Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Indiankrigens återkomst

Elaine Willman, amerikanska av indiansk härkomst, har flera gånger varnat för den såväl odemokratiska som antikonstitutionella utvecklingen i USA. Det hon pekar på är regeringen, myndigheterna, politikernas sätt att åsidosätta amerikanska medborgares konstitutionella rätt att äga egendom.

En betraktelse av verkligheten

I vissa delar är verkligheten motbjudande. Personligen tycker jag speciellt illa om maktfullkomlighet, rättsövergrepp, politiskt tvång, religiös fanatism och när statens våldsmonopol används för att manifestera dess utövares makt över andra (snarare än att stå i allmänhetens tjänst). Jag är också stark motståndare till våld (annat än i självförsvar samt i till exempel sporter och sexuella aktiviteter där våldet i fråga utövas mellan samtyckande vuxna). Våldet är reptilhjärnans seger över förnuftet.

Postmodern rättsskipning

En man jagar olovligt. Det får man såklart inte göra. Han gör sig skyldig till grovt jaktbrott. Straffet? Tre års fängelse, ett skadestånd på 220 000 kr samt fråntagen bil, jaktutrustning och troféer. Ett rejält straff för att komma från en svensk domstol, kan man tycka.

Det moderata återtåget

Det är märkligt hur samma förslag tolkas och bemöts olika beroende på vem som lägger dem. Under valkampanjen i fjol krävde Sverigedemokraterna ett stopp mot “det organiserade tiggeriet”. Valaffischer vandaliserades, lokaltrafiken vågade under en tid inte ha budskapet på bussarna eftersom facket ansåg att det utsatte chaufförerna för en ökad risk (då människor kunde tro att chaufförerna stod bakom budskapet). Alla partier tog avstånd.

Bloomberg: Riksbankens QE ger motsatt effekt

Bloomberg konstaterar att Riksbankens QE ger motsatt effekt och nu driver upp de svenska långa räntorna. Till skillnad mot eurozonen och USA har svenska staten inte ett massivt underskott och måste spotta ur sig nya statsobligationer, vilket leder till likviditetsbrist och drar upp räntorna. Kort sagt är svensk QE idiotisk och kontraproduktiv.

Medborgarförslag vidare

Det medborgarförslag jag lämnade in till Töreboda kommun om att skrota alla klimatåtgärder, har passerat nålsögat. Kommunstyrelsen beslöt låta ärendet gå vidare. Hoppas verkligen jag bereds tillfälle att presentera en mer utförlig förklaring/argumentation till mitt förslag.
Notera att vänsterpartisten ville stoppa en medborgare från att delta i den demokratiska processen.

Västs omfattande bistånd till Sovjet

Inom kultur- och medievänstern i Sverige sprids nuförtiden en myt om att det var Sovjetunionen som vann andra världskriget. Dagen D och västmakternas strider på västfronten skulle bara vara möjliga tack vare Stalins hårda press på östfronten. Varför man vill ge denna barbariska regim ett slags postum hjältegloria är obegripligt. För den som inte är psykiatriker är det nog bäst att inte spekulera. Men det räcker gott att hänvisa till fakta för att vederlägga dessa bisarra påståenden.

150 år av socialistiskt misslyckande i Europa

Grekland kommer inte kunna betala sina skulder. Aldrig någonsin. Detsamma gäller för flera andra medlemmar i den Europeiska Unionen. Det är därför Europas elit vägrar sätta Grekland i konkurs. Om Grekland tillåts skippa sina skulder, varför skulle då någon av de övriga skuldsatta EU medlemmarna betala dem?

8 anledningar vår regering inte är legitim.

(Detta gäller givetvis inte bara den Svenska regeringen, utan tillämpar på så gott som alla regeringar som verkar på vår Jord idag.)

Innan vi här kan gå vidare, så bör vi först definiera begreppet regering.

Regering: En grupp människor (som du och jag) vilka antingen har tillsats av folket att representera folket och dess vilja, eller som med list, våld eller svek sett till att de kommit i en position där de säger sig tala för folket (vare sig folket håller med eller inte).

Alla ceremonier, protokoll, förfaranden, etc. som ledde till att en regering kom till stånd, är tämligen ointressanta. Faktum kvarstår att de är människor som du och jag. De äter, sover, pissar, släpper sig, rapar, borstar tänderna, klipper tånaglarna, älskar, hatar, drömmer och har rädslor, fel, brister och aspirationer, precis som du och jag.

Identitetspolitikens nya offer: Nu kastrerar man bögarna

Jag har varit på Deutsches Historisches Museums öppning av utställningen Homosexualitet_er. (Notera betoningen av pluralformen.) Först blev jag förundrad. Sedan blev jag irriterad. Sedan lackade jag ur. (Men tack snälla tyska skattebetalarna för gratisvinet.) Detta är en identitetspolitisk soppa.

Så kom Aktuellt att handla om köttskatt

Det går utför med journalistiken. Jag kan föreställa mig hur det gick till på redaktionsmötet på Aktuellt när reportaget om behovet av en köttskatt kom till. “Men, är det inte så att kött egentligen är ett större hot mot miljön än bilar? Själv äger jag en bensinslukande SUV och har en bakgrund som militant vegan, men det behöver ju inte innebära att jag inte har rätt.”

Grekland är på plats 13 av 18

För två dagar sedan ställde jag till mina läsare frågan om var Grekland befinner sig bland de 18 euroländerna om man ser till ländernas offentliga underskott. Jag misstänkte att läsarnas uppfattning skulle skilja sig en aning från de faktiska siffrorna och mycket riktigt verkar ni i genomsnitt ha överskattat Greklands underskott.

Hör Roger Scrutons konservatism hemma hos Sverigedemokraterna?

Roger Scruton hör till en av de mest lästa författarna inom den moderna anglosaxiska konservatismen. Hans författarskap nämndes också av Sverigedemokraternas partiideolog Mattias Karlsson som en av hans inspirationskällor. Det som utmärker den anglosaxiska konservativa tradition som Scruton är en del av är en skepticism visavi statens och politikens möjligheter och en estetisering av lokala sammanhang och kulturer.

Det nya Sverige

Det hävdas ofta, inte minst från folkpartistiskt och vänsterhåll, att vi ska vara tacksamma för att vi fötts i Sverige. Vi som fötts här har haft tur, sägs det (detta används i sin tur som ett argument för att alla som vill måste få komma hit och få samma tur som vi). Och visst kan man inte bestämma var man ska födas någonstans. Men det är knappast tur som gör att Sverige är ett bättre land att leva i än exempelvis Somalia.

När vinsthypotesen förkastats

Regeringen presenterar i dag en särskild utredare som ska ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Nästan som av en tanke skriver Dagens Nyheter att Inspektionen för vård och omsorg ånyo riktar hård kritik mot Koppargården – det särskilda boendet som utsattes för hård kritik. Då var det företaget Carema som stod i centrum för kritiken, nu är Koppargården åter i kommunal regi, men inget tycks ha blivit bättre.

Det är svårt att hålla käften när man är i regering

I glädjande siffror från Ipsos meddelas att endast 14% har Sveriges befolkning har förtroende för Åsa Romson. Däremot toppar den icke existerande Anna Kinberg Batra förtroendelistan medan statsministern tappar. Det är nämligen svårt att hålla käften när man är i regering, även om undantag finns. Och Åsa Romson behöver som bekant bara visa sig, eller ännu värre öppna munnen för att förtroendet för henne ska rasa.

Hotet från FN

Vilken risk utgör FN för världens folk? Vilken fara utgör FN för friheten i världen? Märkliga frågor kan tyckas, är inte FN hela världens bästa vän, folkets försvarare? Nja, vad ska man tro när man sammanställer några talande uppgifter om och från organisationen…

Att flytta runt pengar gör oss inte rikare

En av de stora debatterna idag mellan vänstern och högern, är huruvida statliga stimulanser är nödvändiga. Vänstern säger: ”Ja, snabbt och ofta”. Högern säger: ”Endast under rätt omständigheter”. Föga förvånande är både vänstern och högern ute och cyklar – stimulanser är den snabbaste metoden för att utarma en ekonomi.

Mises om socialismens sanna natur

Socialismen är motsatsen till vad den utger sig för att vara. Den visar inte vägen till en bättre och vackrare värld, istället förspiller den vad tusentals år av civilisation lyckats åstadkomma. Den bygger inte, den river ned. Dess väsen är förstörelse. Istället för att producera, konsumerar den det som skapats i en samhällsordning som vilar på privat ägande av produktionsmedlen.

Hyresreglering dödar

Den som skaffar sig en hyreslägenhet i Stockholm bör vara medveten om att hen göder kriminella krafter. Undantaget är om man har turen att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen. Men då måste man stå i kö åtminstone tjugo år – i alla fall om det gäller en lägenhet innerstaden. Orsaken till att handeln med svarta lägenheter kontrolleras av kriminella stavas H-y-r-e-s-g-ä-s-t-f-ö-r-e-n-i-n-g-e-n.

I nationens intresse

Jesper Strömbäck är medieprofessor vid Mittuniversitet, aktuellt med en rapport om invandringens nationalekonomiska fördelar för Reforminstitutet, en av Svensk Näringslivs tankesmedjor. SVT: ”Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar, säger Jesper Strömbäck”
2014 hade enligt SCB 21.5 procent av befolkningen utländsk bakgrund, det vill säga var första eller andra generationens invandrare. Det är därför inte speciellt imponerande om 15 procent av företagare har utländsk bakgrund.

Synd att det inte var mer israelisk ockupation

Inbördeskriget i Syrien, resultatet av den av svenska vänsterjournalister till att börja med hyllade ”arabiska vår” som, förutom möjligen i dess ursprungsland Tunisien, endast lett till elände, visar inga tecken på att ta slut. Landet är nu delat i fyra delar…