Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kalkyleringsproblemet

Häromdagen publicerade svenska Misesinstitutet en artikel, Vård med vinstintresse till en tiondel av priset, som handlade om de skenande kostnaderna för Nya Karolinska Institutet och jämförde med ett tyskt privat sjukhus som kan erbjuda samma eller motsvarande vård till en tiondel av priset. Detta är ett exempel på socialismens kalkyleringsproblem, det som identifierats av Ludwig von Mises.

Almega: Usel matchning på arbetsmarknaden

Almega rapporterar om usel matchning på arbetsmarknaden. Det finns idag fler lediga jobb än under högkonjunkturen innan finanskrisen 2008, men arbetslösheten är avsevärt högre. De arbetslösa matchar helt enkelt inte de krav som arbetsgivarna har. Enligt SCB finns det nu 432 000 arbetslösa, eller 405 000 när man säsongrensar (sorry, ni övriga 27 000, ni är inte arbetslösa, ni bara upplever det som så) och säsongsrensad arbetslöshet är 7.8%. Medan 7.8% av arbetskraften är arbetslösa officiellt, så finns det lediga platser motsvarande 6.7% av arbetskraften.

Återinför ämbetsmannaansvaret

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på tvivelaktig myndighetsutövning. Det gäller Quick-fallet, där man slår fast att det finns brister i systemet – men att man inte sträcker sig till att hålla någon ansvarig. Ett annat exempel är Post- och Telestyrelsens chef som fulspelat om datalagringen och som driver denna fråga politiskt, på ett sätt som inte passar en myndighetschef. Och i DN har Maciej Zaremba visat hur socialtjänsten i vissa fall betett sig helt oacceptabelt.

Avsnitt 50 – Jubileum!

Avsnitt 50 betyder ett år (ungefär) och det ska förstås firas! Kristian och Niklas snackar minnen från den första tiden, och Hanna från de senaste ca 20 avsnitten. Det blir även lite prat om hur ideologiskt färgad vår vardag är, äganderätt+icke-aggression+djur (inklusive lite konflikt som krydda), och inte minst en del information om sommarens stora “ankträffar” i Stockholm respektive Gävle.

Dösnack om ”lön som går att leva på”

”En lön som går att leva på”. Det är en vanlig fras i debatterna om så som invandring, sysselsättning och enkla jobb. Men det är en försåtlig retorisk övning utan egentlig betydelse. För några år sedan gjorde jag en enkel överslagsberäkning om hur mycket pengar man skulle behöva för att köpa sig tillräckligt mycket kalorier för att överleva, vilket jag fortfarande får kritik för.

Sverigedemokraterna försökte stoppa kritik mot Ryssland i EU

Sverigedemokraterna har återigen visat att de är Putins kuddbitare, och varifrån partiet får sin finansiering. I EU-parlamentet försökte man igår stoppa kritik mot Putin och Ryssland och motåtgärder mot rysk psyops och propaganda, rapporterar EU-bloggen, inklusive fotobevis.Partiets ledamöter säger dessutom en sak, och gör sedan en annan när de tror att det inte dokumenteras.

Alliansens maktposition framöver

Inget samarbete mellan svenska partier har någonsin varit så framgångsrikt som “Allians för Sverige”. Det samarbete som startade 2004 hemma hos Maud Olofsson i Högfors, Västernorrland. Det innebar att man kunde vinna två val och regera landet i åtta år. Nu var det inte bara samarbetet i sig som gav de borgerliga partierna folkets förtroende. Det var i lika hög grad en fråga om en smart maktpolitisk strategi där framför allt Moderaterna omprövade sina tidigare positioner.

Sverigedemokraternas politik, del 1: Den traditionella Välfärdsstaten

Politik är inte att vilja, utan att misstro individuell skaparkraft och desto mer politiker vill expandera staten, desto mindre tror de på medborgarnas frihet. En politiker och oavsett om färgen är röd, blå, grön eller brun, måste därför ha mycket gott självförtroende då han eller hon gör karriär på att reglera människors liv och inkomster. Men om vi lämnar politikers självförtroende och reflex att använda statens tvångs- och våldsmonopol, bör vi också förstå varför individer överhuvudtaget röstar på politiska partier och kandidater?

(M), (Fp) och (C) populärast hos bloggens läsare

Söndagens enkät visar att bloggens läsare är solida alliansenväljare. De tydligast minst impopulära partierna är den borgerliga alliansens fyrklöver. Man kan också prata om en liberal – antiliberal cornuskala, som i mycket bekräftar vilka partier som har mest gemensamt. Liberalast enligt läsarna är (m), följt av (fp), (c) och slutligen (kd) som grupperas närmast (sd) i cornumitten tillsammans med (s).

Dags för PTS generaldirektör att avgå!

SR Ekot har i dag en rätt stor grej om Post och Telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby. Han beskrivs bland annat som oprofessionell och hotfull. Internetoperatören Bahnhofs VD Jon Karlung är i sammanhanget den ende som vill träda fram med namn. Han säger…Så här kan vi ju inte ha det. Det är en fullständigt ohållbar situation. Det går ju ut över näringslivet och också över många enskilda.

Är svensk sjukvård 10x bättre än tysk

Schibsted/SvD har grävt fram att Moderaternas skandalsjukhus i Stockholms landsting, Nya Karolinska (NKS), är 10x så dyrt per vårdplats som motsvarande tyska sjukhus. Vilket förstås bortförklaras av ansvariga. Tydligen är svensk sjukvård 10x bättre än tysk sjukvård, eftersom man anser att ett 10x så dyrt sjukhus är motiverbart. Priserna är inklusive inflationsuppräkningar. SvD skriver:”Det skulle alltså motsvara 2,0–2,3 miljarder mot Nya Karolinskas 22,8 miljarder.

Nu är George W Bush mer populär än Obama

Förre amerikanske presidenten George W Bush har nu högre förtroende än president Barack Obama. På punkt efter punkt har de analyser och strategier om de internationella säkerhetshoten som Bush gav visat sig rätt, eller i alla fall mer rätt än efterträdaren som visat sig ha fel i de flesta strategiska val han gjort.

Minatura

EU driver sedan 5 mars i år ett projekt som ska konfiskera äganderätten till mark, med hänvisning uthålligt säkerställande av tillgång till mineraler av samhällsintresse, för både dagens och morgondagens medborgare. Jo, Sverige är ett av de länder som utreder frågan i tre års tid för att sedan lämna ett svar, ett förslag till policy eller EU-direktiv.

Vård med vinstintresse till en tiondel av priset

SvD har i en av sina bättre granskningar jämfört Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) med ett tyskt sjukhus i Hamburg som ingår i sjukhuskedjan Asklepios. NKS är ett rekorddyrt sjukhus som från början skulle kosta 14,5 miljarder, och som sedan blev 2-3 miljarder dyrare. Men som vanligt när det byggs med hjälp av skattepengar blev det några miljarder till därpå. Slutsumman verkar hamna på 22 miljarder kronor i byggnadskostnader. Än så länge. Det tyska sjukhuset har motsvarande patientkapacitet och har likt NKS högspecialiserad vård – men kostade endast cirka 2 miljarder.

DN attackerar smala åsiktskorridoren

Kanske den vansinnigt smala åsiktskorridoren – där du måste smyga fram för att massmedierna inte ska skåpa ut dig som extremist, rasist eller värre – börjar utmanas. I Dagens Nyheter skriver Hanne Kjöller om hur intellektuellt ohederlig Sydsvenskans recension av Anna-Lena Lodenius bok ”Vi säger vad du tänker – högerpopulismen i Europa”:
[Recensenten Patrik] Svensson tycks i huvudsak ilsken över fyra saker:

Kulturrevolution modell 2015

Jag noterar att Jerry Seinfeld nu har sällat sig till gruppen av komiker (med bland andra Chris Rock) som inte längre uppträder på amerikanska colleges. Publiken är helt enkelt för småskuren, politiskt korrekt och lättkränkt. Ständigt denna humorbefriade, ängsliga, moraliserande vänster.

Det flyktingindustriella komplexet

Saker hänger ihop. Att en regering bedriver en politik som dess företrädare senare kan dra nytta av är inget nytt. När det gäller asyl- och migrationspolitiken flyttar vi oss emellertid rakt in i absurditetens gränstrakter. Alliansregeringen slöt 2011 en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet. Syftet var att markera mot SD genom att liera sig med dess huvudfiende, men sannolikt också att knyta MP närmare sig för att på sikt kunna behålla makten.

SD:s skolpolitik i klartext

Expressen rapporterar från dagens presskonferens med Sverigedemokraternas Stefan Jakobsson som lade ut texten kring vad partiet vill i skolfrågor. Eftersom Jakobsson är politiker faller det honom inte naturligt att tala klarspråk. Men vi hjälper gärna till med en översättning. Håll till godo! ”SD vill satsa 280 miljoner på statlig indoktrinering av barn via skolan”, säger Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Medieskuggans dunkla vrår

Här är ett färskt, intressant seminarium. Eli Göndör på Timbro Medieinstitut har granskat den svenska public service-radions rapportering om den arabiska våren. Ur videons beskrivning… Hur väl speglar Sveriges viktigaste utrikesredaktion världen? Eli Göndör har granskat hur Sveriges Radio rapporterat om två viktiga länder i Mellanöstern åren före ”den arabiska våren” och ställer det i relation till de publicistiska ambitioner som Sveriges Radio ger utryck för.

Kritiserar statstelevisionen igen på SVT-Opinion: ”Häpnadsväckande att SVT underkänner SCB”

Jag kritiserade SVT för det inkorrekta påståendet att 37 procent av nyanlända Syrier är akademiker och hänvisade till SCB-statistik som visar att andel högutbildade Syrier snarast är 10 procent. SVT försvarade sin rapportering här med argumentet att de anser att Arbetsförmedlingens statistik är färskare och mer tillförlitlig än SCBs. Notera dock att inte heller Arbetsförmedlingens statistik visar mer än en marginell ökning av de nyanländas självrapporterade utbildningsnivå. Skillnaden mellan deras siffror och SCBs är en fråga om definion av högutbildad, inte tidsperioder.

Tiggare är inget svenskt problem

Det framhålls ofta som att Sverige har ett problem med EU-migranter, sk tiggare. Men problemet är inte svenskt och det finns således inte heller några svenska lösningar.Tiggarna på svenska gator kommer inte från Sverige, utan är ett utfall att övergångsreglerna från Rumäniens och Bulgariens anslutning till EU upphörde att gälla förra året, vilket fick ett svagt stigande tiggeri att förra året explodera. Tiggarna är alltså ett utfall av EU och Schengenavtalet, samt misär i Rumänien och Bulgarien.

Emigration av intelligens?

Bloggrannen En mensans betraktelser skriver att frågan om att hushållet kanske borde emigrera allt oftare kommer upp runt matbordet. Det handlar om klassisk brain-drain, emigration av intelligens, eftersom Sverige blivit så idiotiskt att det är allt svårare att ha en hjärna och bo kvar i landet. Så vad är det Sverige riskerar gå miste om i det aktuella fallet? “[I]ntäktsmässigt så betalar vi i runda slängar drygt en miljon i skatt på arbete och sociala avgifter. Till det kommer konsumtionsskatter.[…]”

Energin som befriare

Bristen på tillgänglig och användbar energi har varit mänsklighetens gissel i årtusenden. Några ytterst få kunde göra sig mäktiga och leva ett bekvämt liv genom andra människors slavarbete eller arbete under stort armod och slavliknande förhållanden. Tidiga försök med vindkraft och vattenkraft gav endast små, om ens några, lättnader för flertalet.
Först i och med den framgångsrika utvecklingen av ångmaskinen och därefter elektriciteten kunde den stora massan av folket befrias från slaveriet.

Den dystra kunskapen om vetenskapen

Politik är att vilja, tyckte Olof Palme. Det är kanske därför så oerhört få politiker har en aning om ekonomi. De vill inte. För ekonomi skapar problem för politiken. Men att vilja något gör det inte så. Även om jag vill kunna flyga för egen maskin så betyder det inte att jag kan börja flaxa med armarna och höja mig mot molnen. Inte heller kan jag få en sportbil bara för att jag vill ha en.

Regeringen tror att det bara är kvinnor som drabbas av våld

Feministerna kallar det “mäns våld mot kvinnor”. Detta språkbruk signalerar att våld i relationer alltid handlar om att män är förövare och kvinnor offer. Vi vet att det inte är så, men det passar utmärkt in i den förenklade feministiska tankeramen. Alliansregeringen tillsatte den 20 februari 2014 en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad strategi mot mäns våld mot kvinnor. Detta utifrån det av riksdagen antagna jämställdhetspolitiska målet att “mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.

Är det inte hög tid att börja granska Sverigedemokraterna?

Det är märkligt att det parti som media och andra partier tycks ogilla mest också är det enda partiet som inte har fått utstå en adekvat granskning av sitt partiprogram och ideologi. Ändå är Sverigedemokraterna ett av de mest tvångsintensiva partier vi har i Sveriges riksdag. Man är för övervakning av svenska medborgare, för en återuppbyggnad av välfärdsstaten, för en starkt reglerad, ja socialistisk, styrning av svensk ekonomi, för en utökning av statens biståndspolitik och för fortsatt reglerad immigrationspolitik.

Filmtips: Hot Girls Wanted

Hot Girls Wanted är en dokumentär som inte handlar om den stora traditionella porrindustrin med glamour och porrstjärnor som tjänar riktigt bra med pengar utan om den växande amatörporrbranschen. Den som har sin kundkrets helt och hållet online. Visst finns det en moralistisk underton i filmen, men inte så mycket som vi är vana vid när detta ämne. Vi får en rätt bra inblick i hur kvinnor i 18-20-årsåldern, less på tristessen i sin hembygd, nappar på erbjudandet om att tjäna snabba pengar i Miami och tar chansen.