Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

I Sossesverige finns bara plats för dem som tycker rätt

Det har föreslagits att mediestöd skall utbetalas med hänsyn tagen till respektive publikations åsikter. De som tycker »rätt« får del av skattebetalarnas pengar. De som tycker »fel« blir utan. Nu vill jag i och för sig inte se något statligt presstöd över huvud taget. Men ändå. Detta är orimligt, på så många sätt.

Den stora kompromissen

Men politiken utvecklas allt mer till ett maktspel där vinnaren förutsätts roffa åt sig allt. Vissa av våra ledande politiker beter sig direkt förnedrande i sin iver att komma över härskarringen.

I vänsterns Sverige är alla lika fattiga

Tankesmedjan Katalys har fått en hel del uppmärksamhet för antologin Klass i Sverige som – med Sveriges Radios formulering – visar att »det svenska klassamhället lever och frodas, ojämlikheten växer och de ekonomiska klyftorna ökar«.

Att förbjuda och tysta det man ogillar?

I de gamla kommunistiska öststaterna kunde den som som satte sig upp mot överheten bli av med sitt jobb, kastas ut från sina studier eller rent av stämplas som sinnessjuk. Liknande saker kan faktiskt drabba människor idag, i Sverige. Det finns till och med en svensk konstnär som åker in och ut ur fängelse på grund av sin stötande konst.

Det offentliga samtalet

Utopi är en uppfattning om att samhället har ett bestämt slutmål. Vilket är ett statiskt tillstånd, under vilket vidare utveckling är oönskad och omöjlig. Det är därför utopier brukar leda till förtryck och armod. I verkligheten är samhället en ständigt pågående evolutionär process utan bestämt slutmål.

Bakom corona-rubrikerna

Media gör allt för att sälja lösnummer och dra klick på corona-krisen. Inklusive att ge en felaktig bild av verkligheten. Samtidigt är det märkligt tyst om andra stora och viktiga frågor.

Massövervakningens bleka vinter

Automatiserad censur av åsikter på internet, ett nytt datalagringsdirektiv, bakdörrar till krypterade meddelanden, utökat mandat för FRA, EU-gemensamma regler för vad som får uttryckas på nätet… Storebrors- och övervakningsstaten rullas just nu ut i högt tempo.

Pandemin rör om i grytan

De flesta människor vill naturligtvis att allt skall bli som vanligt igen. Andra ser krisen som en möjlighet att flytta fram sina politiska positioner och att driva sina politiska favoritfrågor. Vi ser redan hur detta skapar nya politiska spänningar.

Vad är det för fel på folk?

“Det tycks ha blivit något slags sport att medvetet vantolka andra, tillskriva sina fiender påhittade åsikter och att samtidigt ducka diskussioner i sak. Med nerverna utanpå kroppen, taggarna utåt, på ständig jakt över något att slå ner på eller bli kränkt över.

Vill vi leva i ett ständigt undantagstillstånd?

Enkelt uttryckt: När våra rättigheter inskränks behöver det inte vara uttryck för auktoritära ideologier. De kan uppenbarligen även inskränkas i namn av vår egen säkerhet och kollektivets bästa. I god demokratisk ordning. Men det är likväl inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Vilket inte får hanteras lättvindigt. Helgar ändamålen verkligen medlen? Saken är att när den härskande politiska klassen väl fått smak för undantagstillståndets makt – då har en gräns passerats. När man en gång väl inskränkt medborgarnas grundläggande rättigheter – om än i ett förment gott syfte och om än tillfälligt – då har man tillfört ännu ett verktyg till maktens verktygslåda. Då har man sänkt tröskeln för att göra det igen. Fast då kanske av något annat skäl.

Anarko-konservatism

Naturligt framvuxen gemensam samhällelig verksamhet är som regel bättre fungerande, betydligt mer stabil och och begriplig än när sådant styrs av politiska påfund och tillfälliga majoriteter. Det blir helt enkelt bättre om politikerna inte lägger sig i så mycket.

Politikens kreationister

Politikens kreationister förnekar en evolutionär utveckling av samhället – byggd på spontan ordning, erfarenhet, frivilligt samarbete, sammanträffanden, rationellt egenintresse, en fri marknad och ett livskraftigt civilsamhälle – till förmån för politiska dogmer.