Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kina satar stort på ansiktsigenkänning

Ny Teknik rapporterar: Polisorganet Ministeriet för offentlig säkerhet i Kina bygger sedan 2015 ett av världens mest kraftfulla system för ansiktsigenkänning. Det ska kunna känna igen var och en av sina 1,3 miljarder invånare inom tre sekunder.

Att rädda den klassiska liberalismen

Det jag är intresserad av här och nu är fråga huruvida vi även bör kassera den klassiska liberalismen när vi skär bort den varböld som den moderna liberalismen är? Om avkomman blivit så korrupt innebär det att även urfadern var skräp?

Richard Sörman: Svenska skådespelare har svårt med självklarhet och naturlighet

Svenska samtida skådespelare verkar ha svårt att framställa sina rollfigurer med självklarhet och naturlighet. Man försöker vara äkta och sann, men ofta blir det inte trovärdigt. Kan det vara en spegling av en samhällsutveckling där vi inte längre upplever vår tillvaro som rättfärdig och legitim? Hur gestaltar man en svensk man 2019 som bottnar i sig själv och tar sin existens för självklar?

Patrik Engellau: Huvudmotsättningen igen

Nu har jag inte skrivit om huvudmotsättningen i Sverige på så länge att du kanske tror att den har upphört. Det har den inte. Den går fortfarande mellan å ena sidan det makthavande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (och ett trasproletariat med beroende klienter som viktigt väljarunderlag) och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen.

En perfekt svensk storm

Svenska politiker är på väg att skapa en perfekt storm, där en mängd faktorer samverkar. Det absurda är att det sker genom medvetna beslut, som ofta saknar verklighetsförankring och som strider mot sunt förnuft.

Om distraktionen som politiskt vapen

Sedan den moderata partiledningen för några dagar sedan tog ställning för söndagsöppet på Systembolaget har enorm energi lagts på att kommentera utspelet. En del har varit positiva, andra har häcklat partiet för att det i och med detta ger det statliga alkoholmonopolet sin välsignelse, och ytterligare andra har lagt tid på att diskutera saken med förespråkare för status quo.

Måndag 16 september 2019

I dagens avsnitt bland annat: Sölvesborg vill inte ta emot nyanlända och utmanar bosättningslagen, butiksägare slår tjuvande knivman och döms för grov misshandel, konfirmationspräst i Norrbotten begår värdegrundsbrott, färre unga läser, Donald Trump sparkar sin nationella säkerhetsrådgivare John Bolton samt livsmedelskedjan Fred Meyer annonserar efter svartfötter inför väntad strejk

Att göra Sverige till världens rikaste land på tre mandatperioder

Det mesta går åt skogen just nu, men räds inte, det finns positiva idéer och krafter. Och receptet är egentligen tämligen enkelt, det bygger på laissez-faire-politiken som skapade Sveriges stora framgång mellan 1850-1950. Sverige är i grund och botten en fantastisk industrination med stor innovationskraft och enorm kapacitet.

Patrik Engellau: Nazism och högerextremism

Nästan allt man säger, framför allt om samhällena och de historiska förloppen, är förenklingar eftersom det inte existerar någon slutgiltig och stabil sanning (annat än i diktaturer som fastställer sin sanning med våld om det behövs). Men eftersom människan måste orientera sig i tillvaron måste hon bestämma sig för något slags provisorisk sanning i frågor som angår henne.

Ett bönemöte med Markku Rummukainen

Tillsammans med en bekant var jag och lyssnade på Markku Rummukainen i lördags kväll. Det var en smått bisarr upplevelse. Föredraget var en del i Kristianstad kommuns framtidsvecka, som avhölls för sjätte gången.

Om rasismnarrativet och dess funktion

För ett flockdjur som människan är ett mått av xenofobi inte bara någonting naturligt, utan framför allt en djupt rotad instinkt vi inte kan värja oss från med mindre än att vi skriver om vår egen arvsmassa.

Gretakulten och nyvänsterns religiösa kommunism

Kan samma slags religiösa dyrkan även drabba moderna sekulära svenskar. Ja, onekligen. Bristen på en autentisk tro kanske till och med ligger till grund för att man tror på vad som helst. Och här finns en uppsjö med kvasireligiösa alternativ. De kallar sig dock inte ”religioner”. Istället sorteras de ofta inom ett politiskt spektrum på vänsterkanten.

Jan-Olof Sandgren: Rött är det nya Gröna

Det är inte första gången Vänsterpartiet byter avantgarde. Redan på 60-talet dumpade man arbetarklassen till förmån för medelklassen. När inte heller medelklassen ville göra revolution dumpade man männen till förmån för kvinnorna. När inte ens kvinnorna förmådde dyrka upp låset till maktens portar, vände man sig till invandrarkulturerna.

Veckan som gått

Read more

Veckan som gått

Veckan som gått har varit en stressig vecka för mig och därmed har inte så många inlägg etsat sig fast i mina tankar men några har det bli..

0

Patrik Engellau: Hijab

Min inställning befinner sig i den nordsydliga dimensionen och är motsatsen till den avståndstagande minoritetsmarkering som hijabkvinnorna själva demonstrerar. Nord är som Syd fast tvärtom. Jag är en medlem av den svenska majoritetskulturen och jag gillar inte att det kommer hit minoriteter som, om jag tolkar det rätt, särskilt poängterar att de inte vill ingå i den svenska gemenskapen om man dit även räknar seder, kulturarv och sedan länge intränade beteenden och värderingar.

Förmögenhetsskatt bakvägen

Formellt finns inte förmögenhetsskatt i Sverige men de facto finns det ändå en förmögenhetsskatt på ungefär två procent. Den är en effekt av kapitalvinstskatten i kombination med inflationen.