Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

NPC

NPC Wojak föreställer en man (ritad i MS Paint) som skapades först på den engelskspråkiga delen av ett tyskt internetforum och spreds sedan vidare internationellt, bland annat via forumet 4chan.

Djurplågare i grupp

”– Alla gånger har det legat blodiga stenar bredvid djuret. Det åker rätt mycket bilar på området så först trodde jag att de kanske blivit påkörda men sedan såg jag stenarna, berättar Kjell.”

Narcissistiska uppvisningar

Bitte Assarmo undrar på Det Goda Samhället över ”vad som är fel på svensk politik, och vad det är som gör att regering och riksdag framstår alltmer om en sandlåda.

Skandaliseringen av de laglydiga

Laglydiga och skötsamma jägare och sportskyttar görs till syndabockar när regeringen inte klarar av att hantera den riktiga brottsligheten, som vi vet till stor del beror på pixlade och suddiga människor utan signalement, som är dåliga på att åka skidor, men ändå bjudits in i massor av just regeringen och stödpartierna.

Smittsamma könskorrigeringar

Vidare skriver man: ‘Det går inte att utesluta att könsdysfori kan ”smitta” på samma vis som ätstörningar och andra självskadebeteenden. Ökad information och tillgänglighet till vård för transpersoner är i grunden positivt.

Lögner, bubblor, mjukvara och kampen om användare

Här är ett lite annorlunda tips, men det passar för er som är intresserade av ekonomi och mimetisk teori. Diskussionen i denna podd tar avstamp i Girards tankar, formulerade av Peter Thiel, om hur ekonomiska bubblor uppstår, dess faktiska nytta, och om hur IT och mjukvaruutveckling på ett nytt sätt skapar framtiden.

Mimetiska möten på slagfältet

”‘Varför gör de så här ..?’

Frågan ställdes av en förtvivlad kvinna under en föreläsning jag höll för något år sedan. Jag talade inför personer som frivilligt engagerat sig i arbetet med flyktingar och asylsökande. De var engagerade och ville väl, men var i det närmaste uppgivna. Allra mest förtvivlade var de över att alla reaktioner blev tvärt emot de förväntade – ju snällare och mer tillmötesgående de var, desto otacksammare och mer respektlösa blev de asylsökande.

Jordan B. Peterson mot mobben

Första gången jag hörde/såg Jordan B. Peterson i en rad av hans YouTube-föreläsningar, så slogs jag direkt av tanken att han måste känna till René Girard, och om inte, så var det min plikt att upplysa honom. Skrev således ett epost för att poängtera vikten av att han satte sig in i mimetisk teori och syndabocken, däför att det skulle ge honom ytterligare medel att förstå mytens roll i kulturen. Jag fick inget svar, såklart. Vid den tiden drunknaden han troligen redan i epost från alla håll.

”Var beredd att vad som helst kan hända”

Det finns inget som karaktäriserar en mimetisk kris så väl som problem med att markera och upprätthålla gränser. Det kan vara mellan sociala skikt och klasser, mellan skyldig och oskyldig, mellan förföljare och offer, mellan de innanför och de utanför, och mellan nationer. Det gäller också för dagsaktuella frågor som migration.

Noterat om fenomenet ”metoo”

Jag har undvikit att skriva om metoo-rörelsen och alla dess mimetiska implikationer, men nu när flodvågen ebbat ut en smula, perspektiven börjar att komma på plats, och när flera tragiska slutscener utspelats inför öppen ridå.

Den äldsta och fulaste av politiska formler

”Bästa sättet att dölja ett grovt misslyckande är att finna en syndabock. Det finns till exempel inte en enda socialistisk regim som, efter att ha saboterat marknader och distributionskedjor, inte sökt vända allmänhetens uppmärksamhet mot ‘profitörer’. Därför är det lättare att hitta politiker som är arga över handeln med svarta hyreskontrakt, än som är arga för att hyresregleringarna har gjort svarthandeln logisk och lönsam.

Sir John Glubb om imperier och nationernas uppgång och fall

Sir John Bagott Glubb (1897 – 1986), var en brittisk soldat, en lärd man och författare som kom att spendera mycket tid i Mellanöstern.

I sin intressanta essä ”The Fate Of Empires And Search For Survival” (som går att hitta med en enkel sökning) skriver han om hur stora nationer/imperier först grundläggs, växer genom erövringar, ackumulerar välstånd och makt, för att sedan förslappas och slutligen förtvina och gå under (tack till Amerikanska Nyhetsanlyser för tipset och som har en intressant podd om den samma).

Krigets urskiljning

Moderna krig  må skörda och döda urskiljningslöst, medan antikens krig handla om närkamper och man mot man, hjälte mot hjälte. Ett har de dock gemensamt ännu, och det är att de är en temporär lösningen på en mimetisk kris. En ursäkt för att rätta till något som har gått åt fel håll och brutit ned den tidigare rådande ordningen.

Fokus på konfliktens karraktär

Eli Göndör redogör i Fokus för hur muslimsk och västerländsk våldsbejakande radikalism hänger ihop. Båda vill (det kristna) västerlandets undergång och de har sedan en tid tillbaka interagerat på sätt som gör det svårt att upprätta en dialog med de västvänliga, här boende, muslimerna.

Cirkulera

I religiösa riter är det inte ovanligt att man i liturgin omgärdar, omringar eller cirkulerar kring det heliga vilket står i centrum för dyrkan och tillbedjan. Många ritualer går ut på att dansa runt, eller gå i olika former av processioner, runt det heliga i centrum. Det heliga, vilket man höll i skräckblandad beundran och respekt, på grund av dess förmåga att både våld och fred.

Masskjutningar, maktlöshet och våld

Mycket intressanta tankar om makt och maktlöshet i ljuset av de skjutningar som varit nyligen i USA. Artikeln bygger på Hannah Arendts tänkade, där hon menar att våld och makt inte är samma sak, utan motsatser…

Våldets viktiga historia och framtid

”… beröringsskräcken med allt som kan verka nationalistiskt sitter i de offentliga väggarna. Och eftersom krig är något otrevligt och välfärd något trevligt har det varit psykologiskt tacksamt att förskjuta det förra ur medvetandet. Det hör snarast till kutym att avfärda krigshistoria med en lätt ton av förakt såvida den inte är uppfostrande och moraliserar över svenska illdåd.”

Den postmoderna presidenten

En mycket läsvärd artikel i The Federalist sätter fingret precis på vad det som så få förstår – hur kan ett superrikt svin, en rasistisk, sexistisk kvinnohatare och allmän buffel som Donald Trump – kan bli president i USA. Något måste vara allvarligt fel när han dessutom vinner över en demokrat, som ju är som ”god”, och dessutom kvinna!