Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

ANDERS LEION: De självgoda nationalisterna

Svensk debatt har under de senaste veckorna överflödat av självgod nationalism. Så här går den ungefär: Den svenska regeringen har inte behövt ta till drakoniska åtgärder, vilket däremot övriga nordiska, och andra, länder gjort, därför att den svenska tilliten är så stor och gedigen. Denna ömsesidiga tillit mellan regering och medborgare har möjliggjort att de senare tillsammans – civilsamhället – solidariskt uppträtt på ett förnuftigt sätt. Därför har regeringen kunnat förlita sig på alla medborgares samfällda, förnuftiga och solidariska uppträdandet.

MOHAMED OMAR: Från klimatskam till coronaskam

Kanske är det rätt att ”shama” coronasyndarna? Kanske är den kinesiska febern extremt farligt? Det kanske är rätt att stänga ner hela samhället för att rädda oss från apokalypsen? Det är möjligt. Jag har inte bilden klar för mig ännu. Jag påpekar bara att jag ser de ytliga likheterna. Det är också möjligt att den kinesiska febern inte är så extremt farlig att den kräver sådana här extrema åtgärder. Kanske är hysterin farligare än sjukdomen? Kanske kommer fler att lida och dö av åtgärderna? I så fall är det ”shamarna” som kommer att få skämmas.

Patrik Engellau: Byråkrati

Max Weber var en av sociologins grundare (tillsammans med Durkheim och Marx). Det betyder att han försökte förstå mekanismerna i det industrikapitalistiska samhälle som vuxit fram under 1800-talets andra hälft. Så här skrev han om byråkratin i boken Ekonomi och samhälle:

JAN-OLOF SANDGREN: En ”riktig” miljöpartist

Miljörörelsen borde lägga sitt krut på Fransiscuslinjen och strunta i politiken. Visst behöver vi politiker som håller koll på bytesbalansen, tar ansvar för skola, sjukvård och vet hur man skriver en budget, men inget talar för att miljöaktivister är bättre på såna saker än andra. Jag skulle föredra en typ av ”munk-orden” – där nördar och extremister som Rob Greenfield, med sitt eget liv som insats provar ut miljövänliga alternativ. Kanske är en coronaepidemi med efterföljande lågkonjuktur, tillräckligt för att den sortens entreprenörer ska kännas mer relevanta än Åsa Romson.

PATRIK ENGELLAU: En allvarlig liberal villfarelse

Det gör inte jag heller. Socialstyrelsens inställning skulle innebära att IS-krigaren prioriterades framför intensivvårdsläkaren. Enligt min mening är detta ett extremliberalt förhållningssätt eftersom det utgår från att livet bara är till för den enskilda individen och att hans lycka mäts i återstående levnadsår varför unga människor ska räddas framför äldre människor. Jag kan inte förstå att samhällets eller kollektivets nytta inte tillmäts någon betydelse. Det finns väl ingen som skulle hävda att IS-krigaren är mer samhällsnyttig än läkaren?

PATRIK ENGELLAU: Skyddsstopp på Östra sjukhuset

Sverige befinner sig, liksom övriga länder, i krig. Fienden är coronaviruset. Han vill döda så många människor han kommer åt. Om du inte tror att det är ett riktigt krig kan du jämföra dagens tidningar med dem som trycktes under andra världskriget. Då handlade tidningarna inte bara om kriget men det gör de nu.

PATRIK ENGELLAU: Håll i hatten

Politiker har två verktyg i sin låda: de kan skriva lagar och regler och de kan satsa pengar. Problem som varken kan bekämpas med lagar eller med statsbudgeten kan de inte göra något vettigt åt. Men även om de inte kan lösa problem med sina två verktyg så försöker de i alla fall enligt principen att för den som bara har en hammare ser alla problem ut som en spik. De måste nämligen se ut att vara fulla av handlingskraft.

ANDERS LEION: Ett tankeexperiment

Vem skall få den lediga platsen? Du beslutar. Enligt de etiska riktlinjerna är det helt klart att den unge afghanen, som visat sig vara en så kallad papperslös, har rätt till platsen. Han kan förväntas ha många år framför sig efter ett tillfriskande. Han är också i den ålder att han kanske kommer att kunna vara produktiv sedan han fått det permanenta tillstånd som antagligen väntar honom.

RICHARD SÖRMAN: Ska 2000-talet ge oss en ny renässans?

Jag satt häromdagen och tittade på en Youtube-video som handlade om hur 2000-talets människor kan möta livets alla svårigheter med hjälp av klassisk stoicism. Jag slogs plötsligt av hur Renässanslik situationen var: ett nytt och revolutionerande kommunikationsmedel förmedlar grekisk-romersk visdom till en modern publik som tröttnat på livsfientlig dogmatism. På 1400- och 1500-talet var det tryckpressen som gav fart åt upproret mot skolastisk och religion. Idag är det internet som underblåser revolten mot vårt moderna syndatänkande i form av maktteorier och offerretorik.

MOHAMED OMAR: En grym april

Idag börjar årets fjärde månad då jorden öppnar sig och grönskan gror. Namnet kommer ju troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, ”öppna”. I Sverige kallades av samma anledning april förr gräsmånad eller grödemånad.

BITTE ASSARMO: Ska vissa grupper undantas från de nya coronaförbuden?

Bara några dagar efter att regeringen utfärdat ett förbud mot att vistas fler än 50 personer i grupp sittstrejkade ett 70-tal palestinier utanför Migrationsverket i Göteborg för att protestera mot att de inte fått uppehållstillstånd. Redan det faktum att man visar sådan brist på respekt för de lagar som stiftas när Sverige är i kris är i sig en indikation på att man inte alls borde få uppehållstillstånd här.

MOHAMED OMAR: Bra och dåliga rådgivare

Prepping, att förbereda sig inför kriser, är en växande rörelse i Sverige. Coronafebern har fått fler att tänka på att samhället faktiskt är ganska skört. Det handlar i grunden om sunt förnuft. En prepper, av engelskans prepared, vill vara förberedd. När man har det bra ska man lägga undan, så att man har när tiderna blir sämre. En Bibelns mest kända gestalter, Josef, förespråkade prepping.

Gästskribent LENNART WAARA: Säkerhetspolisen är en del av den politiserade djupa staten

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant: Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Vi som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

PATRIK ENGELLAU: Lite mer cynism anbefalles

Hur ska man förstå vår tids mest framstående galenskap, alltså PK-ismen, det tänkande som företräds av personer som kallar sig ”woke” i engelsktalande länder? Till PK-ismen hör sådant som militant feminism och genusteori, klimatalarmism, föreställningen att den vite mannen i förening med marknadsekonomin är roten till allt ont och så vidare. Hur har denna skadliga intellektuella smitta kunnat uppstå och spridas?

MOHAMED OMAR: Vi som älskar Rinkeby men bor på Söder

Det är synd om den antirasistiske kämpen Alexandra Pascalidou. På Twitter (28/3 2020) klagar hon över att hon inte har något lantställe: Corona blir en klassmarkör när allt fler flyr till sina lantställen. Vart tar vi vägen som inga lantställen har och numera, begripligt nog, inte blir inbjudna?

PATRIK ENGELLAU: Flockimmunitet

I Sverige sker motsatsen. Den svenska politiken kan inte vara slumpmässig utan måste vara avsiktlig. Folkhälsomyndigheten hade tre representanter på Arlanda, inte för kontroll, utan för att artigt svara på eventuella frågor. Det finns ingen annan tolkning än att myndigheten inte har något emot om smitta kommer in från utlandet. På mig verkar det som om myndigheten bjöd in viruset till Sverige. ”Corona welcome”, typ.

Gästskribent FINN ANDREEN: Varför förstör västerländska politiker ekonomin?

En ekonomisk katastrof har utlösts världen över av västerländska politiker och byråkrater. Otroligt nog går nu den ekonomiska aktiviteten i väst på halvfart, eftersom hela befolkningen har utegångsförbud i veckor, om inte månader. Detta har lett till att miljoner människor har fått sina liv vända upp och ned. De flesta egenföretagare har fått svårt försämrade försörjningsmöjligheter och många kommer inte att klara sig.

Patrik Engellau: En räkneövning

Är det mycket eller lite att det dör 20 procent fler italienare per dag under mars än det brukar? Jag vet inte. Men det kan knappt vara så att bårhusen blir överfyllda och kistorna inte räcker som det verkar i svenska statstelevisionen.

STEFAN HEDLUND: Sverige dansar och ler

Svaret på frågan är lika uppenbart som det är outtalat. Som vanligt är det naturligtvis så, att Sverige vet bäst. Den moraliska stormakten är så van vid sin självpåtagna roll att vara överlägsen alla andra, att det för många känns bara fint att vi går på tvärs med all internationell erfarenhet.

BITTE ASSARMO: Samhällsproblemen som fanns före corona har inte upphört

Sånt får – och bör – vi fortfarande prata om. För om det är något vi kan vara helt säkra på är det att de samhällsproblem vi hade innan corona är lika utbredda idag. Kriminaliteten sätter sig knappast i frivillig karantän. En sprängning i Halmstad med två skadade som följd. En man och två barn hittade döda i en brinnande bil i Uppsala. En man ihjälslagen i Örebro.

PATRIK ENGELLAU: Den nya stämpelklockan

Tack, Gud, för att det finns ett civilt samhälle som inte beror av staten och därför kan hitta lösningar på mänsklighetens problem. Tack för att politikerna inte har mer makt. Tack för att medborgarna förhoppningsvis inte längre litar på de statskramande medierna.

RICHARD SÖRMAN: Självbehärskning och återhållsamhet är tillbaka

Mycket av det som sker i vårt samhälle idag kan förstås som en reaktion mot det moderna Västerlandets gränslöshet. Människor längtar efter gränser: gränser mellan länder, mellan kulturer; gränser mot kriminalitet, mot migrationer och epidemier. Men vi verkar också återupptäcka behovet av att sätta gränser för oss själva. På internet frodas ett växande intresse för stoicism och sexuell avhållsamhet. Självbehärskning och återhållsamhet är tillbaka.