar med att ta på oss de ekonomiska glasögonen och spår ond bråd finansiell död med krypto, vår frälsare.

Sanningsministeriet – Temaavsnitt: Islam(ism?)

Det inre partiet fokuserar idag på islam. Vi inleder med ett ramverk för olika delar av islam globalt och förankrar oss därefter i den svenska samhälleliga och politiska myllan. Vi avslutar med att identifiera några områden där en kompromiss lär bli svår att finna.

Sanningsministeriet – Specialavsnitt: sjuk vård

Det inre partiet fokuserar idag på sjukvården. Vi inleder med att spana kring vilka faktorer som driver sjukvården i fördärvet och går därefter deprimerat igenom de troliga svaren – protip: bli inte sjuk. Vidare lägger vi fram en privatiserande lösning som kan leda det svenska folket i såväl hopp som förtvivlan.

Sanningsministeriet – Makt i takt

Det inre partiet börjar med nutidshistoria – ibland så gammal som Kosovo Polje, 1389 – och tar oss sedan an djupstaten där vi letar med ljus och lykta efter den egentliga makten. Vi definierar därefter Katedralen och hur makten sipprar bort från de folkvalda. Sen ger vi exempel på hur även yttrandefriheten kan separeras från politisk kontroll.

Sanningsministeriet – Nätverksstaten

Det inre partiet kommer här med en fristående uppföljare till föregående avsnitt. Vad kommer efter nationalstaten? Vi diskuterar de teknologiska rekvisiten för nätverksstaten och vad som behövs för att den skall bli en realitet. Därefter vidgar vi sanningen och låter djungelns lag gå loss på idémarknaden.

Sanningsministeriet – Specialavsnitt: En enhet svensk, tack

Det inre partiet väljer idag att fokusera avsnittet på nationalismen. Vi inleder med mer grundläggande definitioner för att sedan beskriva nationens uppkomst, i stort hämtad från Ernest Gellners bok Nations and Nationalism. Vi diskuterar nationen som en fisktank, vad som händer när nationen stöter på patrull och om grumligt vatten kan bli klart.

Sanningsministeriet – Koordinera som Gud

Det inre partiet tänker idag stort. Vi lägger först fram en modell för hur koordineringsmekanismer skiljer sig mellan män och kvinnor. Vi förklarar det sen från grunden och låter det sedan växa till en obönhörlig katekes över folkstyret. Därefter förklarar vi hur våra hjärnor hanterar falska beskyllningar och konstaterar att smutskastning fungerar men ger några få försvarsmekanismer.

Sanningsministeriet – Sätt en hövding i styrelsen

Det inre partiet inleder idag med att muntra upp oss genom att titta på de nya budgetförslagen och se var Socialdemokratins skåp faktiskt står. Därefter kokar vi soppa på bostadsrättsföreningar och delar ett recept på hur man får ut mest smak. När smaken avtagit (eller avsmaken tilltagit) går vi vidare till ordbehandling av våldsam karaktär. Slutligen föreslår vi en ny arbetsuppgift för Skånes landshövding.

Sanningsministeriet – Kasta ut månglarna ur templet

Det inre partiet diskuterar sprängstoff idag och börjar med en tvist kring bensin. I ena hörnan står en elvurmande miljöfascist, i andra hörnan en bensinkonservativ motorman. Det blir den bästa matchen sen Pacquiao vs Mayweather. Därefter skärskådar vi den (o)kyrkliga värdegrunden, partipolitiken i kyrkan och demokratins problem i en kyrka.

Sanningsministeriet – Kvinnor har klass, män är från Mars

Det inre partiet börjar med att försöka förstå Märta Stenevi. Därefter ger vi våra läsare fyra olika sätt att definiera överklassen på, från Marx till Adlercreutz. Vi sörjer för våra systrar som kommer ha svårt att hitta män och lägger till ett nytt perspektiv i matchningsproblematiken: värderingsklyftan.

Sanningsministeriet – Slutspelat

Det inre partiet kontrollerar idag både samtal, spelande och sparande. Vi inleder vår väg till världsherraväldet med att begränsa det opium som ungdomar i den ociviliserade delen av världen ägnar sig åt även på veckodagar, och går vidare till att orera och instruera i hur man *egentligen* styr de fria medierna. Slutligen har vi liksom avanzianerna sparat det mesta till sist.

Sanningsministeriet – Sex och sannlevnad

Det inre partiet är tillbaka efter en uppfriskande sommarsemester och har läst sexiga böcker under lovet. Vi diskuterar evolutionen av våra sexuella strategier med grund i biologiska fundamenta utifrån boken The Evolution of Desire. Vi lägger sedan på ett raster om det värdet av sex med insikter från boken Cheap Sex. Avslutet blir mörkt men viktigt.

Sanningsministeriet – Hårdstakar och bråkstakar

Det inre partiet blickar inåt och ser en autistisk komplott snart vid din gränskontroll. Vi reser därefter från ett virusdrabbat Europa i nutid och undersöker istället vår kultur genom tid och rum – är vi på höjdpunkten snart, eller är vi på väg ner i dekadens? Klart står i alla fall att månen snart är nära (igen), serierna faktiskt är bra, och att vi lajvar dekadent extremism på internet.

Sanningsministeriet – Klanen sitter i huvet

Det inre partiet inleder med att glädjas över att en utökad nödvärnsrätt nått finrummen i Svenska Dagbladet. Vidare frågar vi oss vad somalier och irländare har gemensamt och konstaterar att klaner är biologiska, men inte genetiska. Därefter gläds vi åt fastighetsskattens baneord men förargas över ISK:s stundande förfall.

Sanningsministeriet 200 – Metaretrospektiv

Det inre partiet anlägger idag ett metaretrospektiv och blickar tillbaka på några av de viktigaste ämnen som vi tagit upp under våra nu 200 avsnitt. Vi avhandlar solidaritetsavstånd, statens nya ersättningsreligion, medvetandets natur, anarkotyrannin och demografiska ödeseffekter. Vi avslutar med en spaning och formar en ny tumregel för mediatolkning: lögnlagen.

Sanningsministeriet – En gammal räv cuckar inte

Det inre partiet inleder med att slå mynt på plastpåseskattens förfall och introducerar ök-epitetet “plast” på allt MP föreslår. Därefter går vi djupt ned i bredd. Vi diskuterar David Epsteins bok Range och reder ut när det är bäst att vara specialist eller generalist. Hint: det beror på, men bredd är bra. Vi avslutar med att klura på den franska stundande militärkuppen.

Sanningsministeriet – Pengar är gratis och skatt är knark

Det inre partiet inleder med att konstatera att amerikansk kapitalism kan komma korrumpera Europeisk fotboll. Därefter blickar vi åter mot USA ur penningpolitikens perspektiv och pratar mot bakgrund av Modern Monetary Theory om kryptovalutor, knark och krig. Avslutningsvis diskuterar vi ett policyförslag för eviga jobb.