Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Den klassiska liberalismen som en traditionalistisk återställare

Under forna tider var rådslag, ting och valkungadömen centrala för de Nord- och Centraleuropeiska folken. Makten tillföll inte en enskild despot, utan problem löstes och dryftades i grupp. Det var vanligt med ett s.k äldstes råd, där seniora medborgare delade med sig av sina erfarenheter. Dylika råd fans även hos de tidiga klassiska kulturerna runt Medelhavet.

Patrik Engellau: Trovärdiga förklaringar

Det är lätt att föreställa sig att det måste finnas onda avsikter bakom obehagliga förhållanden, till exempel att den ökade brottsligheten i Sverige orsakas av det sitter elaka människor på betydelsefulla poster och fattar beslut vars syfte är just att brottsligheten ska öka.

Måndag 24 juni 2019

I dagens avsnitt bland annat: Trump redo för samtal med Iran efter eskalering i Persiska viken, 14-åriga Hilda startar glasskafé i Önneköp, konservative historikern och läraren Norman Stone död, Mediestödsnämnden fördelar 30 miljoner SEK i bidrag till svagt bevakade områden, regeringen inför skatt på plastpåsar, Kristdemokraterna står fast vid att underlätta anhöriginvandring, snart fler latinamerikaner än vita i Texas samt Youtube-kändisen Elijah Daniel köper staden Hell, döper om den till Gay Hell och tillåter enbart prideflaggor i protest mot Trump

109: Dikter och visdomsord från våra förfäder

Daniel Sjöberg gästar Radio Mises. Han påminner oss om våra förfäders slit och att det ibland är bäst att gräva där man står. Dagens ämne är en analys av Esaias Collins dikt ”Nu ljusnar våren”. Annat som tas upp är Gustav Vasa, hur man förgör ett folk, samt panelens egna stamtavlor.

Om höger-vänster-skalan som vår tids dualism

Att analysera världen i termer av motsatspar – eller mer korrekt dualismer – är sannolikt en djupt rotad mänsklig instinkt. Dessa dualismer har inte bara haft olika namn i olika epoker och kulturer, formats av varierande paradigm och präglats av vem som skrivit historieböckerna, utan har också under historiens gång omväxlande varit grundade i såväl det högst handfasta som det strikt metafysiska.

Döm terroristerna på plats

Personligen anser jag det rimligt att dödsstraff ingår i straffskalan för de värsta brotten. Dödsstraff har ju ingått i straffskalan för relativt lindriga brott för dessa jihadisters offer.

Budbärarimmunitet – nästa stora nätfråga i EU

EU:s e-Handelsdirektiv är 20 år gammalt och kommer att revideras under den nya mandatperioden, 2019-24. Den stora stridsfrågan lär bli budbärarimmuniteten (safe harbor / mere conduit) som säger att operatörer (och i vissa fall plattformar) inte kan hållas ansvariga för vad enskilda användare gör i deras nät. Vilket är en princip som har många fiender.

Jan-Olof Sandgren: Vi förbereds för ett nytt Fattigsverige

Den asketism som blev trendig på 2000-talet drivs mera av ångest och är på ett helt annat sätt initierad uppifrån. Sällan har det lagts ner så mycket mediala och politiska resurser på att lansera en ”gräsrotsrörelse” med det övergripande målet: ”Vi vill bli fattigare”. Och detta i ett läge när Sveriges ekonomi går som en Tesla?

Patrik Engellau: En trevande sammanfattning

Mitt budskap, om jag låter det koka och koka tills det reducerats till sin essens, är ungefär att vårt samhälle styrs av en stat som är besatt av ett härskande skikt vars mål är att maximera statens omsättning (och därmed de summor skiktet kontrollerar) och vars affärsidé är att år för år ta mer makt över medborgarnas liv.

Veckan som gått

Read more

Veckan som gått

Jag tog mig en liten kort paus under midsommar på en plats utan internet och därav tystnaden här på Frihetligt. Det dämpade dock inte knat..

0

Whighistoria som illusionsnummer

Johan Norberg har idag liknats vid doktor Pangloss så många gånger att Norberg själv häromåret kände sig manad att ta statsradion till hjälp för att, om än i förtäckta ordalag, försvara sig mot anklagelsen.

Två berättelser om Sverige

Gotlands historia påminner om allmogens historia i Sverige och det är på sätt och vis en historisk tragedi att ön idag ingår i den moderna svenska staten med dess skatter och påtvingande sociala ingenjörskonst och demografiska experiment. I det längre perspektivet hade det kanske till och med varit bättre om ön förblivit dansk och det trots Valdemar Atterdags vålds- och plundringsräder.

Mörka moln på sommarhimlen

Det är därför jag blir lite ledsen i ögat när jag konstaterar att svensken har en skuldsättning i förhållande till inkomsten som är 4 gånger högre än genomsnittet i EU. Det beror sannolikt på att vi alla, lite till mans och kvinns, är ganska övertygade om att pappa staten ska lösa problemen som kan uppstå.