Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Var Jesus socialdemokrat?

Människor som aldrig öppnat en Bibel får ibland för sig de raraste saker. Till exempel tror de att var Jesus “snäll” och vän av socialdemokrati. Visst var han omtänksam, men han var rak, radikal och allt annat än såsse.

Skolans Värld

Överhuvudtaget skall inte staten syssla med våra barns utbildning alls. Vi ska inte låta den blanda sig i våra barns väl och ve, den saken skall barnens föräldrar/vårdnadshavare sköta.

 

PATRIK ENGELLAU: Byråkrati

Sedermera har begreppet byråkrati fått en helt annorlunda klang. I stället för modernisering och effektivitet har byråkrati kommit att betyda långsamhet, oändliga blanketter, obegripliga och oflexibla regelverk och ibland snorkiga handläggare som inte sällan hårdrar och tolkar bestämmelserna efter sina egna privata preferenser (typ miljöaktivister på länsstyrelserna som lär vara legio).

Tro inte att ni kan bli av med Löfven

Den klassiska förmaningen lyder: Maktspela aldrig med sossarna, för de vinner alltid. Och så är det ju. Socialdemokraternas starkaste kort är deras skamlöshet. De skyr inga medel. Ingen princip är så helig att den inte kan dribblas bort i den överordnade kampen om makten.

Du har aldrig blivit kränkt

För några år sedan hörde jag följande hjärtevärmande historia berättas från Kungliga tekniska högskolan (KTH). Det utspelade sig i en av dessa numera obligatoriska genuskurser som den kvinnliga rektorn och “vicerektorn för jämställdhet och genus” prackar på det huvudsakligen manliga studentklientelet.

Alltid rätt att fälla en usel regering

Med mindre än ett år kvar till valrörelsen kan det tyckas vara ett udda valt tillfälle att fälla regeringen. Min inställning är emellertid att det inte finns något olämpligt tillfälle att fälla en usel regering. Stefan Löfven borde aldrig ha tillträtt 2014 och han borde definitivt inte ha fått sitta kvar 2018.

PATRIK ENGELLAU: Varför Sverige knappast kan reformeras

Sverige har ett antal politiskt finansierade och kontrollerade verksamhetsområden som inte fungerar tillräckligt bra och borde styras upp. Skolan, försvaret, energipolitiken och polisen är exempel. Ett märkvärdigt faktum som de flesta vid det här laget har noterat är att inga seriösa försök görs att reda ut problemen trots att de i många fall har varit kända i decennier.

Målet är att beröva oss kontrollen över vår hälsa. Del 2

Det grundläggande i Rockefellers strategi för vinstmaximering var att först och främst eliminera all konkurrens och att välja en stor marknad och se till att få en global dominerande position på den marknaden. Den strategin har rader av dagens hypermiljardärer tagit efter vilket förklarar deras stora framgångar. De två mest lysande exemplen i dagens världsekonomi är Microsoft och Amazon.

PATRIK ENGELLAU: Ord spelar roll

Ett faktum som vi gemensamt – ursvenskar och invandrare – sopar under mattan är att Sverige rent objektivt tills vidare är överlägset exempelvis Irak. Irakättlingarna är såklart helt medvetna om detta ty annars skulle en stor del av dem frivilligt återvända till ursprungslandet.

Popper, Soros och det öppna samhället

Bland de intellektuella judar som var verksamma under och efter andra världskriget fanns det två motsatta förhållningssätt. Det ena var sionismen som grundades av sekulära judar i slutet av 1800-talet och verkade för att det folk som under två årtusenden levt i olika länder skulle få en egen självständig judisk nationalstat. Det andra förhållningssättet, som inte var förbehållet judar, var den kosmopolitiska antinationalis

Statlig ideologiproduktion

Med andra ord anser en statlig myndighet att en betydande del av den svenska debatten kring migration, integration och asylpolitik bör stängas ned. Myndigheten rekommenderar i praktiken en återgång till åren då ord som ”volymer” var bannlyst, då fejkade rapporter om invandringens ekonomiska vinster till Sverige blev förstasidesstoff och det rådde en obehaglig och framför allt skadlig hallelujastämning runt dessa frågor.

Analysen är gjord – dags för handgripligheter

Den inneboende kraften i oss människor är enorm. Lika mycket som den kan åstadkomma, lika passiviserande och förödande kan den verka. Den som vet att kanalisera den egna kraften har individuella fördelar och om människor går samman och lägger ner energi på gemensamma intressen kan hela samhällen uppstå. Därför önskar centralmakten att hålla isär folk. Atomisera tillvaron.

PATRIK ENGELLAU: Värderingar, särskilt svenska värderingar

Jag har med åren kommit fram till det som eftertänksamma människor redan visste, nämligen att en människas och ett folks öde till största delen bestäms av deras värderingar. Det som sitter i det enskilda huvudet respektive det kollektiva medvetandet avgör saken. Om man vill kan man säga värdegrund i stället för värderingar.

Som statens omskolningsmyndigheter

Makten har ett intresse av att styra folkopinionen för att hålla ordning och skapa stabilitet. Den som sitter vid makten har samma intresse för att behålla makten över tid. Till sin hjälp har man bland annat statens olika myndigheter, kommittéer och delegationer. Men hur går det till egentligen, när staten talar om för sitt folk vilka åsikter man skall ha?

Antilekten

Häromdagen bekantade vi oss med hur politisk korrekthet och framväxande ”woke” totalitarism utgör misshandel av språket. Oavsett om vi med Molyneux talar om ”the art of the argument” eller om vi rör oss i en habermasiansk frankfurttradition och hellre använder oss av termen ”kommunikativt handlande” är det tydligt att woke budskap representerar en väsensskild logik.

När politiken blir olaglig

Många tänker att politiker har enorma befogenheter, de är ju lagstiftare. Och med tiden har vi vant oss vid märkliga regleringar och påbud, allt från avlyssning av internet, klassificering av gurkor utifrån böjningsgrad, till plastpåseskatt,