Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Kommer Putin invadera Ukraina och i så fall varför?

Inte på 80 år har Europa bävat så inför ett potentiellt krigsutbrott som just nu. Krisen mellan Ryssland och Nato riskerar att resultera inte bara i ett krig mellan Ryssland och Ukraina, utan även ett nytt kallt krig och i värsta fall en fullskalig stormaktskonflikt. Att detta vore en katastrof för Europa behöver knappast uttalas. Vilka krafter skulle sättas i spel?

Domstolarna ska vara oberoende från aktivisterna. Inte från folket!

Fruktan inför ett maktskifte får vänsteretablissemanget att darra. Särskilt de som har de internationella kopplingar som Annie har.1 Då är alla medel tillåtna! Annie yrar om den liberala demokratin, men ärligt talat så har vi inget som liknar en sådan idag. Våra s.k. liberaler är egentligen Lino´s. Liberal-in-name-only!2

Värdesignalering knutet till Narcissism!

Det finns en sjuka i vårt samhälle. Ett beteende som går att koppla till beteendestörningar håller på att normaliseras på ett sätt att även personer som är vid sunda vätskor, känner sig tvingade att härma efter, för att inte hamna utanför, eller halka efter. Det jag talar om här är värderingssignalering, eller värdesignalering som det oftare kallas.

Nassarna var sossar!

Nationalsocialismen var, som namnet också indikerar, socialism kombinerat med nationalism. Detta till skillnad från kommunism, marxism och bolsjevism, som alla strävar internationellt och vill se global makt för sin ideologi. Socialdemokratin var likaledes, fram till 90-talet i alla fall, om än internationellt engagerad, så i grunden nationalistisk.

Förbjud utländsk finansiering av politiska partier!

Problemet är dock att Sverige inte längre är ett sådant samhälle! De nämnda värdena är numera rubbade och ur balans. Vi har inte längre lika rättigheter, när islamister gynnas av staten på bekostnad av demokratiska krafter. Vi har inte yttrandefrihet när islam och islamister skyddas från kritik med hjälp av den missbrukade lagen om hets mot folkgrupp.

Början på slutet…..

Jag har stöttat Trump, ända sedan valkampanjen 2016, eftersom han är den nationalistiska kandidaten. Den enda i fältet som vill värna nation, kultur och civilisation. Han är den enda som har försökt stoppa den sanslösa migrationen till USA, som håller på att förvandla landet till något annat än ett västerländskt land.

Det är hög tid att göra slut på integrationslinjen!

Detta betyder att ALLA ska anpassa sig för att passa in i det nya samhället. Alla ska ner i smältdegeln och komma ut på andra sidan som ett helt nytt folk. Det är därför man talar om ”Det nya landet” och att även svenskar måste integreras i detta nya Sverige. Ingen grupp ska ha mer rätt än någon annan i formandet av dess framtid. Allra minst de ursprungliga svenskarna. Detta är vad svensken måste förstå om begreppet integration!

Demokratin på spel!

Aldrig tidigare har folket haft en egen förkämpe och då ska han så klart bort. Valresultat till höger eller vänster accepteras, under knorranden, men inte med denna man. Han hotar nämligen systemet som sådant. Ett system som är korrupt ända in i dess kärna. Två gånger står han mot kandidater, Clinton och Biden, vars korruption sticker i ögonen och borde vara mumma för etablissemangsmedierna att sätta tänderna i, men det gör de inte.

Att bränna koranen

Många invänder också mot ansatsen att medvetet kränka en religiös grupp. Man tycker att det är ”onödigt” att skapa konflikt runt en sådan handling. Till dessa personer vill jag säga att yttrande- och religionsfriheten är friheter som varje generation måste vinna på nytt. Om vi, som folk, inte gång efter annan testar gränserna, så vet faktiskt inte var de ligger. Om vi inte testat så vet vi inte om vi fortfarande har dessa friheter! Därför är det kanske mer nödvändigt än någonsin att medvetet provocera, för att se vad som fungerar och inte fungerar i dagens samhälle.

Det mångkulturella samhället står i brand!

Amerika står, ännu en gång, i lågor som en konsekvens av spänningar mellan etniciteter och rasgrupper i landet. Ännu en gång påvisas det vanskliga med att låta ett samhälle vila på den skakiga grund som det multikulturella samhället utgör.

Coronakrisen utnyttjas av globalister!

Talesättet lyder: ”Varje kris är en möjlighet”. Så också när det gäller den nuvarande Coronakrisen. Det finns politiker och andra aktörer på den internationella arenan som tar varje chans att föra fram sina argument för, ja rent av kräva, en global överstatlighet med exekutiv funktion. Dessa personer kallar vi globalister

Öppna gränsen……till Gulfstaterna!

Är det inte märkligt att det vänsterliberala etablissemanget och dess svans av gråterskor, skriker i högan sky om vårt ansvar att ta hand om världens fattiga, men samtidigt inte ens berör tanken om rimligheten i att de väldigt rika och välmående muslimska staterna runt Persiska viken (1) tar just detta ansvar.

Tilliten som var vår styrka, leder nu till förlusten av vårt land!

Det svenska folkets största styrka genom historien, har varit vår sammanhållning och vår höga nivån av inbördes tillit. Detta har skapat en relativt sett hög grad av harmoni och lugn i samhället, vilket har möjliggjort att energi har kunnat riktas i nyttig riktning, istället för att ägnas åt att dämpa destruktivitet.

Har toleransen nått vägs ände?

Förtalsåtalet mot Ann-Sofie Hermansson borde vara en ögonöppnare. En i en lång rad av ögonöppnare, som var och en borde få oss att se klarare. Få oss att se att den tolerans som har varit förhärskande här i Väst, nu har nått vägs ände.

Mångkulturell assimilation i skolorna

Ingen ska kunna fly! Ingen ska kunna rösta med fötterna och ta sig till ”svenskzoner”, i syfte att bevara sin kultur. Det går inte längre att fly, svensk! Ni måste ta ställning och kämpa mot en stat som allt mer tar skepnaden av en auktoritär ångvält!

GOD Fornnordisk JUL!

Julen är ju en högtid som det tampas om mer och mer. Modernt har blivit att peka på alla inslag i den som är importerade. Istället vill jag ta tillfället i akt att påpeka hur mycket som faktiskt har Nordiskt ursprung.

Ska minnen från förintelsen få styra över dagens svenska politik?

Hedi Frieds upplevelse är viktig, men det är också vilken som helst av berättelserna från någon av de likaledes gamla damer som har blivit misshandlade och rånade i detta nya Sverige. Jag har svårt att förstå varför Christersson måste ta mer hänsyn till en berättelse från historien och ett annat land, än han tar till de många berättelser om övergrepp som sker här och nu, i vårt eget land.

Staffanstorp och den vita flykten!

Christian Sonessons Staffanstorp gör reklam för sig och detta har retat många! Men varför skulle de inte göra det! Kommunen utgör nu motpolen till det mångkulturella haveriet i Malmö. Staffanstorp visar upp sig som en plats dit svenskarna kan fly och finna en trygg plats för sitt fortsatta liv.

Turkiet och USA – Dolda agendor?

USA:s agerande reser en hel del ögonbryn, men är helt i linje med Trumps utrikespolitik. Han gör helt enkelt som generalerna alltid har velat göra: Gå in och slå till hårt, och sedan dra sig ur fortast möjligt! Trump vill inte involveras i nya långvariga konflikter.

Estonia – Var det verkligen en olycka?

Estonia! Bara att nämna namnet för en in på ett nationellt trauma. 500 svenskar drunknade i Östersjöns mörka vatten, en kall och stormig septembernatt för 25 år sedan. Den senaste tiden har det stormat även i samhällsdebatten, kring denna fråga.

Ni röstade för det!

FB har svämmat över av indignation efter den gruvliga skjutningen av en kvinna med sitt barn i famnen i Malmö. Jag är inte en av dem som tänker älta detta. Ni vet redan att jag tycker så. Istället vill jag uttrycka min indignation över det svenska folket. Ni röstade för detta!

Paradoxen med islams frammarsch i Väst

Kommer det folkliga motståndet bli stark nog, innan de radikalas plan för den demografiska omvandlingen av Europa har förverkligats? Allting beror egentligen på hur sunda, eller osunda, den vanliga européns överlevnadsinstinkter är. Hur mycket älskar vi vår kultur och vill bevara den.

Sverige ska inte slängas in i en storpolitisk konflikt i Persiska viken!

Den borgerliga oppositionen (”L”, M och KD) vill att Sverige skickar resurser till Persiska viken, där militära sådana är högaktuella, så att ”sjöfart kan upprätthållas i internationella farleder”. Regeringen har mottagit en förfrågan från USA om att deltaga och överväger denna. Det är naivt att tro att detta allena är en fråga om internationell ordning och säkra sjöfartsleder.