Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Den offentliga debatten hotas av skambeläggande

Den senaste tiden har det pågått en debatt om öppenheten i den svenska offentliga debatten och jag har också diskuterat den med flera på sociala medier. Det är svårt att säga var en debatt börjar men för mig var det i detta fall Knausgårds text om svenskarna som cykloper som var ett svar på en attack på honom och Stig Larsson av Ebba Witt-Brattström.

Om politiska profiler på arbetssökande

Sveriges Radio går på extremistjakt. En aktivist i nazistiska Svenska motståndsrörelsen arbetar som deltidsbrandman, avslöjar P4 Västernorrland. Detta, hävdas det, är ett problem inte minst eftersom det i byn finns många flyktingar. Misstanken gäller alltså att mannen i fråga skulle undvika att hjälpa en person med utländsk bakgrund. Ett vittne säger att han sett mannen i aktion och att han skötte sig “klanderfritt” vid det tillfället.

Berättelsen om Sverige

Jag tänker på ideologier som betraktelsesätt bestående av två komponenter, en etisk och en sociologisk. Med betraktelsesätt menar jag ungefär att vi ser på samhället, analyserar det och fäller utsagor om det från ett visst perspektiv. Den etiska komponenten reflekterar moraliska normer och värderingar vi finner rimliga eller övertygande. Med sociologi menar jag våra idéer om hur människan fungerar både enskilt och i grupp. För att vår ideologi – vårt betraktelsesätt – ska vara genomtänkt måste dess komponenter vara det.

Frankrike vill att alla datorer ska kunna identifiera fransmän

En hel del av den diskussion om vad som får finnas på Internet och vad som inte får finnas där skulle inte behövas om politiker och andra beslutsfattare förstod – på ett grundläggande plan – hur datorer fungerar. Men det gör de inte. Låt oss ta det från början. Internet är ett världsomspännande nät av datorer som är sammanbundna med kablar av olika slag.

Frihetsfrontens sommarseminarium 2015

Nu är det dags att anmäla sig till årets sommarseminarium med Frihetsfronten, 21-23 augusti. Bokade talare: Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om “Den svenska synden”. Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet “Svågerpolitik och gräsrotskapitalism” Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent. Hanif Bali, riksdagsledamot (M) […]

Dags att avgå, Romson

“Alla djur är jämlika, men Åsa Romson är jämlikare än andra” – jag. Det är nu dags för Åsa Romson (mp) att avgå från sin post som vice statsminister, och även från sin post som partiledare för Miljöpartiet. Public Service/SVT rapporterar att det inte finns något kryphål för Romson att ha målat sin båt med förbjuden giftig bottenfärg.

Papperstidningens död

Medan vi sitter och läser bloggar, och skummar igenom Facebook och Twitter så dör papperstidningarna. Idén med att frakta ut en stor papperstrave till hundratusentals brevlådor varje dag är inte längre så gångbar. De elektroniska alternativen är enklare och möjligen mer miljövänliga.
Dagstidningarnas webbsidor duger lika bra som pappersupplagan, dessutom kan vi komplettera med utländska medier som New York Times och Washington Posts digitala utgåvor, vars redaktionella muskler vida överstiger de inhemska mediernas, om vi önskar fördjupa oss i internationella ämnen och spörsmål.

Klimatgudens teologi

Under många år har jag velat ha en anteckningsbok med mig vid de tillfällen jag besöker andrahandsaffärer för böcker, så att jag kan skriva ner de absolut mest tråkiga titlar som någonsin publicerats. De som ofta besöker sådana bokaffärer vet vad jag talar om: Costa Ricas bankhistoria åren 1880-1925, Boskapsuppfödning i Marshland, och liknande saker. Lustigt nog kan en sådan lista av tråkiga boktitlar i slutändan var väldigt intressant, vilket följer en av den dialektiska materialismens tre påstådda lagar: den av omvandlingen av kvantitet till kvalitet.

Drömmen om ett fritt och rationellt samhälle

Jag vill ha ett frihetligt samhälle.Vägen dit är lång och har många steg. (Det finns inte ens något fixerat slutmål, ingen utopi. Men en frihetlig riktning. Det räcker bra.) Ett av stegen är att omfamna begrepp som logik, verklighet och rationellt handlande. Människor får ha vilka fixa idéer, hangups, fördomar, nojor eller trossystem de vill. Men de har icke rätt att tvinga andra att följa påhittade regler som de sätter upp – bara för att dessa regler råkar kunna hänföras till deras personliga moral, religion eller världsåskådning. Inte på allmän plats.

Hästskiten luktar bättre i Sverige

Aftonbladet menar i en ledare att perioden 2007 till 2014 var förlorade år. Daniel Swedin pekar på att produktiviteten utvecklats svagt sedan 2007 och att BNP per person inte förändrats speciellt mycket – bara med 0,10 procent årligen enligt OECD. Hur mycket har då produktiviteten ökat med i genomsnitt i hela OECD under samma period? Jo, med 0,74 procent. Något mer, men inte några höga siffror. Det finns undantag.

Fredagsmys: Skattesmällen!

Dags för lite härligt extra müsigt midsommaraftonsfredagsmys. Och vad är müsigare än föreningen Skattebetalarnas sammanställning över de skattehöjningar som regeringen ska införa. Skattebetalarna har gjort nedanstående sammanställning i samband med ett upprop man kan skriva på (gratis). Jag har fetstilat några punkter.”- Sänkt ROT-avdrag- Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt […]”

Återgång till våra gemensamma rötter

Murray Rothbard har skrivit att logiskt är libertarianism kompatibelt med vilka attityder gällande kultur, samhälle, religion och moral som helst. Han menar att de flesta libertarianer i själva verket är hedningar, libertiner, omoraliska, militanta fiender till religion i allmänhet och kristendom i synnerhet – och de är fortfarande logiskt konsekventa med libertarianism. Men i ett psykologiskt, sociologiskt och praktiskt hänseende är de inte det.

Avsnitt 51 – Anders Varveus

Veckans avsnitt är ett slags dubbelavsnitt för det blev så långt! Anders Varveus är med. Han var med och drev (ö)kända Docklands på det glada 90-talet. Förutom en hel del snack om vad Anders gjort genom åren och vad han pysslar med nu nämns även att Christopher Lee trillat av pinn, att OpenBazaar dragit in $1 miljon i finansiering, och så tipsas det om såväl spel som spelrea.

Transhumanism, transraslighet och transspecieism

Transhumanismen innebär att man vill förbättra den mänskliga natur genom teknologi. Jag tänker ofrivilligt på 80-talets cyborgkultur när jag läser transhumanistiska bloggar, men det handlar även om genmanipulation i de senare teorierna.
Transraslighet är till skillnad från transhumanismen en fråga om identitetspolitik och att man skall ha rätten att identifiera sig med en annan folkgrupp än den man fått sig tillskriven/given. Varför ska vi nu stanna här?

Grekland omfamnar verkligheten

Den grekiska skuldsanningskommisionen har just avlagt preliminär rapport. Den har kommit till slutsatsen att Grekland ”har varit och fortfarande är offer för en attack som planerats och organiserats av Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen”, den så kallade Trojkan. Kommissionen finner därför att den grekiska statsskulden är ”olaglig, ogiltig och stinkande” och rekommenderar att den inte betalas tillbaka. Därmed skulle grekiska staten frigöra sig från de besparingsåtgärder som den ålagts av Trojkan. Man kommer också fram till att skulden omöjligt kan betalas tillbaka. Det vore en förträfflig åtgärd om Grekland skulle ställa in återbetalningarna och nollställa skulden.

Tre vågor

Feminismens historia brukar beskrivas i tre vågor, som var och en sträckt sig över ett antal generationer och delvis överlappar varandra. Vissa menar att vi just nu bevittnar den fjärde vågen, som tagit fart i Internets tidevarv, men för enkelhetens skull låter jag 3 och 4 vara lika. Första vågen (ca 1750-1983) kämpade mot problem som dessa:

Äpplen och päron i Ylva Johanssons lustgård

Regeringen har insett att integrationen av utrikes födda på svensk arbetsmarknad inte fungerar så bra. Arbetslösheten i denna grupp är dubbelt så hög som för befolkningen som helhet, och tredubbelt större än bland etniska svenskar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger att hon är övertygad om att det finns många svenska företag som skulle vilja göra mer för att välkomna fler medarbetare från andra länder. Målet är att alla ska få ett jobb inom två år. Därför har hon rest till Kanada för att få inspiration.

I Sverige är alla politiker sossar

Sverige regeras nu med en socialdemokratisk budget som stöds av de borgerliga partierna. Decemberöverenskommelsen, DÖ, har skakat om parlamentarismen och gjort Sverigedemokraterna till det enda oppositionspartiet. Men märk nu följande: Vad är det för oppositionsparti? Jag har i dagarna lusläst Sverigedemokraternas partiprogram och olika debattinlägg om välfärd, skola och omsorg och min slutsats är att partiet har en i grunden socialdemokratisk politik.

En höna av inte ens en fjäder

Så här börjar ytterligare en i raden helt värdelösa analysartiklar i SvD Näringsliv: En bil är på väg uppför en backe. Ett vägkrön närmar sig. Vid någon tidpunkt måste föraren börja bromsa för att undvika risken att förlora kontrollen. Men sker inbromsningen för tidigt så har bilen inte fart nog att ta sig över krönet. När är rätt tillfälle att bromsa?
Bilen ska tydligen vara ekonomin och föraren är centralbanken Federal Reserve.

Sverigedemokraternas politik del 2

I den förra artikeln om Sverigedemokraterna ville jag visa på mer grundläggande skillnader i politiska perspektiv mellan libertarianismen och Sverigedemokraternas vision om en välfärdsstat och folkhemsbygge. I denna artikel kommer jag att gå in mer i detalj på specifika politiska frågor.

Klimathotet hotar allt

I tidningen Entreprenadaktuellt skriver man i ett reportage om Varbergs vattenverk följande. Färgen på vattnet beror på att kvaliteten på råvattnet, det vatten som används till framställningen av dricksvatten, har förändrats på grund av klimatförändringar. Vilka klimatförändringar då? De som inte kunnat mätas med instrument eller visas med statistik? Råvattnet tas från en närbelägen insjö. Är det inte sannolikt att färgförändringen kommer sig av påverkan från verksamhet i och runt sjön?

Gör om slottet till Big Brother

Sveriges Television får hård kritik för att prins Carl Philips kompis fått uppdraget att utföra intervjun med prinsparet, som sågs av 880 000 tittare. Det som kan betraktas som stötande är att intervjun blir ett slags kickback som drygar ut apanaget. Men det går att se det på motsatt sätt – att det är apanaget som är problemet och kickbacken som är legitim.
Hur mycket är sändningsrättigheterna till ett evenemang som ses av 880 000 personer värda?

Migrationen, auktoriteterna och nyliberalt trams

Nationalekonomen Tino Sanandaji är på många sätt ett välbehövligt salt i migrationsdebatten. På sin fritid har han granskat och avslöjat ohederlig hantering av siffror, som när en märklig rapport försökt lyfta invandring som en samhällsekonomisk vinst för Sandviken. Han ska efter en mycket framgångsrik crowdfunding nu skriva en bok med titeln Moral superpower: A book on immigration. Expressens ledarsida har nyligen lyft fram honom som en sanningssägare som medierna borde våga läsa och lyssna mer på. Det borde vi definitivt göra, men då även läsa kritiskt.

Sophia Barthelson: Skolplikt är förlegat, inför läroplikt istället

Lärare mot skolplikt – låter inte det som en självmotsägelse? Nej, faktiskt inte. Alldeles frånsett att det finns lärare som jag (övertygad libertarian och motståndare till alla pliktlagar) så är det vi lärare som ser de praktiska konsekvenserna av att barn tvingas gå i skolan. För många barn fungerar det förstås alldeles utmärkt.

Kommentar till Mattias Svensson om invandring

Den liberale debattören Mattias Svensson har på sin blogg publicerat ett inlägg om fri invandring där han refererar till den text jag publicerade på Mises.se om libertariansk invandringsdebatt, vilken utgick från den uppsats jag skrivit om ämnet. Precis som jag skrev när Svensson ursprungligen presenterade sina tankar på Facebook i höstas (i samband med att min ursprungliga text publicerades) så tycker jag att det är roligt att texten uppmärksammas och att människor kan debattera denna kontroversiella fråga på ett civiliserat sätt, men nu tänkte jag i större utsträckning än vad jag gjorde då förklara varför Mattias Svenssons kritik av Hans-Hermann Hoppe inte håller.

Avskaffa ringa narkotikabrott – halvera brottsligheten!

Vanligaste brotten i Sverige 2014. Legalisera innehav av droger för personligt bruk – och reducera den svenska brottsligheten dramatiskt. Ringa narkotikabrott utgör nästan hälften av de vanligaste brotten i Sverige. I princip handlar det om innehav av mindre mängder droger eller att man har narkotika i kroppen. Det vill säga brott utan offer.Den som har narkotika i fickan eller i kroppen kränker ingen annan människas frihet, säkerhet, egendom eller rättigheter. Ingen tjänar på att missbrukare trakasseras av polisen.

En Lärdom, kapitel 6.2: Kredit avleder produktion

Att ge statligt subventionerade lån till privata företagare minskar samhällets välstånd. Detta eftersom det tillgängliga reella kapitalet (såsom gårdar och traktorer) läggs i händerna på mindre kompetenta låntagare istället för hos de mer effektiva och ärliga låntagarna som kan övertyga de privata bankerna att låna ut till dem. Detta blir extra tydligt om vi tittar på andra former av verksamhet än jordbruk.