Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Grekiska bedrägeriet fortsätter

Grekland blev medlem av eurozonen efter omfattande bedrägeri med bokföringen av statens finanser. Nu kör man åter med bedrägligt beteende i beskrivningen av förhandlingarna om fortsatta lån. Enligt SR har premiärministern i den vänsterextrema regeringen, Tsipras, i tal sagt att “regeringen vunnit en strid men inte kriget”. Det är ju rent lögnaktigt.

En undersökning om svenskarnas attityd till fristäder

Häromdagen beställde vi i Ofuss en opinionsundersökning för att se hur många svenskar som ställde sig positiva till att folk skulle kunna bilda ett nytt samhälle med lagar som skiljer sig ifrån de svenska. Det var ett, med tanke på omständigheterna, överlag positivt resultat: 9,4% sade ja, 25,8% sade att de lutar åt ja, 29,1% sade sig luta åt nej och 35,7% sade nej. De som svarade var mellan 15-80 år.

Borde en AI vilja döda alla människor?

Argumentet här är att en AI, om den bara vill göra saker, kommer att ha ett incitament att försöka ta över hela världen och ta över all materia för att kunna uppnå alla mål den har. Detta gäller enbart en AI utan några specifika mål som vi människor har (vilket för många inkluderar att inte vilja styra över andra och att låta ens vänner ha en del av världen att bestämma över). Det man tänker sig är att det här är ett instrumentellt rationellt mål för en intelligent varelse, som att man försöker komma fram till vad homo economicus vill göra om man inte vet om vilken sorts varelse denne är – Vulcan, Dementor, Drow eller haj – bara denne tänker rationellt på vad dennes mål är.

Smörja, sexism och haverier – eller en svensk libertarianism?

Vad var det för artikel du gillade på Facebook?” frågade min sambo efter frukost i dag. ”Ingen aning”, tänkte jag. Jag gillar ganska mycket på Facebook. ”Den handlade om något om kvinnor och sexualitet.” Efter en liten stund trillade poletten ned. Sean J. Rosenthal, någon jag har gemensamma facebookvänner med men som jag inte känner personligen, hade länkat till en artikel på en libertariansk blogg. Jag läste aldrig artikeln. Det var Seans tillhörande kommentar jag gillade…

Wallströms värld

Det går väl sådär för Margot Wallström och hennes feministiska utrikespolitik. Ena sekunden meddelar hon offentligt att vi svenskar är rädda för Ryssland. Nästa ögonblick ägnar hon sig (tillsammans med ryske ambassadören) åt att detaljstyra militärövningar som Sverige deltar i. Just nu paddlar hon intensivt för att rädda det militära avtalet med Saudiarabien. Det går inte speciellt bra – och har goda förutsättningar att bli pinsamt.

Det naiva Sverige

Som vi kunde se i Uppdrag gransknings reportage nyligen har Sverige inte bara misslyckats i arbetet mot islamismen – vårt land har blivit en trygg hemvist för jihadister, ett retreat för IS-krigare. Ett land där säkerhetspolisen ber jihadisterna ringa och berätta för dem om de tänker åka till Syrien. Ett land där insatser från Arbetsförmedlingen utnyttjats för finansiering och rekrytering av jihadister. Detta är skamligt, upprörande och fullständigt oacceptabelt.

Gabriel Wikströms överförmynderi för en jämlik folkhälsa

Folkhälsominister Gabriel Wikström gick i dagarna ut med att man ska minska hälsoklyftorna i landet. Skälet till detta är enligt Wikström själv att lågutbildade i huvudsak har sämre levnadsvanor. Detta innebär främst att Wikström vill införa ännu större restriktioner inom den redan nu noga kontrollerade alkohol- och tobaksförsäljningen. Han vill även införa rökförbud på allmän plats, såsom busshållplatser och perronger.

Fredagsmys: “Bedrägeri, mutor, utpressning, hot” och rekrytering till IS

Arbetsförmedlingens sk etableringslotsar, som alliansregeringen klubbade 2010, har visat sig vara en totalflopp, annat än för etableringslotsarna själva. I själva verket har man förutom en lång rad kriminella aktiviteter även rekryterat till “våldsbenägna stridande grupper”, förmodligen IS. […] Hela verksamheten läggs nu ner av Arbetsförmedlingen trots att inget riksdagsbeslut är taget.

Rekrytering till ISIS ingår inte i Arbetsförmedlingens uppdrag

Bra jobbat! Verkar som om Arbetsförmedlingen förmedlat arbetssökande till ISIS – terrororganisationen som bränner människor levande och hugger huvudet av politiska motståndare. Min fråga till Mikael Sjöberg är – var någonstans i myndighetens regleringsbrev står det att man ska stödja terrorism? Om det inte står bör Arbetsförmedlingen ta ansvar för vad den ställt till med.

Rätten att bli lämnad i fred

Politiker rycker i oss och vill bestämma hur vi skall leva våra liv. Ilskna terrorister gör sitt bästa för att skrämma upp oss. NSA och FRA snokar i våra kommunikationer. Kultur- och medieeliten på Södermalm försöker tala om för oss vad vi skall tycka. Och i öster hörs ryskt stridsvagnsmuller. Skulle man kunna få bli lämnad i fred, tack? Sluta muppa. Sluta hota. Sluta lägga er i. Sluta snoka. Sluta moralisera. Sluta störa. Låt människor få finna sin egen lycka, på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Kampen för frihet, för rätten att bli lämnad i fred är ett sisyfosarbete. Alltid är det någon jävel som skall lägga sig i.

Flytten till Rinkeby är inställd

Regeringen ville flytta Diskrimineringsombudshennen till Rinkeby. Tanken vara att denna myndighet – om någon – skulle kunna ta de kostnader som det innebär att vara lokaliserad ocentralt. Men icke, myndigheten vill inte offra sig för det allmänna bästa.

Dags säga upp avtalet med Saudiarabien

Nu börjar diskussionen om Sveriges vapenexport till Saudiarabien hetta till. För min del är saken klar – kunde man inte exportera vapen till apartheidregimen i Sydafrika kan man inte rimligen exportera vapen till fascistregimen i Saudiarabien. Att landet har goda relationer till USA är ingen ursäkt. Har vi principer så har vi.

Exkludera Ryssland från Swift

Johan Schück för i SvD fram tanken att exkludera Ryssland från betalningssystemet Swift. Det tror jag vore ett verksamt påtryckningsmedel. Men det vore också bra av ett annat skäl. Bankernas interna betalningssystem är tekniskt sett stenålder. Det borde inte kosta 175 kronor att föra över pengar från ett bankkonto i ett EU-land till ett annat.

Rådighet och lag

Det verkar ha kommit som en extra överraskning för våra lagstiftare att allt inte var solklart när de i Grundlagens 2:a kapitel införde följande skrivning, tredje stycket nedan:
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten.

Polisens omorganisation gav ännu sämre polis – ingen är förvånad

Återigen är definitionen av idioti att pröva något en gång till och förvänta sig ett annat resultat. Sedan årsskiftet är polisen i Sverige en enda myndighet i ett utfall av ökad centralism och ännu längre ansvarsvägar till brottsoffren, vilket naturligtvis inte fungerar. Den enda reformen av polisen som någonsin lett till bättre polis var närpolisreformen, men så kunde man inte ha det och den har istället motarbetats och i praktiken successivt avvecklats till fördel för ökad centralism och byråkrati.

Respektera deras val som ansluter sig till IS/Daesh

Som frihetlig respekterar jag individens ansvar och förmåga att agera rationellt och målinriktat. En individ som inte lider av allvarlig psykisk störning är också ansvarig för sina handlingar. I fallet med de svenskar som ansluter sig till Islamiska Staten är en fjärdedel högutbildade och en fjärdedel hade arbete. Sveriges Televisions intervju med ”Adam” vittnade om en individ som resonerade helt rationellt utifrån sin ideologiska och religiösa övertygelse och världsbild.

Obama ger motstridiga besked om kryptering

New on HAX.5July.org: Hot air from Washington on encryption (and a rather chaotic summit on extremism) » President Obama ger vildsint motstridiga besked om kryptering, i en och samma intervju. Och så är säkerhetstoppmötet i Washington över. Vilket hade en sida som svenska media knappast lär rapportera om.

Integrationen och regeringens brist på idéer

Så kom då slutligen den rödgröna regeringen ut, snubblande och utan boll, på den integrationspolitiska spelplanen. I en DN Debatt-artikel lägger fyra av ministrarna ut texten om hur flyktingmottagandet ska bli bättre. Artikeln inleds med ett påpekande om att Sverige i det stora hela tar emot väldigt få av världens flyktingar (1-2 promille), och att Sverige därmed bär “en liten del av ansvaret”. Detta påstående döljer förstås faktumet att Sverige tar emot flest asylsökande i hela EU inte bara räknat per capita utan också i antal.

Ekonomi: Och det här går bra?

Jag snubblade över detta diagram som visar den historiska utvecklingen av skuldsättningen (procent av BNP) bland “västerländska” (advanced economies) länder. Detta är ett genomsnitt, med avvikelser åt båda hållen om man ser till enskilda länder. Men helhetsbilden manar till eftertanke. Enkelt uttryckt: Vi lever över våra tillgångar. Mer så än någonsin tidigare.

Varifrån kommer terroristerna, egentligen?

En stilla fundering… De människor som reser iväg för att slåss med ISIS gör det på grund av att de bekänner sig till en viss tolkning av islam. Den säger att det är alla muslimers skyldighet att ansluta sig när kalifatet återupprättas. Det är samma tolkning som säger att det är en skyldighet att använda sig av omänskliga, medeltida, ondskefulla metoder i kampen för detta kalifat. Att människor reser till kalifatet har alltså något slags förklaring, på ett metafysiskt plan. Frågan är varför dessa människor kommer tillbaka till väst.

Avsnitt 34 – Hemma hos Chang Frick

Avsnittet spelas inte alls in hemma hos Chang som man kan tro, däremot når det sitt komiska klimax när Kristian berättar om sin upplevelse som besökare hemma hos Chang. Före det noterar vi att Niklas gör sitt första gästspel på länge, att kondomer är dyra i Venezuela, att riksbanken infört minusränta och att Bitcoin uppmärksammas allt mer i mainstream-media. Och så en massa annat förstås!

Sossesverige revisited

Sverige fick en rödgrön regering. På ett knappt halvår har man redan hunnit med att…

  • Föreslå rökförbud på uteserveringar
  • Ge gårdsförsäljningen av alkohol nådastöten
  • Ge en utredning direktiv om att förbjuda sexköp utomlands
  • Införa en feministisk utrikespolitik (vi är rädda för ryssen och låter Moskva diktera villkor för militärövningar där vi deltar)
  • Djupfrysa Sveriges relationer med Israel
  • Försena förbifart Stockholm – med enda resultat att miljoner av skattebetalarnas pengar slösats bort till ingen som helst nytta
  • Få oppositionen att avgå från sin roll som opposition

…för att bara nämna några saker.

Du är inte mitt public service

Här är den passage i intervjun med den israeliska ambassadören som SR:s Studio Ett beslöt att klippa bort. Helena Groll ställer inte bara frågan vad judarna har för ansvar för antisemitismen, hon ligger också på med två efterföljande “varför?” när Isaac Bachmann avvisar frågan.

Den eviga freden: ID-brickor delas inte längre ut till nyfödda

Det är kanske ingen nyhet, men så här i den eviga europeiska fredens epok kan det vara intressant att påminna om att nyfödda barn i Sverige inte längre får hemskickat ID-brickor från Skatteverket. Utskicken upphörde 2010. Då vi varken ska ha värnpliktiga, krig eller interna flyktingar i den eviga fredens Sverige, så behövs förstås inte några präglade ID-brickor att hänga runt halsen vid flykt, eller att som värnpliktig ta med sig vid mobilisering. Värnpliktsförsvaret lades ju också ner i samband med detta.

Lars Vilks är allt som står mellan oss och mörkret

Det finns många slags muslimer. Många, speciellt i våra länder är “muslimska ateister” på samma sätt som man skulle kunna kalla mig för “kristen ateist”. Inga problem. Sedan har vi de muslimer som aktivt utövar sin tro – som har den som privatmoraliskt rättesnöre och som i övrigt accepterar att stat och religion inte har med varandra att göra. Inga problem. Så har vi konservativa muslimer, men som är bokstavstroende på ett mer filosofiskt plan. De skulle kanske inte ha något emot sharia och jihad, men det är inte deras främsta prioritet. För dem handlar religionen om att leva fredligt, ödmjukt och måttfullt. Inga problem, i vart fall i normalfallet.

Inför automatiska drogtester på departement och myndigheters avlopp

Med modern teknik kan man i realtid testa avloppsvatten på förekomsten av drogrester. Våra stater och myndigheter använder övervakningsteknik för att förfölja och begränsa medborgarnas frihet, men det är istället dags att modern teknik används som den borde – till att granska makten. Lämpligen börjar man med automatiska realtidstester efter droger i avloppsvattnet hos departement, riksdag och myndigheter.

Hut går hem, igen

De gröna NGOs i Bryssel ville bli av med Anne Glover, den vetenskapliga rådgivaren till Kommissionen, eftersom hon hävdat att det inte finns några vetenskapliga belägg för att GMO utgör någon fara. De fick som de ville, hon blev totalt ignorerad Juncker och avgick förståndigt nog på egen begäran. Hon berättade i BBC öppenhjärtligt hur hon blivit nonchalerad i sina försök att få kontakt med Juncker och Kommissionen för att reda ut vilken roll hon skulle ha i den nya Kommissionens arbete. Jag har skrivit om hennes ”äventyr” med Kommissionen flera gånger den senaste två åren.

Antisemitism inom islam – en tusenårig helig tradition

Jag önskar att jag någon gång kunde sluta skriva om islam, men när den rådande bilden som sprids i svensk media inte är något annat än ren propaganda, så känner jag mig tvingad att reda ut begreppen.

Helena Trus skrev igår en krönika i Aftonbladet, med rubriken ”Hur många måste dö innan klockan ringer?”. Den handlar om hot och attacker mot judar i Europa, men inte ens en jude kan låta bli att vara lite överslätande och förminska problemet. Helena skriver: ”Inom nazismen och den extrema islamismen är antisemitismen sedan länge ideologisk förankrad. Den utgör en del av deras världsbild.”

Jag skäms

Jag vet inte vad som pågår just nu. Det känns som att Sverige har blivit galet, och jag hänger inte med längre. Känner inte igen mig. Men jag vet att jag skäms för utvecklingen i detta land. På alltfler områden. Tungt beväpnade poliser bevakar synagogor och judiska skolor. Lärare av judisk tro får av elever höra att alla judar borde dö. Antisemitism i Malmö är inget nytt, men nu tycks den framträda på fler platser. Barn växer upp med öppen antisemitism i sina hem och tar den med sig till skolan och ut i livet.

Stöd EDRi!

Nybloggat på HAX.5July.org: Please support EDRi! » Vill du ha ett fritt och öppet internet? Även i morgon? Vill du stoppa massövervakningen? Vill du att Europa skall ha ett vettigt persondataskydd? Då skall du klicka på länken ovan.