Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Leif Östling varnar för inbördeskrig i Sverige!

Leif Östling, före detta vd för Scania, varnar för inbördeskrig i Sverige: ”De som kommer från Mellanöstern och Afrika lever i ett samhälle som vi lämnade för snart hundra år sedan…Om det här fortsätter, då kan vi hamna i ett okontrollerat läge där vi kanske till och med får ta in vår militär

Socialdemokraternas starkaste fästen är no-go-zoner

Har du någon gång undrat varför S, V och MP vägrar att kalla en spade för en spade? Eller varför de står i tv och gör sig själva till åtlöje när de blint försvarar och urskuldar Sveriges farligaste och brottstätaste områden? Jo, det är enbart för att där bor de rödgröna väljarna. De rödgröna partierna har sina starkaste fästen i Sveriges samtliga ”särskilt utsatta områden”, eller no-go-zoner, som vi vanligt folk kallar dem. Därför vägrar de att kalla en spade för en spade, ett upplopp för ett upplopp, en kris för en kris och ett haveri för ett haveri.

Landet Lagom – ett land i extrem förnekelse

Vi svenskar har en falsk självbild, hävdar författaren och debattören Johan Hakelius, då han intervjuas av DGS-tv:s Patrik Engellau. Efter Stalingrad har vi kommit att betrakta oss själva som anglosaxare, trots att vi kulturellt och historiskt är tyskar. Vi är ett innanhavsfolk och här runt Östersjöns stränder har den tyska kulturen dominerat ända sedan medeltiden. Hakelius menar att bristen på självförståelse är problematisk, och jag kan inte annat än hålla med honom.

Stefan Löfven avslutade aldrig sin svetsutbildning

Intyg på Stefan Löfvens svetsutbildning

Enligt ett dokument som cirkulerar i sociala medier så avslutade statsminister Stefan Löfven (S) aldrig sin svetsutbildning.

Det står i dokumentet, som har Skolöverstyrelsen som avsändare, att utbildningen ”avbrutits pga militärtjänst” vid vecka 29. Utbildningens fulla längd var 38 veckor. Det innebär att Stefan Löfven endast hade 76% närvaro. Det krävs normalt minst 80% närvaro för att få en utbildning godkänd. Trots detta har Stefan Löfven med just Svetsutbildning på sin officiella CV, bland annat på Regeringens hemsida.

När ett land är i kris blir hovnarren kunglig rådgivare

Att Schyffert, tillsammans med Malena Ernman och Jonas Gardell, kommit att bli inflytelserika deltagare i samhällsdebatten kan jämföras med att hovnarren uppgraderas till kunglig rådgivare – det blir bisarrt och smått komiskt. I ett sunt samhälle hade ingen ens noterat vad dessa gycklare vräker ur sig.

Genusteori – ett hopkok av kunskapsnihilism, snobberi och identitetspolitik

Genusteori har kommit att ta allt större plats i det svenska samhället. Det rör sig dock inte om någon gräsrotsrörelse utan den påbjuds uppifrån. Således ska till exempel alla universitetskurser ha ett genusperspektiv och forskningsansökningar till de statliga forskningsråden ska också helst innehålla ett genusperspektiv. Man tvingar också på offentliganställda tjänstemän diverse utbildningar i genusteori – alla måste lära sig detta fantastiska nya som makten snöat in på.

Den politiskt korrekta förljugenheten

Anna Lindén: Så länge det är tabu att öppet diskutera vad det ökande antalet våldtäkter beror på kommer problemet inte att lösas. Elefanten i rummet finns kvar, även om man försöker låtsas som om det är den gamla välkända syndabocken alkohol som varit framme igen…

Globaliseringen och västvärldens kris

I och med Donald Trumps valseger i USA har antalet analyser i den etablerade pressen med anspråk på att förklara samhällsutvecklingen i Västvärlden formligen exploderat. Somliga menar att Trumps valseger markerar början för Västvärldens undergång, andra menar att Trump kom till makten på grund av nyliberal politik, och åter andra menar att det handlar om ett populistiskt bakslag frambringat av en alltför invandringsliberal politik.

Vår tids nazism är islamismen

Hitlers tusenåriga rike ägde bestånd i tolv år, det sovjetiska i drygt sjuttio, medan det saudiska har över tvåhundrasjuttio år på nacken…

Bland höga politiker och deras hovstat har det blivit på modet att relativisera. Ord och begrepp vattnas systematiskt ur, så att de förlorar sin mening och blir näst intill obrukbara. De enda som tjänar på det är i det långa loppet totalitära rörelser och regimer.

Massinvandringen förvandlar Europa till en fattigstuga

Martin Hedlund: Utan restriktioner är det först när Europa är lika fattigt som Mellanöstern och Afrika som man når ett jämviktstillstånd och invandringen avtar. Det vi står inför nu är alltså inget mindre än en ny folkvandringstid, jämförbar med den stora folkvandringen under den sena järnåldern.

Svenska politiker försöker sprida en myt om att invandringskrisen är över – men det är lögn. Under 2015 anlände 1,3 miljoner asylanter till Europa – under 2016 anlände hela 1,5 miljoner asylanter bara under första halvåret. I ett Europeiskt perspektiv ser vi alltså inte en avmattning av invandringen, utan snarare ser vi en ökning.

Stefan Löfven flyr verkligheten med sin nazistretorik

Anna Lindén: Motsatsen till den verklighetsflykt som statsministern ägnar sig åt är att leva i sanningen, hur obekväm den än ter sig…

Med åttio års eftersläpning tar Sveriges statsminister gång på gång till storsläggan mot nazismen, som om hans uppgift vore att lösa 1930-talets problem och inte dagens. Att leka antinazist från anno dazumal är bekvämt, för så här i efterskott är det ju förenat med minimal risk att kritisera nazismen. När det gäller vår egen tids främsta totalitära hot, islamismen, är det dock snarare silkesvantarna än hårdhandskarna som gäller. Modet räcker inte ens till att erkänna det pågående folkmordet på kristna i Mellanöstern.

Svenska straff otillräckliga i det mångkulturella Sverige

Martin Hedlund: Den svenska maktutövningsteorin har möjligtvis fungerat på den homogena och tuktade svenska befolkningen men den är otillräcklig i det nya mångkulturella Sverige…

Krig är en fortsättning av politiken med andra medel, precis som von Clausewitz påpekade i sitt berömda verk Om Kriget. För hur skulle det kunna vara på annat sätt? All form av politik, inrikes såväl som utrikes, handlar om att kontrollera människor, grupper och stater, och det låter sig inte göras utan ett underliggande hot om våld som vid överträdelser övergår i faktiskt våld.