Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Ingen mänsklig rättighet att resa till Sverige

Håller Moderaterna på att vakna? Är utspelet igår en kursomläggning bort från utopism och ohämmad idealism? Förtroendet för Moderaterna på migrationsområdet är bottenlågt efter Fredrik Rienfeldts famösa uttalande om att “öppna era hjärtan”. Vi lär snabbt bli varse om Moderaterna står för den realism som gårdagens utspel indikerar. Står man pall för de formidabla attacker som vänstermedia kommer att rikta mot partiet. Och hur är det med ungdomsförbundet? Fortsätter de agera revolutionärer oskiljbara från kommunister?

Mycket få berörs av skuldkvottaket

Finansinspektionen föreslog förra veckan att ett skuldkvottak ska införas, utöver bolånetakets högsta 85% belåning av marknadsvärdet. Fast förslaget är populistiskt och berör väldigt få hushåll. Skuldkvot är skuld dividerat med disponibel inkomst. Disponibel inkomst är lön eller bidrag efter skatt, och inkluderar t ex barnbidrag. Sist Finansinspektionen rapporterade om hur skuldkvoterna var fördelade var för 2012. Då handlar det om nya lån, alltså skuldsättningsavtal som ingåtts under året…

Bara elände i Grekland

I går skrev jag att det sannolikt snart kommer dåliga nyheter från Grekland. I dag kom nyheterna. Europeiska investeringsbanken tror att ekonomin krymper med 1,5 procent i år och 2,4 procent nästa år. Detta bör ses mot bakgrund av att ekonomin växte med en procent under det första halvåret. Räknat från halvårsskiftet 2015 ser vi alltså en nedgång på fem procent de närmaste 18 månaderna.

Brexit: Cameron säger tydligt nej till Europas Förenta Stater

Den brittiske premiärministern, David Cameron, har i dag lagt fram de punkter han vill se förverkligade innan Storbritannien går till folkomröstning om landets medlemskap i EU. Icke-euro-länder, såsom Storbritannien och Sverige, ska slippa betala för eurons problem och garanteras fortsatt fullt tillträde till den inre marknaden. EU:s konkurrenskraft ska stärkas och regelverk förenklas…

Felaktigt fokus i flyktingfrågan

En sak som slår mig när jag tar del av moderaternas utspel om gränskontroller – som är juridiskt tvivelaktigt och svårt att implementera – är att det ännu inte har presenterats särskilt många förslag som ligger i linje med partiets förmodade värderingar. Jag tänker på sådant som att flyktingar skulle kunna ha en kvalifikationstid innan de omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Inte heller ser vi några förslag som går ut på att öka individernas ansvar för att hitta boende.

EU:s populäraste land

Med en nettoinvandring på 300,000 personer om året från EU så vinner förmodligen Storbritannien lätt matchen om EU:s populäraste land. Men det roar britterna föga, ty de värnar sitt socialförsäkringssystem, och funderar på huruvida det är rätt att polska gästarbetare får brittiskt barnbidrag för sina barn hemma i Polen? Det låter givetvis helt galet, och kan nog bara hända i EU. Cameron lämnar nu över en lista på punkter som han vill förändra i EU. Om detta inte följs så hotar han med utträde.

Läsarfrågan: Årslön på banken – amortera eller spara mer?

Nedanstående är en läsarfråga om det högutbildade paret i 30-årsåldern med en årslön på banken ska fortsätta spara eller amortera på bostaden. Det handlar alltså om huruvida man ska amortera ner dagens 1.54 MSEK i bostadslån till 1.1 MSEK, och på så vis klara halverade bostadspriser om vi får en upprepning av 90-taletskrisens boprisutveckling i det här läget.

Debatt: Låt folk bygga hur mycket yta de vill på sina egna tomter

Bostadsbristen är akut, och det kommer bli mycket värre innan det börjar bli bättre. Det finns ingen magisk silverkula som löser alla problem. Vi kommer behöva göra en mängd olika saker samtidigt, som var och en kan dra sitt strå till stacken. Att ta bort kvadratmeterbegränsningarna för hur mycket villa- och sommarstugeägare får bygga på sina egna tomter är en åtgärd som snabbt kan få igång byggandet, och leda till fler bostäder…

radio bubb.la – 10/11

I dagens radio bubb.la diskuterades Nicolas Maduros tilltagande desperation och lönlösa försök att höja oljepriserna, FN, eventuellt Sverige men inte Göteborg rätt ute i drogfrågor, judar inte välkomna på manifestation mot judeförföljelser, korpen återetablerar sig på Bornholm och ryktas ta sikte på Åland, socialistisk crowdfunding kammade noll, MP-förslag om läkares arbetstider illustrerar svensk blindhet för skatters effekter, Katalonien tar ett steg närmare självständighet och en lyssnare rapporterar om korruption i Mölndal.

Flyktingkrisen – ett exempel på faran med den stora statsmakten

Inom den klassiska liberalismen yrkar vi för en mindre statsmakt. Faran med en alltför stor statsmakt är uppenbar, den lägger sig i alla livets viktiga frågor, från födelse och död. Staten kräver in skattepengar, och delar ut barnbidrag och pensioner. Men statsmakten kan också kräva att du går ut i krig, den kan också ta dina barn ifrån dig om du anses missköta dem. Vid särskild fara och undantagstillstånd kan ditt hus demoleras, och din egendom beslagtas…

Hur man återgår till sunda pengar

Den här texten är skriven av Murray N. Rothbard och anpassad efter banksystemet i USA. Men principen för hur man skulle kunna återgå till ett fribanksystem är densamma i länder som exempelvis Sverige. Vidare bör det tilläggas att denna text är skriven 1983 vilket gör att guldpriserna som nämns inte är aktuella i dagsläget.

“För att separera staten från pengar helt och hållet, föreslår jag, att dess guldreserv avnationaliseras d.v.s. ges tillbaka till folket. Det bästa sättet att avnationalisera guldet är att ta varje enskild dollar och lösa in det direkt mot guld…

OECD: Evig högkonjunktur i Sverige

OECD har rökt på mer än vanligt. Man lägger nu en prognos om evig högkonjunktur i Sverige, eller åtminstone till och med 2017. Den nya prognosen höjer BNP-tillväxten till +3.1% för 2016 och +3.0% för 2017. Då är alltså Sveriges ekonomi redan på väg in i överhettning om man ska tro Konjunkturinstitutet.

Börjar Moderaterna ladda för nyval?

Det moderata förslaget att i praktiken stänga den svenska gränsen för att få kontroll över en urspårad situation till följd av migrationspolitiken har rört om i grytan. I sociala medier har tokvänster och grönhöger turats om att fördöma Moderaternas utspel. Centerpartiet var snabba med att säga nej. Men att regeringen inte omedelbart stängde dörren för förslag som går stick i stäv med dess egen migrationspolitik, och som Miljöpartiet aldrig någonsin skulle acceptera, visar på hur pass pressad Stefan Löfven är just nu.

Socialistiskt Forum Live kickstartar ner som en sten

Socialistiskt Forum Live har precis avslutat en runda på Kickstarter. Av deras oklara pitchvideo att döma ville de något i stil med att välja mellan att “söka och köra” och för detta behövdes 135 000 kronor. Inköp av utrustning och avlöning av aktivistarbete stod på agendan. Det verkar inte ligga i linje med deras ideologi att jobba gratis för något.

… och inte heller att donera frivilligt. Socialistiskt Forums Kickstarterinsamling pågick mellan 7 oktober och 6 november 2015, och slutade på: 0 SEK.

Min vänstra fot

Min morfar Manne, som dog innan jag föddes, var politiker. Han var ordförande i kommunstyrelsen, och ordförande i flera kommunala nämnder. Vid sidan om arbetet som tjänsteman på Arbetsförmedlingen (det här var på den tiden när även kommunalråd försörjde sig med ett vanligt förvärvsarbete) skrev han ledare i lokaltidningen. Han var även ordförande för Svegs arbetarekommun. Min morfar var socialdemokrat.

Vad händer med Grekland?

Tittar på presskonferensen från Eurogruppen, där ämnet Grekland behandlats. Det verkar som om förhandlingarna går framåt. Men vad händer egentligen med den grekiska ekonomin? Får känslan av att ingen helst vill veta – åtminstone inte innan pengarna betalats ut.

Sedan kommer det nog reviderade prognoser. Och jag tror inte att dessa prognoser kommer att se så bra ut.

Nej, det går inte att skicka tillbaka flyktingar till Danmark

Lite konstigt att Moderaterna inte verkar ha kollat upp Dublinförordningen bättre innan man utlovar gränskontroller på Öresundsbron. En ganska bra genomgång av reglerna finns i det här blogginlägget av Louise Dane som är doktorand i migrationsrätt på Stockholms Universitet – och jag utgår därför från att det är korrekt – upplys mig om motsatsen i annat fall.

Krismedvetandet har nått Moderaterna

Moderaterna har så här fem över tolv kommit underfund med att den migrationspolitik som drivits av den förre partiledaren Fredrik Reinfeldt inte håller längre. Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson har därför föreslagit att Sverige ska stoppa alla asylsökande vid gränsen som på sin väg till Sverige passerat ett annat EU-land. Detta med hänvisning till Dublinförordningen. I praktiken skulle detta innebära att Sverige stänger gränsen.

Inget folkligt stöd för migrationspolitiken

De etablerade partierna har inte gjort något för att begränsa volymerna av migranter. Man vägrar att tala i termer av hur många landet klarar av. Resultatet är att strömmen av nyanlända fortsätter ligga på rekordnivåer. För denna politik har regering och allianspartier tillsammans stöd av 17 procent av svenska folket i november, rapporterar Svenska Dagbladet. I liknande mätning från Ipsos i oktober var stödet 26 procent, enligt DN.

Moderaterna vill stänga gränserna

Nu vill moderaterna stänga dörren för immigranter som kommer via EU. De vänder sig till socialdemokraterna för att få igenom förslaget, och sätta stopp för det hårda tryck Sverige upplever vad gäller flyktingmottagning. Två saker slår mig. Det gick upp ganska sent för våra politiker att volym är en viktig parameter, skilt från våra tankar om att vara en moralisk stormakt, eller huruvida man är flyktingfientlig eller ej. Det får bara plats ett visst antal människor i ditt hus, varken mer eller mindre.

Kan man tvinga genom att erbjuda?

Jag jobbar just nu med samtycke och vad det innebär att samtycka till något. Centralt i samtyckesdebatten är begreppet ”frivillighet” och centralt i frivillighetsdebatten är begreppet ”tvång”. Och tvång är jätteintressant. Tvång är relevant i bland annat politisk-filosofiska diskussioner. Till exempel frågar sig vissa om man är tvingad att följa lagen eller om att-följa-lagen är en allmän vilja och därför också den enskildes vilja. På ett mindre abstrakt plan finner man frågan om en utsatt person som erbjuds pengar i utbyte mot sex blir tvingad eller inte. Det beror på vad man menar med ”tvång”.

Och bostäderna..?

Att den svenska bostadskrisen är akut är ingen nyhet. Inte heller att våra politiker endast avser att låta bygga del av de bostäder som behövs. Detta är redan ett allmänt problem i det svenska samhället. Lägger man till det alla flyktingar som inte kan bo i tält, på förläggningar och i evakueringsboenden hur länge som helst – då är sammanbrottet totalt.

BLT litar främst på Din Vän Banken

SBAB fortsätter spotta ur sig undersökningar och den senaste visar att banken är den populäraste rådgivaren vid bostadsköp. Skuldknarkaren frågar langaren om råd. 60% sägs lita i huvudsak eller helt på banken. “I år visar SBAB:s undersökning att den part som människor litar allra mest på i samband med bostadsköpet, är banken. Drygt sex av tio litar i huvudsak eller helt på banken.” Banken erhåller större förtroende än alla andra parter, inklusive anhöriga. Till och med besiktningsmannen åtnjuter mindre förtroende än banken.

Ett fritt Europa?

Just som jag börjat fundera över konstigheterna med flyktingar från Mellanöstern, amerikansk, europeisk och rysk politik, med mera, så dyker det upp ett antal intressanta artiklar på samma tema i DSM. Vi gör inte exakt samma analyser, men snarlika på flera punkter. Det som först fick mig att börja fundera är förhållandet mellan EU och Ryssland. Varför kan inte dessa européer komma sams i sin syn på andra delar av världen, eller sina ömsesidiga relationer? Varför tillåter man, eller nästan tvingar fram en ström av utomeuropeiska människor som en kil mellan EU och Ryssland?

Studera ekonomin så som den är, inte som den borde vara

I en artikel i New York Times försökte sig Robert Shiller på att attackera idén att ”en oreglerad konkurrenskraftig ekonomi är optimal för alla”. Även om han är en försvarare av vissa aspekter av den fria marknaden, är han orolig över den mängd manipulering och bedrägeri som genomsyrar marknaden. I hans ögon innefattar en konkurrenskraftig ekonomi flera entreprenörer som lever på att konsumenter fattar beslut som går emot deras verkliga intressen.

Ett experiment

I gårdagens Agenda i SVT debatterade nationalekonomerna Sandro Scocco och Tino Sanandaji asylinvandringens effekt på samhällsekonomin. Det blev en tidvis väldigt teknisk debatt som tyvärr kan ha avskräckt en del tittare. Men Tino Sanandaji fick fram en viktig poäng som är värd att påminna om när försvararna av dagens asyl- och migrationspolitik hävdar att invandringen är lönsam “på lång sikt” (utan att definiera vad “lång sikt” är). Det är att det som nu sker aldrig har prövats förut.