Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vad sägs om politik som gynnar oss?

Det fick mig att fundera på hur lite av dagens politik som faktiskt går ut på att gynna vårt eget folk. Det är det ena utrikes åtagandet efter det andra på bekostnad av vår egen välfärd. Vi offrar vårt energiförsörjning för vanföreställningar och klimatet. Vi offrar vårt juridiska självbestämmande till förmån för ”EU-rätt”. Vi offrar vår demografi till förmån för fjärran folks inbördes problem.

Tillståndet i Riket, december 2022

Tillståndet i riket kan sägas vara som förväntat. Ulf och hans ministrar far som skottspolar till Ankara för att blidka Erdoğan, vaga depescher rörande deras framgångar underställs en för ryssen skräckslagen allmänhet.

Sanningsministeriet – Räntesläggan

Det inre partiet diskuterar idag de intecknades förband och påpekar hur räntesläggan slår extra hårt just i Sverige samt undrar om det kan vara moraliskt rätt att vara oansvarig. Därefter går vi djupt ned i det kaninhål som är sparande och undrar vilken nytta man egentligen får av att se pengabingen växa. Vi avslutar med att diskutera de nödvändiga klimatinskränkningarna i demokratin.

Sanktioner – politisk teater

Tobias Billström har besökt Bryssel i egenskap av utrikesminister för första gången. Där har han med sina kollegor diskuterat bl.a. situationen i Iran. Folkliga protester mot det teokratiska styret har den senaste tiden tilltagit i styrka. 

Vilket västland blir först med folklig resning, revolution?

Samtidens samhällsutveckling är inte bara förbryllande, den är också skrämmande, på flera sätt. Vi har ett klimathotsnarrativ som har eskalerat från ganska stillsamt för 30 år sedan till medial skräckpropaganda idag. Inte vid någon tidpunkt under dessa trettio år har media gjort någon grundlig granskning av IPCC och klimathotet.

PATRIK ENGELLAU: Politiska förslag

För lite mer än trettio år startade jag och förre generaldirektören i dåvarande Riksrevisionsverket G. Rune Berggren, som nyligen fått sparken av Olof Palme för att han inte var tillräckligt lydig, en tanke- och handlingssmedja som heter Stiftelsen Den Nya Välfärden.

PATRIK ENGELLAU: Ledarskapets verktyg

Låt mig ta några steg ut i den livsfarliga kvicksand som det innebär att ifrågasätta samhällets käraste föreställningar om sig själv, i detta fall alltså att allt blir bättre om det inte finns några straff. Kanske bör jag framhålla att jag inte förordar offentlig spöslitning på torget för att förebygga anklagelser om att jag lider av patologisk brutalitet

PATRIK ENGELLAU: Vad väst kan lära av islams historia

Den mänskliga intelligensens betydelse för samhällenas utveckling är en het potatis. Vem som helst kan fatta, tror jag i alla fall, att framåtskridandet sker enklare och snabbare där folk har en högre genomsnittlig intelligenskvot. Begåvade människor har en vaknare och snabbare blick och kan därför lättare än de mer trögtänkta upptäcka och exploatera de möjligheter som tillvaron uppenbarar.

Män, gråterskor och kakaoceremonier

Den som vill passa in i samtidens bild av politisk korrekthet och samtidigt göra sig attraktiv för det motsatta könet har en inte en helt enkel ekvation att lösa. Den nya avkönade mannen är nämligen föga attraktiv. Män uppmuntras ständigt till att bejaka sin feminina sida, men vilken kvinna tänder på den svage, gråtande mannen som är i kontakt med sina känslor hela tiden? Feminismens krav krockar med verkligheten och biologin.

Lagstiftaren, folket och nationen

Vad konstituerar en nation? Är det dess folk, kultur, vanor och ovanor eller dess juridiska ramverk – eller alltihop? På vems uppdrag verkade äldre tiders lagstiftare; Lykurgos, Solon eller Amerikas grundlagsfäder? Folket fanns ju redan, men det var inte sammansvetsat eller enigt.

Sanningsministeriet – Under kriget tiger lagen

Det inre partiet är tillbaka på kryptobollen och pratar om implosionen i FTX där vi redogör för vad som hänt och sen frågar om det är bra för krypto, vad detta säger om investeringsklimatet samt hur ruttet kryptoträdet är. Därefter påpekar vi ryska krigsbrott i Ukraina för att sen diskutera vad ett krigsbrott egentligen är och vad de syftar till.

Får kommunen förbjuda eldning i kaminer?

Den frågan ställde jag mig idag efter att ha sett ett flertal kommuner under hösten göra just detta. Eller det har kallats förbud i media.  Idag har t ex SvD en artikel med rubriken ”Nya tumregeln – elda max två gånger per vecka”. Vi som läser ska läsa ”förbud”.

MOHAMED OMAR: Kulturkrock i England

I en skolan Wood Green Academy i Wednesbury går det många muslimska elever. I ett försök att förändra de muslimska elevernas tänkande till att bli mer ”västerländskt”, ”liberalt” eller ”progressivt” bjöd ledningen in en homosexuell talare med muslimsk bakgrund (15/11).

PATRIK ENGELLAU: Litterär kanon

Det händer mer i vårt land än till och med vad en så i sina egna inbilska ögon välinformerad person som jag ens anar. Det hände sig nyligen att en grupp för länge sedan universitetsutbildade personer av båda könen, varav åtskilliga docenter och några med ännu mer imponerande titlar, vid ett samkväm gled in på den alltid lika angelägna frågan varför nutidens ungdom är så hopplöst okunniga i det språkliga: stavning och meningsbyggnad är under all kritik och handstilen går knappt att läsa.

Arkitekturen måste inte spegla sin samtid

Om fasadernas utseende är av underordnad betydelse, varför är det då så viktigt att människors efterfrågan inte hörsammas? Om arkitekturen måste spegla sin samtid, varför ser vi hela tiden upprepningar av 1930-talets och 1960-talets arkitektur? Och om det är för dyrt att bygga vackert, varför bygger vi så mycket fulare idag än för 100 år sedan, när resurserna var så mycket knappare?

Kulturkriget och halmgubbarna

Ända sedan Sverigedemokraterna blev ett riksdagsparti för 12 år sedan har det pågått en uppjagad och lätt febrig diskussion som går ut på att SD är ett hot mot landets homo-, bi- och transsexuella. Mycket har hänt i samhällsdebatten sedan 2010, men detta narrativ är alltjämt intakt.

PATRIK ENGELLAU: Samtal vid brasan

Politikerföraktet, det vill säga att väljare ringaktar sina valda ombud, har länge ansetts vara ett odemokratiskt och skämmigt drag hos väljarna. Att känna avoghet mot en rättmätig överhet uppfattas lätt som en sorts majestätsförbrytelse.