Pengarnas logik 11 – Inflation


Grundfrågorna:1. Vad är inflation?2. Vilka är orsakerna till inflation? Inflation är när pengarna blir mindre värda. Pengar kan bli mindre värda av flera orsaker.