Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

I en karriärsosses spår

Mitt under migrationscirkusen hösten 2015, startade några elever i årskurs 9 på Tegs Centralskola i Umeå ett mansparti. Partiet gavs namnet Mänistiskt Initiativ. Ett instagramkonto som knöts till ”partiet” spårade snabbt ur och blev plattform för mindre väl valda nyformuleringar av den typ nyss könsmogna pojkar förr inte hävde ur sig:

PATRIK ENGELLAU: Stämningar

Med stämningar menar jag i det här fallet i samhället grasserande mentala tillstånd som påverkar stora eller små delar av befolkningen. Min banala tes är att dessa stämningar, som avgör hur folk beter sig och därför hur samhället utvecklas, inte alls behöver vara rationella i bemärkelsen förmögna att identifiera fungerande lösningar. Människor tenderar att då och då fångas av en stormvind som inte alls hjälper dem utan i stället kanske förvärrar deras belägenhet. Det är rimligtvis ett grundproblem för demokratin.

Svenska staten skapar medvetet alternativa fakta

Varning! Denna text är konspirationsteoretisk. Åtminstone om statens definition används. Detta då den är kritisk till staten som sådan och svenska statliga myndigheter i synnerhet. Den är regimkritisk helt enkelt och utgör därför ett hot mot rådande system, svenska demokratiska principer och rättsordning.

 

PATRIK ENGELLAU: Sveriges integrationsförmåga

Vi håller oss med många klichéartade, slappa och svårförståeliga begrepp, till exempel just ”Sveriges integrationsförmåga”. Vi ojar oss över att den kompetensen är för dålig och ger oss därmed själva ett pisk eftersom undertexten är att det på något sätt är Sveriges, alltså även mitt, fel att många, troligen de flesta, invandrare väljer att inte byta kultur eller åtminstone greja ett jobb som låter dem försörja sig och betala skatt.

Kasta bort pandemilagen nu

Kommer ni ihåg 2020? Svårt att glömma kanske men jag syftar specifikt på april 2020.  Då försökte den socialistiska regeringen med Miljöpartiet att runda demokratin helt genom att få riksdagen att klubba en lag som i tre månader i taget gav regeringen obegränsad makt att styra Sverige helt utan riksdagens inblandning vad gäller den så kallade pandemi-hanteringen.

Popcornpolitiken

Svensk politik präglas av yta och väldigt lite innehåll. Det finns en stor medvetenhet hos det politiska etablissemanget hur man når ut bäst i medierna och hur enskilda förslag ska vinklas för att få största och bästa möjliga uppmärksamhet hos den mediala elit som sedan länge gett upp sitt granskande uppdrag.

Naturen som förebild

I skogen ska man röra sig en björn, sakta, med mycket fokus mot marken. När man ser något ätbart stannar man och äter av det, eller plockar med sig hem. Man ska inte bråttom, inte ha avståndsmål utan intrycksmål. Då lär man sig skog. Självklart måste man även titta upp, orientera sig och ta in de större elementen i naturen, som träd, klippor, vatten, kullar och berg.

Sanningsministeriet – Utan poler ingen politik

Det inre partiet inleder innevarande år med att blicka framåt och ställer sig frågan vad som blir viktiga valfrågor. Ur en tvåfaktorsmodell baserad på objektiv viktighet och nivån av politisering lyfter vi valvinnare och dekisfrågor. Vi avslutar med att ta på oss de ekonomiska glasögonen och spår ond bråd finansiell död med krypto, vår frälsare.

PATRIK ENGELLAU: Den isande sanningen

Det som jag skrev om igår – att det påstått sekulära Sverige inte alls är sekulärt utan tillber en gud som heter staten – är, när jag tänker på det, inte alls, som jag först trodde, ett lättsinnigt stycke humor utan tyvärr sannare än man anar.

Staten och kapitalet

Men kanske mer rätt, socialismen och kapitalet sitter i samma båt. De har så att säga funnit varandra. Det stora kapitalet, inte de lokala eller ens nationella småhandlare, det stora internationella kapitalet har funnit att det behöver en underklass. Det tillhandahålls av socialisterna. Underklass, arbetarklass, det är deras bricka i förhandlingarna.

Hårdare restriktioner från den 12 januari

Från och med den 12 januari införs fler och nya restriktioner meddelades vid en presskonferens på måndagen. Bland annat införs vaccinationsbevis på fler områden. Dessutom skärps reglerna för hur många som får samlas i olika sammanhang. Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer om inte vaccinationsbevis används.

Skogen är ett kulturlandskap

Istället för att köpa bilden av kulturskogen som ett hot mot naturen bör den inkorporeras i bilden av det levande kulturlandskapet, som åkrar, ängar och beteshagar. Kulturlandskapet är värt att värna och vårda, precis som den kvarvarande vildmarken. Skogsavverkning är en del av kulturlandskapets livscykel, precis som skörden på åkrarna.

PATRIK ENGELLAU: Den nya flagellantismen

Men vår tid tror ju inte på Gud! kanske du invänder med hänvisning till den kända kulturkartan från World Values Survey som visar att Sverige är världens mest sekulära land. Men som jag så många gånger har försökt övertyga dig betyder sekulär i detta sammanhang inte precis sekulär utan i stället alternativt troende, det vill säga trogen en annan gud än den gängse. Denna gud är staten.

Folkrätt

Drygt 2 miljoner av rikets invånare är födda i ett annat land än Sverige. Fler av invånarna är födda i Syrien – 193 594 st närmare bestämt – än i Finland. Även de irakiskfödda är fler än de finskfödda. Sverige sägs ha 20-40 000 samer och gruppen har rätteligen status som s.k. nationell minoritet. Jämför det med att bland de utrikes födda finns det nio nationaliteter där gruppen är större än 40 000 och född i Asien eller Afrika. Arabiska, inte finska, är rikets näst största språk och antalet invånare födda i Kina aspirerar med sina 36 000 på att passera den övre uppskattningen av antalet samer i riket. 

PATRIK ENGELLAU: En ny fas i coronapolitiken

Har du sett när ett flyttfågelssträck lyfter från marken för att ge sig iväg på en ny etapp? Först råder förvirring och det vinglas hit och dit i luften men sedan pejlar sträcket in nästa resmål och enas om den rätta kursen. Ungefär så tycker jag att coronapolitiken har uppfört sig med den skillnaden att vi fortfarande efter två år befinner oss i vingelfasen. Men kanske håller vi just nu på att hitta en stabilare riktning.

Muslimska amatörer

Jag har roat mig med att läsa politik-Sveriges senaste uppkomlingar – det orange partiet av skäggmän och hijabister som säger sig representera alla muslimer och minoriteter i Sverige.

Arise AB – Över en miljon i förlust per vindkraftverk

Som avdankad finansanalytiker – aktiv under internetbubblan kring år 2000 – har jag länge funderat över vad som driver det miljöfientliga vindkraftsvansinnet. Varför är kinesiska bolag här och exploaterar svensk vildmark? Varför finansierar BlackRock skövlingen av vår nordiska natur? Och varför tillåter svenska lokalpolitiker att deras invånare och närmiljö terroriseras av muller från vibrerande väderkvarnar?

BITTE ASSARMO: Fejkar SVT intervjuer för att få ”rätt” svar?

SVT är i blåsväder igen, efter att ha gjort ett nerslag vid en bensinmack i Globenområdet i Stockholm. Med anledning av det rekordhöga dieselpriset ställde de frågan om det är rimligt att höja priset så kraftigt för klimatets skull. En kvinna svarade med stort eftertryck, och ett mycket belåtet leende, att det absolut var rimligt – alla gånger. Men var hon verkligen slumpmässigt utvald?