Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

För våra synders skull*

Jag promenerar under lunchen genom Karolinskas sjukhusområde i Solna. Där finns de gamla stora massiva byggnaderna i mörkrött tegel. Skyltarna talar ordentligt om vad man ägnar sig åt i de olika husen – typ: endoskopi, fostermedicin, hematologi, infektion, koagulation. Ja, ni fattar, jag kan sluta uppräkningen, ni förstår att jag går genom ett område där man ägnar sig åt medicin och läkande.

Klart att klubbas i EU – avkryptring och granskning av e-post och meddelanden

Förra året trädde the European Electronic Communications Code (EECC) i kraft. Dess syfte var att garantera internetanvändares rätt till privatliv, vilket den också gjorde. I kombination med eHandels-direktivets förbud mot allmän, svepande övervakning gav den användarna det skydd som vi rimligen har rätt att kräva – om man tillämpar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och vad denna har att säga om rätten till privatliv på våra liv online.

Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”

Mira Aksoy har läst Olof von Dalins “Tal till Fruentimret angående Könets goda ryckte” från 1732. Med glimten i ögat hävdar Dalin att det egentligen är kvinnorna som styr världen eftersom män i grunden lever för att ställa sig in hos kvinnor. Är inte detta en bra beskrivning av vår märkliga samtid? Accepterar inte många män idag att ge avkall på traditionellt manliga dygder för att de tror att kvinnor förväntar sig att de ska göra just det? Där kvinnorna finns (fysiskt och åsiktsmässigt), dit går männen.

PATRIKT ENGELLAU: Dagens Nyheter rekommenderar en avveckling av det sista medborgarinflytandet över politiken

En av mina käpphästar är att den demokrati som inrättades för ungefär hundra år sedan i Sverige – och som faktiskt medförde ett avsevärt folkligt inflytande över landets styrelse – gradvis har förvandlats till ett politikervälde. Skälet kan vara vad den tyske sociologen Robert Michels kallade ”oligarkins järnlag”. Järnlagen innebär att partiproffsen alltid tar makten över medlemmarna.

Politiska maktsekter

Inför valrörelsen år 2002 gav journalisten Anders Isaksson ut en fortfarande aktuell liten bok: Den politiska adeln, en beteckning som han hade myntat själv. Den syftade på socialdemokraternas omvandling från ett politiskt parti, som bars fram av en folkrörelse, till ett nätverk för politiska karriärister.

PATRIK ENGELLAU: IQ är inget mått på människans värde

Det tog lång tid för mig själv att erkänna det som var uppenbart för Runeberg och Sven Duvas kamrater, nämligen att det finns folk med klent huvud (som förstås kan vara nog så nyttiga för samhället). Jag och Skolverket hade fått samma felaktiga uppfostran. När vi förnekar det uppenbara så får det åtminstone två skadliga effekter.

Söndag 9 maj 2021

I dagens avsnitt bland annat: Amnesty ber Alexsej Navalnyj om ursäkt och återställer status som samvetsfånge, tyngdlyftaren Laurel Hubbard kan bli första transkvinna i Olympiska spelen, Prins Emanuel von und zu Liechtenstein utreds för att felaktigt ha skjutit Rumäniens största brunbjörn Artur, LiveLeak läggs ned efter 15 år, nya siten demografi.nu visualiserar folkutbytet i Sveriges kommuner från 2002 till 2030 samt 36-årig feministisk ciskvinna med generaliserat ångestsyndrom frontar ny rekryteringsfilm från CIA

Kan nedstängningarna leda till fler allvarliga coronafall?

Det är många européer som blivit lite runda om magen efter alla nedstägningar och restriktioner. Hemmalivet bidrar till mindre rörlighet, mer småätande och drickande. Och just fetma är en riskfaktor vad gäller Covid-19-viruset. Överviktiga har generellt större risk att drabbas av coronan och även många andra sjukdomar.

Är det broar vi ska bygga?

Till mina politiska motståndares förtjusning kan jag konstatera att jag regelbundet är ute och cyklar. Bland annat över Göta älvbron. På grund av tvingande omständigheter är det nu slut med det nöjet.

Ingen väg runt invandringsfrågan

Vänstern knyter sina nävar och drömmer om att invandringsfrågan ska försvinna från dagordningen. Samtidigt står de för en politik som garanterar att så inte kommer att ske. Detta är bara en av många ironier i den svenska vänsterns förhållningssätt till migrations- och integrationspolitiken.

RICHARD SÖRMAN: När blir ett manssamhälle ett kvinnosamhälle?

Den amerikanske författaren Rollo Tomassi är en av de tänkare i USA som numera öppet talar om ett “gynocentriskt” samhälle. Han använder också ett begrepp som “a feminine-primary social order”. Ett konkret tecken på att vi lever i ett samhälle där kvinnliga perspektiv framställs som de objektivt korrekta är att de män som lyfter fram teorin om den kvinnliga dominansen ofta avfärdas som primitiva högerextremister.

BITTE ASSARMO: Råttproblem beror främst på hyresgästerna

En familj i Hässleholmen i Borås har haft problem med råttor i sin lägenhet, rapporterar Hyresgästföreningens branschorgan Hem & Hyra. De vinklar artikeln som om detta är hyresvärdens fel, och som om ingen bryr sig om de boende i Hässleholmen. Men bakom artikeln finns en verklighet som Hyresgästföreningen antingen inte känner till, eller inte vill berätta om

PATRIK ENGELLAU: Ett stim av sniglar

Den kände näringslivsideologen Sture Eskilsson, tidigare anställd på Svenska Arbetsgivareföreningen och numera bortgången, brukade säga att svenskar är som ett stim av sniglar med vilket han menade att vi alla rör sig åt samma håll men ganska långsamt.

MOHAMED OMAR: Jag vägrar att spela galen

Om jag kommer till akuten med ett bortskjutet ben, då får inte vårdpersonalen kalla mig enbent om jag själv tror att jag har kvar mina båda ben. Det skulle kunna kränka mig eller göra mig ledsen. Personalen måste bemöta mig – inte så som jag är i den objektiva verkligheten – utan så som jag inbillar mig att jag är.

När boten är värre än soten!

Vaccinstrategin bygger alltså helt på att bilda S-proteiner som det egna immunförsvaret skall skapa antikroppar mot. Dessa angriper sedan S-proteinerna på viruspartiklarna och gör att dessa inte kan smitta cellerna. Det forskarna nu funnit är att även S-proteinerna själva spelar en aktiv roll vid sidan av själva viruset, i angreppet på blodkärlens endotel som orsakar den kritiska inflammationen av blodkärlen hos de sjuka. Att med vacciner programmera kroppen att producera en massa S-protein kan således vara en ytterst riskabel strategi.

Kate Winslet och sossarna

Under de närmaste månaderna kommer jag att hålla en serie föredrag om den svenska socialdemokratins uppgång, fall och nutida förfall. Sammanlagt ska det bli sju stycken föredrag.

Den förmenta toleransen

Transaktivismen började som många saker bra men slutar tyvärr dåligt. För det som började med ett krav på att få vara sig själv och bli accepterad har nu övergått till något annat. Till förtryck av biologiska kvinnor faktiskt. För i sin jakt på tolerans har transaktivisterna blivit mer och mer aggressiva.

Leve Socialismen!

Vår statsminister och käre ledare, Stefan Löfven, har som en av få svenskar ostraffat kunnat lämna landet för att bevista ett så kallat toppmöte i Portugal.

PATRIK ENGELLAU: Lagförslag sätter myror i huvudet

Nyligen presenterades ett nytt lagförslag i betänkandet SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer. Den kommitté om tolv riksdagsledamöter samt tio experter och sakkunniga som formulerat förslaget gör ”bedömningen att det finns klara indikationer på att den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning” och föreslår att lagstiftningen skärps för att komma till rätta med detta.

Teskedsorden “out of business”

Idag berättade Altinget att Teskedsorden plötsligt gått i konkurs. Detta är en stiftelse så hur reglerna för konkurs ser ut vet inte jag, hur de skiljer sig men jag har begärt ut deras begäran om avregistrering.

PATRIK ENGELLAU: Tror jag på Gud?

En läsare frågade och det är en fråga gärna svarar på eftersom det är en viktig fråga. Det trista är att jag inte vet. Om jag är upptagen och vill trassla mig ur frågan så brukar jag säga att jag är agnostiker vilket är just en person som inte vet om han tror att Gud finns.