Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Om de antika, medeltida och faustiska människotyperna

I den gängse föreställningen om “de gamla grekerna” finner vi en vagt definierad värld där Akilles och Sokrates mycket väl kunde råka möta varandra på agoran. Ingenting kunde dock vara mer felaktigt, då Akilles var en produkt av bronsåldern medan Sokrates var verksam under den långt mycket senare antiken.

En propagandafilms anatomi

LO har i dagarna släppt en propagandafilm, som trots såväl det plattityddrypande namnet Ta tillbaka jämlikheten som det faktum att den nu hånas av “högern” är väldigt välgjord.

Om vänstern och neutralitetspolitiken

Till vänsterns mer karakteristiska egenheter hör nämligen att stora delar av dess tankegods anses vara neutralt, trots att få skulle tveka att peka ut motsvarande högerpositioner som i allra högsta grad politiska.

Det perverterade frihetsbegreppet

Oavsett om man kallar sig för liberal, libertarian eller någonting annat bör man därför ha klart för sig att vad som förenklat uttryckt skulle kunna kallas för konservatism är en förutsättning för frihet, och att individualismen, nihilismen och hedonismen effektivt undergräver förutsättningarna för ett verkligt frihetligt samhälle.

Liberalismen och kausalitetsprincipen

På den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting finner vi oss inte sällan i polemik med liberaler av en sort det vore mer naturligt att räkna som allierade än fiender. Gemensamt för dessa är att de är klassiska liberaler, att polemiken rör vår användning av liberalismbegreppet som ett skällsord samt att deras invändningar mot detta bottnar i att de flesta konservativa ståndpunkter enligt dem är fullt förenliga med den klassiska liberalismen.

Den faustiska arketypen

Intressant nog öppnar sig här därför möjligheten att den västerländska människans spirituella kris inte beror på kristendomens tillbakagång, som så ofta antas, utan på att den västerländska människans behov av ett faustiskt sammanhang inte är uppfyllt.

Om whighistoria och dödligt våld

Till den gängse samhällsdebattens mer infekterade frågor hör huruvida samhället blivit mer eller mindre våldsamt. Två läger med sinsemellan väldigt olika bilder av situationen har utkristalliserat sig, varav det ena fokuserar på den risk gemene man löper att utsättas för våld, och det andra på aggregerad statistik utan någon hänsyn tagen till de specifika omständigheterna.

Det attiska operativsystemet

I begynnelsen var – åtminstone vad den västerländska människan beträffar – Attika. Såväl människan som högkulturen föregick visserligen den civilisation som växte fram i och runt Aten, men inte desto mindre representerade atenaren någonting nytt.

Brexit, julvalet och kulturkriget

Till de mer underhållande aspekterna av det uppror som på senare år utbrutit mot den progressiva hegemonin, hör de guldkorn man kan finna bland reaktionerna på händelser som det brittiska julvalet.

Om Thatcher och Johnson

När Margaret Hilda Thatcher 1979 valdes till Storbritanniens premiärminister var detta starten på ett paradigmskifte. I det land Thatcher tog över hade den utveckling mot en planekonomisk ordning som redan 1941 hade förutspåtts av James Burnham gått väldigt långt, men till skillnad från vad Burnham förutspått hade resultatet blivit stagnation och kaos.

Näringslivet och högern

Den utbredda föreställningen att näringslivet och högern står på samma sida visar sig i ljuset av detta vara en mycket dålig ledstjärna. I en tid då socialismen var på uppgående och samhällsdebatten dominerades av helt andra frågor var ofta en allians mellan högern och näringslivet till gagn för båda parter, men idag är situationen en helt annan.

Om jordbruk och innerstadsliberalism

När någon som Fredrik Segerfeldt koketterar med hur han bojkottar svenska jordbruksprodukter, speglar detta både i en abstrakt och en i allra högsta grad konkret mening innerstadsliberalismens värderingar, intressen och föreställningar.

Om åsiktskorridorer, åsiktsmurar och åsiktsvakuum

Vad den så kallade åsiktskorridorens geometri i själva verket säger oss, är att vi lever i ett samhälle där i stort sett hela den högra planhalvan i praktiken är förbjuden mark. Vad som kanske mer än någonting annat utmärker det progressiva samhället är dess närmast totala intolerans för allting som så mycket som ens påminner om högeråsikter.

Om managersamhället och dess skattepolitik

Ju oftare den systemlojala arbetarklassen påminns om att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet belönar dem för deras trohet med högre skatter, sämre välfärd, klassförakt, laglöshet och nöjet att få se frukterna av det egna arbetet slussas till svågerkapitalister och folk som inte vill arbeta, desto bättre.

Att frigöra sig från liberalismen

Så länge man inte förmår se liberalismen för vad den faktiskt är, och så länge man inte förmår se i vilken utsträckning man själv har internaliserat denna ideologi, förblir dock sannolikheten överhängande att man också förblir en av liberalismens många nyttiga idioter.

Om den svällande staten och dess estetik

Här finner vi intressant nog att ateismen och traditionsfientligheten inte bara är de progressiva ståndpunkter sprungna ur en rationalistisk idétradition de vid en första anblick kan framstå som, utan också utgör kraftfulla vapen i händerna på den omättliga härskarkast som ständigt letar nya aspekter av samhället och den mänskliga existensen att underställa statlig kontroll.

Om Staffanstorp och det progressiva erbjudandet

Striden mellan högern och vänstern är idag i grund och botten ingenting annat än en strid mellan å ena sidan de som tycker ett avskuret öra är ett symptom på barbari, och å den andra de som tycker ett avskuret öra är ett symptom på civilisation. I denna kraftmätning är sanningen högerns bästa vapen.

Karolinska och korruptionen

När graden av korruption uppges vara låg betyder detta med andra ord att antalet mutor som betalas är få, men det säger ingenting om huruvida politikerna använder skattemedel för att köpa röster eller i vilken utsträckning staten avlönar människor för att utföra tjänster väljarna aldrig har efterlyst.

Om vänstern och dess föreställningsvärld

Vänsterpartiet har de senaste dagarna diskuterat hur man skall bredda sin väljarbas, och i samband med detta kommit fram till att man bör lägga mindre fokus på arbetarklassen och i stället vända sig till tjänstemän.

Om eliter och populister

Begreppet “populism” saknar exakt definition, rymmer i sin användning många motsägelser och säger ofta mer om den som yttrar det än om måltavlan för anklagelsen.

Om sekularism och teokrati

Sekularismens grundtanke var visserligen redan från början att separera kyrka och stat, men syftet var inte att främja ateismen utan tvärtom ofta att anpassa samhället till de som var mest nitiska i sin tro.

Dekonstruktion av Annie Lööf

Annie Lööf hävdade nyligen under en riksdagsdebatt att Sverige de närmaste åren behöver tillsätta 80 000 tjänster inom vården, och att detta utgör ett slående bevis för att den sverigedemokratiska politiken är orimlig.

Rasistjakt som distraktion

I själva verket är det faktum att rasism utmålas som någonting av det värsta man kan göra sig skyldig till direkt patologisk, givet omständigheterna. För att 2019 kunna ta del av det svenska nyhetsflödet utan att tänka i termer av vi och dem, och utan att lägga väldigt annorlunda värderingar i vi respektive dem, behöver man antingen vara empatistörd eller lobotomerad.

Den lönsamma naiviteten

I en artikel i Sidas publikation med det krystade namnet OmVärlden kunde man nyligen ta del av sex högt uppsatta biståndsbyråkraters syn på ett politiskt utspel om att minska biståndsmyndighetens budget.

Om förnedring som politiskt vapen

Sölvesborg har det senaste året beskrivits som ett sverigedemokratiskt skyltfönster så många gånger att detta närmast blivit en kliché. Påståendet är i sak långtifrån osant, men då Sölvesborg bara är en av flera sydsvenska kommuner som leds av Sverigedemokraterna, bör rapporteringen snarare förstås i termer av att kommunen utsetts till symbol för det upplevda hotet från Sverigedemokraterna.