Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Ellevio – Sveriges lönsammaste större bolag?

Under ursäkten att prishöjningarna är skäliga har numera AP-fondsägda Ellevio, tidigare Fortum Distribution, flera gånger höjt priset på sina elnättjänster det senaste halvåret. Detta trots att man verkar varit ett av Sveriges lönsammaste storbolag 2014, vilket väcker frågan om vad som är skälig elnättaxa.

Alla borgerliga ledarsidor på en plats

Det har startats en ny nyhetstjänst, Idagora, som samlar alla landets borgerliga ledarsidor på en startsida. Eftersom majoriteten av bloggläsarna röstar borgerligt, så gissar jag att Idagora alltså är högintressant.

Sommarläsning: När S rapporterade till KGB

Förklaringar till Rysslands aggressiva agerande på senare tid mot sina grannar kan spåras i historien. Tidigare har bloggen tagit upp rysk intern utveckling, men även när det gäller ryska utrikesrelationer visar historien att hårda tag varit framgångsrika. Den förre operative chefen i Säpo, Olof Frånstedt, berättar i första delen av sin memoarserie Spionjägaren (Ponto, 2014) intressant om tre av de största skandalerna under mitten av 1900-talet, alla med tydlig koppling till Ryssland: Sovjetspionerna Stig Wennerström och Stig Bergling samt IB-affären som avslöjar Socialdemokraternas nära relation med KGB.

Arbetsutbud, demografi och budgetbalans

Är det en slump att Japans ekonomi kraschade ungefär samtidigt som landets befolkningstillväxt. Och är det något liknande som händer i Kina? Visserligen befinner sig Kina på en betydligt lägre utvecklingsnivå än Japan på 80-talet, men det är ändå intressant att fundera över samband av detta slag.

Naivitet som religion

Svensk politik bedrivs i dag utifrån välmenande men ack så naiva utgångspunkter. Som att alla vill arbeta. Att alla vill göra rätt för sig. AttHårda fakta på allt från fusket i sjukförsäkringen till asylsökande som far med osanning och personer som ordnar skengiftermål och fejkar anställningskontrakt med det enda syftet att få stanna i Sverige hjälper inte.

Det bästa du någonsin läst om mediakrisen

Hos den krisande mediabranschens tidning för intern beundran, Resumé, har Håkan Olofsson, varumärkesstrateg på Cabomba, skrivit en sammanfattande totalsågning av den döende dagspressen inklusive dessas onlinenärvaro. Detta är det bästa du någonsin läst i ämnet, och innehåller så många citeringsvärda meningar att det är svårt att välja rimliga citat.

RI: Låt ingen få rösta

I sitt tal under Almedalsveckan, politikernas sommarfestival, sa Gudrun Schyman å Feministiskt Initiativs (FI) vägnar att man borde låta 16-åringar få rösta i valen för att inte exkludera en grupp som kanske inte får rösta förrän de är 20 år gamla. För enligt Schyman finns det forskning som visar att 16-åringar fattar lika bra eller dåliga beslut som 18-åringar.

Alina Koltsova: Det behöver inte finnas någon konflikt mellan Pippi och Annika

I jämställdhetsdebatten pågår det något av en dragkamp mellan Pippi och Annika. Eller ja, kanske inte mellan dem, men mellan deras fans och efterliknelser. Är det den duktiga klassresenären som banar väg för frihet och feminism, eller är det den högljudda revolutionären? Eller så kanske är det båda två som tillsammans i ett brobyggande för varandra gör upp med patriarkatet. I den här krönikan gör jag upp med smygpatriarkal kollektivism åt alla håll, i ett försvarstal för både Pippi och Annika.

Europaparlamentet: Farage vs. Tsipras

Detta inlägg från Europaparlamentet är intressant på flera sätt. (Dock hade UKIP:s Nigel Farage gott kunnat hoppa över de personliga invektiven i talets början.)Speciellt fångar den grekiske premiärministerns uppsyn min uppmärksamhet. När Farage säger åt honom att ta Grekland ur euro-zonen, med huvudet högt – då ser Tsipras inte det minsta lockad ut.

2.7% av inbrotten går till åtal

Under 2014 gick 2.7% av de av polisen handlagda bostadsinbrotten till åtal. Till skillnad mot många andra brott verkar faktiskt polisen handlägga samtliga bostadsinbrott, även om det kan ta tid. Lagföringsprocenten anges till 5%, men den beräknas bara utifrån de brott som faktiskt utreds av polisen. Justerar man för de som direkavskrivits landar man alltså på 2.7%.

Statsskulder inom EU

Två bilder av EU-ländernas statsskulder. Den översta är procent av BNP, dvs en procentuell fördelning av skulden beroende på hur produktiva medborgarna är i landet. Och den understa är i miljoner euro, dvs en konkret bild av den faktiska skulden, oavsett hur produktivt landet/folket är.

Svensk skattepolitik i ett nötskal

De av oss som lyssnade noga under samhällskunskapen på gymnasiet eller läst några poäng nationalekonomi på universitet är säkerligen bekanta med Laffer-kurvan. I korta drag visar kurvan hur statens skatteintäkter varierar beroende på skattesatsen. Om vi stipulerar att skatten är 0 % så får staten alltså 0 kronor – vilket såklart låter trevligt för oss frihetsvänner.

Vi lever i intressanta tider

Något håller på att hända i vårt samhälle.Staten håller på att stärka sitt grepp om folket. Vi ses inte som individer och fria medborgare, utan som undersåtar. De lagar och regler vi har att rätta oss efter förändras allt mer från att skydda oss mot andra till att skydda oss mot oss själva. Morallagstiftning, förmynderi och pekpinneri blir allt vanligare inslag i politiken.

Grexit ett steg närmare

Verkar som om den enda lösning som finns tillgänglig i förhandlingarna med Grekland nu är Grexit. Men frågan är om det kommer att bli en full eller halv Grexit? Man kan tänka sig att Grekland fortfarande får möjlighet att använda euron som betalningmedel efter att en ny parallell valuta införts.

radio bubb.la – 7/7

I dagens radio bubb.la diskuterades åklagares krav på fängelse för innehav av porslinsdockor, Edward Blom om det svenska snusets historia, science fiction-klassikern Dune som firar 50 år, konflikterna kring den nya ledningen för Reddit, skattefinansierat wifi i Helsingborg, nya konflikter med kroatisk polis i Liberland, Kuba snabbast växande marknaden för AirBnB, bitcoin och andra alternativa valutor går framåt i krisens Grekland och FundedByMe satsar på en ny inriktning för att fortsätta expandera.

Kort om sekterism och sekten som mentalitet

Det finns alla möjliga former av sekter. Det finns politiska, religiösa och till och med filosofiska sekter. Det finns också olika sociologiska definitioner på vad en sekt är. Enligt en av de större namnen inom sociologi, Max Weber, är en sekt en utbrytning från ett större trossystem i förening med nya idéer och en vilja att återgå till en bättre form. Andra definitioner fäster tyngdpunkten på hur sekter utövar inre kontroll och skapar känsla av en mening inom en utvald grupp, sekten, som den sedan använder för att skapa distinktioner mellan in- och utegrupp.

Hacking Team – sålde till både FBI och Etiopien

Det är den största läckan sedan Edward Snowden. Det italienska företaget Hacking Team har blivit hackat och all information på företagets servrar ligger på Internet. Det visar sig att man har haft såväl FBI som Etiopien som kunder. Kundlistan inkluderar regeringar i länder som Azerbadjan, Etiopien, Kazakstan, Marocko, Ryssland, Sudan och Förenade Arabemiraten. Samt många demokratiska regeringar och myndigheter.

Libertarianismen som metod och libertarianismen som slutmål

Karl Marx var anarkist. Han såg anarkismen som historiens slutmål där människan äntligen kunde uppnå frihet. Individen var bara tvungen att gå igenom en materialistisk och dialektisk utveckling först där hon på vägen mot utopin skulle utstå feodalistiskt förtryck, kapitalistisk utsugning, proletariatets diktatur och statens avyttring.

Nyliberalismens triumf

Idag skriver Per Wirtén på Expressen kultur om att ”Foucault visar en annan nyliberalism”. Det är en lika intressant som upprörande och skrämmande iakttagelse. Wirtén, liksom så många andra vänsteretatister, lider i denna nyliberala värld. Nyliberalismen är tydligen detsamma som Ronald Reagans retorik (till skillnad från dennes verkliga politik, får man anta), som visst tog världen med storm – och fortfarande är styrande.

Jonas Birgerssons vision har uppfyllts

Jonas Birgerssons vision har uppfyllts. Inte den om bredband till alla, utan om att kriminella ska sluta råna utan istället söka sig till det mycket lönsammare och trygga Internet. Fast det kanske inte uppfylldes på riktigt det sätt Birgersson hade tänkt sig.

Grekland skulle schabbla bort Marshallplan

Det är otroligt hur vänsteraktörer försöker dribbla bort korten för att Europa ska ge Grekland allt vad de önskar: bli försörjda av övriga EU medan man själv unnar sig nya sociala reformer, subventionerad el och låg pensionsålder. Nu senast är det brittiska vänstertidningen Guardian (här) som åter lyfter USA:s enorma bistånd till det krigshärjade Europa, och inte minst till förlorarna Tyskland.

Med tillit till vår beväpning

I Almedalen på avslutningsdagen ville major Jan Björklund ha mer vapen till det svenska försvaret. För att skydda oss mot ryssen. För att betala det ville han beskatta svenskar som inte kan försvara sig mot statens tjuveri. Han ville också gå längre i symbolisk klimatpolitik än miljöpartiet. Alla som har koll på folkpartiets efterkrigshistoria och fortfarande litar på dem räck upp en hand! Jag ser inga händer.

I Gudruns värld

Feministiskt initiativs ledare Gudrun Schyman hade säkert hoppats på att partiet skulle få en egen dag under politikerveckan i Almedalen tack vare sitt riksdagsinträde. I stället fick Fi det tack vare sina platser på Gotland. Och detta när alla redan åkt hem.

Att skapa eller förstöra, det är frågan

Vilket verkar vettigast – att skapa värde eller förstöra det? Tja, om man ser till hur de flesta agerar och reagerar i vardagen så är det uppenbarligen så att människor i allmänhet föredrar förstörelse. De verkar ha en ohämmad fascination inför det begränsande, tvingande och planerade. Vi skyr osäkerhet och tror oss samtidigt finna trygghet i att förhindra.

Fredsvalutan

Jo, så kallades den av euro-anhängarna i den svenska folkomröstningen: Fredsvalutan. I dag skapar euro-samarbetet spänningar i Europa. Länder med svag och oordnad ekonomi ställer gång på gång till det för alla andra. Och när det går så långt som i Grekland, då hotas hela Europas valuta- och betalsystem.