Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Tänk om de har panik

Regeringen har begärt befogenheter att fatta långtgående beslut utan riksdagens godkännande. Moderaterna var tidigt ute och kritiserade förslaget, Vänsterpartiet likaså.

ANDERS LEION: De självgoda nationalisterna

Svensk debatt har under de senaste veckorna överflödat av självgod nationalism. Så här går den ungefär: Den svenska regeringen har inte behövt ta till drakoniska åtgärder, vilket däremot övriga nordiska, och andra, länder gjort, därför att den svenska tilliten är så stor och gedigen. Denna ömsesidiga tillit mellan regering och medborgare har möjliggjort att de senare tillsammans – civilsamhället – solidariskt uppträtt på ett förnuftigt sätt. Därför har regeringen kunnat förlita sig på alla medborgares samfällda, förnuftiga och solidariska uppträdandet.

Sanningsministeriet – Yesterday never dies

Det inre partiet inleder med att fråga sig vem som är maskulin, för att sedan konstatera makten i kungens talade ord. Vi fortsätter med att ge regeringen rätt att utfärda undantagstillstånd, eller kanske ändå inte. Vi går även på djupet in i del två av vår följetong rörande Scrutons konservatism och undersöker kapitalismens sköte och skönhetens kapital.

Med Das Ich mot pestilensen

I tider av pestilens är det som bekant svårt – för att inte säga omöjligt – att värja sig från tanken att såväl isoleringen som karantänen tydligt representerar en platonisk-spengleriansk grotta. För en guénonian eller mensurärrprydd preussisk esoteriker är detta inte nödvändigtvis av ondo, men för den faustiska människan utgör inte desto mindre en dylik belägenhet många gånger en närmast outhärdlig begränsning, då en sådan tillvaro står i direkt motsättning till hennes mest grundläggande natur och fjättrar henne vid en miljö hon av naturen strävar att röra sig bort ifrån.

Oswald Spengler – Man and Technics

För den som vill förstå samtidshistorien är Oswald Spengler oundgänglig. Hans skildring av högkulturernas liv och död, i synnerhet vår egen faustiska högkulturs öden, är på samma gång episk och tragisk. Samtidigt är han en av de mer intressanta företrädarna för den konservativa revolutionen, dess förmåga till nya synteser antyds av Spenglers term preussisk socialism.

Regeringens fullmaktslag är speciellt riskabel i vårt uppkopplade, kontantlösa samhälle

Till exempel kan det öppna för att tvinga medborgarna att använda appar för smittspårning, rätt att resa eller för en mer heltäckande mobilspårning. Teoretiskt sett skulle lagen även kunna användas för att begränsa enskildas tillgång till internet för den som till exempel anses undergräva regeringens trovärdighet eller auktoritet i krishanteringen. Det är knappast troligt att så skulle ske. Men med den aktuella skrivningen är det ändå möjligt.

Den konservativa arbetarklassen

Många undrar varför dagens arbetare drar åt höger, och överger socialismen och kommunismen. Istället vurmar de för nationalism, regionalism, protektionism och gräsrotskapitalism. Den röda ideologin verkar i allt större uträckning tilltala storstädernas myndighetsanställda, kulturarbetare, lärare etc. Det är småborgarna som är röda, och inte arbetarna.

MOHAMED OMAR: Från klimatskam till coronaskam

Kanske är det rätt att ”shama” coronasyndarna? Kanske är den kinesiska febern extremt farligt? Det kanske är rätt att stänga ner hela samhället för att rädda oss från apokalypsen? Det är möjligt. Jag har inte bilden klar för mig ännu. Jag påpekar bara att jag ser de ytliga likheterna. Det är också möjligt att den kinesiska febern inte är så extremt farlig att den kräver sådana här extrema åtgärder. Kanske är hysterin farligare än sjukdomen? Kanske kommer fler att lida och dö av åtgärderna? I så fall är det ”shamarna” som kommer att få skämmas.

Patrik Engellau: Byråkrati

Max Weber var en av sociologins grundare (tillsammans med Durkheim och Marx). Det betyder att han försökte förstå mekanismerna i det industrikapitalistiska samhälle som vuxit fram under 1800-talets andra hälft. Så här skrev han om byråkratin i boken Ekonomi och samhälle:

Pentti Linkola – Can Life Prevail?

Den finske författaren och ekologen Pentti Linkola har gått bort, 87 år gammal. Linkola var en av vår tids mest kompromisslösa miljövänner, han gav upphov till ett betydande antal kontroversiella citat om allt från befolkningskrisen och modern teknologi till demokrati och invandring.

Söndag 5 april 2020

I dagens avsnitt bland annat: Besvikelse över EU:s frånvaro i arbetet mot Wuhansjukan och Sveriges regering söker diktatorisk makt, småbarnsfar åtalas för misshandel av barnskötare som erkänt åratal av barnrelaterade sexbrott, radikale finske djupekologen Pentti Linkola går bort 87 år gammal, venezolanskt örlogsfartyg sjunker sedan det försökt ramma kryssningsfartyg, Indien tvekar över att ge Afghanistans 700 sikher asyl efter terrorattack mot gruppen samt Mongoliet återgår till landets traditionella alfabet från och med 2025

All makt åt Löfven

Stefan Löfven kritiserade bara häromdagen den ungerska regeringen för beslutet att ge Viktor Orbán rätt att styra med dekret. Nu begär hans socialdepartement alltså något liknande, och det är så djupt skamligt. Den stolta socialdemokratin som säger sig stå ”på rätt sida av historien” vill runda riksdagen och i praktiken styra enväldigt.

De äldre och undantaget

Vi finner då att vårt samhälle med Evolas begrepp är besatt av ”ekonomins demon”, ekonomi är viktigt. Har man ett kortsiktigt perspektiv betyder det att de äldre är en ”tärande” grupp, det är svårt att driva konsumtionssamhället med dem som motor. Att de byggt landet och ur ett längre perspektiv knappast kan ses som ”tärande” är inte intressant för ett samhälle som tänker ”just-in-time”, i ett evigt nu.

Om Wuhansjukan, framtiden och högern

De rent praktiskt sannolikt i stort sett meningslösa men i sak inte sällan direkt hårresande åtgärder man nu i land efter land tar till långt efter att smittan redan fått fäste ger en tydlig fingervisning om hur snabbt de sittande etablissemangen är kapabla att föra hela länder i dystopisk riktning, bara de politiska förutsättningarna medger detta.

Mer skattepengar till etablerad media i coronakrisens spår

Stödet till traditionella media utökas till 200 miljoner kronor på grund av coronakrisen, meddelar regeringen. Med redan existerande press- och distributionsstöd handlar det nu om miljardbelopp av skattepengar som pumpas in i en bransch med grundläggande strukturproblem.

Nu är det dags att fundera igenom vår framtid

Vi kommer att ställas inför viktiga val. Internationellt samarbete eller isolationism – frihandel eller protektionism? Personligt ansvar eller en allt mer auktoritär stat? Transparent maktutövning eller en paranoid övervakningsstat? Fri marknad eller kommandoekonomi? Decentraliserad makt eller centralstyrning?

Lanserar Kompasspodden

Idag lanserar jag och min parhäst Blanche Sande vår nya podcast, Kompasspodden, en oberoende frihetlig podcast. Tanken är att släppa ett avsnitt varje vecka, med diskussioner om kultur, politik och samhälle.

Den digitala revolutionen och dess konsekvenser har varit en katastrof för den mänskliga rasen

Med en sådan titel så gör man anspråk på att gå i väldigt rigorösa fotspår och jag måste därmed börja med att göra er (iallafall de av er som känner igen referensen) besvikna över att jag inte alls ska ge mig på ett logiskt konsekvent traktat över hur den digitala revolutionen förslavar oss alla. Däremot så vill jag peka ut några ytterst oroväckande tendenser som gör att jag anser att den digitala revolutionen är de stora kulturernas lieman.

JAN-OLOF SANDGREN: En ”riktig” miljöpartist

Miljörörelsen borde lägga sitt krut på Fransiscuslinjen och strunta i politiken. Visst behöver vi politiker som håller koll på bytesbalansen, tar ansvar för skola, sjukvård och vet hur man skriver en budget, men inget talar för att miljöaktivister är bättre på såna saker än andra. Jag skulle föredra en typ av ”munk-orden” – där nördar och extremister som Rob Greenfield, med sitt eget liv som insats provar ut miljövänliga alternativ. Kanske är en coronaepidemi med efterföljande lågkonjuktur, tillräckligt för att den sortens entreprenörer ska kännas mer relevanta än Åsa Romson.

PATRIK ENGELLAU: En allvarlig liberal villfarelse

Det gör inte jag heller. Socialstyrelsens inställning skulle innebära att IS-krigaren prioriterades framför intensivvårdsläkaren. Enligt min mening är detta ett extremliberalt förhållningssätt eftersom det utgår från att livet bara är till för den enskilda individen och att hans lycka mäts i återstående levnadsår varför unga människor ska räddas framför äldre människor. Jag kan inte förstå att samhällets eller kollektivets nytta inte tillmäts någon betydelse. Det finns väl ingen som skulle hävda att IS-krigaren är mer samhällsnyttig än läkaren?

PATRIK ENGELLAU: Skyddsstopp på Östra sjukhuset

Sverige befinner sig, liksom övriga länder, i krig. Fienden är coronaviruset. Han vill döda så många människor han kommer åt. Om du inte tror att det är ett riktigt krig kan du jämföra dagens tidningar med dem som trycktes under andra världskriget. Då handlade tidningarna inte bara om kriget men det gör de nu.