Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Byråkrati

Sedermera har begreppet byråkrati fått en helt annorlunda klang. I stället för modernisering och effektivitet har byråkrati kommit att betyda långsamhet, oändliga blanketter, obegripliga och oflexibla regelverk och ibland snorkiga handläggare som inte sällan hårdrar och tolkar bestämmelserna efter sina egna privata preferenser (typ miljöaktivister på länsstyrelserna som lär vara legio).

PATRIK ENGELLAU: Varför Sverige knappast kan reformeras

Sverige har ett antal politiskt finansierade och kontrollerade verksamhetsområden som inte fungerar tillräckligt bra och borde styras upp. Skolan, försvaret, energipolitiken och polisen är exempel. Ett märkvärdigt faktum som de flesta vid det här laget har noterat är att inga seriösa försök görs att reda ut problemen trots att de i många fall har varit kända i decennier.

PATRIK ENGELLAU: Ord spelar roll

Ett faktum som vi gemensamt – ursvenskar och invandrare – sopar under mattan är att Sverige rent objektivt tills vidare är överlägset exempelvis Irak. Irakättlingarna är såklart helt medvetna om detta ty annars skulle en stor del av dem frivilligt återvända till ursprungslandet.

PATRIK ENGELLAU: Värderingar, särskilt svenska värderingar

Jag har med åren kommit fram till det som eftertänksamma människor redan visste, nämligen att en människas och ett folks öde till största delen bestäms av deras värderingar. Det som sitter i det enskilda huvudet respektive det kollektiva medvetandet avgör saken. Om man vill kan man säga värdegrund i stället för värderingar.

PATRIK ENGELLAU: Varför skulle just politiker förstå något om hur Sverige ska styras?

Livet har lärt mig att personer som hamnar på valbar plats på valsedlar brukar ha en enda gemensam kompetens nämligen att hamna på valbar plats på valsedlar. Det är inget själsanlag man ska förakta ty det tyder på en specialbegåvning som inte så många besitter. Att däremot föreställa sig att dessa särbegåvningar ovanpå detta unika personlighetsdrag också ska ha förmågan att styra landet är att begära för mycket.

Gästskribent LINNEA KLINGSTRÖM: Tillbaka till hembygden

Tillbaka till hembygden! Tillbaka till rötterna! Allt fler svenska barnfamiljer lämnar storstäderna och söker sig tillbaka till vår landsbygd. Linnea Klingström berättar om varför hon och hennes familj fattade ett livsavgörande beslut. I storstaden minskade livsutrymmet när våldet och oron tog större plats. På landet fanns lugnet och tryggheten. I det förflutna stod framtiden och väntade.

RICHARD SÖRMAN: Din plats på jorden

Naturligtvis är det motstånd som gäller. Motstånd! Motstånd! Motstånd! Sverige är vår plats på jorden och ska så förbli. Sverige är vår hemmahörighet och vår trygghet. De som vill ta vår plats ifrån oss gör moraliskt fel även om de tror att de gör rätt. Några drivs av illvilja. Andra agerar på basis av dumsnällhet, hysteri och grupptänkande. Men de gör fel som sagt. Fel, fel, fel.

PATRIK ENGELLAU: Leion-teoremet

Politikerna gillar inte gängmord men de gillar den migrationspolitik som leder till gängmord. I sista hand drivs politiken av ett egennyttigt svärmiskt tänkande som kallas PK-ismen, en lära som kan verka välsinnad men egentligen är fanatisk.

PATRIK ENGELLAU: Att vackla mellan Marx och Hegel

Jag är mer radikal än många vilket betyder att mina instinkter manar mig att söka sanningar och lösningar djupare bland rötterna. Tyvärr är detta en ganska opraktisk läggning eftersom de flesta problem är sådana som de ser ut på ytan och därför inte kräver några utgrävningar.

PATRIK ENGELLAU: Den judiska frågan

Nästan alla judar jag känner har mycket starka politiska uppfattningar till förmån för asylinvandring till Sverige. På denna punkt verkar judar generellt vara särskilt politiskt korrekta. Det kan gå att förstå.

PATRIK ENGELLAU: Möjlig bestickning

Det känns som en brist i det demokratiska systemet att höga politiker som ställer till skada för sina huvudmän, det vill säga väljarna och medborgarna i övrigt, inte kan bestraffas för sina gärningar. Normalt får de bara en fin reträttpost som ambassadör eller motsvarande. Om de gjort bort sig ordentligt får de bara försvinna från offentligheten och slicka sina sår.

PATRIK ENGELLAU: Ett Galilei-moment

Nu har en sverigedemokratisk politiker i Trosa blivit åtalad för hets mot folkgrupp för att han hävdat att ”sydsudaneser har lägre intelligensnivå än andra folkgrupper”. Tanken bakom åtalet är vad jag kan begripa att den svenska staten anser det vara skamligt att ha låg IQ och att det kan vara brottsligt att anklaga någon för något så skamligt.

GUNNAR SANDELIN: SVT:s ”Öppet arkiv”: En spegling av kulturvänstern under 60 år

Ju mer jag tänker på varför det har gått åt skogen med Sverige, desto mer fastnar jag i kulturutbudets betydelse. Vi har fått en berättelse om oss själva och vårt land som under närmare 60 år ensidigt har kommit från vänster. Detta är, inbillar jag mig, grundbulten till att svenskarna utan nämnvärt motstånd har kunnat gå från en etnisk homogen befolkning till ett mångkulturellt samhälle med över två miljoner beviljade uppehållstillstånd sedan millennieskiftet.

RICHARD SÖRMAN: Jag vill att de åker hem

Jag tänker inte hymla om att det var djupt obehagligt. Det var uppenbart att inga svenskar befann sig på platsen av den anledningen att alla dessa invandrare hade hittat dit. Vi befann oss mitt i Uppland. Den nedåtgående solen lyste upp de skogbeklädda stränderna. Den svenska försommargrönskans rika dräkt lyste i sin vackraste prakt. Men svenskarna hade flytt fältet.

PATRIK ENGELLAU: Käre Olle (Wästberg),

Tack för att du skickade mig din nyligen utgivna bok Den hotade demokratin – Så kan den räddas i populismens tid. Jag hade tänkt göra en vanlig bokanmälan men sedan ingrep ödet och ordnade så att det i stället blir en diskussion om boken mellan dig och mig i tre ronder.

MOHAMED OMAR: Facebook är döende

Redan för tio år sedan kände jag på mig att Facebook var döende. Mina barn var totalt ointresserade av plattformen. Det var jag som skapade sönernas konton för att de skulle kunna gå med i spel- och sportgrupper. Ingen av mina fyra barn har dock någonsin frivilligt använt Facebook.