Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Svenskt jordbruk går under utan EU-stöd

CAP Reform har gjort en genomgång av hur EU:s jordbruksstöd är fördelade och beroendet av dessa. För Sveriges del är beskedet nedslående, då stöden överstiger nettoinkomsten. När jordbruksstöden dras ner om något år kommer vi få se en massiv utslagning av svenskt jordbruk. 236% av svenska jordbruks nettoinkomster utgjordes 2012 av EU-stöd, vilket är mest i hela EU.

Folkets fredshopp

Barack Obama fick fredspriset för det de löften och det hopp om fred han kom med. Ett av hans stora projekt är införandet av Obamacare, trots stort motstånd. Vanligt folk är för dumma för att förstå sitt eget bästa. Det är inte mina ord. Det är arkitekten bakom Obamacare, Jonathan Gruber, som säger det uttryckligen vid en utfrågning. Obamacare infördes inte som vanlig lagstiftning, det vill säga att man utreder, lägger ett konkret förslag, bifogar en prognos om vad lagen kommer att åstadkomma, samt en prislapp.

De fattar inte vad som hände

Det är smått surrealistiskt att se hur de fyra borgerliga partierna beter sig nu inför budgetomröstningen i riksdagen. Markeringarna mot SD har gått så långt att allianspartierna öppet önskar att deras eget budgetförslag faller så att ett extraval inte tvingas fram.Sverigedemokraterna kan avgöra budgetstriden. Annie Lööf menar dock att de bara bluffar när de säger att de kan tänka sig att rösta för Alliansens budget. Normalt sett kunde man vänta sig att allianspartierna vore glada över att deras, inte regeringens, budget går igenom. Det är trots allt riksdagen som säger till regeringen vad den ska göra, inte tvärtom.

Mats Johansson som knapptryckare

Rekommenderar Mats Johanssons artikel “En knapptryckares bekännelser” i Neo. Framför allt för dem som inte har förstått vilken roll riksdagsledamöter spelar i det ekologiska kretsloppet – av partiet är du kommen, partiet ska du alltid lyda. Själv kan jag en del om hur det fungerar i den byggnaden, det lärde jag mig redan 2000-2003 på Svenska Dagbladets ledarsida – med Mats Johansson som chef. Och senare gjorde jag praktik i Riksdagen som politisk tjänsteman och fick se verksamheten på nära håll..

”Vi kan göra både och!”

Om du har ca 20 kronor att spendera på glass så kan du köpa en Magnum. Du kan också köpa en Daimstrut. Men du kan inte köpa båda två. Inte utan att spendera ungefär dubbelt så mycket pengar. Det är ganska elementär matematik, men tydligen gäller den inte för kostnader relaterade till att hjälpa flyktingar.

Svensk web-censur: Uppsamlingsheat

Få har väl missat att underhållningsbranschen går till domstol för att införa censur på internet. Film- och musikföretagen vill att Bredbandsbolaget (i ett pilotfall) skall blockera The Pirate Bay och streamingsiten Swefilmer. Detta är inte bara ett försök att censurera. Det är även ett hugg mot principen om att nätoperatörer inte skall hållas ansvariga för vad deras kunder har för sig i deras nät. Emanuel Karlsten förklarar…”Det är lika märkligt som att säga att en el-leverantör är skyldig för vad deras kunder gör med elen. Att företag skulle gå till en el-leverantör och kräva att elen ska släckas ner på ett hus eller en plats för att det där begås brott…

Sverige 2014: Den som tycker fel ska hålla käft

Jag har inte mycket till övers för Marcus Birro. Mestadels tycker jag att han är en överkänslig lipsill. Men även lipsillar har rätt att slippa trakasserier och hot. Det är dock inte alla som håller med om det. Marcus Birro berättar att han lämnar Sverige (i alla fall tillfälligt) efter dödshot. Jag har ingen aning om vad Birro har fått utstå, hur allvarliga hoten mot honom varit. Men att han hudflängts av den identitetspolitiska och “antirasistiska” vänstern för sin kritik mot islam, är vida känt.

Etisk jakt från bil

I Sverige anses det som ytterst oetiskt att jaga vilt från motorfordon. Jo, det är en åsikt, inte en absolut sanning även om det vanligtvis framställs som en sådan. Trots att man i andra länder tillåter jakt från motorfordon räknas det nog som en av de värsta synder en svensk kan begå nuförtiden. Så avskyvärd är denna oetiska syssla att man inte ens får ha inspelade lockläten på en mekanisk eller digital manick för att locka till sig jaktbyte.

Det som inte kan stjälas kan inte förloras

Klas, en gammal bekant till mig, skrev argt: ”Ni stjäl vår kultur!” Vi var halvvägs genom tonåren och det Klas syftade på var converse. Alltså skorna. Klas var nämligen punkare och ”fjortisarna” hade hittat fram till ”deras” skor. Plötsligt var converse – en viss typ av kulturmedvetna punkares signum – mainstream. Jag hade liknande känslor när ”emo” började betyda ”ledsen” i stället för att beteckna den skräniga typ av post-hardcore som vi lyssnade på. En kulturell appropriering utan motstycke!

En missad chans

Moderaterna är på väg att göra om samma misstag som Socialdemokraterna gjorde när de valde Håkan Juholt och Stefan Löfven. I stället för en öppen kamp där partimedlemmar får välja inriktning, väljs en ny ledare utan större diskussion. Det viktiga är att visa enighet utåt. Sättet på vilket Anna Kinberg Batra är på väg att bli vald till ny partiordförande bådar inte gott för Moderaterna. Om de socialdemokratiska påvevalen är odemokratiska är detta inte så mycket bättre.

Att acceptera verkligheten

När man sysslar med vetenskap, även om det är på hobbynivå, handlar det till syvende och sist om att skilja verklighet från fiktion. Nästa steg är att övertyga andra om att acceptera denna verklighet. I naturvetenskaperna är det sällan något problem. Ingen ifrågasätter gravitationens existens och innebörd. Ingen klagar på att vi behöver mat, vatten och kläder för att leva. Vi har vant oss vi den verkligheten och lärt oss leva med den. Ekonomerna har det inte lika lätt. Även de sysslar med att skilja verklighet från fiktion lika mycket som naturvetarna, men med synbart sämre framgång.

Inga pengar för (SD)-politik i (SD)-budgeten

Sverigedemokraterna vill minska asylinvandringen till Sverige. Istället vill de “hjälpa flyktingarna på plats”. Vilket rimligen måste betyda första bästa land dessa människor flyr till. Så med (SD)-linjen kommer det att bli väldigt många flyktingar i länder som Turkiet och Italien. Tanken har både för- och nackdelar. Det är möjligt att det i vilket fall som helst blir nödvändigt att göra så, om flyktingströmmarna växer. Det märkliga är dock att (SD) själva inte verkar tro på idén. I vart fall märks den inte av i partiets budgetförslag.

EU:s budget underkänd för 20:e året i rad

EU:s internrevision underkände budgeten för 20:e året i rad. Felmarginalen låg på 4,7% av totalt 148,5 miljarder euro. Undrar hur krisländerna Portugal, Grekland och Cypern känner kring det här? Djupt skuldsatta, och med en ekonomi som radiostyrs från just Bryssel…

Riksrevisionen var nog en myndighet för mycket

Har läst igenom Riksrevisionens rapport om vårdvalet och kan bara konstatera en sak: Vissa verksamheter är lite för komplicerade för att man som utomstående ska kunna gå in och granska det som händer – ens när man som Riksrevisionen använder sekundärkällor.
Det konstigaste avsnittet i rapporten är nog det sista, där man försöker dra slutsatser av hur kostnaderna i primärvården utvecklats över tid. Det är nästan så att skämskudden kommer fram.

Sverigedemokraterna är Sveriges sossigaste parti

Nu har alla tävlande presenterat sina budgetförslag på hur skatterna + de pengar som skall till att tryckas, skall spenderas. DN.se var blixtsnabba ut med en jämförelse, miljard för miljard! Se nedan.
Jämförelsen visar, i allt väsentligt, vad hela cirkusen med valrörelse och riksdagsval utmynnade i. Kan ni se stor skillnad mellan regeringens och Alliansens budgetar?

Vi behöver en debatt om korporativismen

Äntligen! Vi har börjat få en diskussion om korporativismen. Det är den italiensk-amerikanske forskaren Luigi Zingales som tar strid för fri ekonomi och fri konkurrens – mot särlagstiftning, stöd till storföretag och crony capitalism. I SvD lyfter Fredrik Johansson detta citat…”När politiker och etablerade företag sätter sig vid samma bord vet man en sak, det är konsumenterna och nya producenter som blir blåsta.”

Dålig ekonomisk frihet

Economic Freedom of the World ger årligen ut en rapport om hur det står till i världen med den ekonomiska friheten. Det de bedömer är i vilken grad länders regelverk och myndigheter underlättar ekonomisk frihet. Hörnstenarna i ekonomisk frihet är individuell frihet att välja, frivilliga transaktioner, frihet att gå in på en marknad och konkurrera, samt personlig säkerhet och skydd för privat egendom.

Tvärtomleken

Svensk politik är märklig. Den tycks helt fri från konsekvenstänkande. Politiker tycker saker. De tycker om att göra saker och ta ställning för och emot. Men de förefaller ointresserade av konsekvenserna. Det viktiga är att sända signaler. Att markera (läs posera). Att visa vad som är OK.Vi har en drakonisk drogpolitik och en stigande dödlighet bland tunga missbrukare – men politikerna vill fortsätta värna nolltoleranspolitiken.

Alliansens ryggradslösa kapitulation

Efter det stora demokratiska segervalet 2008, då Obama blev vald till president samtidigt som demokraterna vann majoritet i representanthuset och 60 av 100 platser i senaten så deklarerade republikanska ledare att de skulle använda alla tillgängliga lagliga metoder för att förhindra Obama från att implementera sin agenda.

Alliansens ryggradslösa kapitulation

By stefankarlsson Efter det stora demokratiska segervalet 2008, då Obama blev vald till president samtidigt som demokraterna vann majoritet i representanthuset och 60 av 100 platser i senaten så deklarerade republikanska ledare att de skulle använda alla tillgängliga lagliga metoder för att förhindra Obama från att implementera sin agenda. Med både Vita huset och kongressen i demokraternas händer kunde de inte förhindra att exempelvis sjukvårdsreformen Obamacare antogs men man organiserade kampanjer mot förslagen och drog Obamacare inför domstol. Och den energi som dessa kampanjer skapade bidrog till den republikanska valsegern 2010 då man fick majoritet i representanthuset och reducerade den demokratiska majoriteten i senaten.
Sedan dess har man konsekvent använt sin kontroll över representanthuset för att förhindra Obama från att genomföra någon mer socialisering av ekonomin och till och med lyckats pressa Obama till att acceptera vissa utgiftsminskningar.

Löfven: Regimen avgår om budgeten fälls

Statsminister (s)tefan Löfven är efter dagens presentationer av skuggbudgetarna helt tydlig. Faller (s)(v)a(mp)regimens budget avgår regimen. Bakgrunden är att alliansen idag presenterade en sammansatt skuggbudget som skarpt förslag, och de kommer inte rösta emot enskilda punkter i socialistregimens budget. Istället kommer alliansen rösta helt på sin egen budget. Därmed står och faller socialisterna med om (sd) röstar för alliansens budget, vilket i så fall fäller regimen.

Mediakrisen: Tillväxten på nätet över för de stora dagstidningarna

I mediakrisens spår är tillväxten över för de stora svenska dagstidningarna på Internet. Fler av dem minskar dessutom sina unika läsare. I sig är detta inte underligt, det finns bara så många svenskar och tidningarna verkar inte följa förslaget att även publicera på engelska för att nå en global publik och de boende i Sverige som inte talar eller läser svenska.

Frihet är ett beroende

Ända sedan jag var barn har jag förespråkat frihet. I Sverige har jag nästan alltid mötts av förnumstighet som säger att det finns ingen riktig frihet, det är viktigare att var trygg, säker, omhändertagen, eller något annat. Somliga säger att min frihet måste betyda någon annans ofrihet och att det är odemokratiskt och själviskt av mig att vilja ha det så. För att inte tala om hur förskräckligt det skulle bli här i världen om alla tänkte så, ville ha frihet alltså.

Staten är för farlig att tolereras

Mitt mål med den här föreläsningen är att få er att se staten som någonting mer än enbart ett irritationsmoment som bromsar det ekonomiska maskineriet och förhindrar produktivitet. Jag kommer att argumentera för att staten utgör ett dödligt hot mot hela mänskligheten och att det är detta faktum vi bör utgå ifrån i vår kamp mot staten som sådan.

Efter muren…

I helgen är det 25 år sedan Berlinmuren föll. Vi jublade. Vi hade vunnit. Ondskans imperium föll samman inför våra ögon. Nu skulle det vara slut på åsiktsförtryck, övervakning, planekonomi och centralstyrning. 25 år senare sätter vi svenska konstnärer i fängelse, på grund av att deras konst inte är politiskt acceptabel. 25 år senare ägnar sig västvärlden åt att massövervaka i princip alla människor, i princip hela tiden. Självcensuren breder ut sig, precis som den gjorde i DDR.

Ändamålen helgar medlen i jämställdhetsdebatten

Ett typexempel på ett onyanserat och politiserat inlägg i jämställdshetsdebatten påträffar vi idag på SvD Brännpunkt av Kommunals ordförande Annelie Nordström. Tesen som hon driver är att det är pinsamt hur kvinnors arbete i Sverige nedvärderas, en argumentation som bärs upp av en siffra som enligt Nordström ”mäter jämställdhetskategorin lika lön för liknande arbete” från The Global Gender Gap Report, publicerad av World Economic Forum.

Birger Schlaug: (SD):s närvaro har ökat invandringen – 20% i nästa val

Bloggrannen Birger Schlaug, tidigare språkrör för (mp) kommer fram till samma slutsatser som jag själv fört fram sedan länge – (sd):s närvaro i riksdagen har gjort att Sverige fått en öppnare invandrings- och flyktingpolitik än tidigare. Schlaug håller det inte heller orimligt att (sd) når 20% eller mer i nästa val, och kan rent av bli största parti, och instämmer därmed i både min och Mats Edmans analys på Dagens Samhälle.

Sveket – nu sparkas dom ut ur Fas 3

Regeringen har börjat omställningen av arbetsmarknadspolitiken bra. Tydligen ska man sparka ut alla deltagare i Fas 3 – utan att ha förberett något alternativ. Som Sveriges Television konstaterar:
Eugenia Nilsson vet inte vad som händer framöver när Fas 3 försvinner. Hon har inte fått någon information. Det hon vet är att Fas 3 och den långa arbetslösheten tagit hårt på henne

Berlinmuren föll men kommunistiskt tänkande frodas i väst

Idag är det 25 år sedan DDR:s kommunistiska parti fumlade på en presskonferens och oavsiktligt meddelade att det från och med nu var fritt fram att lämna kommunistdiktaturen och bege sig över till det fria och kapitalistiska Västtyskland. Hundratusentals människor gav sig omedelbart iväg och möttes av applåder av sina tyska landsmän i väst.
Så är då kommunismen död? Ordet är det få som vill använda, men samma marxistiska tankegångar om kollektivets rätt att förtrycka individen frodas i allra högsta grad nu på 2010-talet. När inte planekonomi duger som argument används istället feminism, klimathot och “antirasism” som alibi för att kämpa för det totalitära och uppifrån styrda samhället.