Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Det medicinska etablissemanget odlar muterade virus

Så kallade läckande vacciner kan vara drivande för utvecklingen av mer virulenta patogener visade en vetenskaplig studie som publicerades för fem år sedan. Konventionell visdom är att det naturliga urvalet kommer att ta bort mycket dödliga patogener genom att värddöden kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värdar vid liv men ändå tillåter fortsatt smittspridning, kan däremot tillåta mycket virulenta stammar av patogener att mutera och cirkulera i en population.

Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa. Del 2

Det grundläggande i Rockefellers strategi för vinstmaximering var att först och främst eliminera all konkurrens och att välja en stor marknad och se till att få en global dominerande position på den marknaden. Den strategin har rader av dagens hypermiljardärer tagit efter vilket förklarar deras stora framgångar. De två mest lysande exemplen i dagens världsekonomi är Microsoft och Amazon.

När boten är värre än soten!

Vaccinstrategin bygger alltså helt på att bilda S-proteiner som det egna immunförsvaret skall skapa antikroppar mot. Dessa angriper sedan S-proteinerna på viruspartiklarna och gör att dessa inte kan smitta cellerna. Det forskarna nu funnit är att även S-proteinerna själva spelar en aktiv roll vid sidan av själva viruset, i angreppet på blodkärlens endotel som orsakar den kritiska inflammationen av blodkärlen hos de sjuka. Att med vacciner programmera kroppen att producera en massa S-protein kan således vara en ytterst riskabel strategi.

CORONAN och den metabola pandemin

För drygt tre år sedan var vi en krets med medicinskt intresserade personer som ville väcka den allmänna opinionen och samhällets ansvariga beslutsfattare och myndigheter till medvetande om den hälsokatastrof som vi i västvärlden lever mitt i och som nu i rasande takt sprider sig pandemiskt till resten av världen.

Censuren av boten mot Covid-19

I dagens Svenska Dagblad har vetenskapsjournalisten Henrik Ennart skrivit en artikel rörande sambandet mellan fetma och allvarlig Covid-19. Han konstaterar att även vid måttlig fetma ökar risken att bli svårt sjuk.

CORONAN och den metabola pandemin

Den här boken handlar om våra liv som människor och hur vi måste forma det för att det skall bli bra och hälsosamma liv. Vi människor befinner oss mitt i den mest dramatiska förändringsprocessen i livets förutsättningar under hela vår flera miljoner år långa utvecklingshistoria.

Mänskligheten står vid ett vägskäl

Den växande maktkoncentrationen som följer i kölvattnet av de globala industrikomplexens expansion, fjärmar mänskligheten från ett liv i harmoni med ett naturligt balanserat ekosystem. Right Livelihood pristagaren Vandana Shiva har pekat på hur den ledande oligarken på detta område – Bill Gates världsbild präglas av en övertygelse att tekniska lösningar alltid övertrumfar det som frambringats av den naturliga evolutionen.

Ygeman pratar i nattmössan!

Det är nog tyvärr så med Ygeman som med flertalet andra inom den politiska adelsklassen att de i den här frågan går helt i det medicinindustriella komplexets ledband. Detta påhitt med vaccinpass är ju bara ett sätt att utpressa medborgarna att ta ett vaccin med rader av farliga biverkningar.

Covid-19 och D-vitaminbrist

Eftersom sambandet mellan allvarlig Covid-19 sjuklighet och D-vitaminbrist är visat i hundratals studier (ca. 500 på PubMed) är det viktigt att i influensatider se till att ha en hög nivå på sitt serum D-vitamin. Det faktum att vi verkar reagera olika på tillskottet är mitt råd att årligen ta ett blodprov och kolla så att serumnivån ligger väl över bristnivån. Tänk också på att kombinera D-vitamintillskott med tillskott av K2-vitamin.

Är det osolidariskt att inte vaccinera sig?

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.

Västdiktaturen blir allt pinsammare

Jag har i andra sammanhang fäst uppmärksamheten på att makten över västvärlden i mycket snabb takt har flyttat från demokratiska folkvalda församlingar och regeringar till överstatliga organisationer och globala företag och banker.

Världens farligaste makthavare?

Under senare decennier har den ledande globalisten Microsofts grundare och hypermiljardären Bill Gates tagit upp familjen Rockefellers mantel och utvecklat deras globalistiska strategi vidare. Han har lyft den till en högre nivå genom att bygga upp en unik global politisk och finansiell maktposition, från vilken han kan berika sig än mer. Hans intressesfär omfattar likt en enorm bläckfisk snart allt av betydelse för alla människors liv och hälsa.

Vaccinerna mot SARS-CoV-2?

Massor av oss står nu inför beslutet om vi skall tacka ja till det vaccin som erbjuds eller ej. För att något underlätta beslutet skall jag här redogöra för vad jag snappat upp om dessa vacciners sätt att fungera.

Vetenskapssamhällets dekadens del 2

Två av de absolut största och mäktigaste sektorerna inom världsekonomin är idag industrierna för matprodukter och medicinska tjänster. Den globala livsmedelsindustrin domineras av ett drygt halvdussin jätteföretag och på samma sätt förhåller det sig inom läkemedel.

Kosttillskott är nödvändiga med dagens industrimat

Återigen har Big Pharmas lobbyister lyckats få in en artikel i en av våra stora tidningar (GP) som varnar människor från att ta kosttillskott av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen. Den forskare som figurerar i artikeln med titeln Därför är det riskfyllt att äta kosttillskott i onödan är professor Martin Bergö vid Sahlgrenska akademin. Han har figurerat i liknande sammanhang tidigare.

När skall skolmedicinen börja bry sig mer om vår hälsa än om Big Pharmas vinster?

Folkhälsomyndigheten och andra medicinska myndigheten bedriver nu en kampanj, med rekommendation att de personer (såsom äldre och multisjuka) som löper ökad risk att bli svårt sjuka eller avlida om de får influensa, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Den som inte hör till en riskgrupp, men som vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig rekommenderar man. Men hur genomtänkt och klok är egentligen denna rekommendation?

Historielösheten gör oss sjuka

Utöver skrämselpropagandan runt coronaepidemin överflödas dagens olika medier av inslag som handlar om vad vi skall och inte skall äta för att må bra och vad vi skall välja för livsmedel för att inte skada miljön. Olika idéer om diet är idag en djungel som ofta tar sig fanatiska former.

Follow the money!

Alla med erfarenhet av forskarvärlden vet att forskare väldigt ofta frestas att komma med alarmerande förutsägelser, eftersom det är enda sättet att bli uppmärksammad i dagens mediestyrda värld. En ofta beprövad metod är då att bygga modeller som man programmerar så att de ger alarmerande resultat. Det är ju fullständigt uppenbart när det gäller klimat- och miljölarm.

Något om fall, smitta, sjukdom och att bära mask

Det talas just nu mycket om en andra våg av coronapandemin. Politiker i England och Frankrike börjar åter diskutera om det är dags att stänga ner igen. Och många svenskar börjar följa det internationella modet att bära mask. De hänvisar i sina Fb-inlägg till att de gör detta för att de vill ta ansvar och skydda de äldre.

Brev från 400 läkare

Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och av över 1000 av annan sjukvårdspersonal. Brevet är ställt till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier den 5 september 2020.

Oligarken Bill Gates

Jag har i en rad krönikor berört den maktförskjutning som sker i främst västvärlden från demokratiska institutioner till globala företag och banker och några av deras hyperförmögna ägare och oligarker. Detta fenomen är en automatisk följd av den ekonomiska utveckling vi har haft sedan förra sekelskiftet.

Det medicinidustriella komplexet har tagit strupgrepp

Vi har tidigare upplevt hur våra politiska ledare och deras marionetter bakom kulisserna använder förment vetenskap som ett medel för att uppnå sina egna politiska mål. Låt mig bara nämna miljardrullningen till påstådda klimatåtgärder. Kan det vara så att COVID–19 och WHOs deklarerade pandemi bara är ett redskap för att manipulera fram en virushysteri, för att drastiskt och oåterkalleligt kunna ändra samhällets grundläggande struktur. Syftet skulle vara att upprätta en totalitär världsordning? Det verkar vara så och nyliberalerna, etablissemangets media och de många infektionsexperterna spelar nyckelroller i denna teater.

Varning! Mat från Bill Gates

Globalismens oligarker ger sig inte. Ingenting av våra liv och vår mat kan de hålla sina fingrar från. Allt skall industrialiseras och drivas i megaskala så att de kan skaffa sig total kontroll och bygga sina monopol. Strävan bort från naturlig matproduktion har nu pågått i över hundra år.

Skolmedicinens svek mot alla coronasjuka

För den som är insatt i hur västvärldens skolmedicin i nära armkrok med WHO fungerar, är det uppenbart vilket mål man strävar åt när det gäller hur man vill hantera coronapandemin. Här gäller det att bredda marken för en världsomfattande vaccinationskampanj som skulle inbringa ofattbara inkomster till läkemedelsindustrin och till alla med dem lojala organisationer – det jag kallar det medicinindustriella komplexet.