Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Skolverket: Sämre kunskaper förklarar PISA-resultaten

Den statliga myndigheten Skolverket fastslår i en rapport att större delen av det katastrofala raset i PISA-resultaten för svenska elever helt enkelt beror på att svenska elever är kassa och har fått sämre kunskaper än tidigare. Endast en liten del förklaras med bristande motivation och resten med inkompetens och en undermålig undervisning.

Alliansen bullrar om försvaret – men kommer att svika i riksdagen

Försvarssamtalen mellan den rödgröna regeringen och Alliansen kärvar. FP har hoppat av och M ställer ultimatum. Naturligtvis är det bra att oppositionen sätter press på regeringen – om vi alls skall ha något trovärdigt yttre försvar. Men det är ändå som parallella universum. Alliansen är nämligen i högsta grad medskyldig till att ha monterat ner det svenska försvaret. Och så sent som för något år sedan hördes inget från de borgerliga om kraftigt höjda försvarsanslag.

Svensk datalagring kan prövas igen

Regeringens lakej, utredaren Sten Heckscher, presenterade häromveckan sin utredning om den svenska datalagringen. Amelia Andersdotter läste och sågade utredningen fullständigt. Heckschers slutsats var i korthet att svensk lagstiftning inte påverkas av att EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet. Denna hållning kan nu komma att ifrågasättas även rättsligt.

”Först en fredagsjoint, sedan slutenvård”

En så fullkomligt uppåt väggarna vansinnig rubrik kan bara följas av mer vansinne” tänkte jag, och jag hade helt rätt. Lilian Sjölund (som skriver ”liberala” ledare åt HelaHälsingland/Ljusnan) driver nån form av personligt krig mot droger och det går sisådär. Hon kan faktiskt få en liten klapp på axeln för att försöka använda lite vetenskapliga källor, men liksom legaliseringsförespråkarna väljer hon bara de studier som passar med hennes redan etablerade världsbild och hennes önskan om hur det ska vara.

Därför har Ron Paul rätt om Ukraina – del 1

Hur borde man som libertarian bedöma krisen i Ukraina? Vissa hävdar att man bäst uppvisar frihetligt nit genom att man (1) förhärligar Majdanupploppen och den regering som blev dess efterbörd, (2) välkomnar, ursäktar eller med eftertryck ignorerar USA:s inblandning i sagda revolution och regering, och (3) hysteriskt demoniserar Vladimir Putin och hans regerings inblandning. Eftersom Ron Paul vägrar att följa detta manus eller väljer att vara tyst i sammanhanget försöker NATO-ister förlöjliga honom som en anti-frihetlig, anti-amerikansk lockfågel för Putins regim.

Etthundra miljoner oskyldiga människors död måste räcka

Ägnade kvällen åt att lyssna till Kjell Albin Abrahamsson (KAA) som på Samfundet Sverige-Israel berättade om kommunister, kryptokommunister och antikommunister. Vi är många som undrar varför den ideologi som lett till flest förlorade människoliv under 1900-talet ännu attraherar ungdomar och verkar ha ett starkt fäste i statstelevisionen och statsradion (särskilt P3)?

Svenska datalagringen till EU-domstolen

Det mesta pekar nu på att Kammarrätten kommer att sända frågan om den svenska datalagringen till EU-domstolen för förhandsprövning. Detta är, redan i sig, ett tecken på att Kammarrätten inte är beredd att köpa regeringens och utredare Heckschers åsikt om att datalagringen kan fortsätta. I vart fall inte rakt av. Rimligen kommer EU-domstolen att ge Sverige bakläxa.

Politikens måndagsexemplar

I ena ringhörnan står Moderaterna. De tycks vara på väg att förbereda en positionsförflyttning vad gäller kvalitet i välfärden. Som DN mycket riktigt konstaterar kläds Moderaternas nya politik i Socialdemokraternas ord. Frågan är varför man måste beskriva detta som något slags politikförändring med glidning mot mitten. Naturligtvis skall klassisk moderat politik vara att ställa tydliga kvalitetskrav på alla som är verksamma inom välfärdssektorn. Tydlighet, ansvar och uppföljning.

Enighet om att ränteavdraget måste avskaffas

Finansinspektionen och Riksbanken har legat i luven på varandra. Men nu har finansinspektionens chef Martin Andersson avgått och då framgår att myndigheterna egentligen är ganska överens om vad som behöver göras – avskaffa ränteavdraget. Även Konjunkturinstitutet går på samma linje. Det går inte att både ha nollränta och generösa ränteavdrag – konsekvensen kommer att bli en bostadsbubbla som vi inte sett maken till.

226 miljoner – en piss i Mississippi

Regeringen har begått presskonferens och presenterat satsningar på – håll i er nu – 226 miljoner. För att pariodisera Neil Armstrong: “Det här vore en stor summa för Mattias Lundbäck, men det är sannerligen inte en stor summa för näringslivet.”

Motiveringen är om möjligt ännu mer patetisk: “Vi gör den redan nu i vårbudgeten för vi har inte råd att tappa mer i konkurrenskraft”.

Mot Sverige i tiden

Att ta ansvar för Sverige. Det är vad alla folkvalda politiker säger sig vilja göra. Ingen hävdar att de innerst inne ger blanka tusan i landet och prioriterar annat. Men konkreta handlingar talar tydligare än populistiska fraser. Det är därför tämligen enkelt att se på konsekvenserna av den politik som förts och förs och sedan dra slutsatser av dessa. En sådan slutsats är att svenska politiker lägger större vikt vid hur saker och ting ser ut än hur de egentligen är, och att Sverige som land inte är deras prioritet.

Entusiastiska ämbetssökare

Vi borde inte irriteras över politiker som häver ur sig fullkomligt absurda påståenden. De gör ju trots allt bara sitt jobb. Trots detta blir vi irriterade. Tyvärr irriterar olika politiker olika människor. Pascal sa att de flesta av våra problem har att göra med vår oförmåga att sitta tyst i ett rum, men jag tror att de uppstår främst på grund av vår oförmåga att hålla med varandra om vad som är absurt.

Hillary Clinton – knappast någon förkämpe för demokrati

Stort jubel på SvT när Hillary Clinton presenterar sin kandidatur till presidentposten. Reportrarna i USA har svårt att dölja sin glädje. Men vad tror dom egentligen att Hillary ska leverera? Utrikespolitiken under Barack Obama måste betraktas som misslyckad. Strategin har fått styras av inrikespolitik – amerikansk sådan – och resultatet blev därefter. USA lämnade en ofärdig stat bakom sig och fick se hundratusentals människor slaktas av Isis.

Försvaret är nu välkommet på nationaldagen

Så, det tog två dagar från att någon lagt ut ett orimligt beslut om att porta försvaret från nationaldagsfirandet i Västerbotten på nätet till att politikerna backar. Det svenska försvaret lär inte skrämma invandrare. Men det här exemplet visar också att det ibland krävs att någon sätter ned foten och klargör vad som är rimligt.

För Löfven är allt lätt och självklart

Stefan Löfven är de stora ordens man. Inget är för stort för hans regering att ordna. Det ena ska lösas, det andra fixas. Arbetslösheten ska “knäckas”. 38-procensregeringens budget skulle “självklart” gå igenom. Det är inget fel med att ha gott självförtroende. Men det var ändå med en anmärkningsvärd frånvaro av ödmjukhet som Löfven tillträdde som statsminister. Det tog inte lång tid innan det blev uppenbart att verkligheten inte var så lätthanterad som den gamle fackpampen gett sken av.

Svenskt Näringsliv ger Lars Calmfors en ny chans

Noterar att Svenskt Näringsliv kommer att tillsätta ett arbetsmarknadspolitiskt råd. Kanske utgår man från att regeringen snart kommer att avskaffa det finanspolitiska rådet eller politisera detta? Ju längre politiken befinner sig från det som forskarna rekommenderar, desto svårare blir det att hantera oberoende rådgivare.

Vilket ansvar har LO i SCA-härvan?

En pikant detalj i den här SCA-affären är att direktörerna tycks ha fått smisk på rumpan med björkris under jaktresorna. Ett slags bonus för lysande prestationer under vildsvinsjakten. Låt mig anta att bestraffningen utdelats av en storbystad sjuksköterska i stayups och kort kjol? Nu blir det smisk i bildlig mening också. Men styrelsen får ändå sitta kvar efter bolagsstämman. Folksams etikansvarige tycker detta är fullt rimligt.

Tiggeridebattens falska trikotomi

Expressens ledaress Anna Dahlberg publicerade nyligen en högst uppmärksammad krönika om tiggeriet. Den ovanligt rättframma konfliktpresentationen lyder enligt följande:
I grunden finns det bara tre positioner att välja mellan: 1) att genom systematiska avhysningar och/eller ett förbud se till att färre väljer att söka sig hit för att tigga, 2) att acceptera framväxten av kåkstäder och öppen misär eller 3) att ta ett försörjningsansvar för fattiga EU-migranter som vill bo i Sverige. Men är denna uppställning verkligen komplett?

Telia river bredband i Dalarna, Jämtland och Värmland

Vid halvårsskiftet förlorar tusentals kunder i Dalarna, Jämtland och Värmland sitt bredband när Telia helt prompt skrotar bredbandet utan ersättningsteknik. Man tar alltså steget från att tidigare riva kopparledningar på stationer utan bredband, till att nu också avveckla xDSL från telestationerna utan att erbjuda något alternativ. Tydligen är xDSL mer ålderdomligt än inget bredband alls. Enbart i Värmland drabbas ca 1 250 abonnenter i fyrtiotvå byar. I Dalarna berörs 2 000 abonnenter. På många håll finns det inte ens mobiltäckning och de boende blir i ett slag berövade all den samhällsservice man idag enbart hittar på Internet.

Opposition i grossess

Efter riksdagsvalet 2014 abdikerade alliansledaren utan att bjuda till strid om regeringsinnehavet. Fredrik Reinfeldt lämnade walk over. Sedan lade sig alliansen platt för att DÖ. Nya opinionsmätningar visar, helt väntat att allianspartiernas väljare är urförbannade på hela agerandet. Dessutom verkar det vara så att två av de unga kvinnliga partiledarna anser det vara ett lämpligt tillfälle att ta time out från politiken för att föda barn.

Så här många frihetsminskande byråkrater för du istället för försvarsupprustningen

Schibsted/SvD ställer i en artikel en återföring av svensk försvarsförmåga mot fler sjuksköterskor och lärare. Det är en grovt felaktig jämförelse, då försvar betalas på statlig skatt och sjuksköterskor och lärare betalas av landsting och kommuner, där alla resurser som tillförs kommunerna kan disponeras helt fritt av självständiga kommuner oavsett “öronmärkning”. Det tål alltså att upprepas igen och igen. Resurser (=pengar) till vård och skola är inte riksdagspolitik eller statlig politik, utan landstingspolitik och kommunalpolitik. Riksdagen har extremt litet faktiskt inflytande på din vård eller din skola, men har fullt inflytande på försvarspolitiken.

BRP per capita – Norrland starkast

Bruttoregionalprodukt per capita är ett mått på värdet av de varor och tjänster som produceras i en region. Bland annat synliggör BRP per capita tydligt hur landet dräneras på kapital och resurser via statlig skatt och pumpas in i myndigheterna i Stockholm, samt via exempelvis bankernas centralisering till huvudstaden. Bortser man från Stockholms skattesubventionerade ekonomi, så är Norrlands BRP starkast, och man skulle i norr klara sig utmärkt om man t ex drog en ny nationsgräns längs Dalälven.

Vilka aktier ska ingå i en oetisk portfölj?

Det finns sk etiska fonder eller etiska portföljer, där man enbart ska investera i fina aktier. Ofta handlar det bara om att företaget har upprättat en del policydokument de kan skita i, men i en del fall handlar det också om bolag som ska göra faktiskt nytta. Men med gårdagens fredagsmys kan det vara värt att fundera på den etiska portföljens motsats, den oetiska portföljen. Vad bör ingå för aktier i en oetisk portfölj? Både en svensk och en internationell? För den svenska portföljen måste Swedish Match och Saab vara självklara. Tobak och drogberoenden, samt tillverkning av vapen.

Arbetsförmedlingen och verkligheten

Effekterna av flera års miljöpartistisk migrationspolitik blir nu alltmer synliga runt om i landet. Hjälporganisationen Caritas i Angered slår larm om att flyktingsituationen börjat bli ohållbar.Varje vecka tar organisationen emot över 900 besök från asylsökande. Det handlar om personer som inte får läsa svenska eller arbeta och därför befinner sig i ett slags vakuum. Det krävs ett uppehållstillstånd för att få tillgång till vissa insatser, vilket är rimligt. Men eftersom flertalet kommer beviljas uppehållstillstånd blir den ökande väntetiden på beslut helt bortkastad.

Klimathotet, värre än löntagarfonder

När löntagarfonderna hotade den fria marknaden och därmed Sveriges välstånd, gjorde Svenskt Näringsliv en historisk insats. Till slut tvingades socialdemokraternas finansminister, Kjell-Olof Feldt, ta offentligt avstånd från löntagarfonderna. Landet räddades kvar som fungerande demokrati. I flera år har Svenskt Näringsliv kämpat för att förklara att skola, vård och omsorg är affärsområden som mår bra av konkurrens och kan skötas bra av företag på en fungerande marknad. När Vänsterpartiet nu fått regeringen Löfvén att vilja förbjuda vinster i välfärden, har Feldt än en gång tagit till orda och läxat upp partikamraterna, för att de saknar grepp om verkligheten.

Klyftorna och den ekonomiska återhämtningen

Larry Summers, Pär Nuder och Neera Tanden skriver i dag på SvD Brännpunkt. De menar att konsumtionen är nyckeln till återhämtning. Om inkomstklyftorna kan minskas blir hela samhället rikare. Det tror jag är att sätta vagnen framför hästen. I en ekonomi som präglas av transparens och konkurrens finns inte utrymme för överdrivna kapitalvinster. Med perfekt konkurrens är arbetet verkligen grunden för allt värdeskapande.

Umeå kommun förbjuder Försvarsmakten på nationaldagen

Rasistiska Umeå kommun förbjuder i ett fall av missriktad rasism Försvarsmakten att deltaga vid nationaldagsfirandet på Gammlia i kommunen. Umeå kommun anser nämligen rasistiskt att flyktingar (“nya svenskar”) har en viss åsikt i försvarsfrågan, vilket förstås är helt fel. I själva verket är invandrare mer försvarspositiva än infödda svenskar. Man har ofta haft det högst tvivelaktiga nöjet att på första parkett se vad som händer om man inte kan försvara sig mot en inre eller yttre fiende, eller har anhöriga som upplevt detta. Det är också därför man hamnat i Sverige, dvs på flykt undan krig och förföljelse, på grund av för dålig förmåga att motstå en fiende.