Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Sanningen – ett projekt för Google?

Google funderar på att ändra sina sökparametrar. Nu skall det bli viktigt hur sanningsenlig en websida är. Vilket väcker frågor. Hur vet man det? Vem bestämmer vad som skall anses vara sanning i icke objektivt observerbara frågor?

Medveten politisk inkompetens dödar våra storstäder

Svensk bostadsmarknad är sönderreglerad och överplanerad. Även om en viss uppluckring skett har vi dessutom hyresreglering – där politiska beslut, inte marknaden styr hyresmarknaden. Ju mer man reglerar, planerar och styr – ju jävligare blir det. Vilket alla egentligen är medvetna om. Men de rödgröna kommer inte att göra något åt saken, eftersom verkligheten inte passar ihop med deras politiska karta.

Det nya galna Sverige

Sverige. Landet där rasideologin har återvänt förklädd till “antirasism” och där det numera är en skam och officiell skuld i att vara en vit man. Ett land där kulturministern inleder samarbete med Rättviseförmedlingen, en organisation vars styrelseordförande är en kvinna som hävdar att män ger henne kväljningar.

Oroligt i öster

Läget i Ryssland tog en ny vändning när oppositionsledaren Nemtsov mördades häromdagen. Många misstänker givetvis att det hela var orkestrerat av Putin, eller kretsen kring honom. Vad kan vi förvänta oss av detta? Är det en game changer? Jag var redan tidigare inne på att Putins värsta mardröm måhända är en kollaps av det vidsträckta glesbefolkade Ryssland, en slags fortsättning på den sovjetiska kollapsen. Kanske kan man skylla överreaktionen gentemot Ukraina på en dylik fruktan? Kommer hans överdrivna vilja att hålla ihop imperiet tvärtemot söndra det?

Hårresande vanvård i Malmö

Jag har tidigare skrivit om fallet i Malmö där en anhörig avslöjade att personalen på ett äldreboende i Malmö hade fört falska anteckningar om hur de vårdade hans mamma. Aftonbladet följer nu upp historien och fler detaljer framkommer. Flera gånger har kvinnan varit nära att dö på grund av vanvården, bland annat har man inte kontrollerat att hon kunnat göra sig av med vätska på grund av urinröret var igensatt vilket ledde till att hon hade livsfarligt mycket vätska i kroppen.

Den smutsiga vindkraften

Institute for Energy Research publicerade år 2013 en rapport betitlad Big Winds Dirty Little Secret. Jag översätter och sammanfattar här vad de menar är den mäktiga vindindustrin och lobbyns smutsiga hemlighet. Som bekant framställer sig vindindustrin som rena, miljövänliga energialternativet. De pekar gärna på vindkraftens nollutsläpp av koldioxid när väl elektriciteten produceras. Det är nog rätt och sant i det lilla utsnittet av verkligheten, men hur är det med resten av produktionen då?

Det österrikiska argumentet mot statliga ingrepp

Grundbulten för all ekonomisk aktivitet är det otvungna och fria utbytet av varor, som baseras på individens subjektiva värdeskala. För att parterna ska få ut maximalt utbyte måste båda ha full äganderätt och kontroll över varan som ska bytas samt möjlighet att använda den efter sitt eget tycke utan att någon tredje part (exempelvis staten) ingriper. Ett utbyte sker endast när båda parterna värderar den mottagna varan högre än den utbytta.

Nätneutralitet: Förvirrad debatt – men en enkel lösning

Diskussionen om nätneutralitet är förvirrad. Det beror dels på att frågan har växt på bredden, dels på att debatten om nätneutralitet i Europa och USA till stora delar handlar om olika saker. Från början handlade nätneutralitet om att internet skall vara öppet för alla lagliga tjänster och applikationer som inte medför teknisk skada för nätet – och att man skall behandla alla sådana tjänster lika…

Inte bara Putin

Det svenska samhällets syn på ukrainakrisen präglas av en del missförstånd. Det första och allvarligaste missförståndet är att ryssarna egentligen är för pressfrihet och demokrati. Tesen är att Vladimir Putin på något sätt förvridit ryssarnas världsbild – med hjälp av propaganda och förmåner. Detta gör att vi är ständigt förvånade över alla aggressiva insatser som Putin gör – i och utanför landet. Det måste vara valfusk som gör att han kan sitta kvar.

Från integration till assimilering

Vad skulle du göra om du fick lägga fast Alliansens invandringspolitik? Frågan har i olika former riktats till mig efter senaste tidens utveckling där den islamistiska terrorismen och det bestialiska våldet kommer oss allt närmare. Eftersom jag anser att sverigedemokratiska väljare i gemen varken är rasister, främlingsfientliga eller ens rädda för främmande människor, utan mest är förbannade på politikernas ovilja att se verkligheten, menar jag att det första Allianspartierna borde göra är att tala klartext…

Veckan som förgick, vecka 9

Vice framtidsminister Doc Brown
Ahh vilken lättnad, ännu en veckas medieflöde att förpassa till Modärnitetens sophög. Men hur ska man hantera den störtflod av så kallade ”nyheter” som sprutar in med sådan fart att Veckan är full redan på tisdagen? Man får gallra hårt och bara ta med de tidender som har högst underhållningsvärde. Det är ett hårt jobb, och det tycks som att just vi måste göra det. Spänn fast säkerhetsbältena för nu kör vi!

Tyskland har inte vunnit på Greklandskrisen

Idén att Grekland har Tyskland och övriga EU-länder att skylla för sin ekonomiska misär är en nödvändig koppling om man vill identifiera ”nedskärningar” som källan till den ekonomiska krisen i Europa. En av Katrine Marcals senaste krönikor förädlar målande denna historieskildring: Fotboll är en enkel sport. Tjugotvå män jagar en boll i 90 minuter och i slutet vinner Tyskland. Vilka siffror eller konkreta andra fakta talar då för att Tyskland är en ”vinnare”?

Feminismen är ett elitprojekt

Det är kontroversiellt att inte vara feminist i Sverige. Nya ministrar förväntas inte bara betala TV-avgiften utan också svära trohet till statsfeminismen. Fråga Nyamko Sabuni hur omtyckt man blir om man har en annan uppfattning. När Jens Spendrup i en intervju undslapp sig att han inte är feminist och dessutom motsätter sig kvotering i näringslivet, möttes han av vad pressen kallar en kritikerstorm. Han fick skit för det, helt enkelt.

Licenser ingen trygghet

Jag har många gånger påtalat den hämmande inverkan licensiering och certifiering har på arbetsmarknaden. Dels ökar kostnaderna för den som vill komma in på arbetsmarknaden, dels minskar konkurrensen, vilket ökar kostnaderna på två sätt för köparen. I väldigt få fall, eller yrken, ökar denna licensiering tryggheten för köparen, det bara upplevs så. Det enda licensieringen gör är att flytta pengar till utbildare och licensgivare, samt berika försäkringsbolagen.

Anarkokapitalism är inte liberalism

I sin essä Why I Am Not a Conservative från 1960 tar Hayek upp att ordet ‘libertarian’ börjat användas i USA eftersom ‘liberal’ fått en annan betydelse (snarast socialist eller socialdemokrat). Libertär/libertarian blev alltså det amerikanska uttrycket för det som i europa kallas ‘liberal’. Senare kom libertär att beteckna den del av liberalismen som stod för den minimala staten (som nu börjat kallas ‘minarkism’). För ca. femton år sen beskrevs libertarianism i USA som liberals i sociala frågor och som conservatives i ekonomiska. Alltså en rätt bred beskrivning som stämmer rätt bra överens med europeisk liberalism. Men sedan hände något och ‘libertär’ kom att omfatta även anarkism med ”vänsterlibertarianism” som Noam Chomsky och ”högerlibertarianism” alltså anarkokapitalism. Denna utveckling nu gått vidare så att anarkokapitalister vill inkluderas inom termen liberalism.

Ställer Grekland in betalningarna?

Det verkar som om den grekiska regeringen kan tvingas ställa in vissa betalningar till Internationella valutafonden (IMF) i mars. Intressant nog skulle det kunna blir ett så kallat “kredit event” – något som gör att försäkringar mot betalningsinställelse skulle kunna lösas ut. Det kommer att uppstå många sådana situationer under åren som kommer. Och varje gång kommer det att vara världen utanför Grekland som drabbas värst. Fördelen med att inte vara kreditvärdig är att det inte kan bli så mycket värre.

Riktig förändring gör ont

Problemet med naiva människor är inte att de vill väl, utan att de just saknar ett rationellt filter genom vilket de bedömer hur rimlig möjligheten är för sina handlingar att få önskat utfall. Man kan inte agera för förändring om man inte först gör en nykter bedömning av situationen. Och förändring kräver att man trampar folk på tårna. För den förändring som inte gör någon arg är ingen förändring i verkligheten. Den är en symbolisk flagga, en plattityd som ingen kommer opponera sig emot och som därför inte heller utgör något hot för någon – och därmed heller inte leder till förändring.

Vladimir Putins mord på Boris Nemtsov

Det är en gammal stalinistisk tradition som återupptas då oppositionsledare åter mördas i Ryssland. Och Putins förebild är säkert Joseph Stalin – den stålhårde hjälten. Men klarar han av att leva upp till sin förebild? Samhällsklimatet är radikalt annorlunda i dag jämfört med på Stalins tid. Stalin kunde omdirigera alla resurser till upprutsning och infrastruktur. Vladimir Putin har – för att hålla folket lugnt – tvingats eftersätta investeringar, och infrastrukturen är i allt väsentligt den som byggdes upp av Stalin.

EU:s totala hybris blir dess fall

En union (ett folk) från Atlanten till Ural: Bland annat David Cameron har uttalat detta som en vision för EU:s utveckling. Detta låter skrämmande för många européer som inte känner sig besläktade med somliga andra. Inte minst låter det skrämmande för européerna längst i öster, ryssarna, som alltid känt sig utsatta för försök från oss andra européer att kuva till vår ”standard”. Följaktligen protesterar de och värnar om sina intressen, inte minst i Ukraina.

Nu prövas landets feministiska utrikespolitik

Även om den underliggande frågan är allvarlig – så finner jag ett visst underhållningsvärde i sossarnas paddlande om svenskt vapensamarbete med Saudiarabien. Vapenexport eller mänskliga rättigheter? Vilket av detta är en socialdemokratisk, feministisk utrikespolitik? Detta måste socialdemokraterna uppenbarligen ha krismöten för att reda ut. Än så länge är det locket på. Totalt. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är en erfaren politiker som vet att ett lämpligt tillfälle att hålla munnen stängd är när man är ute på djupt vatten.

Nätneutralitet införd i USA – nu är det dags för EU

USA införde nyligen en lag om nätneutralitet. Lagen innebär att nätoperatörerna ska behandla all information med lika hög prioritet. Det innebär att mina paket – eftersom information skickas i paket – har samma prioritet som Netflix paket. Varför har frågan ens kommit upp? Varför skulle det kunna vara problematiskt om Netflix betalar operatörerna för att skicka paketen snabbare?

Fredrik Reinfeldt bakom DÖ

För att vara en sååå lååång artikel om vad som hände när Sverige skulle få nyval men fick en decemberöverenskommelse (DÖ) är Fokus analys ganska tunn, En osvensk politisk historia. Jag retar mig på att journalister alltid, också här, utgår ifrån den socialdemokratiska positionen och utifrån denna bedömer andra aktörer. Det betyder att de inte ger en korrekt övergripande beskrivning, även om alla pusselbitar nämns.

Saudi-Arabien står för hela Sveriges nettoexport

För nettoexportens bidrag till svensk BNP, så står i princip all export till Saudi-Arabien för hela bidraget. Svenska regeringens vilja att exportera vapensystem och försvarsmateriel till en av världens hårdaste diktaturer kan mycket väl hittas i övrig handel med landet.

Sprickorna i fasaden

Att driva en stat kan väldigt förenklat jämföras med att förvalta en fastighet. Den måste skötas och underhållas för att alla invånare ska trivas. Inkomsterna måste långsiktigt vara större än utgifterna. Vissa grundfundament i form av service måste finnas på plats och fungera varje dag, året om. I gengäld åtar sig invånarna att följa vissa bestämda regler, sköta sig och inte ligga andra till last. Först när verksamhetens kärna fungerar, kan man börja titta på bekvämlighetsåtgärder. Men i Sverige har kärnverksamheten börjat krackelera.

Folket kräver sko-neutralitet

Konsumentombudsmannen har upptäckt att det säljs skor av olika kvalité, olika hållbarhet och till olika priser. Hen har också upptäckt att olika skor fungerar olika bra för olika fötter och på olika underlag. Vissa skor tycks fungera bäst på dansgolvet, andra fungerar bäst i skogen, återigen andra passar bäst till jobbet. Så kan vi inte ha det!

Kultur eller arbetsmarknad?

Att sysselsättningen bland utrikes födda män är nästan lika stor som bland inrikes födda män i Stockholm är intressant. Problemet för utlänningar att hitta arbete brukar hänföras till arbetsmarknadens höga krav på utbildning och språkkunskaper. Men om utrikes födda män har samma sysselsättningsgrad kanske vi måste söka förklaringen någon annanstans.

Omprövning: Frankfurtskolans bidrag för individuell frigörelse

Dagens inlägg blir lite mer personligt än vanligt, men jag känner det påkallat. Inlägget kanske retar upp en del, men frågorna som ställs måste ställas. Om man studerar en skolbildning som Frankfurtskolan ur ett perspektiv där radarn är inställd på leta fel, missar man helhetsbilden. Vi har alla olika glasögon på oss när vi studerar. Jag studerade Frankfurtskolan utifrån den kritik som lyfts fram av William Lind och Paul Gottfried.

Avsnitt 35 – Vad är anarkokapitalism?

Ett annorlunda avsnitt den här gången. Kristian, Sebastian och Victor diskuterar vad anarkokapitalism egentligen är. Och det är väl ett ämne stort så det räcker, därför blir det inte så mycket annat. Vi hoppas att lyssnare som eventuellt inte är alltför bevandrade i ämnet ska bli lite klokare av det här!