Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Nya falska varningar för C-vitamin

Det medicinindustriella etablissemanget har startat en ny kampanj för att skrämma människor att inte stärka sin motståndskraft mot infektioner och cancer med C-vitamintillskott.

Ukraina värd för olagliga amerikanska laboratorier för biologiskt krig

Det ryska utrikesdepartementet bekräftade i tisdags att ukrainska myndigheter förstört lager av pest, mjältbrand, harpest, kolera och andra dödliga patogener i olagliga amerikanska laboratorier för utveckling av biologiska vapen i Ukraina, laboratorier som drivs och finansieras av USA:s försvarsdepartement, för att förhindra att de hamnar i ryska händer.

Amerika besegrar Tyskland för tredje gången på ett århundrade: MIC, OGAM och FIRE-sektorerna erövrar Nato

Han sa att på gymnasiet i Los Angeles skulle hans lärare säga vad de flesta liberaler sa på 1940- och 50-talet: ”Krig löste aldrig någonting.” Det var som om de aldrig ändrade något – och därför inte skulle bekämpas. Herman höll inte med och gjorde listor över allt möjligt som krig hade löst i världshistorien, eller åtminstone förändrats. Han hade rätt, och det är naturligtvis båda sidors mål i dagens konfrontation med det nya kalla kriget i Ukraina.

Berättelsen kollapsar

Låt oss inse det: Den folkhälsopolitiska reaktionen på pandemin har varit avskyvärd. Jag inser att jag inte direkt kommer på nyheterna här, men det kan inte sägas tillräckligt.

Omfattande bildning av blodproppar (del 16)

Dr. Rochagné Kilian berättar i denna video att hon under Covid-19 pandemin slogs av en del besynnerligheter på akutmottagningen. Det var regel att patienterna, som fått en eller två sprutor,  uppvisade skyhöga värden på D-dimer, så höga som hon aldrig tidigare stött på i sin kliniska verksamhet. Patientproverna kunde uppvisa mer än 2.000, mer än 3.000 och ibland t.o.m. mer än 5.000 ng/mL.

Vaccinerna ger inget skydd!

I SVT Morgonstudion, 1 december uttalar Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, att 1,5 miljarder människor har fått Pfizers och Modernas mRNA-vacciner ”utan egentligen några allvarliga biverkningar eller problem” och uppmanade alla ovaccinerade att omedelbart låta sig vaccineras. Sanningen är den att aldrig under vaccinhistorien har ett vaccin lett till så många dödsfall och svåra biverkningar.

Västvärlden under oligarkins diktatur?

Robert F Kennedy Jr, styrelseordförande och chefsjurist för Children’s Health har just kommit ut med den rekordsäljande boken The Real Anthony Fauci med underrubriken Bill Gates, Big Pharma och det Globala Kriget mot Demokrati och Allmän Hälsa.

Varför valde de fina medicinmännen en katastrofal strategi?

Omikron (den nyupptäckta mutationen hos coronaviruset) kan vinna över vaccinet basunerar oligarkins propagandamedier – MSM ut över världen. Andra menar att varianter som är lika dödliga som Ebola kan utvecklas. Skrämselpropagandan i oligarkins MSM tar nya grepp, det gäller att hålla rädslan hos får-skocken vid liv till varje pris. Det ekonomiska utbytet för det medicinindustriella komplexet står i direkt proportion till den rädsla man kan frammana.

Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel II

Den 20 februari skrev jag en recension av den första upplagan av boken från Sebastian Ruschworth med den rubricerade titeln. Han har nu reviderat och utökat boken med hänsyn till den intensiva utvecklingen av Covidepidemin under året.

Tolv interventionsförsök drar slutsatsen att C-vitamin fungerar för Covid

I över ett år har VitaminC4covid-teamet uppmanat statliga rådgivare att genomföra en ordentlig översyn av bevisen för C-vitamin, för att informera allmänheten och läkarkåren. Men det verkar finnas en dubbelmoral. Löftet till dem som förespråkar icke-läkemedelsbehandlingar som vitaminer har effektivt varit, Kom med bevisen och vi kommer att behandla det som vilken annan medicin som helst. Bevisen är nu obestridliga. Man undrar, varför blir inte människor tillsagda att ta hög dos C-vitamin vid infektion? Och varför kontrollerar inte alla sjukhus C-vitaminstatus med urinpinnar som en rutinåtgärd och agerar därefter? C-vitamin är säkert, billigt, tillgängligt och har nu visat sig fungera.

Var inte den metabola pandemin nog?

När jag 2017 var med och tog initiativet till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa var detta motiverat av den snabbt stigande sjukligheten och dödligheten i olika sjukdomar hänförliga till vår ämnesomsättning (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdom, cancer, hypertoni, Alzheimer, autoimmuna sjukdomar m.fl.).

Cancer och missbildningar i spikproteinernas spår?

En helt nypublicerad studie av forskarna Hui Jiang och Ya-Fang Mei från institutionen för Molekylär biovetenskap på Wenner–Gren Institutet vid Stockholm University och institutionen för Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet visar på ytterst skrämmande effekter av de spikproteiner som omger SARS-CoV-2-viruskapseln och som även genereras av de s.k. vacciner som nu används mot viruset.

Kampanjen mot D-vitamin är falsk

Vi har den senaste tiden haft en kampanj i MSM såsom SvD, SVT, TV4 m.fl. som försöker minska allmänhetens intresse av att förbättra sitt serum D-vitamin. Här visar en färsk ny studie hur genomfalsk den kampanjen är.

Det medicinska etablissemanget odlar muterade virus

Så kallade läckande vacciner kan vara drivande för utvecklingen av mer virulenta patogener visade en vetenskaplig studie som publicerades för fem år sedan. Konventionell visdom är att det naturliga urvalet kommer att ta bort mycket dödliga patogener genom att värddöden kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värdar vid liv men ändå tillåter fortsatt smittspridning, kan däremot tillåta mycket virulenta stammar av patogener att mutera och cirkulera i en population.

Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa. Del 2

Det grundläggande i Rockefellers strategi för vinstmaximering var att först och främst eliminera all konkurrens och att välja en stor marknad och se till att få en global dominerande position på den marknaden. Den strategin har rader av dagens hypermiljardärer tagit efter vilket förklarar deras stora framgångar. De två mest lysande exemplen i dagens världsekonomi är Microsoft och Amazon.

När boten är värre än soten!

Vaccinstrategin bygger alltså helt på att bilda S-proteiner som det egna immunförsvaret skall skapa antikroppar mot. Dessa angriper sedan S-proteinerna på viruspartiklarna och gör att dessa inte kan smitta cellerna. Det forskarna nu funnit är att även S-proteinerna själva spelar en aktiv roll vid sidan av själva viruset, i angreppet på blodkärlens endotel som orsakar den kritiska inflammationen av blodkärlen hos de sjuka. Att med vacciner programmera kroppen att producera en massa S-protein kan således vara en ytterst riskabel strategi.

CORONAN och den metabola pandemin

För drygt tre år sedan var vi en krets med medicinskt intresserade personer som ville väcka den allmänna opinionen och samhällets ansvariga beslutsfattare och myndigheter till medvetande om den hälsokatastrof som vi i västvärlden lever mitt i och som nu i rasande takt sprider sig pandemiskt till resten av världen.

Censuren av boten mot Covid-19

I dagens Svenska Dagblad har vetenskapsjournalisten Henrik Ennart skrivit en artikel rörande sambandet mellan fetma och allvarlig Covid-19. Han konstaterar att även vid måttlig fetma ökar risken att bli svårt sjuk.

CORONAN och den metabola pandemin

Den här boken handlar om våra liv som människor och hur vi måste forma det för att det skall bli bra och hälsosamma liv. Vi människor befinner oss mitt i den mest dramatiska förändringsprocessen i livets förutsättningar under hela vår flera miljoner år långa utvecklingshistoria.

Mänskligheten står vid ett vägskäl

Den växande maktkoncentrationen som följer i kölvattnet av de globala industrikomplexens expansion, fjärmar mänskligheten från ett liv i harmoni med ett naturligt balanserat ekosystem. Right Livelihood pristagaren Vandana Shiva har pekat på hur den ledande oligarken på detta område – Bill Gates världsbild präglas av en övertygelse att tekniska lösningar alltid övertrumfar det som frambringats av den naturliga evolutionen.

Ygeman pratar i nattmössan!

Det är nog tyvärr så med Ygeman som med flertalet andra inom den politiska adelsklassen att de i den här frågan går helt i det medicinindustriella komplexets ledband. Detta påhitt med vaccinpass är ju bara ett sätt att utpressa medborgarna att ta ett vaccin med rader av farliga biverkningar.

Covid-19 och D-vitaminbrist

Eftersom sambandet mellan allvarlig Covid-19 sjuklighet och D-vitaminbrist är visat i hundratals studier (ca. 500 på PubMed) är det viktigt att i influensatider se till att ha en hög nivå på sitt serum D-vitamin. Det faktum att vi verkar reagera olika på tillskottet är mitt råd att årligen ta ett blodprov och kolla så att serumnivån ligger väl över bristnivån. Tänk också på att kombinera D-vitamintillskott med tillskott av K2-vitamin.

Är det osolidariskt att inte vaccinera sig?

I den intensiva propagandan från det medicinindustriella komplexet hävdas det att det skulle vara en solidaritetshandling att låta sig vaccineras med något av de nödgodkända experimentvaccinerna mot Covid-19. Jag skall försöka analysera hur det verkligen förhåller sig med det.