Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Place Your Bets!

Enligt officiella register har den nytillträdda presidenten i USA när detta skrivs signerat 9 (nio) så kallade executive orders. Det är den förväntade röran av gravt vänsteristisk politik som ska sättas på plats. Det märks att det är dags att betala för stödet, USA ska sist och slutligen bli en godhetssignalerande stormakt!

PATRIK ENGELLAU: Dystopi

Men samtidigt är det uppenbart för mig liksom, antar jag, för dig att det – framför allt i oklara fall – är känslorna som bestämmer ens ställningstaganden. För övrigt ska man inte nedvärdera känslornas funktion som kompass vid seglats över det outforskade hav som framtiden utgör.

Dålig Stämning!

Med stor sannolikhet finns det bara ett sammanhang där den nya förstå-sig-på-eliten lägger sig platt. På yogamattan.
I allt övrigt är de sådär härligt passivt aggressiva, fullständigt uppfyllda av sin egen godhet och högljudda som man blir när förståndet är klenare än talets gåva!

RICHARD SÖRMAN: Demokratin förutsätter gemenskap och försiktighet

Några väpnade revolutioner utsätts vi inte för längre. Men på det mentala planet är vänsterrevolutionen i full gång. Allt ska göras om. Alla hierarkier ska ifrågasättas. Alla identiteter ska upplösas. Alla individer ska frigöras från kollektiva kategorier. Mohammed är lika svensk som Kalle. En man är lika mycket kvinna som en kvinna om han säger att han är det… Det är klart att det spårar ur.

PATRIK ENGELLAU: Demokrati och despoti och relationen dem emellan

En troligen viktig slutsats av detta är att hotet mot friheten inte kommer från höger eller vänster, från nazismen eller socialismen, utan från demokratin själv vare sig det är Platon, Tocqueville eller jag som har den vassaste analysen. Det är inte någon sorts hitlerjugend eller rödgardister eller andra extremister som petar folk från Facebook och Twitter utan betydelsefulla människor som säger sig ta ansvar för demokratin.

Kerouac från höger

Beatförfattarna betraktas idag ofta som föregångare till hippies och ny vänster, i många ögon är distinktionen dem emellan diffus. Verkligheten är som vanligt mer komplex, i synnerhet vad gäller den mest kände beatförfattaren Jack Kerouac (1922-1969).

Och mörkret sänkte sig över världen

Få av oss har upplevt något liknande. Människor runt om i världen sitter inlåsta i sina hem. Det råder utegångsförbud i många städer, man får enbart ge sig ut för att köpa mat och dylikt. Vi döljer våra ansikten bakom masker, kontakten mellan människor blir allt glesare. Kommer vi att få en generation av psykiskt hämmade, överviktiga alkoholister?

Torsdag 21 januari 2021 – Tema: Maktskifte i USA

I dagens eftervalsanalys återblickar Martin och Boris på förutsägelserna som gjordes om Trumps presidentskap i november 2016 och ger nya förutsägelser för bland annat utrikespolitik, kulturen i USA och omvärlden samt medielandskapet under de kommande fyra åren med Joe Biden

RICHARD SÖRMAN: Kan demokratin hantera våra motsättningar?

Debatten går het över hela västerlandet nu om demokrati och demokratiska principer. Vad beror det på? Har det framträtt några öppet antidemokratiska krafter som utmanar hela vårt samhällssystem? Knappast. Det handlar nog mer om att vi har så starka politiska motsättningar att demokratin har svårt att reglera dem. Kanske blir demokratin lidande när det som står på spel är något som uppfattas som viktigare än själva demokratin.

PATRIK ENGELLAU: Ekonomisk utveckling

När jag jämförde Sverige med Guinea-Bissau (dit jag rest i Sida-tjänsten några gånger) var att Sveriges ekonomi på något till synes automatiskt och halvt magiskt sätt växte med några procent om året medan Guinea-Bissau ekonomi med en viss överdrift inte hade växt alls på flera hundra år. Hur kunde det komma sig och vad kunde jag göra åt saken?

Efter Trump

Det talades väldigt mycket om försoning och enighet. Biden själv återkom till detta flera gånger i sitt tal. Men märk väl: detta är en president som talade bakom barrikader, en nedstängd stad och 20 000 soldater. Detta var en elitens, inte en folkets röst.

Corona-krisen och det fria ordet

Utan att hänfalla till konspirationsteorier, så kan man notera att EU:s medlemsstater i en tid av kris samtidigt håller på att få nya verktyg för att begränsa det fria ordet. Det har varit på gång sedan långt innan corona-krisen. Men krisen ger politik och förvaltning ett frestande tillfälle att pröva och använda dessa verktyg.

PATRIK ENGELLAU: Är det löjligt att vara konstruktiv?

Det hör till saken att om vi jämför de skillnader som splittrar västerlandet i olika fraktioner så är det småsaker mot vad som skiljer oss från andra kulturer. Vi kan ha uppslitande ideologiska gräl om ifall en dömd mördare ska ha sju års eller femton års fängelse medan man i många andra länder resolut hänger dem från en grävskopa eller hugger av huvudet med ett svärd. Även när det är som mest splittrat är västerlandet homogent.

Amerikanska sjukan – Tankar om Jordan B Peterson V

Jag brukar försöka komma ihåg att ska jag undvika att ge mig in i diskussioner om abort, veganism och Ulf Lundell. De som är förespråkare för dessa tre företeelser är så fanatiska att rationella diskussioner oftast blir omöjliga. Nej, inte så att jag får hotfull e-post eller sms av typen, ”Vi vet var du bor, din jävel.”

PATRIK ENGELLAU: Ur mitt Panteon

USA borde ha stoppat fingrarna i öronen och låtit Trump blåsa över och respektera honom för allt bra han åstadkommit. I stället använde någon – troligen just den där oerhörda förmyndarmakten som Tocqueville varnar för – sin makt över hjorden av fogliga och flitiga får för att vinna dess stöd i en historisk aktion som tycks gå ut på att försvaga demokratin.

 

Sanningsministeriet – Viljestyrka

Det inre partiet börjar med att gräva djupare från förra avsnittet och ser big tech som stänger ner allt men kanske stöter på tysk patrull. Därefter går vi djupt in i konceptet viljestyrka. Vi undersöker vad det är och hur det används. Vi frågar oss om det går att få bättre viljestyrka och ger tips på hur du också kan spara din viljestyrka. Hint: köp en Bibel.

Marionetter i trådlösa medier

I Östeuropa kunde man under 1980-talet uppleva hur makthavarnas drängar i media ljög allt sämre. De hade tidigare stretat och slitit med att få ihop orden och budskapet med verkligheten och det ska villigt erkännas att en del av dem var skickliga.

RICHARD SÖRMAN: Demokrati till varje tänkbart pris?

Problemet är att ordet ”demokrati” tenderar att betyda mer idag än parlamentarisk representation. Demokrati har också blivit ”medbestämmande”, ”jämlikhet”, ”allas lika värde”, ”rättvisa”, det vill säga en mängd saker som alla har det gemensamt att de används i sammanhang där alla former av skillnader, gränser och hierarkier framställs som orättfärdiga.