Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Prätorernas lag

Annonstidningen Direktkontakt avslöjar hur rättsäkerheten i Sverige inte fungerar. Finansminister Gunnar Sträng införde reklamskatt 1972, men fackpress var undantagen. Efter utredningar och en, säger endast en enda dom, i kammarrätten fastlogs att det var Postverket som bestämde. Deras regler sa att en tidskrift som innehåller mer än 75% reklam inte distribueras som en facktidskrift. Alla inblandade, företag och myndigheter accepterade detta utslag. Dessutom medgavs 50% skatteavdrag för kreativa kostnader.

Grekiska regeringens inkompetens glädjande

Det är obegripligt att svenska medier visar så lite intresse för Greklands ekonomi. Dramatiken är stor. Enormt mycket står på spel. Berättelsen utvecklar ständigt nya kapitel, nya drag, nya trick från spelarna. Problemet är väl att ämnet är ekonomi, och svenska vänsterjournalister tycker ekonomi är tråkigt.
I vänstertidningen Guardian skriver däremot den ryskfödde, i England verksamme ekonomen och kolumnisten Anatole Kaletsky, Greece is playing to lose the debt crisis poker game:

En liberal EU-kritik

Följande artikel är riktad huvudsakligen till liberaler, och försöker argumentera ur ett allmän-liberalt perspektiv och inte ett strikt libertarianskt sådant.

Efter det senaste EU-valet, där partier som generellt anses vara höger-extrema gick framåt, har det börjat höjas röster om att även liberaler måste erbjuda någon form av EU-kritik, och inte längre kan ställa sig odelat positiva till EU så som det ser ut idag. Mycket av detta handlar om realpolitisk positionering, men förhoppningsvis finns det även uppriktiga liberaler som fått sig en tankeställare av att allt färre väljare i Europa egentligen tycks vilja vara del av det EU är idag.

Aftonbladet vs. Flashback

Aftonbladet har inlett en granskning av nätforumet Flashback, av vad som skrivs där och av dem som skriver. Eftersom Flashback fungerar som något av vårt samhälles säkerhetsventil finns det nästan hur mycket som helst som Aftonbladet kan gotta sig i. Men jag tror inte att det handlar speciellt mycket om äkta upprördhet. Aftonbladet vill helt enkelt dra klick på snaskigheter och på att hänga ut folk.

Dagens moralpanik: Utlandskonton

I dag har det varit viss uppståndelse i media, sedan ett antal kunduppgifter från banken HSBC i Schweiz har läckt ut. Bland annat rör det svenskar som har konton i banken. Man kan lätt få ett intryck av att detta handlar om skatteflykt – vilket inte alls behöver vara fallet. Det är nämligen inte alls olagligt att ha pengar på konton i utlandet. […] Denna nyans känns det dock som att media missar. Däremot pekar dagens mediepåställ om frågan på ett tråkigt men bekant synsätt: Att folks pengar egentligen inte skulle vara deras, utan statens.

Snart får du betala för att sätta in pengar

Noterar att bankerna inte utesluter minusränta på inlåningskonton. Hm, nåja. Jag betalar redan 1 450 kronor för mitt företagskonto. Officiellt kallas det inte minusränta, men räknat i procent blir det 0,5. Att privatpersoner skulle få betala ränta är däremot en sensation. Jag kan se marknadsföringen framför mig: “Sätt in dina pengar hos Gotabanken. Vi erbjuder marknadens lägsta ränta.”

Sekularisera mera!

Politiken bör förhålla sig till verklighet, fakta, vetenskap och logik. Det vill säga att den bör befinna sig så långt från religionen som möjligt. Vilket gäller alla religioner. I Sverige är sedan länge kyrkan skild från staten. Vilket är utmärkt. Men ibland undrar man om alla förstått detta. Till exempel har vi helgmålsringningar, gudstjänster och religiösa sångprogram i radio- och tv-kanaler som drivs av svenska staten. Public service ger en religion och ett samfund inom denna religion en särställning.

En parallell arbetsmarknad

Regering och riksdag har satt in en rad åtgärder med syfte att erbjuda långtidsarbetslösa och grupper som står långt utanför arbetsmarknaden en väg in i värmen. Syftet är gott. Genom anställningsstöd, då staten står för upp till 80 procent av lönen, blir dessa grupper mer intressanta för arbetsgivarna, är tanken.Men det finns flera problem med denna sorts arbetsmarknadspolitik. Dels skapar det en parallell arbetsmarknad där vissa grupper är mer lukrativa att anställa än andra, dels fråntas företag incitament att anställa någon de måste betala hela lönen för.Det sistnämnda, att endast anställa lönebidragsförsörjda, tycks ha satts i system av vissa företag. De anställer helt enkelt främst personer för vilka staten, alltså skattebetalarna, står för upp till 80 procent av lönen. Detta skapar en märklig konkurrenssituation. Föreställ dig att du som företagare får möjlighet att kapa lönekostnaderna i en sådan omfattning…

Demokratins despoter

Igår kväll fick hoppet om verklig förändring grekerna att le igen efter fem långa år”: det var ett rätt representativt påstående i den brittiska vänsterpressen dagen efter det grekiska valet. Fotona som hörde till dessa påståenden verkade också visa många greker som var fulla av glädje över valresultatet. Varken påståendet eller bilderna var direkta lögner. De var snarare delsanningar, precis som så många andra sanningar inom politiken.

Är en alternativ svenskhet möjlig utanför nationalstaten?

Det svenska folket har i gemen idag en närmast barnslig tilltro till staten och politikens möjligheter. Jag ser denna tilltro som en erzatsreligion: Staten är föremål för en tro och ett hopp som skall lösa samhället från sociala orättvisor, kriminalitet och korruption. Staten och politikernas egen korruption motverkas i sin tur av tron på demokratins och valdagens möjligheter och i demokratins namn får många hopp om modellens universella giltighet och mission i länder som Afghanistan och Irak. Inspirerade av den naiva tron på statens möjligheter till social och ekonomisk katharsis står de politiska partierna på kö för att erbjuda sina tjänster.

Inte bara den digitala världen

Nyheten om att vissa TV-apparater ibland kan uppsnabba saker som det inte är meningen att de ska höra är måhända en påminnelse om att den digitala världen inte är så isolerad från den fysiska världen som många tror. Alla apparater som har en kamera och en mikrofon kan avlyssna sin omgivning. Om mikrofonen och kameran är på kan ingen veta – med säkerhet. Kanske har NSA planterat in programvara som utökar apparaternas förmåga? Kanske har någon hacker gjort samma sak?

Låt oss bli lite mindre toleranta

Brukar sällan förfasa mig över min samtid och hävda att det var bättre förr. Men visst, när jag läser Staffan Heimersons artikel i Aftonbladet inser jag att vissa saker faktiskt var bättre förr. Människor kanske inte var så finkänsliga och inte alltid så toleranta mot minoriteter.

Landstingsgemensam lönepolicy är inte lösningen

Det som betraktas som olagligt konkurrensbegränsande samarbete på vanliga marknader är det normala på arbetsmarknaden. Därför är det ingen som lyfter på ögonbrynen när ett landsting föreslår “landstingsgemensam lönepolicy” som ett sätt att lösa kostnadsproblem. Samma sak när Socialstyrelsens generaldirektör vill förbjuda några läkare ett starta ett privat barnhjärtscentrum i Lund.

Veckan som förgick, vecka 6

Vecka 6 har äntligen gått till historien och Mises Sverige gör sin plikt och sammanfattar även denna vecka i Modärniteten.
Pyjamaskommunist på Aftonbladet hyllar övergången från ett auktoritärt till ett totalitärt statskick och kallar det befrielse. Business as usual på Aftonkommunisten. Den svenska vården ter sig dålig i jämförelse. Är det verkligen sant, och om så är fallet, vad innebär det då?

Schyffert predikar till white trashet

Komikern Henrik Schyffert har gjort ett omtalat inlägg i Facebook om invandringens kostnader. Han kommer fram till att vi alla har råd att betala för invandringen, och jag kommer inte att ägna mig åt räknemissarna, det finns andra som redan gjort det. Det intressanta i inlägget är vad han anser att folk skulle kunna tänka sig att slösa bort pengarna på, istället för att bekosta invandringen.

Medelklassen känner sig blåst. Oppositionen har avgått. Världen är i gungning.

Jag tror att en del annars borgerliga väljare röstar på SD bara för att straffa Alliansen. Det är rätt uppenbart, faktiskt. Folk har insett att nu sviker till och med borgarna medelklassen. Den än så länge välmående medelklassen. Som har sett molnen vid horisonten. För många är det högst oklart om de kan fortsätta att leva behagligt efter pensioneringen. Människor är så högt belånade att Sverige sticker ut i tabellerna (trots en mycket låg statsskuld). De är livegna. Deras hem ägs av banken. Liksom bilen. Deras pengar är inlåsta i system som gör det nästan omöjligt att lägga undan en slant vid sidan av.

Rätten till andras organ

I Sverige, och för all del på andra håll i världen, bedrivs en intensiv kampanj för att få alla människor att ställa upp som organdonatorer vid sin död. Organen är mycket värdefulla säger kampanjmakarna, sjukvården, vård- och anhörigföreningar. Men ingen vill betala. Det är inte ens tillåtet att betala.
Argumentet för organdonation är att den som avlider, särskilt den som dör en för tidig död, kan hjälpa en annan människa till ett rikt liv.

Radio Mises 43: Var är inflationen?

Stater och banksystem trycker pengar som det inte fanns någon morgondag, och mer ska det bli för att hålla räntan på noll. Men konsumentpriserna stiger inte i samma takt. Är det fel på teorin, eller finns inflationen någon annanstans?

Måste Danmark lämna ERM?

Att Schweiz har problem med en allt starkare franc är väl känt. Landet försökte under en period stimulera ekonomin genom att hålla en fast växelkurs mot euron. Det gick inte så bra. Den Schweiziska ekonomin är såpass mycket mer konkurrenskraftig än EU-ekonomin att det vore svårt att försöka följa efter när EU bedriver extraordinära penningpolitiska manövrar.

Alliansen gav upp regeringsmakten för migrationspolitiken – ändrar sig i opposition

Alliansen kunde ha fortsatt att regera som minoritetsregering, alternativt fällt Löfvénregeringen och fått till av lögnaren Löfvén utlovat nyval, men gjorde inte detta för att Sverigedemokraterna inte skulle gås till mötes inom migrations- och integrationspolitik. Nu när man är i permanent stödläge för (s)va(mp)regeringens politik börjar man göra utspel inom migrations- och integrationspolitik, som hade säkrat Sverigedemokraternas alliansregeringsstöd.

Nu utplånas alliansen i spåren av decembersveket

Föga överraskande utplånas nu alliansparti efter alliansparti i opinionssiffrorna tack vare decembersveket. Med detta var beskedet att en röst på allianspartierna är en röst på Miljöpartiet och regeringens stödparti vänsterpartiet. Allt annat är bara snack. […] Den snart fd alliansen saknar all trovärdighet inom både migrations-, integrations- och försvarsfrågor, eftersom man aktivt under åtta år i regering schabblat bort dessa områden. Att i en opposition, som lovar att stödja regeringen, prata om förändrad politik tvärs emot den linje man drivit i åtta år i regeringsställning är bara retorik och tomma ord.

Röran i Mellanöstern och relativisering

IS/Daesh korsfäster och begraver barn levande, rapporterar FN. Samtidigt relativiserar och förminskar företrädare för Muslimska Mänskliga Rättighetskommitén islamistisk terrorist genom att kalla dem ”politiserade muslimer som strider utomlands”.

Stockholms svarta själ

Slussen är ett evigt bekymmer för stockholmarna. Än är där för mycket trafik, än för få attraktiva bostäder, än är det en kulturhistorisk minnesplats, än bör den förnyas och förbättras, än är den en arkitektonisk pärla, än en arkitektonisk katastrof.
Slussen har blivit lite ankommen och måste rustas upp, det är alla ense om. Om den behöver ges ett annat utseende av estetiska skäl lägger jag mig inte i, det får stockholmarna kivas om bäst de orkar. Men när de på osakliga grunder vill dels öka avtappningsförmågan ur Mälaren med hänvisning till ”klimathotet”, dels konstgjort höja sjöns nivå för att gynna vissa fågelarter, då hamnar saken i annat läge.

Jag mötte IS-krigare i SVT-Debatt

GT/Expressen avslöjar att den svenske jihadisten som spelat in rekryteringsfilm åt IS från Syrien varit med i SVT:s Debatt, där också jag medverkade. Tidningen ringde mig igår och frågade hur det känns att veta att man stått öga mot öga med en blivande IS-krigare. Mitt svaret finns i artikeln IS–krigaren Michael var med i SVT:s Debatt:
Här diskuterar IS–krigaren och göteborgaren Michael Skråmo, 29, ämnet “Hetsjakt på muslimer” i SVT:s “Debatt”.
– Den här skräcken bildar på okunskap i islam, säger han.

Globalt säkerhetstoppmöte kommer att undergräva kryptering?

Nybloggat på HAX.5July.org: In two weeks time, world leaders may decide to undermine encryption » Om två veckor hålls ett globalt säkerhetstoppmöte. En fråga som kan komma att bli central är kryptering. Förmodligen kommer man inte att kräva ett förbud mod kryptering – men en “gyllene nyckel” som ger myndigheterna tillgång till allt som är krypterat. En sådan “nyckel” är dock både olämplig och en direkt omöjlighet, om man inte vill underminera all kryptering som sådan.

Mona Sahlin ska diskutera extremism i Washington

Mona Sahlin har i egenskap av nationell samordnare mot våldsbejakande extremism med kort varsel blivit inbjuden till ett möte i Washington.På mötet, till vilket flera svenska representanter ska resa, ska framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism diskuteras. Det är oklart vilket Sahlins bidrag kommer vara. Kanske tar hon med sig förslag om en islamist-hotline och jobb och psykologkontakt för återvändande IS-krigare till mötet.Detta skulle kunna bli hur pinsamt som helst…

Spontan ordning i trafiken

Det är sällan man möter en trafikant som kör på fel sida av vägen. Skälet är inte enbart att det är olagligt, utan också att det är farligt. Dessutom kan alla trafikanter utgå från att så gott som alla andra trafikanter kör på höger sida.

Flyktingvågen beror på euron

Som ekonom kan man tycka att det vore rationellt för länder med drastiskt krympande födelsetal att kompensera med ökad invandring. Även om invandring inte är ett perfekt substitut för låg nativitet torde det vara bättre än att gå in i den demografiska väggen. Grekland, Spanien och Italien går i annat fall mot en mörk framtid. Av figuren framgår att dessa länder – förutom den allvarliga eurokrisen – kommer att drabbas av en demografisk kris.

Ett trasigt jävla asylsystem

Barnamördaren Amani Madi från Gaza dödade med indirekt hjälp av sin make en åttaårig flicka som skickats till dem i hopp om ett bättre liv, av släktingar.
Hon döms till livstids fängelse. Hennes make dömdes till synnerligen grov misshandel av barnet, till magra sex års fängelse.
Det blir dock ingen utvisning, eftersom rätten anser, på migrationsverkets inrådan, att de kan utsättas för övergrepp i sitt hemland, där barnets släktingar – med allt rätt – sannolikt kommer vilja hämnas.