Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Dansk statstelevision om mörkläggningen i Kungsträdgården

Den årliga ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården blev internationellt känd i samband med sexuella massövergrepp. Dagens Nyheter tipsades om övergreppen sommaren 2015 men valde att mörka storyn tills avslöjandet om övergreppen i Köln vid nyår 2016. Svenska journalister har närmast enhälligt förnekat att någon mörkläggning ägde rum. Granskning i norsk och dansk press har dock visat att DN hade tipsats av två vittnen men valde att inte rapportera övergreppen.

Polisens internrapport om massövergreppen i Kungsträdgården

We are Sthlm är en årlig ungdomsfestival sponsrad av kommunen som äger rum i Kungsträdgården. Festivalen blev uppmärksammad för de sexövergrepp som begicks 2014 och 2015 av gäng av unga män. Massövergreppen 2015 var kända av både polisen och Dagens Nyheter men mörkades fram tills avslöjandet om Köln januari 2016. Polisen fick kritik för mörkläggningen. Aftonbladet skrev exempelvis:

”Trots att polisen kände till övergreppen beskrev man utåt festivalen 2015 i lugna ordalag. ”Det har varit förhållandevis få brott och få omhändertagande med tanke på deltagarantalet”. Enligt Södermalmspolisens chef Peter Ågren, då kommenderingschef för festivalen, är en av anledningarna att man inte har berättat om övergreppen att man inte vill underblåsa rasism. – Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.”

 

Ny bloggdesign

Reportrarna Anders Magnus och Mohammed Alayoubi skakande reportage har blivit uppmärksammat ibland annat Expressen, GP, Dagens Samhälle, DN, SVT, danska Berginske och finska YLE. Sydsvenskans Mats Skogkär: ”Två norska journalister besökte Stockholmsförorterna Rinkeby och Husby. Där blev de bortjagade från ett kafé när de skulle göra en intervju, möttes av stenkastning när de skulle skildra polisens vardag. Deras reportage sändes i söndags i NRK, norsk public service-tv, och föregicks av svarta löpsedlar och krigsrubriker i den norska pressen.

Gäst i “obotligt optimistiska integrationspodden”

Li Jansson är Almegas expert på integrationsfrågor. Jag gästar senaste avsnittet av hennes intervjuserie “Den obotligt optimistiska integrationspodden”. En bra 45 minuter lång samtal där vi hann gå in på djupet om frågor kring arbetsmarknadsekonomi och invandring.

Sky’s the limit: Ny prognos för asylkostnader

2016 års vårbudget är nu ute. Den innehåller mycket intressant data om olika frågor som jag kommer att skriva om framöver. Låt oss börja med vårbudgetens största nyhet, kostnaderna för initial mottagning av flyktingar. Att kostnaderna skulle öka har varit klart länge, men det är först nu vi har en exakt prislapp. Migrationskostnader var historiskt en relativt perifer utgiftspost men är idag avgörande för statsfinansernas utveckling.

Gäst i premiär av Aschberg Direkt ikväll 22.00, direktsänt TV3

Framstående tidskrift Foreign Policy rapporterar om Sverige: “Little Sweden has taken in far more refugees per capita than any country in Europe. But in doing so, it’s tearing itself apart… Tino Sanandaji, an economist and critic of refugee policy whose work has become so controversial in the Swedish media that he asked me not to name his university, says while 82 percent of adult Swedes are in the workforce, only 52 percent of immigrants from non-Western countries are — a gap that has grown rapidly in recent years…

Nya avslöjanden i Wolodarskiaffären, Norska journalistförbundets tidning Journalisten bekräftar mörkläggning

Ansedda Journalisten ges ut av norges journalsitförbund Norsk Journalistlag. Anklagelserna mot Dagens Nyheter av invandringskritiska tablioden Nyheter Idag har hittintills inte undersökts vidare av svensk media. Norska Journalisten har däremot intervjuat den polispsykolog och den polisman som tipsade DN om övergreppen i augusti, och skriver att de “framstår som trovärdiga källor”. Journalistens artikel “Övergrepp mot unga flickor, ett halv års tystnad i svenska medier” bekräftar de explosiva anklagelserna mot DN, och måste beskrivas som ett bombnedslag i den växande Wolodarskiaffären.

 

Nytt Working Paper om skatter och entreprenörskap

Här är ett ny studie av mig och professor Magnus Henrekson om optionsbeskattning och entreprenörskap, som nu finns som IFN Working Paper. “One response to uncertainty and transactions costs in VC-finance is to compensate founders (and other key personnel) with stock options under complex contracts. Entrepreneurs are granted stock options contingent on firm performance, vesting and other criteria. While most countries tax stock options as labor earnings, the United States allow them to be taxed at a low capital gains tax rate. The interaction of favorable tax…

Told you so

Migrationsverket rapporeterar färre än 150 asylsökande igår. DN medger: ”Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat sedan id-kontrollerna infördes. Minskningen är särskilt påtaglig i Malmö. Skånepolisen tror att flyktingar kommer att söka andra vägar in i Sverige. Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat sedan id-kontrollerna infördes. Minskningen är särskilt påtaglig i Malmö. Skånepolisen tror att flyktingar kommer att söka andra vägar in i Sverige.

Majoritet för restriktiv flyktingpolitik

I september i år kom DN/Ipsos kontroversiella mätning om flyktingopinion. Mätningen är en av de få på senare år där gruppen som vill ta emot fler flyktingar är större än de som vill ta emot färre. Som vanligt finns även en tredje stor grupp som inte tar ställning. Mest anmärkningsvärt var DN/Ipsos slutsats att 56 procent av Sveriges befolkning ville ta emot flyktingar i sitt eget hem. Av dessa angav 31 procentenheter att de ville och kunde ta emot flyktingar i sitt hem medan resten angav att de ville men inte kunde. Om man ska tro DN/Ipsos var det bara 38 procent av Sveriges befolkning som inte ville ta emot några flyktingar i sina hem.

Professor i nationalekonomi om Henrik Schyfferts populistiska myter

Jag har tidigare citerat migrationsforskaren Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linneuniversitet. Han är återigen aktuell med en pedagogiskt debattartikel i Smålandsposten: “Faktafel hjälper inga flyktingar”.

“Varje sansad person inser naturligtvis att Sverige ska ta ansvar i flyktingkrisen och att det är angeläget med en balanserad diskussion om hur många flyktingar Sverige ska ta emot och hur flyktingarna ska integreras. Alltför ofta tar dock förenklade kalkyler och faktafel plats i flyktingdebatten…

Anders Lindberg gräver vidare i DNs nazistkonspiration

DN skrev nyligen en artikel om etnonationalister som blev uteslutna ur SD och deras försök att skapa kopplingar till näringslivet. DN använder lösa insinuationer för att försöka koppla mig med dessa extremistkretsar, med då William Hahne säger sig vara inspirerad av mig ”Hahne framhåller nationalekonomen Tino Sanandaji som en inspirationskälla”. Det räcker att upprepa att jag aldrig träffat eller haft kontakt med William Hahne.
Anders Lindberg kände att DNs konspirationsteori var för subtil.

Finanspolitiska Rådet om flyktingkrisen

Finanspolitiska rådet är en myndighet med ett antal forskare med uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Idag släppte Finanspolitiska Rådet sin bedöming av flyktingkrisen. Finanspolitiska Rådets verklighetsbeskrivning bekräftar den bild som förmedlats av mig på denna blog. Förslaget med en expertkomission är också i linje med vad jag föreslagit. Däremot delar jag inte bedömningen att sänkt lön och minskat fokus på utbildning är effektiva åtgärder.

DNs senaste konspirationsteori och andra Greatest Hits

DN skriver om de uteslutna extremistiska SDU-topparna William Hahne, Gustav Kasselstrand och Jessica Ohlson samt nynazister som Patrik Ehn och Daniel Friberg i artikeln “Den nya högern – ett eko från 1930-talet”. Jag har som DN vet aldrig haft kontakt med dessa människor. Jag mailade journalisten Björn av Kleen ”Har svårt att kommentera SDU då det är en organisation som jag inte har haft någon kontakt med.” Gustav Kasselstrand hälsade på mig en gång i Almedalen några sekunder. I övrigt har jag vad jag minns aldrig träffat eller haft kontakt med någon i SDUs ledning eller de nazistkretsar artikeln handlar om.

DN missförstår BNP-siffror

Tillväxt varierar kraftigt med konjunkturer och finanskriser, men historisk har BNP per capita långsiktigt växt med ungefär två procent i västvärlden. En sammanfattningsstudie förklarar: “For nearly 150 years, GDP per person in the U.S. economy has grown at a remarkably steady average rate of around 2 percent per year”.

Långtidsutredningen ett bombnedslag i invandringsdebatten

Sverige har 1948 med jämna mellanrum gjort en Långtidsutredning om framtida ekonomiska läget, som i Oxenstierniansk anda används som underlag för offentliga sektorn. Långtidsutredningen görs på finansdepartementet, ofta med hjälp av externa forskare. Det tenderar att vara relativ objektiv och seriös, men är heller inte helt oberoende utan har facto viss politiskt styrning. 2015 års långtidsutredning släpptes i dagarna, och kan bäst beskrivas som ett bombnedslag.

Nationalekonomer om invandringens ekonomi

Låt mig länka till tre läsvärda inlägg av andra forskare. Alla tre är viktiga och bör läsas i sin helhet.

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi vid Linneuniversitet och forskningsledare för Centre for Labor Market and Discrimination Studies, med stark specialisering kring bland annat invandrares arbetsmarknadsintegration. Hammarstedts artikel “Tveksamma argument om flyktingar” är bland de bästa sammanfattningar jag sett om ämnet, men har fått alldelles för lite uppmärksamhet…

Skademinimering

Dagens Industri skriver: ”157.000 personer beräknas beviljas uppehållstillstånd fram till 2017, enligt Dagen Samhälle…Enligt tidningens beräkningar blir det Södertälje som ökar mest i förhållande till sin folkmängd, följt av Botkyrka, Fagersta och Tibro. Invandringen väntas öka Södertäljes befolkning med hela 6 procent under perioden. Stockholmskommunen Huddinge får ett tillskott på nästan 2.500 nya invånare till 2017 motsvarande 2 procent, enligt tidningens beräkningar. ”Nej, så kan det inte bli, de förutsättningarna finns inte, säger Daniel Dronjak (M)”, kommunstyrelseordförande i Huddinge, till Dagens Samhälle. Huddinge har ökat byggtakten, men bostäder till en så snabb befolkningsökning kan kommunen inte att få fram”

Folkhemmets överlevnad satsas på ett mirakel trots decenier av stabila utfall

Vetskapen om flyktingkrisen sprider sig bland allmänheten. Media och särintressen som LO och Svenskt Näringsliv fortsätter dock envist sin kampanj för att flyktinginvandring är långsiktig lönsamt. Sedan kollapsen av de yttre gränserna och etablering av en landskorridor mellan skandinavien och mellanöstern har Sverige tagit emot ca 8-10.000 flyktingar per vecka, vecka efter vecka. Magdalena Andersson medger att nuvarande takt om den försätter nästa år motsvarar en halv miljon asylsökande per år ”Om det frampå nästa år fortsätter att komma 1500 personer om dagen, då hamnar i ett helt nytt läge. Då handlar det om en halv miljon människor på årsbasis”

Aftonbladet: Fyra av tio nyanlända Syrier är “akademiker”, om man med “akademiker” menar svetsare och mekaniker

Jag har förklarat tricket flera gånger, men låt mig göra det igen. Eftergymnasial utbildning är inte detsamma som “akademisk” utbildning. Ett halvårs svetsarutbildning, frisörpraktik, koranskola eller mekanikträning i Syriska armén räknas också som “eftergymnsial” utbildning så länge det är efter gymnasiet. Aftonbladet har liksom SVT fifflat genom att omdefiniera “akademiker”.

I norska NRK

Norsk statstelevision hade en debattprogram om flyktingpolitik, där bland annat Sveriges gränskontroller diskuteras och där jag medverkar kort. Jag intervjuas 3:40 in i inslaget.

Debatt mot Sandro Scocco i Agenda, och Jan Ekbergs mail

I söndagens Agenda diskuterade jag hur den svenska välfärden påverkas av flyktinginvandringen med Sandro Scocco, chefekonom för S-märkta tankesmedjan Arena Idé. Sandro Scocco tog upp Jan Ekberg och Joakim Ruists forskning. Den senare visar att nettokostnaden för flyktingar år 2007 motsvarade ca en procent av BNP. Detta motsvarar 70.000 per flykting per år, och skulle extrapolerat till dagens invandringsnivåer knäcka ryggen på välfärdsstaten.