Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Cornucopia om urbaniseringsmyten

Intressanta observationer av Cornucopia om nettoinflyttningen till Stockholm. Ser man till inrikes inflyttande och avflyttande är nettot för Storstockholm noll. De nya bostäder som byggs räcker alltså nätt och jämt till för att täcka den inflyttning som sker från utlandet.

Urbaniseringsmyten – inflyttningen till Stockholm faller

Urbaniseringen påstås pågå i en aldrig förr skådad takt, och att landsbygden överges, men det är i själva verket en myt. Den trend som flera gånger visats här på bloggen, med fallande inflyttning till våra storstäder, fortsätter. Till Stor-Stockholm var inflyttningen under 2014 den lägsta sedan 2005. För själva Stockholms kommun och Göteborg var den rent av negativ, med utflyttning. Jag pratar här om inrikes inflyttning. Alltså personer boende i Sverige, som flyttar till eller från våra storstäder. Ska man tala om urbanisering så måste man titta på rörelserna inom Sverige, och där förekommer det inte någon nämnvärd inflyttning till storstäderna.

Furstendömenas Europa

Europa har i årtusenden drabbats av krig. Man kan i vart fall få det intrycket när man tittar på historien i den komprimerade form vi ser den från vår dagshorisont. Efter andra världskriget var européerna, efter två stora krig tätt på varandra, hjärtligt trötta på krig. Så man försökte sig på en ny lösning, Kol- och stålunionen som så småningom blev Europeiska Gemenskaperna och numera Europeiska Unionen.

Radio Mises 48: Önskelådan

Poddpladdrarna Klaus och Hans gör sitt bästa för att hinna igenom så många frågor på så kort tid som möjligt och lyckas delvis. Vilda spekulationer blandat med ekonomiska och frihetliga resonemang. Dessutom svaret på frågan i vilken omfattning arv påverkar kultur. Kanske.

Staten och EU betror dig inte med kontrollen över dina egna pengar

Grekland är på väg in i en situation som kräver hård valutareglering. Fransmännen har förklarat krig mot kontanterna. Och EU förbereder ett “bank-FRA” som skall registrera och analysera alla europeiska banktransaktioner. Detta i ett läge när staten fått tekniska verktyg för effektiv massövervakning. Du kommer helt enkelt inte att tillåtas ha kontroll över dina egna pengar längre.

Veidekkes rapport om modulbostäderna

Veidekkes rapport om modulbostädernas omöjlighet finns nu att läsa online som PDF. Inte bara blir hyrorna absurda, utan det är inte heller lagligt med tillfälliga bygglov för permanent behov, och det saknas oavsett både mark och produktionskapacitet för att uppfylla visionerna om Kaplanslummen. Det är inte bara Veidekke som ligger bakom bolaget Evidens rapport, utan även JM Bostad och Sveriges Byggindustrier.

Mest korkade förslaget sedan fönsterskatten

På 1700-talet beskattades fönster och dörrar i Sverige. Enligt Wikipedia var skatten 16 öre per fönster i Stockholm, 12 kronor i mindre städer och tre kronor på landsbygden. Konsekvensen av skatten blev hus med väldigt lite ljusinsläpp. En ny statlig utredning har nyligen presenterat en modern variant av fönsterskatt – en elektronikskatt. Skatten ska enligt utredaren uppgå till 120 kronor per kilogram för vanlig elektronik och åtta kronor för vitvaror.

Var ska svenska Utopia byggas?

Bloggrannen Johan Westerholm på Ledarsidorna.se konstaterar att Boverket säger att det behöver byggas ett nytt Stockholm de kommande elva åren, för att möta behovet av bostäder. Men var ska denna nya stad, som Westerholm kallar Utopia, ligga? Westerholm: “Boverket, som tidigare varit väl försiktiga, talar sedan några timmar om att det nu krävs ett nytt Stockholm – runt 470 000 bostäder och att det på tillkommer all annan infrastruktur. […] En helt ny stad i Stockholms storlek. Med gator, skolor, torg, bibliotek, sjukhus och äldreboenden måste byggas. På elva år. Utan att en enda penna lämnat pennstället idag. Utan att en enda planprocess har inletts.”

Flykting- eller arbetskraftsinvandring?

Notan för flyktinginvandringen är kostsam, ca 50 miljarder om året enligt färska siffror. Att jämföra med hela rättsväsendet, polisen etc som kostar ca 60 miljarder per år. Många menar att flyktinginvandringen betalar sig självt, när flyktingarna kommer i arbete och betalar skatt så bidrar de till samhället. Problemet är att många flyktingar har svårt att få jobb, och att antalet nyanlända ökar, därav den stora kostnaden. Vissa flyktingar väljer dessutom att inte stanna och arbeta i Sverige (och betala tillbaka), de återvänder hem eller reser till andra länder.

Vänsterdogmatismen är extremt självrättfärdigande

Weekly Standard diskuterar om inte den vänsterextremism som länge härjat på amerikanska universitet börjar tappa kraft, The Campus Left Begins to Implode. Man lyfter fram en essä ur studenttidningen McGill Daily där en student kritiskt analyserar egna erfarenheter under universitetsåren, My journey into the centre of a dark political world, and how I escaped…

Mehmet Kaplan tvingas anlita marknaden

Dagens Arena skriver om att Filippa Reinfeldt blir ansvarig för Aleris satsning på flyktingboenden. Ja, efter att Mehmet Kaplans tanke om modulboenden kraschlandat finns det ett bra alternativ för att hantera problemet – marknadsmekanismen. För så är det. Det är ingen slump att landets kommuner anlitar privata entreprenörer när de måste bygga ut välfärden – har skrivit om detta här. Offentlig verksamhet kan fungera bra när allt ska rulla på i gamla hjulspår. Men när man måste hantera en ny situation är det bättre att vända sig till marknaden.

Nu inleds skattechocken

“Skattechock” är ett kvällstidningsord av typen “nakenchock”. Men i beskrivningen av vad den rödgröna regeringen nu planerar är det motiverat. 38-procentsregeringen har slut på pengar. Den har inte ens råd att avskaffa ebo-lagen. Därför följer nu skattehöjningar slag i slag. Förutom redan aviserade höjningar av skatten på drivmedel och sparande planeras nu en ny skatt på kylskåp, datorer, spelkonsoler och annan hemelektronik för att “minska miljö- och hälsorisker med kemikalier”. Flera av skattehöjningarna bär tydligt Miljöpartiets signum.

Klarspråk tack!

Sverige har idag den svagaste regering vi haft sedan åtminstone regeringen Ullstens dagar. Den är svag både intellektuellt och i röstetal. Den sitter på taburetterna endast tack vare alliansens mycket märkliga DÖ-avtal.
När regeringen är svag och oppositionen samtidigt är obefintlig finns plats och orsak för andra aktörer att träda fram och ställa politiska frågor samt föreslå konstruktiva åtgärder. De jag närmast tänker på är Svenskt Näringsliv och LRF. Båda desa organisationer verkar under alliansregeringens tid, av missriktad hänsyn, avstått från politiska utspel kring dessa verksamheters kärnvärden. Men nu är det dags!

Från utgiftsindexering till inkomstindexering

Det var Göran Persson som till stor del avvecklade indexeringen av utgifter i statsbudgeten. Tack vare den uteblivna uppskrivningen kunde han därefter varje år “satsa” miljoner och miljarder på välfärden. Men det enda som hände var att utgifterna anpassades till penningvärdets försämring. Magdalena Andersson tar nu detta ett steg till – genom att i större utsträckning indexera inkomsterna.

Filippa Reinfeldt startar flyktingboende

Filippa Reinfeldt startar flyktingboende. Det är vårdkoncernen Aleris som ger sig in i denna lukrativa bransch och ansvarig för satsningen blir ingen mindre än före detta fru Reinfeldt.Är man ute efter att tjäna pengar är detta förstås en utmärkt idé. Och när man tänker efter är det också logiskt att just Filippa ger sig in i branschen. Hennes ex-make har så att säga redan bistått med kundunderlaget.

2200 kr per år för SVT?

Den så kallade avgiften för radio och TV ska höjas med 7%, så att den landar på ca 2200 kr/år. Det här är en avgift man måste betala oavsett om man tittar på SVT eller ej. Det är en kvarleva från tiden då det bara fanns en TV och radiokanal, därav den märkliga affärsmodellen, ifall någon undrar. Är det en rimlig kostnad? Nu när det finns dels massa andra reklamfinansierade kanaler att titta på, och dels internettjänster som Netflix, Youtube etc.

Använd https – för de kinesiska regimkritikernas skull

Är det möjligt att kombinera internetcensur med ekonomisk utveckling? Kina har nyligen arresterat tre personer för att de twittrat regimkritiskt: Liang Qinhui, Zheng Jingxian och Huang Qian. Den kinesiska delan av Internet är innesluten bakom en stor brandvägg som ska hindra kineserna från att ta del av regimkritisk information från utlandet.

Diskussion med Lars Vilks i en belägrad skog

Här är det samtal som Ung Pirat hade med konstnären Lars Vilks, Aftonbladets Åsa Lindeborg och Peter Sunde om yttrandefriheten – i en husbil, i en skog, under extrem polisbevakning. En del intressanta saker blev sagda. Men det hela är ändå en smula förutsägbart. Det hade varit spännande att få höra Vilks gå lite mer på djupet när det gäller yttrandefrihetens principer. Och konstens och kulturens roll i sammanhanget.

Gustav Fridolin gick själv på vinstdrivande friskolegymnasium

Utbildningsminister Gustav Fridolin (mp) gick själv på ett vinstdrivande friskolegymnasium. Alltså samma konstruktion som han nu vill ge kommuner vetorätt mot. 2011 – 2013 delade Fridolins gamla gymnasium ut 4 700 000:- SEK av vinsterna till sina ägare. Det handlar om Mediegymnasiet Nacka Strand AB (källa: Public Service/SVT och bekräftat enligt uppgift), enligt dem själva en av Sveriges äldsta friskolor. Fridolin gick på detta gymnasium 1999 – 2002 (ja, han är så ung).

Majoritet av justitieutskottet vill skärpa villkorlig frigivning

En majoritet i jusititeutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning. Återfallsförbrytare ska istället avtjäna tre fjärdedelar av sitt straff, och inte som nu släppas fria efter halva straffet. Detta står att läsa på Riksdagens hemsida. Samtliga tre socialistpartier reserverade sig förstås mot detta, eftersom 70% av alla som suttit i fängelse åter sitter i fängelse inom tre år enligt Dagens Juridik: “I genomsnitt begår närmare 40 procent av alla dömda nya brott inom tre år. För personer som dömts till fängelse är motsvarande siffra 70 procent.”

Sjöstedt & Fridolin: Endast borgerliga kommuner ska få ha friskolor

Jonas Sjöstedt (v) har fått igenom Vänsterpartiets friskolepolitik i regeringen, och kört över utbildningsminister Gustav Fridolin (mp). Kommuner ska nu få veto mot friskolor, vilket innebär att det endast kommer etableras nya friskolor i kommuner som styrs av borgerliga partier. Alla former av vinstdrivande friskolor ska få stoppas av kommunalt veto. I praktiken innebär detta ett stopp för nya friskolor i kommuner styrda av de socialistiska vänsterpartierna. I borgerliga kommuner kan föräldrar fortfarande få ökade valmöjligheter att välja hur och var deras barn ska gå i skolan.

Allt högre kostnader för VAB – men kundnöjdheten är god

Noterar att vabbandet slog rekord även i år. Och även i år anser Försäkringskassan att det beror på att årets influensa var rekordtuff. Men det var den ju förra året också och då var det 120 000 färre VAB-dagar som betalades ut. Nja, jag tror mer att det beror på att Försäkringskassan satsat på nya appar där det går att anmäla VAB. Sedan ett par år krävs det inte heller VAB-intyg. Intyget höll förmodligen nere uttaget på anständiga nivåer.

Avsnitt 40 – Blockkedjan

Kristian, Hanna och Sebastian snackar blockkedja! Vad är det egentligen som är så bra med den? Jo det ska ni få reda på nu! Plus “nätknarkliga”, Uber dras med problem då “Status Quo” hotas och Aftonbladet är på dekis. Vapen i skolor – kan det vara nåt?

Dechiffrera godhet med icke-aggressionsprincipen

Människosläktet är ett gott släkte, generellt begår vi inte brott mot våra medmänniskor. Vi går inte hem från en middagsbjudning med värdparets silverbestick i byxlinningen, än mer sällsynt är det att vi brukar våld mot varandra. Vi har en god känsla för vad som är rätt och fel i det personliga samspelet — i den fysiska världen är vi utmärkt skapade att bete oss på ett sätt som gagnar människor och natur omkring oss och inte bara oss själva.

20 000:- i månadshyra för trea i Kaplanslummen

Bostadsminister Mehmet Kaplans förslag om att uppföra sk Kaplanslum, med modulbostäder med tillfälligt bygglov, för att hantera de 100 000-tals flyktingar som väntas till Sverige, visar sig vara ekonomiskt ohållbart. Eftersom allt måste skrivas av på 10-15 år, då slummen bara ska vara tillfällig, blir hyran för en trea på 70 m2 19 800:- SEK i månaden har Veidekke räknat ut.

Vad händer om Grekland inte betalar?

Sanningens stund närmar sig för Grekland. Landet har stora amorteringar som ska göras de närmaste månaderna. Så naturligt nog frågar vi oss – vad händer om Grekland inte betalar? Svaret är: Det beror på. Det finns skulder som Grekland kan strunta i att betala – utan att det händer något särskilt. Skulden till Internationella valutafonden kan landet exempelvis skjuta på ett antal månader. Sedan finns det amorteringar som bör betalas, om inte kreditförsäkringarna ska lösa ut.

Hur fan tänkte UD nu?

Satiren är död. Den överträffas ständigt av verkligheten.Utrikesminister Wallström kritiserar (på goda grunder) Saudiarabien för dess medeltida rättsskipning och bristande mänskliga rättigheter. Vilket naturligtvis även blir en kritik av den religion denna rättsskipning bygger på.Saudierna blir förbannade, kallar hem sin ambassadör och stoppar nya svenska affärsvisum.Febril svensk aktivitet utbryter på UD, kungen kallas in och alla försöker släta över den svenska kritiken trots att den är befogad.

Bostadskris på riktigt

Jag bor i Stockholm, och här kallpratar man inte om vädret. Här pratar man om bostäder. Det råder brist på hyresrätter i stora delar av landet, men ingenstans är situationen så absurt svår som i Stockholm. Man kan nästan bara skratta åt eländet. Det finns sålunda skäl att ständigt återkomma till bostadshaveriet i huvudstaden, men vi bör också påminna oss om att det råder brist på bostäder nästan överallt. Bostadskrisen är ett nationellt problem.

Det allvarliga är inte att nämndemännen är SD – utan att de är politker

De senaste dagarna har det avslöjats att ett antal SD-nämndemän i våra domstolar har uttryckt sådana åsikter att det finns skäl att anta att de kan komma att luta sig mot sina rasistiska åsikter snarare än lagen, när de dömer folk. Det är naturligtvis bra att detta uppmärksammas. Flera av dem tycks nu dessutom lämna sina poster. Men problemet är inte att dessa nämndemän är sverigedemokrater. Grundproblemet är att vi har politiker som lekmannadomare i våra domstolar.