Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Regeringens halvmesyr om tiggeriet

Traineeregeringen höll i dag presskonferens på vilken den presenterade ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige. Justitieminister Morgan Johansson deltog, och det gjorde intressant nog även jämställdhetsministern Åsa Regnér, som är samordnande, och demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Deras närvaro ger en fingervisning om hur regeringen ser på tiggeriet.

Nu rullar EU ut kommandoekonomin

All historisk erfarenhet ger vid handen att centralstyrning och kommandoekonomi ger negativa – ofta katastrofala – konsekvenser. Men dessa erfarenheter betyder inte något när EU nu vill konsolidera sin makt över ekonomin. Hur lite kontakt med verkligheten EU:s ledare har framgår tydligt i rapporten “Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union”.

Över en miljon svenskar lider av överskuldsättning – kostar 200 miljarder om året

En tidning uppmärksammar med anledning av Riksrevisionens servilt nedtonande rapport att docent Richard Ahlström vid Malmö “universitet” menar att 1.2 miljoner svenskar lider av överskuldsättning. En skuldsättning som totalt kostar samhället 200 miljarder SEK om året.Riksrevisionen har lagt sin gräns för hårt skuldsatta så endast 28 000 personer omfattas, medan Ahlström menar att mellan 400 000 och 600 000 svenskar är överskuldsatta.

Att bo i en personbil

Fastnar för en formulering när Vänsterpartiets kommunalråd i Uppsala får frågan om det är lämpligt att EU-migranternas barn bor i bilar. Hennes svar är: “Det bästa vore om barnen fick gå i skola hemma i Rumänien. Men man måste se att det här är väldigt utsatta, fattiga människor.” Så lät det inte när Hälsans förskola i Rinkeby gav dagisbarnen vatten och bröd till frukost.

Storebrors marknad

Försäkringsbolagen söker nya möjligheter att med teknikens hjälp höja premierna och minska betalningsansvaret. Nu undersöker de om de kan utnyttja bilarnas datorer och annan modern teknologi för att kartlägga bilförarnas trafikbeteende och ta betalt därefter.

Staten har inga pengar

Den ”farsartade orkan” som den spanska filosofen Ortega y Gasset hävdar rasade i det västerländska samhället vid denna tid (reds. anm.: 1900-talets första halva) ledde den ekonomiska vetenskapen på villovägar. Många kommer givetvis ihåg ”den nya ekonomin” som kläcktes på Herr Coolidges vakt, där det utan tvivel bevisades att kredit kunde staplas på kredit för evigt, alla skulle bli rika och ingen skulle behöva arbeta.

Detta är svenskarna rädda för

Av alla hot i världen, vad är svenskar mest oroade för? Är det att framtidens välfärd inte ska bli som gårdagens? Att pensionerna ska bli lägre? Att IS-krigare ska ta terrorismens fasor till Sverige? Eller kanske att ett aggressivt Ryssland kommer börja ställa territoriella krav? Nej, när SOM-institutet vid Göteborgs universitet frågar svenskarna vad som oroar dem mest, framkommer något helt annat: nynazism.

Radio Mises 55: Den så kallade frihetstiden

Efter svensk stormaktstid och Karl XII var Sverige ekonomiskt ruinerat. Då inträdde frihetstiden med ett partivälde som varade i 54 år. Istället för fred blev det flera nya krig, ny inflation, monetärt kaos och ekonomisk korporativism. Gustav III gjorde slut på partiväldet år 1772 med sin statsvälvning. En bra början som sedan urartade i nya krig. För 41 år sedan återinfördes ett nytt slags partivälde.

NSA avlyssnade Hollande och Sarkozy

Nya dokument från Wikileaks visar att NSA har avlyssnat telefonsamtalen för alla franska presidenter de senaste tio åren. Det handlar sannolikt om samtliga telefonsamtal för presidenten och nyckelpersoner i den franska regeringen. Bland annat framgår av dokumenten att Francois Hollande samarbetade med tyska SPD bakom ryggen på Angela Merkel och ville utreda konsekvenserna av ett grekiskt utträde ur euron.

Bubb.la fyller ett år!

Den libertarianska nyhetstjänsten bubb.la fyller ett år i dag. Under det år som har gått har redaktörer strömmat till, alltfler tryckt på gillaknappen på Facebook och en jämn ström av nyheter dagligen strömmat ut i etern under bubb.las paraply. Radio bubb.la erbjuder en avslappnad och inte minst underhållande sammanfattning av veckans nyheter. I en tid när de traditionella medierna krisar, när nyhetsbevakningen i Sverige är vänstervinklad intill parodins gränser och när de djupa analyserna saknas, är bubb.la en frizon.

E.ON, Kärnkraften och debatten

För kring två månader sedan skakade Vattenfall om energidebatten en aning när de meddelade att de stänger två reaktorer. Idag tog den andra av Sveriges tre energi-jättar, E.ON, nästa steg: Oskarshamn 1 och 2 ska inte återstartas och istället avvecklas i förtid. Det betyder att fyra av Sveriges tio aktiva kärnkraftsreaktorer kommer att stänga under de närmaste åren.

Vi får förlita oss på vädret

Situationen runt nedre Dalälven är horribel. Myggorna attackerar infödingarna och suger deras blod. Men miljöminister Åsa Romson har slut på pengar. “Vi får förlita oss på vädret”, menar hon.

Det lömska uttrycket ”anekdotisk evidens”

Något jag stör mig på ett tag är uttrycket ”anekdotisk evidens”. Jag har framförallt stött på det i fråga om hälsofrågor när paleokost eller någon annan alternativ kosthållning förfäktas. Jag har också sett det användas i diskussioner ideologiserade samhällsdiskussioner. Nu senast avfärdades Maciej Zarembas kritik av socialtjänsten med hjälp av detta uttryck.

Bubb.la fyller ett år

Den frihetliga svenska nyhetssiten Bubb.la fyller i dag ett år.Bubb.la listar intressanta nyheter från hela världen (ofta med en egen vinkel i rubriken) på sin huvudsida och sprider dessutom länkarna på bred front i sociala media. Tre gånger i veckan sänder Radio Bubb.la samtidigt som det finns en dygnet-runt-ström med nyheter ur arkivet.

Kommunala Koppargården får kritik

Äldreboendet Koppargården i Hässelby är återigen utsatt för hård kritik. DN som ursprungligen startade drevet skriver återigen om misshälligheter på äldreboendet, mer än tre år efter det att kommunen sa upp kontraktet och tog över boendet från Carema. DN redogör för IVO:s granskning: ”personalen saknar i många fall möjlighet att bedriva ett omsorgsarbete med god kvalitet. Drygt 20 procent av de som jobbar där bedöms ha allt för låga kunskaper i svenska, vilket inte bara leder till ett sämre omsorgsarbete utan även till den bristande dokumentationen och kvalitetsarbetet.”

Jeopardy

Detta kan jag behöva hjälp av kunniga läsare att få rätsida på. En internationell grupp forskare, med svensk medverkan, har undersökt hur ökad tillgång på koldioxid i atmosfären påverkar växters kväveupptag och därmed proteinbildning. Man har tydligen studerat gräs, sädeslag och träd. Varför proteinhalten i träd skulle vara intressant framgår ej.

Den offentliga debatten hotas av skambeläggande

Den senaste tiden har det pågått en debatt om öppenheten i den svenska offentliga debatten och jag har också diskuterat den med flera på sociala medier. Det är svårt att säga var en debatt börjar men för mig var det i detta fall Knausgårds text om svenskarna som cykloper som var ett svar på en attack på honom och Stig Larsson av Ebba Witt-Brattström.

Om politiska profiler på arbetssökande

Sveriges Radio går på extremistjakt. En aktivist i nazistiska Svenska motståndsrörelsen arbetar som deltidsbrandman, avslöjar P4 Västernorrland. Detta, hävdas det, är ett problem inte minst eftersom det i byn finns många flyktingar. Misstanken gäller alltså att mannen i fråga skulle undvika att hjälpa en person med utländsk bakgrund. Ett vittne säger att han sett mannen i aktion och att han skötte sig “klanderfritt” vid det tillfället.

Berättelsen om Sverige

Jag tänker på ideologier som betraktelsesätt bestående av två komponenter, en etisk och en sociologisk. Med betraktelsesätt menar jag ungefär att vi ser på samhället, analyserar det och fäller utsagor om det från ett visst perspektiv. Den etiska komponenten reflekterar moraliska normer och värderingar vi finner rimliga eller övertygande. Med sociologi menar jag våra idéer om hur människan fungerar både enskilt och i grupp. För att vår ideologi – vårt betraktelsesätt – ska vara genomtänkt måste dess komponenter vara det.

Frankrike vill att alla datorer ska kunna identifiera fransmän

En hel del av den diskussion om vad som får finnas på Internet och vad som inte får finnas där skulle inte behövas om politiker och andra beslutsfattare förstod – på ett grundläggande plan – hur datorer fungerar. Men det gör de inte. Låt oss ta det från början. Internet är ett världsomspännande nät av datorer som är sammanbundna med kablar av olika slag.

Frihetsfrontens sommarseminarium 2015

Nu är det dags att anmäla sig till årets sommarseminarium med Frihetsfronten, 21-23 augusti. Bokade talare: Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om “Den svenska synden”. Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet “Svågerpolitik och gräsrotskapitalism” Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent. Hanif Bali, riksdagsledamot (M) […]

Dags att avgå, Romson

“Alla djur är jämlika, men Åsa Romson är jämlikare än andra” – jag. Det är nu dags för Åsa Romson (mp) att avgå från sin post som vice statsminister, och även från sin post som partiledare för Miljöpartiet. Public Service/SVT rapporterar att det inte finns något kryphål för Romson att ha målat sin båt med förbjuden giftig bottenfärg.

Papperstidningens död

Medan vi sitter och läser bloggar, och skummar igenom Facebook och Twitter så dör papperstidningarna. Idén med att frakta ut en stor papperstrave till hundratusentals brevlådor varje dag är inte längre så gångbar. De elektroniska alternativen är enklare och möjligen mer miljövänliga.
Dagstidningarnas webbsidor duger lika bra som pappersupplagan, dessutom kan vi komplettera med utländska medier som New York Times och Washington Posts digitala utgåvor, vars redaktionella muskler vida överstiger de inhemska mediernas, om vi önskar fördjupa oss i internationella ämnen och spörsmål.

Klimatgudens teologi

Under många år har jag velat ha en anteckningsbok med mig vid de tillfällen jag besöker andrahandsaffärer för böcker, så att jag kan skriva ner de absolut mest tråkiga titlar som någonsin publicerats. De som ofta besöker sådana bokaffärer vet vad jag talar om: Costa Ricas bankhistoria åren 1880-1925, Boskapsuppfödning i Marshland, och liknande saker. Lustigt nog kan en sådan lista av tråkiga boktitlar i slutändan var väldigt intressant, vilket följer en av den dialektiska materialismens tre påstådda lagar: den av omvandlingen av kvantitet till kvalitet.

Drömmen om ett fritt och rationellt samhälle

Jag vill ha ett frihetligt samhälle.Vägen dit är lång och har många steg. (Det finns inte ens något fixerat slutmål, ingen utopi. Men en frihetlig riktning. Det räcker bra.) Ett av stegen är att omfamna begrepp som logik, verklighet och rationellt handlande. Människor får ha vilka fixa idéer, hangups, fördomar, nojor eller trossystem de vill. Men de har icke rätt att tvinga andra att följa påhittade regler som de sätter upp – bara för att dessa regler råkar kunna hänföras till deras personliga moral, religion eller världsåskådning. Inte på allmän plats.

Hästskiten luktar bättre i Sverige

Aftonbladet menar i en ledare att perioden 2007 till 2014 var förlorade år. Daniel Swedin pekar på att produktiviteten utvecklats svagt sedan 2007 och att BNP per person inte förändrats speciellt mycket – bara med 0,10 procent årligen enligt OECD. Hur mycket har då produktiviteten ökat med i genomsnitt i hela OECD under samma period? Jo, med 0,74 procent. Något mer, men inte några höga siffror. Det finns undantag.