Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vi skulle kunna ha mer än dubbelt så höga pensioner

Det statliga pensionssystemet bygger till största delen på att lönerna skall öka för att ge ut en bra pension i framtiden. Detta gör dock att pensionerna blir onödigt låga för alla, oavsett inkomstnivå. Om folk investerat pensionsavgifterna i aktiemarknaden istället hade de kunnat få två till tre gånger så stor pension. För en genomsnittlig pensionär innebär det runt sex till åtta miljoner kronor mer i pension. Istället för att låsa oss till en modell som brister om den är dåligt utformad skulle vi få bättre resultat om folk vore fria att testa alternativa modeller.

Hur skall en fristads lagar kunna garanteras?

Ifall det blir lagligt att starta fristäder i Sverige behövs det en försäkran att dessa inte bryter mot sina grundlagar. För att garantera att de är laglydiga kan svenska staten ställa olika krav på fristäderna, t.ex. att en statlig kommission kan avsätta ledarna i en fristad. Det minsta kravet som Svenska fristäder ställer är att det finns någon neutral domstol som avgör ifall en fristad begått ett brott mot sin grundlag eller inte. Övriga restriktioner behöver inte vara nödvändiga för att uppnå målet, utan väljs och utvärderas med tiden.

Hur vi kan få full sysselsättning i ett samhälle med fristäder

Arbetsmarknadspolitiken fungerar inte idag, så vi behöver testa nya lösningar. Genom att kolla på andra länders erfarenheter och samhällsforskningen kan vi hitta förslag på andra institutioner som är väl värda att pröva på. Bland annat att ha en friare arbetsmarknad, låta det offentliga anställa arbetslösa, ha en stor informell sektor eller att minska eller avskaffa arbetslöshetsförsäkringen. De här förslagen kan vara värda att testa i Sverige, men inte för hela landet.

Hur hög är arbetslösheten i andra länder?

Av 175 länder som det finns statistik om så har Sverige de senaste tio åren haft högre arbetslöshet än 95 andra länder. Fem länder som särskiljer sig med lägre arbetslöshet är Thailand, Kuba, Macau, Singapore och Schweiz. (Statistiken för Kuba är dock osäker.) Länderna skiljer sig åt i befolkningsmängd, vilka deras största sektorer är, i hur fria ekonomierna är, hur omfattande deras arbetslöshetsförsäkringssystem är samt hur lätt det är att kunna hyra en lägenhet.

Hur arbetslöshet skadar både individ och samhälle

Arbetslöshet orsakar problem för folk genom att den totala produktionen minskar, vilket som regel sänker allas löner. Eftersom mindre blir producerat kommer det också att finnas mindre varor att använda för att spara och investera i mer långsiktiga projekt. Att själv vara arbetslöshet är, för många, ansträngande och stressigt. Det är långt många fler av de som är arbetslösa som också är deprimerade. Att vara arbetslös minskar även ens nuvarande inkomst, men även ens framtida löneutveckling.

En undersökning om svenskarnas attityd till fristäder

Häromdagen beställde vi i Ofuss en opinionsundersökning för att se hur många svenskar som ställde sig positiva till att folk skulle kunna bilda ett nytt samhälle med lagar som skiljer sig ifrån de svenska. Det var ett, med tanke på omständigheterna, överlag positivt resultat: 9,4% sade ja, 25,8% sade att de lutar åt ja, 29,1% sade sig luta åt nej och 35,7% sade nej. De som svarade var mellan 15-80 år.

Vill du skriva på Svenska fristäder?

Målet vi inom Svenska fristäder strävar efter är att varje individ skall ha rätt till självbestämmande. Vi gör detta bl.a. för att vi tror att varje individ är unik och har rätt att leva som denne vill, men också för att vi tror det leder till ett, överlag, ofantligt bättre samhälle. Är du intresserad av att hjälpa till att utveckla argumenten och förståelsen för frihetligt utträde? Vi tar gärna emot artiklar och publicerar de på sidan, så länge de är relevanta för frågan, argumenterar sakligt och väl samt, ifall den nämner någon, visar största respekt för individen.

Sverige ska ha sina egna Hong Kong!

Om alla människor kunde få välja fritt vilket politiskt system de ska leva under skulle samhället utvecklas bättre och varje individ skulle få största chans att utvecklas och uppleva det bästa livet. Den politiken anser vi inom Ofuss samt flera ledande entreprenörer och samhällsforskare vara den mest vetenskapliga, frihetliga och sociala politik som finns. Med den här artikeln hoppas vi kunna övertyga dig om möjligheten att det här stämmer.

Utträde och utveckling

Alla ekonomiska resurser är begränsade. Folk kontrollerar bara en viss mängd järn, elektriska ledningar och plast, och det finns bara så många människor med tillräckligt mycket kunskap och inövade färdigheter, så att den totala industrin bara kan producera en viss, begränsad mängd, varor och tjänster. Så kommer det alltid att vara. Men vi kan se till att försöka samarbeta med varandra på ett bättre sätt så att vi når framtiden snabbare.