Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kvotering i alla lägen

För en månad sedan tyckte Sveriges justitieminister, Morgan Johansson (S), att det är dags att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna. Han gick till och med så långt att han hotade med att bolag som inte uppfyller kraven skulle upplösas av staten. Bolag, även börsnoterade sådana, är privat egendom och de som jobbar där har frivilligt ingått ett avtal om att arbeta tillsammans med vissa saker till en viss ersättning. Varför skulle staten ha rätten att bestämma vilka som ska få jobba tillsammans?

Är det för billigt att bli svensk medborgare?

Flera EU länder erbjuder medborgarskap till utomeuropéer om de investerar i det nya landet. Exempelvis Cypern erbjuder medborgarskap till personer som investerar 50 miljoner kr, alternativt 25 miljoner kr i en s.k. gruppinvestering tillsammans med andra investorer. Om man uppfyller kriterierna och är ostraffad kan man få ett medborgarskap på bara några månader. Till andra personer som inte har lika mycket pengar erbjuder man permanent uppehållstillstånd om de köper fastigheter för ett specifikt belopp.

Ägande, rörlighet och invandring

Har medborgarna i ett land en rätt att hindra andra människor tillträde till landet de lever i och följer den rätten av äganderätten? Kan man med andra ord dra en analogi mellan din rätt att bestämma vem du välkomnar i ditt hus, och vem majoriteten välkomnar till sitt land? Det är en föreställning som dykt upp rätt ofta på sistone, exempelvis i punkt två här. De intellektuella rötterna till denna föreställning är oklara (ofta anges ett missvisande citat av Friedrich Hayek).

Inflationsmål och mätning av prisutveckling

Vi, på Misesinstitutet, tror inte att Riksbankens penningfifflande leder till en friskare ekonomi. Det kan ändå vara intressant att veta vad de grundar sin galenskap på. En av pelarna är konsumentprisindex. Denna artikel vill visa på brister i Riksbankens metodik när de baserar sina beslut på KPI. Riksbanken skriver: ”I april 2015 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) -0,2 procent (0,2 procent i mars 2015).” Detta är ett stort problem, enligt riksbanken.

Salafisterna vinner mark

Den amerikanska interventionen i Mellanöstern har huvudsakligen lett till destabilisering, polarisering och radikalisering av regionen. I synnerhet har det skapat grogrunden för det stora, nya sekteristiska inbördeskriget mellan sunni och shiamuslimer som nu utkämpas över nationsgränserna. På båda sidor är det de mest sekteristiska grupperingarna som har tjänat på konflikten. Och de som tjänat mest är de fanatiskt intoleranta och mordiska salafistgrupperna som Al-Qaida och den Islamiska staten. Händelser som inträffat nyligen visar att detta mönster fortsätter i snabb takt.

Det skrämda folket

The American Spectator har en intressant betraktelse över trygghetsnarkomanin i det moderna samhället. Framförallt oroas Ron Ross, som skrivit artikeln över att Amerikas unga begåvningar, universitetsstudenterna, är så rädda för allt möjligt. De är i många fall till och med beredda att överge Republikens konstitution, demokratin och vår industriella civilisation. Vad är det som oroar de unga? Ross räknar upp uthållighet, GMO, gluten, bekämpningsmedel, naturtillgångarnas utplåning, CO2, fossila bränslen, soptippar […]

Recension av ‘De 10 Sämsta Ekonomiska Teorierna – Från Keynes till Piketty’

Wahlroos producerar en imponerande attack på politikens främsta ekonomiska myter. Den är kraftfull, omfattande och ställer självklarheter i den politisk-ekonomiska debatten på kant. Det är svårt att se hur vänsterekonomi ska stå emot och gör det än svårare att motsätta sig frihetens lovsång. När Björn Wahlroos nyligen släppte sin bok De 10 Sämsta Ekonomiska Teorierna – Från Keynes till Piketty fick han mycket uppmärksamhet i nordisk media, bland annat när han kallade den hyllande ekonomen Piketty:s bok om ojämlikhet för ”700 sidor okvalificerat strunt” i Svt:s nyhetsmorgon, och dessförinnan att 80% av människor är idioter.

Miljöpartiet saknar helt verklighetsförankring

“Vi har fortfarande vår första egna budget att se fram emot och göra politik utifrån så jag har tilltro till framtiden” – Alice Bah Kuhnke (mp)Miljöpartiet är nu mindre än Centerpartiet i Sifos senaste opinionsundersökning, och alliansen är större än socialisterna. Miljöpartiet ursäktar sig med att de ännu inte fått regera på egen budget, och då kommer opinionen vända, när regeringens standardlösning på allt är högre skatt. Snacka om att Miljöpartiet kommer bli överraskade…

Expanderande keynesianska fantasier

I ytterligare en artikel i SvD Näringsliv hävdas i total avsaknad av argument att företagens sentida förtjusning över att lägga pengar på hög är ”en variant på Keynes sparparadox”. Avsaknaden av argument täcks dock upp av ett betonande av att det ”helt enkelt” är ett tecken på en keynesiansk prediktion. För att totalt förvilla läsaren och få henne att tro att det finns någon grund till slutsatsen så omnämns ett par både ganska kända och välrenommerade forskare i den första halvan av artikeln (som inte har ett dugg med slutsatsen att göra).

Veckan som förgick, v.24

Det här förklarar allt. En efter en har de stora konspirationsteorierna visat sig vara konspirationsfakta. Här på mises.se har vi krampaktigt hållit fast vid vårt sista hopp: Att åtminstone teorin om chemtrails skulle vara falsk.
Men detta blev veckan då miljöpartiet höll kongress och då nyspråksbegrepp som ”bibliotekshögern”, ”tysthetsnormen” och ”vildcampare” såg dagens ljus. Härav tvingas vi dra en av två slutsatser: antingen häller de något i vattnet, eller så släpper de det från skyarna.

Allemansrätten vid vägs ände?

När inte ens en kommun kan finna verksamma åtgärder för att försvara sin äganderätt till marken mot olagliga campare, så är det ett tecken på att såväl allmänhet som myndigheter förlorat sinnet för proportioner. Liksom att begrepp som rätt och fel verkar ha mist sin betydelse. I det aktuella fallet i Norrköping verkar inte ens den lokala ordningsstadgan spela någon roll i kraftmätningen mellan ägaren, tillika myndigheten och de illegala ockupanterna. Detta eftersom ordningsstadgan säga gälla endast inom planlagt område.

Digitala sprängkistor behövs inte bara för datalagringsdirektivet

För två veckor sedan skrev Bahnhofs VD Jon Karlung en debattartikel om behovet av digitala sprängkistor när ryssen kommer. Detta för att förstöra datalagringslagens personuppgifter. Men de digitala sprängkistorna behöver vara mer omfattande än så. Bahnhof har alltid profilerat sig för intregritet och mot övervakningsamhllet, så det är rätt naturligt att det är just mot datalagringsdirektviet Karlung vänder sig.

Miljöpartiet, inte ens bra på miljö

En sak som irriterar mig med det i dagarna kongressande Miljöpartiet är att de inte ens är bra på det de påstår är deras kärnfråga – miljö. MP:s motstånd mot kärnkraft leder till ökad användning av fossila bränslen. (Lustigt nog röstade MP ändå mot att förbjuda uranbrytning, eftersom statsminister Löfven ville annorlunda – och makten går före allt annat för gröningarna.) MP sitter i en regering som har aviserat en straffbeskattning på sol-el. MP:s motstånd mot tillväxt är kontraproduktivt.

När NSA säger nej stannar rättvisan

Utredningen om amerikanska NSA:s avlyssning av den tyska förbundskanslern, Angela Merkels telefon har lagts ner. Den tyske riksåklagaren förklarar saken med att det inte finns tillräckligt påtagliga bevis. Till exempel har NSA inte varit samarbetsvilligt i utredningen. Nähä? NSA vill inte medverka till att tillhandahålla bevis mot dem själva… Och då läggs utredningen ner. Så praktiskt, för NSA. Undrar just om samma princip gäller för vanligt folk?

Uppdatering angående Mänskligt handlande

För ett år sedan lyckades vi samla in femtiotusen kronor för översättandet av Human Action. Det var väldigt många generösa människor som gick samman och möjliggjorde detta projekt. Sedan dess har vi arbetat väldigt mycket (så mycket att en som redigerar enbart arbetat halvtid för att ha tid) med översättningen och med redigeringen av det material vi fått från översättaren.

Hur länge ska Alliansen vänta?

Stefan Löfven leder en regering som sitter kvar endast för att oppositionen tillåter det. Den lägger förslag som innebär högre skatter för vanligt folk, den har inga svar på hur skolkrisen ska lösas, hur den akuta bostadsbristen ska bemötas och den vill upprätthålla en havererad migrations- och integrationspolitik. Som Ivar Arpi konstaterar i SvD måste situationen i svensk politik te sig fullständigt obegriplig för den som betraktar Sverige utifrån. Den rödgröna regeringen regerar landet på oppositionens budget.

Hatbrott mot jägare

Domstolarna lägger på ett högre straffvärde för brott som anses begångna med motiv i gärningsmannens hat mot offret. Till hatbrotten räknas brott där offrets hudfärg, sexuella läggning, kön, eller religion spelar roll. Det behöver inte vara våld mot någon av dessa för att det ska räknas som hatbrott. Det räcker med trakasserier eller nedsättande kommentarer.
Jag har funnit en annan grupp som borde skyddas av reglerna om hatbrott, om vi nu ska ha sådana relger, nämligen jägare.

Miljöpartiets totala svek i övervakningsfrågorna

Miljöpartiet går till kongress. Det enda i handlingarna som är i närheten av att beröra övervakningsfrågorna är en motion om att ge NSA-whistleblowern Edward Snowden asyl. Vilket i och för sig är en bra sak. Men i övrigt råder kompakt tystnad. Inte ett ord om FRA. Inte ett pip om datalagringen. Inga motioner och absolut inga propositioner.

Tiden är kommen för politiskt korrekta arenor

Ett tecken i tiden. Något annat kan man knappast kalla beslutet att döpa fotbollsklubben Falkenbergs FF:s arena till Falcon Alkoholfri Arena. “Lite oväntat och långt”, tycker klubbens ordförande. Men jävligt PK. Jag som tyckte att Friends Arena var illa nog. Nu ska alltså en allsvensk klubb spela på en arena med namnet “alkoholfri” i namnet.

Kalkyleringsproblemet

Häromdagen publicerade svenska Misesinstitutet en artikel, Vård med vinstintresse till en tiondel av priset, som handlade om de skenande kostnaderna för Nya Karolinska Institutet och jämförde med ett tyskt privat sjukhus som kan erbjuda samma eller motsvarande vård till en tiondel av priset. Detta är ett exempel på socialismens kalkyleringsproblem, det som identifierats av Ludwig von Mises.

Almega: Usel matchning på arbetsmarknaden

Almega rapporterar om usel matchning på arbetsmarknaden. Det finns idag fler lediga jobb än under högkonjunkturen innan finanskrisen 2008, men arbetslösheten är avsevärt högre. De arbetslösa matchar helt enkelt inte de krav som arbetsgivarna har. Enligt SCB finns det nu 432 000 arbetslösa, eller 405 000 när man säsongrensar (sorry, ni övriga 27 000, ni är inte arbetslösa, ni bara upplever det som så) och säsongsrensad arbetslöshet är 7.8%. Medan 7.8% av arbetskraften är arbetslösa officiellt, så finns det lediga platser motsvarande 6.7% av arbetskraften.

Återinför ämbetsmannaansvaret

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på tvivelaktig myndighetsutövning. Det gäller Quick-fallet, där man slår fast att det finns brister i systemet – men att man inte sträcker sig till att hålla någon ansvarig. Ett annat exempel är Post- och Telestyrelsens chef som fulspelat om datalagringen och som driver denna fråga politiskt, på ett sätt som inte passar en myndighetschef. Och i DN har Maciej Zaremba visat hur socialtjänsten i vissa fall betett sig helt oacceptabelt.

Avsnitt 50 – Jubileum!

Avsnitt 50 betyder ett år (ungefär) och det ska förstås firas! Kristian och Niklas snackar minnen från den första tiden, och Hanna från de senaste ca 20 avsnitten. Det blir även lite prat om hur ideologiskt färgad vår vardag är, äganderätt+icke-aggression+djur (inklusive lite konflikt som krydda), och inte minst en del information om sommarens stora “ankträffar” i Stockholm respektive Gävle.

Dösnack om ”lön som går att leva på”

”En lön som går att leva på”. Det är en vanlig fras i debatterna om så som invandring, sysselsättning och enkla jobb. Men det är en försåtlig retorisk övning utan egentlig betydelse. För några år sedan gjorde jag en enkel överslagsberäkning om hur mycket pengar man skulle behöva för att köpa sig tillräckligt mycket kalorier för att överleva, vilket jag fortfarande får kritik för.

Sverigedemokraterna försökte stoppa kritik mot Ryssland i EU

Sverigedemokraterna har återigen visat att de är Putins kuddbitare, och varifrån partiet får sin finansiering. I EU-parlamentet försökte man igår stoppa kritik mot Putin och Ryssland och motåtgärder mot rysk psyops och propaganda, rapporterar EU-bloggen, inklusive fotobevis.Partiets ledamöter säger dessutom en sak, och gör sedan en annan när de tror att det inte dokumenteras.

Alliansens maktposition framöver

Inget samarbete mellan svenska partier har någonsin varit så framgångsrikt som “Allians för Sverige”. Det samarbete som startade 2004 hemma hos Maud Olofsson i Högfors, Västernorrland. Det innebar att man kunde vinna två val och regera landet i åtta år. Nu var det inte bara samarbetet i sig som gav de borgerliga partierna folkets förtroende. Det var i lika hög grad en fråga om en smart maktpolitisk strategi där framför allt Moderaterna omprövade sina tidigare positioner.

Sverigedemokraternas politik, del 1: Den traditionella Välfärdsstaten

Politik är inte att vilja, utan att misstro individuell skaparkraft och desto mer politiker vill expandera staten, desto mindre tror de på medborgarnas frihet. En politiker och oavsett om färgen är röd, blå, grön eller brun, måste därför ha mycket gott självförtroende då han eller hon gör karriär på att reglera människors liv och inkomster. Men om vi lämnar politikers självförtroende och reflex att använda statens tvångs- och våldsmonopol, bör vi också förstå varför individer överhuvudtaget röstar på politiska partier och kandidater?

(M), (Fp) och (C) populärast hos bloggens läsare

Söndagens enkät visar att bloggens läsare är solida alliansenväljare. De tydligast minst impopulära partierna är den borgerliga alliansens fyrklöver. Man kan också prata om en liberal – antiliberal cornuskala, som i mycket bekräftar vilka partier som har mest gemensamt. Liberalast enligt läsarna är (m), följt av (fp), (c) och slutligen (kd) som grupperas närmast (sd) i cornumitten tillsammans med (s).

Dags för PTS generaldirektör att avgå!

SR Ekot har i dag en rätt stor grej om Post och Telestyrelsens (PTS) generaldirektör Göran Marby. Han beskrivs bland annat som oprofessionell och hotfull. Internetoperatören Bahnhofs VD Jon Karlung är i sammanhanget den ende som vill träda fram med namn. Han säger…Så här kan vi ju inte ha det. Det är en fullständigt ohållbar situation. Det går ju ut över näringslivet och också över många enskilda.