Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Sanningsministeriet – Rosenrasande

Det inre partiet diskuterar Magdas tre metamorfoser: “MaktteknokratMagda”, som blev “BytafokusMagda” och nu trätt fram som “AntifascistMagda”. Tror hon på vad hon säger? Varför är det så svårt för socialdemokratin att släppa greppet om makten? Därefter tittar vi på företagsstyrelsernas respektive statens metoder att demontera kapitalismen genom att representera allt fler intressenter i bolagsstyrningen.

Pengarnas logik 11 – Inflation

Grundfrågorna:1. Vad är inflation?2. Vilka är orsakerna till inflation? Inflation är när pengarna blir mindre värda. Pengar kan bli mindre värda av flera orsaker.

Pengarnas logik 10 – Lånandets dynamik

Lånandet är en innehållsrik och fascinerande social relation. Det har många förutsättningar och konsekvenser och spelar en betydelsefull roll för den sociala organisationen och dess utveckling.

JAN-OLOF SANDGREN: Etnicitet spelar roll 

Påståendet i rubriken borde inte vara det minsta kontroversiellt. Att det finns etniciteter har människor vetat i alla tider, likaså att de på gruppnivå skiljer sig en smula från varandra. Om en population lever på samma plats i tillräckligt många generationer kommer de så småningom att likna varandra; språkligt, kulturellt och även till utseendet.

PATRIK ENGELLAU: Folkutbyte II

Igår skrev jag halvt raljerande om det folkombyte som många tror inom några årtionden kommer att förvandla nationalfolken i vissa europeiska länder – Sverige till exempel – till minoritetsfolk i och med att de trängs undan av invandrade människor som ser annorlunda ut och beter sig enligt normerna från en annan kultur än nationalfolkens.

ANDERS LEION: Sveriges obehagligaste politiker IV 

Jag har tre gånger tidigare skrivit om Magdalena Andersson, senast här. Hon fortsätter att leva upp till omdömet. Hennes uppträdande i partiledardebatten i söndags var, också jämfört med hennes tidigare framträdande, något oerhört. Hon var oförskämd mot andra debattörer. Hon kunde inte artikulera sammanhängande – och hon hade absolut inte något att säga.

PATRIK ENGELLAU: Folkutbyte

Fransmannen Renaud Camus (bilden), enligt Wikipedia författare, framstående homofil och konspirationsteoretiker samt fascist påstås ha uppfunnit begreppet Folkutbyte i den moderna bemärkelse som innebär att det i ett antal europeiska länder inom några årtionden kommer att finnas fler muslimättlingar än folk med nationellt påbrå.

PATRIK ENGELLAU: Inget är stabilt

En av de finaste, rättvisaste och mest utvecklingsfrämjande idéerna i hela det västerländska liberalkonservativa politiska tänkandet är enligt min mening drömmen om meritokratin. En meritokrati är ett samhälle där positionerna och pengarna fördelas efter envars meriter.

PATRIK ENGELLAU: De goda, de onda och de dumma

Det var inte meningen att jag, som jag gjort på sistone, skulle halka in i filosofins finrum och börja göra djupsinniga analyser av godheten och ondskan. Jag har bara sagt en rätt självklar grej, nämligen att om folk hade skämts och fått dåligt samvete vid tanken på att begå brott så skulle det troligen begås färre brott.

En stormakts födelse

Amerikanerna har omedvetet skänkt Ryssland en modern mytologi, en historisk vändpunkt, en födelse. När konflikten är slut kommer tidslinjen att delas upp i före och efter Ukrainakriget. Skillnaden däremellan kommer att vara betydande. Det var så den moderna stormakten Ryssland föddes.

Experterna sågar Ylva Johanssons Chat Control

Tunga experter står på kö för att protestera mot Ylva Johanssons nya massövervakning. De menar att förslaget om Chat Control är tekniskt omöjligt, att det missar målet och att det hotar våra grundläggande fri- och rättigheter.

Är politiken bara en kuliss?

Enligt Nationellt Pistolskytte nr 1, 2023, svarade Gudrun Persson FOI, på frågan om fredlig samexistens med Ryssland är möjlig, ett tydligt Nej! på Folk och Försvar i Sälen i år.

PATRIK ENGELLAU: Vidskepelse

Det som mest av allt skilde oss från 1300-talet var, förvånansvärt nog, att den tidens folk vid en sammantagen bedömning, troligen var mindre vidskepliga än vi i bemärkelsen att de hade allvarliga dubier kring sina förmågor att stoppa smittan.

RICHARD SÖRMAN: Hatbrott mot svenskar

”Hatbrott” är ett samlingsnamn för de lagöverträdelser som beskrivs i lagen om hets mot folkgrupp och lagen om olaga diskriminering. Även andra brottsrubriceringar kan innehålla element som gör dem till ”hatbrott” förutsatt att motivet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan grupp av personer på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. (Puh!)

En liten text om att göra någon illa

Swebbtv är något av en udda fågel i floran av fri media. Man avviker genom att vara främst videoburen. Innehållet har milt uttryckt bredd, högt och lågt. Mikael Wilgert, den drivande kraften, förstår vikten av att vara en crowd pleaser.

Om matdyrkan, konsumism, vardagsstress och annat

Det finns mycket att klaga på i samhället, ofta inkluderar resonemangen ideologier och systemfel. Det är nästan så att man vill lyfta problemen så högt upp, så att det förefaller orimligt för en enkel människa att påverka. Kanske känns det bättre? Kanske är det ett sätt att dribbla bort sanningen?

Ännu en konspirationsteori

Svensk lag och lagtolkning är sinnessjuk! Detta är inte en korrekt återgivning av verkligheten. Det är en lek med tankar som kan uppstå när man betraktar världen och inte förstår hur så mycket tokigt kan försiggå på samma gång och över i princip hela planeten.

PATRIK ENGELLAU: Käpphäst på exercis

Många av de människor vars omdöme jag sätter allra högst har fel i en fundamental fråga, nämligen vilken som är den härskande klassen i Sverige. Jag tror att en korrekt uppfattning på denna punkt är nödvändig för förståelsen av vad som händer i nationen.