Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Underrättelsetjänsterna övervakar journalister

Nya avslöjanden från Edward Snowden. Den brittiska underrättelsetjänsten har övervakat e-post från journalister på BBC, The Guardian, Reuters och Washington Post. Som journalist – även i Sverige – kan man nog kallt räkna med att någon annan än sändare och mottagare läser ens post. Det vore dumt att tro motsatsen. Men det finns motmedel.

GCHQ: Journalistik är ett säkerhetshot

Nybloggat på HAX.5July.org: GCHQ: Journalists are a threat to security » Om hur den brittiska övervakningsmyndigheten GCHQ siktar in sig på journalisters kommunikationer – och hur man ser journalistik och fria media som ett säkerhetsproblem.

Facken pratar om ovidkommande saker

Fem fackförbundsordföranden skriver på DN-debatt att överskottsmålet har spelat ut sin roll. Kanske det. Men tanken att problem kan lösas genom att spendera pengar som man inte har har också spelat ut sin roll. Och gjorde det betydligt tidigare än överskottsmålet. Tycker det är lite märkligt med människor som tror att man löser problem genom att förändra överskottet i statsbudgeten.

Ogillar (SD) – flyttar till (SD):s drömland England

Thrillerförfattarkollegan Thomas Engström gjorde hos Schibsted/SvD idag en ansats till årets första #kulturbråk på svenska kultursidor, som reaktion på kulturelitens Amanda Svenssons krokodiltårar hos Bonnier/Expressen över de otäcka bruna strömningarna i Sverige och dennes flykt till London. Fast Storbritannien (“England”) är (SD):s våta dröm, där politik och opinion helt följer (SD):s vilja, och i övrigt bryter landet mot allt kultureliten står för. Det räcker att titta på siffrorna på asylsökande.

Eurozonen sätter fart på sedelpressarna

The cat is out of the bag. EU ökar takten vad gäller att “köpa upp” eurozonländernas skulder. Överstaten tar över medlemsstaternas dåliga affärer. För att göra detta måste man skapa mer pengar. Inte genom ökad produktivitet och tillväxt – utan genom att sätta fart på sedelpressarna och genom kreativt arbete vid ECB:s dataskärmar. På så sätt flyttar man kostnaden från skattebetalarna i misskötta ekonomier till skattebetalarna i hela eurozonen. Enkelt uttryckt: Tyskarna får betala en större del av notan. Men detta drabbar också alla medborgare i eurozonen – eftersom deras pengar minskar i värde. En smygbeskattning, helt enkelt.

Ostroms forskning – argument för kommunalt självstyre

Min och Nils Karlsons debattartikel om välfärdssektorns styrning har fått stor uppmärksamhet. Dagens Nyheter skriver i dagens ledare bland annat att: “Forskningen visar att lösningar på många gemensamma, mänskliga problem är svåra att forcera fram uppifrån, skriver Karlson och Lundbäck. Alla detaljer går inte att slå fast i tabeller och om politiker ändå försöker, tenderar det att göra arbetet för andra till en jakt på pinnar och poäng. Det som avgör om skolans och sjukvårdens system fungerar väl är utrymmet för lärarna och vårdyrkena att samspela med elever och patienter.”

Low carb(on) diet

Lisa Margonelli på Slate, har skrivit en artikel som jag inte blir riktigt klok på. I synnerhet som tipset kommer från Heartland Institue i deras veckobrev. Den är skriven inom ett nätverk som heter Future Tense, där organisationerna Slate, New America och Arizona state University ingår. Tillsammans har de mycket pengar och många medarbetare som verkar för att påverka policys och politik. Dessa organisationer är helt uppslukade av tron på en kommande klimatapokalyps.

Schweiz lämnar euron

Idag publicerar vi två kortare artiklar, den första från Patrick Barron och den andra från Frank Hollenbeck, om Schweiz beslut att lämna euron. – Redaktören
Jaså, du visste inte att Schweiz var en del av EMU? Du trodde kanske att de använde sin egen valuta, den schweiziska francen? Definitionsmässigt stämmer detta så klart. Inom sitt monopoliserade valutaområde, det vill säga Schweiz politiska gränser, är francen det lagliga betalmedlet. Den schweiziska centralbanken (SNB) har dock under tre års tid vidhållit en fast växliningskurs mellan franc och euro, där 1 euro gav 1.2 franc.

Imponerad av Åsa Regnér

Mycket förvånad över hur bra Åsa Regnér svarar på besvärliga frågor i Agenda. Samtidigt – i en regering med 24 ministrar kommer statsråden ofta in som ett UFO: Var kom hon ifrån, frågar man sig? Bortsett från det, hon är riktigt bra. Verkar ärlig, empatisk och kompetent. Men det går nog över, hon har ju bara haft jobbet några månader.

Bail in – ett steg i rätt riktning

Den notabla bloggaren Cornucopia har uppmärksammat att G20-länderna på ett möte i november föreslagit att bail-outs av banker, d.v.s. statliga utköp och rekapitalisering av banksektorn med hjälp av skattemedel i händelse av en bankkris, ska överges som krishanteringsstrategi. Istället föreslås en annan metod som går under namnet bail-in. Med detta avses en inkonvertering av vissa skulder till eget kapital för att minska de krisande finansinstitutens belåning och absorbera förluster som inte täcks av det egna kapitalet. Impulsen att undvika fler kostsamma bail-outs kommer rimligen ur en insikt om att många stater inte längre är starka nog att ta över sina banker vid nästa kris. Att förslaget kommer sent och med kniven mot strupen betyder dock inte att själva innehållet är tokigt.

Mona Sahlin och Centerpartiet bajsar på svenska veteraner

Centerpartiet i Örebro tycker att IS mördare, våldtäktsmän och etniska rensare ska belönas med terapi och garanterade jobb när de återvänder till Sverige. Förslaget har fått massiv kritik, men nu sluter Mona (S)ahlin, nationell samordnare mot extremism, ut och stöder förslaget. Centerpartiet och Mona Sahlin bajsar därmed på svenska utlandsveteraner som inte garanteras vare sig terapi eller jobb när de återvänt till Sverige, efter att helt lagligt, med stöd av folkrätten och med riksdagens demokratiska beslut tjänstgjort utomlands.

Bankrusning i Grekland

Innan de grekiska bankerna stängde för helgen upplevde de en bankrusning, vilket innebär att ovanligt många ville ta ut sina pengar ungefär samtidigt. Detta klarar inte de moderna bankväsendet, och de enskilda bankerna tvingas att ta lån från landets centralbank.

En ny tumultartad eurokris kan vara verklighet redan nästa vecka

Nästa vecka kommer att bli ovanligt intressant. I Grekland har folk börjat ta ut de pengar de till äventyrs har kvar från sina bankkonton. Man har en regelrätt bank run. När det finansiella systemet stängde för helgen hade fyra grekiska storbanker begärt nödlån hos riksbanken, för att täcka utflödet av kontanter. Ett problem är att den grekiska riksbanken knappast kan klara detta på egen hand. Den måste be den europeiska centralbanken (ECB) om hjälp. Och även om Tyskland sagt att det får vara nog nu, så har ECB inte så mycket val – eftersom Grekland trots allt fortfarande är ett euroland.

Det polycentriska perspektivet

Skriver i dag tillsammans med Nils Karlson på DN-debatt om det polycentriska perspektivet i välfärdsdebatten. Det är ett perspektiv som jag tycker saknas. Det är mycket tal om att det ena eller det andra bör/ska förbjudas. Kombattanterna har liten insikt om att olika driftsformer har olika förutsättningar och att välfärdssektorn består av verksamheter med skiftande förutsättningar och behov.

Obama sätter ned foten mot privat kommunikation

Underrättelsemyndigheterna har länge arbetat för att underminera säkerheten på internet i syfte att oinskränkt komma åt all information de önskar. De vill ha tillgång till våra mejlkonton, vår SMS-trafik, all vår kommunikation i alla lägen. Ju bättre krypteringslösningar som görs tillgängliga för allmänheten, ju säkrare den enskilda användaren blir, desto mer irriterade blir därför makthavarna.Barack Obama var tydlig när han efter mötet med David Cameron, som handlade om bland annat terrorismbekämpning, uttalade sig mot möjligheten att kryptera.

Att administrera makt

Jag såg TV4s intervju med Robert King, som suttit 29 år i fängelse, felaktigt dömd. Det var några saker han sa, som fick mig att reagera. Främst att Svarta Pantrarna, en organisation han är och var medlem i, inte skilde sig så mycket från de som redan hade makten i synen på konstitutionen och att de inte ville ta makten på orätt sätt.
Det framgick inte när han dömdes eller släpptes, men 29 år ger vid handen att det bör ha varit på 80-talet han dömdes. Då var Svarta Pantrarna inte samma organisation som den som skapade rubriker på 60-talet. Det var definitivt en revolutionär grupp, som kunde tänka sig att ta makten med orätta medel.

Historien kanske inte upprepar sig. Men den tycks rimma.

Denna vecka i januari – för 25 år sedan – stormade folket i Berlin ministeriet för statens säkerhet, Stasi. En av de första saker dessa människor gjorde var att säkra arkiven. I dag kan man lämna in en blankett för att få reda på om man finns i Stasis register och vad det i så fall är för information. (I Sverige förstör vi istället forsknings- och arkivmaterial om kopplingar till DDR och Stasi.) […] Stasi hade till uppgift att säkra statens makt. Oppositionella och oliktänkande fängslades. Människor som inte ville något annat än få sin frihet torterades och mördades.

Nytt beslut – bankerna får ta dina pengar och pension vid bankkris

Via G20-mötet har det enligt ETC Nyheter klubbats att bail in blir obligatoriskt för alla EU-länder, inklusive Sverige. Vid nästa bankkris får banken helt enkelt ta kundernas pengar och pensionsfonder för att rädda sig själva, ungefär som skedde på Cypern. I första hand ska större internationella banker ha rätt att beslagta kundernas tillgångar. Enda bankerna som garanterat får göra detta i Sverige är än så länge Nordea och Danske Bank, som anses internationellt systemhotande.

Jag tror på människan

Jag har under det senaste halvåret blivit mycket tryggare i min politiska världsbild. Kanske beror det på att jag har tänkt mindre på implikationerna av mina uppfattningar och mer på utgångspunkterna för dem. Därtill har jag nog blivit lite avtrubbad. Det är ju bara massa käbbel i politiken. Käbbel och decemberöverenskommelser. Sedan en tid tillbaka har jag kallat mig för ”ganska liberal”. Etiketten är bra. Jag får skäll från alla håll: av anarkisterna för att jag är för sossig och av ”liberalerna” för att jag är för anarkistisk. Den ger mig spelrum.

När kliver du av börsen?

Under centralbanksstimulansernas fiktiva marknad har börserna nu stigit rejält i ett antal år. Vi som varit med förr vet att man måste kliva av förr eller senare, vilket kan varit en lyckad eller dyrköpt erfarenhet. Själv hade jag förmånen att lära mig att kliva av från IT-bubblan. Visserligen var det en dyr lärdom.

Oklar vetenskapsstatus

Jag har tidigare skrivit om och berömt Barroso-kommissionens införande av en vetenskaplig rådgivare. Det blev Anne Glover, som jag skrivit om tidigare och även haft kontakt med. Hon gjorde stor nytta, till stort förtret för bland annat miljörörelsens osakliga propåer. När Juncker tillträdde som kommissionens ordförande avskaffades posten som vetenskaplig rådgivare. Jag beklagade detta och skrev e-post till Glover i december, men fick ett automatgenererat mail till svar att den befattningen inte längre fanns kvar inom EU. Nu har vice ordförande, Frans Timermans, vid en träff med parlamentariker avslöjat att posten kommer att tillsättas snart. Det är dock oklart om komissionen har någon kandidat på lut eller om man ens är ense om tagen. Euractive påstår, tvärtemot den information jag fått, att Glover jobbar för kommissionen månaden ut, men inte längre. Tydligen har hon själv låtit meddela detta. I ett tweet har hon också hävdat att hon avgick och inte kommer att återvända. Också detta avviker från tidigare information, där hon uppgavs inte ha fått förlängt förordnande.
Något slags fult spel pågår i kulisserna inom EU.

FMSF recenserar Ron Paul

Fria Moderata Studentförbundet med Alexandra Ivanov i spetsen har tagit ton mot Students for Libertys inbjudan av Ron Paul som talare på sin internationella årskongress som går av stapeln den 13-15 februari i år. Anledningen är vad man ser som Ron Pauls ”desinformationskampanj i namnet av fred, frihet och välstånd”. Han har helt enkelt kritiserat fel stormakt i inbördeskriget i Ukraina. Ron Paul har nämligen, i likhet med LewRockwell.com, jag själv här på Mises.se och flera andra libertarianska och konservativa debattörer, konstaterat att Förenta staterna och EU orsakade konflikten och krisen i Ukraina, inte Ryssland. Detta betyder inte att vi därför (ett annat missförstånd) stöder Putin eller den ryska staten. Det betyder endast att vi är emot Förenta staternas offensiva nykonservativa politik i andra stater.

Skär halsen av en kristen – få ett jobb!

Inom Örebros kommunledning förs diskussioner om att erbjuda IS-krigare som återvänder till Sverige både jobb och psykologsamtal. Idén om att jobb ska fungera som botemedel mot islamism och fundamentalism härrör ur den populära uppfattningen att terrorism beror på utanförskap och segregation. Det finns många exempel på terrorister som tillhör medelklassen, studerat på universitet och inte alls passar in i vänsterns mall av en förtryckt underklass som i brist på annat söker sig till extrema miljöer och i desperation använder våld. Detta är en väldigt förenklad förklaringsmodell. Men den är populär, och Örebros kommunledning verkar ha slukat den med hull och hår.

Varken Israel eller USA är Mellanösterns viktigaste problem

Jag har tidigare ifrågasatt det historiskt rimliga i att det ska finnas en etniskt judisk stat i Mellanöstern. Detta främst i polemik med liberala kamrater som har identifieringen med Israel som central i världsuppfattningen. Jag är helt enkelt ingen Israelkramare. Jag är inte heller någon Israelhatare, utan reagerar på när människor tappar besinningen. Det är något med just Mellanöstern som får människor att gå intellektuell bärsärkargång.

Radio Mises 41: Japan

Vad har Japan med heliga krigare och Sovjetunionen i Afghanistan att göra? Jo, Daniel Fjellström, gäst i denna episod är påläst inom alla dessa områden och delar med sig av sina kunskaper. Tips på hur man känner igen bra sushi.

Terrordåd, islam och kollektiv skuld

De senaste veckorna har mycket av nyhetsflödet dominerats av terrorattacken i Frankrike. Detta är naturligt, då den utgör ett angrepp på det öppna samhället, yttrandefriheten och den demokratiska rättsstaten som sådan. Mina tankar går ut till de drabbade och ännu mer till deras nära och kära. Med den begränsade begåvning jag besitter kan jag inte i närheten av lika bra som många andra beskriva hur hemskt det hela är och jag tänker därför inte ens försöka. Istället vill jag fokusera på de i mina ögon otäcka reaktionerna på attentatet.

Maktens hyckleri om det fria ordet

I Frankrike syr man in människor som hyllar attacken på Charlie Hebdo. Så mycket var alltså yttrandefriheten värd. I manifestationen för Charlie Hebdo i Paris deltog bland andra: Storbritanniens premiärminister – som bär ansvaret för att staten förstört hårddiskar innehållande besvärande information, på en tidningsredaktion. Turkiets president – som låtit censurera teckningarna från Charlie Hebdo i sitt land. Egyptens president – som låter åtala och spärra in folk för yttrandefrihetsbrott på löpande band…

“Fokusera på tillgångssidan”

Ännu en socialist har gjort utspel i media (Stampen/GP) om att man inte ska behöva betala av på sina skulder, eftersom svenskarna i medel har tillgångar. Tanken är alltså att den lilla minoritet som faktiskt har tillgångar ska få sina tillgångar beslagtagna för att kompensera övrigas skuldsättning. Socialisten är Per Olof Andersson, tidigare ordförande i Svenska Revisorsnämnden. Lustigt nog tas just de bostäderna upp i tillgångssidan, men det råkar vara så att vi en bostadsbubblekrasch så minskar just värdet på dessa bostäder. Men skulderna består.