Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Sex, drugs & rock’n’roll med hunter Biden

I en ny rapport från medlemmar av USA:s senat avslöjar hur pengarna rullade in till Joe Bidens son från ryska oligarker, kinesiska partipampar och hur det svarta fårets svarta pengar spenderades på kvinnor med kopplingar till trafficking

Frisk lever, skrumpet förstånd

Jag har egentligen inga problem med att medströmsmedia levererar förvanskade skildringar av skeendet i världen. Jag väntar mig inget annat. Det som stör mig är att det numera sker så slött och håglöst. Jag vill ha värdiga motståndare.

Att kasta bort ett land

Men det beteende som Sveriges styrande elit uppvisar är ett symptom på något mer. Det är en bristande förståelse för själva grundfundamenten i ett starkt och välfungerande land. Vad som är viktigt på riktigt och vad som faktiskt är helt onödigt att den offentliga politiska makten sysslar med.

PATRIK ENGELLAU: En pappersdrake

Med viss självkritik vill jag framföra tanken att den samlade svenska politiska korrektheten bara är en uppblåst pappersdrake. Självkritiken är befogad eftersom jag ägnat stor ansträngning under många år till att varna för vad draken kan ställa till med. Det är nog så att jag själv varit orolig för vad draken skulle göra med mig om jag retade den.

Stefan Löfvens Utmattningsstrategi

En gammal, inte speciellt effektiv metod att få det att se välstädat ut hemma är att sopa saker under mattan; damm, smuts och kanske en och annan lego-bit och kaksmula. Vår politiska elit har dock kunnat utveckla denna metod eftersom de är så välavlönade.

PATRIK ENGELLAU: Roparrörelsen

Man tror att man begriper något och så plötsligt upptäcker man att det kanske ligger till på ett helt annorlunda sätt och så förundras man igen över hur lite man fattar. Åtminstone är det ofta så för mig.

LARS HÄSSLER: Asylsökandes ohemula advokatersättningar

Advokaten Henrik Stolare ondgör sig i Svenska Dagbladet över Migrationsverkets reducering av den ekonomiska ersättningen till biträden i asylärenden. Han anser att det har gått så långt att det är att anse som oförenligt med advokatetiken att fortsätta åta sig uppdrag. I detta är han starkt uppbackad av advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Ramberg som tweetar ”detta är en allvarlig utveckling för den som söker asyl”.

Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin?

Ganska snart stod det klart att SARS-CoV-2 inte var något mördarvirus, utan kan klassificeras som ett mellanting mellan en lindrig och en allvarlig influensavåg. På falska grunder piskade WHO upp hotet – precis som med den beskedliga svininfluensan 2009 – och utlyste en pandemi. Håll då i minnet att jätteorganisationen finansieras till 80 procent av sponsorer, i huvudsak från läkemedels- och vaccinföretag.

En cyklisk historiesyn

Den cykliska historiesynen är utbredd, den finns hos tänkare som Spengler, Sorokin, men även Marx. Det går ut på att saker upprepar sig periodvis, och genom dessa upprepningar kan man förklara och tolka historien.

Politiskt lexikon: stabsläge

Nu verkar alla diskutera att Kriminalvårdens ledning meddelat att de ”gått upp i stabsläge”. Dock är det uppenbart att alla som har åsikter om detta inte vet vad som menas med stabsläge.

Brev från 400 läkare

Detta öppna brev har skrivits under av över 400 belgiska läkare och av över 1000 av annan sjukvårdspersonal. Brevet är ställt till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier den 5 september 2020.

Det finns inget att förstå

En bekant kikade in på någon mördad klanpersonlighets Facebook-sida. Vad gillade han och människorna i hans omgivning? Jo, Greta Thunberg, Joakim Lamotte och feta bensinslukande Audi-bilar. Mycket känslor, noll konsekvens.

Liberalernas samtalsfetisch

Det finns en åkomma som drabbat västvärlden som är värre än BLM, värre än “allas lika värde”, värre än kulturmarxismen och ja till och med värre än #vigillarolika. Jag talar naturligtvis om liberalernas stora fetisch för samtalets förlösande kraft. De som lider av åkomman kan kännas igen då de stup i kvarten talar om att de söker intellektuellt utbyte med civilisationens fiender.

Sanningsministeriet – Översocialisering och överdomare

Det inre partiet konstaterar att straff alltid har minskat brottsligheten och att internet alltid har lett till översocialiserade, ängsliga identitetsplattformar. Vi fortsätter med att resonera kring de fyndiga fädernas syfte med den högsta domstolen, tills vi reser digitala murar kring västerlandet för att stänga ute TikTok.

Den besjälade naturen

Vi är en del av naturen, ett praktfullt utskott av evolutionen, sammanvävt med allt liv här på jorden. Och det är klart att naturen är besjälad, att den är fylld av mysterier, väsen, om man vill använda det ordet, eller känslor för att utrycka sig lite mer ordinärt.

Om islamofobinarrativet och Burnhams rationaliseringshypotes

Islam är en religion med ovanligt liten tolerans för kritik och smädelser, varför många muslimer anser att den inte bör omfattas av de västerländska yttrande- och religionsfriheterna, och varför en måhända förhållandevis liten men inte desto mindre kritisk massa av muslimer också är beredda att ta till våld i syfte att tillskansa den ett sådant undantag. En dylik hållning står i direkt motsatsförhållande till precis de föreställningar och värderingar som (på gott och ont) utmärkt den västerländska civilisationen, men att ta strid för dessa föreställningar och värderingar är förenat med en kostnad som man i maktens korridorer inte är beredd att betala, varför man i stället kapitulerar för de krafter som högljutt menar att islam står över både lagen och traditionen.

I högsta grad dumt om usa:s högsta domstol

Det märkliga är att  så många (förutom vi själva förstås) i sådana diskussioner beter sig som djupt troende katoliker inför ett påveval. Precis som påven är Guds ombud och licensierad uttolkare av Bibeln är medlemmarna av Högsta domstolen legitimerade uttolkare av den amerikanska konstitutionen – ett dokument som av någon obegriplig anledning anses vara fyllt av visdom, insikt och förnuft.

Utvisa eller inte utvisa

Ulf Kristersson gjorde en viktig poäng när han tilläts utveckla vad förslaget egentligen handlar om: det är ingen mänsklig rättighet att vistas i Sverige. En stat har naturligtvis rätt att skicka ut den som vistas inom landets gränser och inte sköter sig. Till och med diplomater utvisas emellanåt.