Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

I Sverige är alla politiker sossar

Sverige regeras nu med en socialdemokratisk budget som stöds av de borgerliga partierna. Decemberöverenskommelsen, DÖ, har skakat om parlamentarismen och gjort Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet. Men märk nu följande: Vad är det för oppositionsparti? Jag har i dagarna lusläst Sverigedemokraternas partiprogram och olika debattinlägg om välfärd, skola och omsorg och min slutsats är att partiet har en i grunden socialdemokratisk politik.

En höna av inte ens en fjäder

Så här börjar ytterligare en i raden helt värdelösa analysartiklar i SvD Näringsliv: En bil är på väg uppför en backe. Ett vägkrön närmar sig. Vid någon tidpunkt måste föraren börja bromsa för att undvika risken att förlora kontrollen. Men sker inbromsningen för tidigt så har bilen inte fart nog att ta sig över krönet. När är rätt tillfälle att bromsa?
Bilen ska tydligen vara ekonomin och föraren är centralbanken Federal Reserve.

Sverigedemokraternas politik del 2

I den förra artikeln om Sverigedemokraterna ville jag visa på mer grundläggande skillnader i politiska perspektiv mellan libertarianismen och Sverigedemokraternas vision om en välfärdsstat och folkhemsbygge. I denna artikel kommer jag att gå in mer i detalj på specifika politiska frågor.

Klimathotet hotar allt

I tidningen Entreprenadaktuellt skriver man i ett reportage om Varbergs vattenverk följande. Färgen på vattnet beror på att kvaliteten på råvattnet, det vatten som används till framställningen av dricksvatten, har förändrats på grund av klimatförändringar. Vilka klimatförändringar då? De som inte kunnat mätas med instrument eller visas med statistik? Råvattnet tas från en närbelägen insjö. Är det inte sannolikt att färgförändringen kommer sig av påverkan från verksamhet i och runt sjön?

Gör om slottet till Big Brother

Sveriges Television får hård kritik för att prins Carl Philips kompis fått uppdraget att utföra intervjun med prinsparet, som sågs av 880 000 tittare. Det som kan betraktas som stötande är att intervjun blir ett slags kickback som drygar ut apanaget. Men det går att se det på motsatt sätt – att det är apanaget som är problemet och kickbacken som är legitim.
Hur mycket är sändningsrättigheterna till ett evenemang som ses av 880 000 personer värda?

Migrationen, auktoriteterna och nyliberalt trams

Nationalekonomen Tino Sanandaji är på många sätt ett välbehövligt salt i migrationsdebatten. På sin fritid har han granskat och avslöjat ohederlig hantering av siffror, som när en märklig rapport försökt lyfta invandring som en samhällsekonomisk vinst för Sandviken. Han ska efter en mycket framgångsrik crowdfunding nu skriva en bok med titeln Moral superpower: A book on immigration. Expressens ledarsida har nyligen lyft fram honom som en sanningssägare som medierna borde våga läsa och lyssna mer på. Det borde vi definitivt göra, men då även läsa kritiskt.

Sophia Barthelson: Skolplikt är förlegat, inför läroplikt istället

Lärare mot skolplikt – låter inte det som en självmotsägelse? Nej, faktiskt inte. Alldeles frånsett att det finns lärare som jag (övertygad libertarian och motståndare till alla pliktlagar) så är det vi lärare som ser de praktiska konsekvenserna av att barn tvingas gå i skolan. För många barn fungerar det förstås alldeles utmärkt.

Kommentar till Mattias Svensson om invandring

Den liberale debattören Mattias Svensson har på sin blogg publicerat ett inlägg om fri invandring där han refererar till den text jag publicerade på Mises.se om libertariansk invandringsdebatt, vilken utgick från den uppsats jag skrivit om ämnet. Precis som jag skrev när Svensson ursprungligen presenterade sina tankar på Facebook i höstas (i samband med att min ursprungliga text publicerades) så tycker jag att det är roligt att texten uppmärksammas och att människor kan debattera denna kontroversiella fråga på ett civiliserat sätt, men nu tänkte jag i större utsträckning än vad jag gjorde då förklara varför Mattias Svenssons kritik av Hans-Hermann Hoppe inte håller.

Avskaffa ringa narkotikabrott – halvera brottsligheten!

Vanligaste brotten i Sverige 2014. Legalisera innehav av droger för personligt bruk – och reducera den svenska brottsligheten dramatiskt. Ringa narkotikabrott utgör nästan hälften av de vanligaste brotten i Sverige. I princip handlar det om innehav av mindre mängder droger eller att man har narkotika i kroppen. Det vill säga brott utan offer.Den som har narkotika i fickan eller i kroppen kränker ingen annan människas frihet, säkerhet, egendom eller rättigheter. Ingen tjänar på att missbrukare trakasseras av polisen.

En Lärdom, kapitel 6.2: Kredit avleder produktion

Att ge statligt subventionerade lån till privata företagare minskar samhällets välstånd. Detta eftersom det tillgängliga reella kapitalet (såsom gårdar och traktorer) läggs i händerna på mindre kompetenta låntagare istället för hos de mer effektiva och ärliga låntagarna som kan övertyga de privata bankerna att låna ut till dem. Detta blir extra tydligt om vi tittar på andra former av verksamhet än jordbruk.

Kvotering i alla lägen

För en månad sedan tyckte Sveriges justitieminister, Morgan Johansson (S), att det är dags att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna. Han gick till och med så långt att han hotade med att bolag som inte uppfyller kraven skulle upplösas av staten. Bolag, även börsnoterade sådana, är privat egendom och de som jobbar där har frivilligt ingått ett avtal om att arbeta tillsammans med vissa saker till en viss ersättning. Varför skulle staten ha rätten att bestämma vilka som ska få jobba tillsammans?

Är det för billigt att bli svensk medborgare?

Flera EU länder erbjuder medborgarskap till utomeuropéer om de investerar i det nya landet. Exempelvis Cypern erbjuder medborgarskap till personer som investerar 50 miljoner kr, alternativt 25 miljoner kr i en s.k. gruppinvestering tillsammans med andra investorer. Om man uppfyller kriterierna och är ostraffad kan man få ett medborgarskap på bara några månader. Till andra personer som inte har lika mycket pengar erbjuder man permanent uppehållstillstånd om de köper fastigheter för ett specifikt belopp.

Ägande, rörlighet och invandring

Har medborgarna i ett land en rätt att hindra andra människor tillträde till landet de lever i och följer den rätten av äganderätten? Kan man med andra ord dra en analogi mellan din rätt att bestämma vem du välkomnar i ditt hus, och vem majoriteten välkomnar till sitt land? Det är en föreställning som dykt upp rätt ofta på sistone, exempelvis i punkt två här. De intellektuella rötterna till denna föreställning är oklara (ofta anges ett missvisande citat av Friedrich Hayek).

Inflationsmål och mätning av prisutveckling

Vi, på Misesinstitutet, tror inte att Riksbankens penningfifflande leder till en friskare ekonomi. Det kan ändå vara intressant att veta vad de grundar sin galenskap på. En av pelarna är konsumentprisindex. Denna artikel vill visa på brister i Riksbankens metodik när de baserar sina beslut på KPI. Riksbanken skriver: ”I april 2015 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) -0,2 procent (0,2 procent i mars 2015).” Detta är ett stort problem, enligt riksbanken.

Salafisterna vinner mark

Den amerikanska interventionen i Mellanöstern har huvudsakligen lett till destabilisering, polarisering och radikalisering av regionen. I synnerhet har det skapat grogrunden för det stora, nya sekteristiska inbördeskriget mellan sunni och shiamuslimer som nu utkämpas över nationsgränserna. På båda sidor är det de mest sekteristiska grupperingarna som har tjänat på konflikten. Och de som tjänat mest är de fanatiskt intoleranta och mordiska salafistgrupperna som Al-Qaida och den Islamiska staten. Händelser som inträffat nyligen visar att detta mönster fortsätter i snabb takt.

Det skrämda folket

The American Spectator har en intressant betraktelse över trygghetsnarkomanin i det moderna samhället. Framförallt oroas Ron Ross, som skrivit artikeln över att Amerikas unga begåvningar, universitetsstudenterna, är så rädda för allt möjligt. De är i många fall till och med beredda att överge Republikens konstitution, demokratin och vår industriella civilisation. Vad är det som oroar de unga? Ross räknar upp uthållighet, GMO, gluten, bekämpningsmedel, naturtillgångarnas utplåning, CO2, fossila bränslen, soptippar […]

Recension av ‘De 10 Sämsta Ekonomiska Teorierna – Från Keynes till Piketty’

Wahlroos producerar en imponerande attack på politikens främsta ekonomiska myter. Den är kraftfull, omfattande och ställer självklarheter i den politisk-ekonomiska debatten på kant. Det är svårt att se hur vänsterekonomi ska stå emot och gör det än svårare att motsätta sig frihetens lovsång. När Björn Wahlroos nyligen släppte sin bok De 10 Sämsta Ekonomiska Teorierna – Från Keynes till Piketty fick han mycket uppmärksamhet i nordisk media, bland annat när han kallade den hyllande ekonomen Piketty:s bok om ojämlikhet för ”700 sidor okvalificerat strunt” i Svt:s nyhetsmorgon, och dessförinnan att 80% av människor är idioter.

Miljöpartiet saknar helt verklighetsförankring

“Vi har fortfarande vår första egna budget att se fram emot och göra politik utifrån så jag har tilltro till framtiden” – Alice Bah Kuhnke (mp)Miljöpartiet är nu mindre än Centerpartiet i Sifos senaste opinionsundersökning, och alliansen är större än socialisterna. Miljöpartiet ursäktar sig med att de ännu inte fått regera på egen budget, och då kommer opinionen vända, när regeringens standardlösning på allt är högre skatt. Snacka om att Miljöpartiet kommer bli överraskade…

Expanderande keynesianska fantasier

I ytterligare en artikel i SvD Näringsliv hävdas i total avsaknad av argument att företagens sentida förtjusning över att lägga pengar på hög är ”en variant på Keynes sparparadox”. Avsaknaden av argument täcks dock upp av ett betonande av att det ”helt enkelt” är ett tecken på en keynesiansk prediktion. För att totalt förvilla läsaren och få henne att tro att det finns någon grund till slutsatsen så omnämns ett par både ganska kända och välrenommerade forskare i den första halvan av artikeln (som inte har ett dugg med slutsatsen att göra).

Veckan som förgick, v.24

Det här förklarar allt. En efter en har de stora konspirationsteorierna visat sig vara konspirationsfakta. Här på mises.se har vi krampaktigt hållit fast vid vårt sista hopp: Att åtminstone teorin om chemtrails skulle vara falsk.
Men detta blev veckan då miljöpartiet höll kongress och då nyspråksbegrepp som ”bibliotekshögern”, ”tysthetsnormen” och ”vildcampare” såg dagens ljus. Härav tvingas vi dra en av två slutsatser: antingen häller de något i vattnet, eller så släpper de det från skyarna.

Allemansrätten vid vägs ände?

När inte ens en kommun kan finna verksamma åtgärder för att försvara sin äganderätt till marken mot olagliga campare, så är det ett tecken på att såväl allmänhet som myndigheter förlorat sinnet för proportioner. Liksom att begrepp som rätt och fel verkar ha mist sin betydelse. I det aktuella fallet i Norrköping verkar inte ens den lokala ordningsstadgan spela någon roll i kraftmätningen mellan ägaren, tillika myndigheten och de illegala ockupanterna. Detta eftersom ordningsstadgan säga gälla endast inom planlagt område.

Digitala sprängkistor behövs inte bara för datalagringsdirektivet

För två veckor sedan skrev Bahnhofs VD Jon Karlung en debattartikel om behovet av digitala sprängkistor när ryssen kommer. Detta för att förstöra datalagringslagens personuppgifter. Men de digitala sprängkistorna behöver vara mer omfattande än så. Bahnhof har alltid profilerat sig för intregritet och mot övervakningsamhllet, så det är rätt naturligt att det är just mot datalagringsdirektviet Karlung vänder sig.

Miljöpartiet, inte ens bra på miljö

En sak som irriterar mig med det i dagarna kongressande Miljöpartiet är att de inte ens är bra på det de påstår är deras kärnfråga – miljö. MP:s motstånd mot kärnkraft leder till ökad användning av fossila bränslen. (Lustigt nog röstade MP ändå mot att förbjuda uranbrytning, eftersom statsminister Löfven ville annorlunda – och makten går före allt annat för gröningarna.) MP sitter i en regering som har aviserat en straffbeskattning på sol-el. MP:s motstånd mot tillväxt är kontraproduktivt.

När NSA säger nej stannar rättvisan

Utredningen om amerikanska NSA:s avlyssning av den tyska förbundskanslern, Angela Merkels telefon har lagts ner. Den tyske riksåklagaren förklarar saken med att det inte finns tillräckligt påtagliga bevis. Till exempel har NSA inte varit samarbetsvilligt i utredningen. Nähä? NSA vill inte medverka till att tillhandahålla bevis mot dem själva… Och då läggs utredningen ner. Så praktiskt, för NSA. Undrar just om samma princip gäller för vanligt folk?

Uppdatering angående Mänskligt handlande

För ett år sedan lyckades vi samla in femtiotusen kronor för översättandet av Human Action. Det var väldigt många generösa människor som gick samman och möjliggjorde detta projekt. Sedan dess har vi arbetat väldigt mycket (så mycket att en som redigerar enbart arbetat halvtid för att ha tid) med översättningen och med redigeringen av det material vi fått från översättaren.

Hur länge ska Alliansen vänta?

Stefan Löfven leder en regering som sitter kvar endast för att oppositionen tillåter det. Den lägger förslag som innebär högre skatter för vanligt folk, den har inga svar på hur skolkrisen ska lösas, hur den akuta bostadsbristen ska bemötas och den vill upprätthålla en havererad migrations- och integrationspolitik. Som Ivar Arpi konstaterar i SvD måste situationen i svensk politik te sig fullständigt obegriplig för den som betraktar Sverige utifrån. Den rödgröna regeringen regerar landet på oppositionens budget.

Hatbrott mot jägare

Domstolarna lägger på ett högre straffvärde för brott som anses begångna med motiv i gärningsmannens hat mot offret. Till hatbrotten räknas brott där offrets hudfärg, sexuella läggning, kön, eller religion spelar roll. Det behöver inte vara våld mot någon av dessa för att det ska räknas som hatbrott. Det räcker med trakasserier eller nedsättande kommentarer.
Jag har funnit en annan grupp som borde skyddas av reglerna om hatbrott, om vi nu ska ha sådana relger, nämligen jägare.

Miljöpartiets totala svek i övervakningsfrågorna

Miljöpartiet går till kongress. Det enda i handlingarna som är i närheten av att beröra övervakningsfrågorna är en motion om att ge NSA-whistleblowern Edward Snowden asyl. Vilket i och för sig är en bra sak. Men i övrigt råder kompakt tystnad. Inte ett ord om FRA. Inte ett pip om datalagringen. Inga motioner och absolut inga propositioner.

Tiden är kommen för politiskt korrekta arenor

Ett tecken i tiden. Något annat kan man knappast kalla beslutet att döpa fotbollsklubben Falkenbergs FF:s arena till Falcon Alkoholfri Arena. “Lite oväntat och långt”, tycker klubbens ordförande. Men jävligt PK. Jag som tyckte att Friends Arena var illa nog. Nu ska alltså en allsvensk klubb spela på en arena med namnet “alkoholfri” i namnet.