Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Bidragsfusk

De flesta tycker att bidragsfusk är av ondo. En del av oss skattebetalare tycker till och med att vissa bidrag är av ondo. Där skiljer vi oss från politikerväldet och det välfärdspolitiska komplexet som gillar alla bidrag men liksom skattebetalarna ogillar fusket. Men kan man vara säker på att de verkligen ogillar bidragsfusket?

JAN-OLOF SANDGREN: Den pedofila vänstern. Del 2

Pedofila övergrepp inom katolska kyrkan förklaras ofta med att präster lever i celibat, vilket leder till sexuell frustration och kanske också en infantil sexualitet. Enligt samma logik kan många övergrepp i muslimska länder kopplas till att unga män inte får röra kvinnor och därför passar på att ”roa sig” med pojkar.

MOHAMED OMAR: Den rasifierade adelns privilegium

Alastair Stewart debatterade ekonomi med någon på Twitter. Debatten blev häftig och han kastade iväg ett Shakespearecitat i ansiktet på sin motståndare. Det skulle han inte ha gjort, för citatet innehöll ordet apa och motståndaren var en svart man vid namn Martin Shapland.

PATRIK ENGELLAU: Begreppsexercis om det välfärdsindustriella komplexet

År 2015 introducerade jag det svenska VIK som just en järntriangel med intressenter som i ett traditionellt svenskt politiskt perspektiv inte borde samarbeta och ha ett gemensamt mål. I en traditionell svensk politisk tankevärld stod staten och företagen på olika sidor. Företagen var till höger och ogillade höga skatter medan politikerna och statsapparaten var till vänster och gillade höga skatter. Med VIK bryter detta synsätt samman eftersom alla komponenterna i denna triangel vill ha mer skatt och mer politiskt inflytande.

RICHARD SÖRMAN: Konservatismen är ett motgift mot kaos

Vänsterns filosofer (strukturalister, ny-marxister, postmodernister) anses stå för sanningsrelativism, värdeupplösning och olycksbringande kaos. Och det är sant att den moderna filosofin beskriver verkligheten som en kaotisk tillvaro av ofullständighet och förvirring. Men vem kan påstå att den har fel?

PATRIK ENGELLAU: Voffö gör di på dette viset?

Har du tänkt på skillnaden mellan uppdragsgivare och uppdragstagare? Den förra talar om för den senare vad den förra vill ha gjort och betalar den senare när uppdraget är utfört (eller säger upp den senare om han inte lyckas göra jobbet). Håll med om att sådana kontrakt är bland de vanligaste, mest välkända och hyllade institutioner vi har i länder med fria marknader och fri arbetskraft (till skillnad från slavarbetare).

MOHAMED OMAR: Blodtörstiga turkar

En mindre bra artikel publicerades ganska nyligen, ”Rubriken om blodtörstiga turkar skulle göra Breivik glad”, den 5 februari 2020. Orrenius kritiserar tidskriften Världens historias sätt att skildra slaget vid Wien år 1683. Han tycker att beskrivningen ”blodtörstiga turkar” är olämplig. Artikelns sätt att skildra slaget skulle göra terroristen Anders Behring Breivik glad, menar han.

PATRIK ENGELLAU: Vilka är fascister?

Numera är dogmen om statens allsmäktighet allmänt accepterad och därför gör folk inte spontant motstånd mot initiativ som syftar till att ge staten ökat inflytande över samhället och människornas egna liv. Själva utgångspunkten för samtidens tänkande är att staten i princip kan lösa alla problem – arbetslöshet, skogsbränder, flytande kontinenter av begagnade ICA-påsar i Stilla Havet, nedstämdhet, neuropsykiatriska sjukdomstillstånd etc – bara den vill.

RICHARD SÖRMAN: 1900-talsfilosofin tillhör inte vänstern

Ibland ser man att vänsterkritiska opinionsbildare talar om ”vänsterns filosofer” samtidigt som man avfärdar dessa tänkare som en samling charlataner. Det är ett stort misstag. Den nya högern ska istället bemöda sig om att försöka förstå de ofta mycket subtila och inträngande analyser som gjorts inom 1900-talets kontinentala filosofi av hur människan fungerar som individ och i grupp.

GUNNAR SANDELIN: Keep your hands off her!

I artikeln beskrivs hur några transsexuella män reser omkring och läser ”normkreativa sagor” för småbarn, påhejade av den omgivande ”professionella” vuxenvärlden. Inspirationen kommer från San Fransisco och nu har turen kommit till de svenska förskolebarnen att få lyssna till identitetsöverskridande berättelser.

PATRIK ENGELLAU: Utträdesanmälan och inträdesansökan

På det hela taget har det varit den vite mannen med stöd av den vita kvinnan som genom uppfinningsrikedom, strävsamhet, entreprenörskap, pliktkänsla och goda värderingar under de senaste seklerna lyft världen till ett oanat välstånd inte bara för sig själva utan även för andra folk. För detta har den vite mannen fått skäll, till och med av den vita kvinnan.

BITTE ASSARMO: Oförlåtligt att kalla gärningsmän för offer

I en enda mening sammanfattade hon en av de mer utbredda galenskaperna som fått fäste i Sverige, nämligen att gärningsmän betraktas som offer. Det är just den här skeva inställningen till brott och straff, till rätt och fel, som gjort det möjligt för kriminella att härja fritt i samhället – på hederliga människors bekostnad.

PATRIK ENGELLAU: Vad svenskarna alltid misstänkt

Alla samhällen är nog förljugna på sitt sätt men jag har ingen kompetens i annan förljugenhet är svensk förljugenhet. Men på den punkten har jag spetsförståelse eftersom jag knappt sysslar med annat än att låta mig förundras över det officiella tänkandets krumbukter.

MOHAMED OMAR: Det finns ingen rasism mot vita, eller?

I Strängnäs den 23 augusti 2015 blev en svensk småbarnsmamma överfallen och våldtagen av två asylsökande män, en från Syrien och en från Algeriet. ”I’m gonna fuck you little Swedish girl”, sa en av våldtäktsmännen. När han var färdig med våldtäkten spottade han småbarnsmamman i ansiktet. Vad gjorde de så kallade ”antirasisterna”? Ingenting. Tystnad.