Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Kapitalism och kommunism

Vad innebär egentligen kommunism? Och varför skulle vi vilja uppnå ett kommunistiskt samhälle? Dessa båda frågor snuddar den kommunistiska teoretikern Gilles Dauvé vid i sin text Kapitalism och kommunism.

Nolltillväxt ger nolltillväxt för pensionerna

Noterar att Miljöpartiet försöker stoppa trafiken från Bromma med hjälp av chemtrails. Det kan också vara dimman som ligger tät kring regeringens politiska linje som nu spridit sig till Bromma flygplats. Eller också är det SCA:s vd som flugit för mycket med privatjeten. Socialdemokraterna försöker smyga in Miljöpartiet i pensionsgruppen. Varpå Alliansen konstaterar att Miljöpartiet är ett hot mot pensionerna. Ja, så är det förstås.

Riksbunkern och Zonen har slutligen skrotats

Samtidigt som Rysslands krig i Ukraina rasar och retoriken blir allt hårdare öst-väst, nås vi av beskedet från FMV att man nu skrotat i princip all den teleutrustning och materiel som fanns till för att stödja den mytomspunna sk Zonen, därifrån Sverige skulle ledas från bergrum, sk riksbunkrar, i händelse av krig. Zonens exakta placering är förstås hemlig, men det är etablerat att den ska ha legat någonstans i Bergslagen – Närke, Värmland och Västmanland.

Vatten kan väljas bort

Mark- och miljödomstolen har gett bönderna längs Emån rätt att dämma ute ån från sina åkrar. Därmed vann bönderna över Naturvårdsverket, som ville ha en annan benämning på åkermarken än bönderna och domstolen. Naturvårdsverket ville ha rätten att kalla åkern för våtmark och därmed ge sig själv rätten att bestämma över den. Förmodligen är inte sista ordet sagt, Naturvårdsverket kan överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Är fri invandring förenlig med libertarianism?

Sedan 1990-talet har det pågått en intensiv debatt om invandring bland intellektuella libertarianer. Två läger med olika åsikter har i tjugo år trätt om vad som verkligen är den sanna libertarianska positionen i invandringsfrågan. Två av de största intellektuella i den moderna libertarianska rörelsen har stått emot varandra. Hans-Hermann Hoppe har argumenterat för en restriktiv invandring och Walter Block för fri invandring.
Syftet med denna text är inte att nå ett svar på frågan om vad den libertarianska positionen ska vara i invandringsfrågan. Det är en uppgift över min nuvarande tankeförmåga. Jag tänker istället för att bidra till diskussionen bara beskriva den.

Fortum river 200 år gammal damm och kulturminne

Rivningen av svensk vattenkraft har börjat. Inledningvis river nu Fortum den 200 år gamla Stockmoradammen, som förstås inte hade något miljötillstånd. Sportfiskarna jublar över att de äntligen kan få nyttja sin hobby här, precis som de gjorde för 200 år sedan. Huruvida de uttrar som bor vid dämmet kommer bo kvar är en annan fråga. Fast det är klart, uttrarna konkurrerar ju med hobbyisterna om den fisk som bevisligen finns här – annars hade det inte funnits utter.

Svart våld utmärker USA

Upploppen i Ferguson ger medierna chans att spä på fördomarna om rasism i USA. Alla medier gör stor sak av att “vit” polisman skjutit “svart” ung man. Men det är som New Yorks förre borgmästare Rudy Giuliani sa i NBC:s Meet the Press, 93 procent av svarta män som dödas blir dödade av andra svarta män. Om man slutade skjuta varandra skulle man inte behöva patrullerande vita poliser som försöker upprätthålla lag och ordning, tillade han.

Datalagringen: Miljöpartiets allra sista chans

Efter att “IT-minister” Mehmet Kaplan (MP) i dag skjutit frågan om datalagringen på framtiden är gröningarnas förtroende i övervakningsfrågor i stort sett förbrukat.Om (MP) vill rädda sitt anseende, då finns det en sak de skall göra – omedelbart: Miljöpartisterna i Europaparlamentet bör använda sig av prioriterade skriftliga frågor till EU-kommissionen – för att driva på vad gäller internetoperatören Bahnhofs och 5 Juli-stiftelsens begäran om att kommissionen skall agera mot Sverige.

MP ut ur regeringen

Miljöpartiet är ett extremt parti på många sätt. Dess syn på tillväxt, marknadsekonomi och arbetsmarknad skiljer sig i grunden från de flesta andra partiers.Partiet har en pårökt inställning till hela samhällsekonomin med dumheter som friår på meritlistan, och en i bästa fall naiv asyl- och migrationspolitik. I korthet är MP ett oansvarigt parti som förefaller styrt av en bunt omogna 14-åringar som hade passat bättre som volontärer i Greenpeace eller någon annan obskyr trädkramarsekt.

IT-minister Kaplan (MP): Datalagringen fortsätter. Tills vidare.

“IT-minister” Mehmet Kaplan (MP) har just talat på Internetdagarna. Vad gäller datalagringen var beskedet att det inte finns något besked. Man väntar på att utredare Sten Heckscher skall bli klar någon gång i mars nästa år. Till dess fortsätter datalagringen. Således inget ställningstagande från (MP) mot massövervakningen den här gången heller. Det blir allt mer uppenbart att (MP) tycker det är viktigare med makt än att använda den för att värna människors rätt till privatliv.

Sossesverige reloaded

Tillväxten sviktar. Och regeringen tänker höja skatterna.Till vardags bekänner sig sossarna till keynesianismen. De menar att om staten gör offentliga investeringar, då sipprar dessa pengar ner i samhället – varpå vårt land förväntas få fart på hjulen igen. Det absurda i sammanhanget är att regeringen med sina skattehöjningar tar pengar från det samhälle vars hjul man vill skall snurra fortare.

Ordlista för att följa svensk debatt

Har du någonsin undrat vad en rasifierad är? Vad intersektionalitet betyder? Undra inte längre, för bloggrannen En mensans betraktelser har gjort den nödvändiga sammanställning man behöver för att kunna delta och förstå aktuell diskurs i Sverige idag.

Pengsocialismen

Tro det eller ej, men Sverige framställs av borgerliga politiska krafter i västvärlden som ett exempel på en lyckad marknadsanpassning av välfärdssektorn. (Samma exempel används av motsvarande vänsterkrafter för att peka på marknadsfundamentalism.) Bland republikaner i USA hörs hänvisningar till är att till och med Sverige, det välkända förfrysta socialistlandet någonstans kring nordpolen, lyckats införa en marknad. Då borde väl det fungera också i Amerika?

Ingen nämnd, ingen glömd

Systemet med politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar, och de brister det medför, har diskuterats länge. Frågan är alltså ingalunda ny, men det är först sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen som vissa har vaknat till liv och börjat inse riskerna med detta system. Det är väldigt yrvaket.Den senaste kritiken kommer från Advokatsamfundets Anne Ramberg som menar att det är väldigt olyckligt att SD tack vare ett starkt val fyller alltfler stolar i migrationsdomstolarna. Ramberg säger att detta riskerar att undergräva förtroendet för migrationsdomstolarna.Men kritiken mot politiskt tillsatta nämndemän måste handla om rättssäkerheten överlag, inte om SD.

Konfliktmineraler

På SvD Brännpunkt skriver den 24 november en samling bekymrade personer om hur så kallade konfliktmineraler i Demokratiska Republiken Kongo är upphov till konflikter och våld. Konfliktmineraler är allt från guld och diamanter till sällsynta jordartsmetaller och annat som används i elektronik. Laglösheten i utvinningen av dylika konfliktmineraler är ett stort problem på många håll i världen.

Radio Mises 36: Frihetliga lösningar del 2

Jakten på frihetliga lösningar går vidare. Vari vi bland annat diskuterar juridiska traditioner, frihetlig juridik, fördelning av radiofrekvenser, kärnkraftens vara eller icke vara i en fri värld, samt brottas med problemet med alla dessa grannar som i en fri värld envisas med att förvara kärnvapen i källaren. Och annat smått och gott. Hans misslyckas med att vara rolig med ett Ture-Sventon-skämt, desto roligare har vi åt #shirtgate, QueersRUS-certifierade leksakskataloger och andra bisarra utväxter ur modärniteten. Dagens sändning går över Stilla Havet då andra halvan av studion sitter i de branta backarnas stad där cigarettröken doftar lite annorlunda.

Moralfilosofiska återvändsgränder och en ödmjuk skepticism

Ni vet, som de brukar säga: ju mer jag lär mig desto starkare blir min övertygelse att jag inget vet. Eller liknande. Jag har sedan en tid befunnit mig i ett sådant tillstånd gällande moralfilosofin. Det ser ut som att mycket av moralfilosofin som den ser ut i dag har nått vägs ände. Men det kanske ser så ut för mig eftersom jag vet så lite om den. Problemet jag tittar på, tror jag, är etikens systematisering av moralen. Sådana tankar är inga nyheter för en akademiskt skolad moralfilosof, men mot bakgrund av de moralfilosofiska resonemang jag tar del av i sociala medier och i politiska sammanhang tvivlar jag på att en sådan (sund?) skepticism eller försiktighet är närvarande i en bredare krets. Men låt mig ta det hela från början…

Cirkulär ekonomi – är det att uppfinna hjulet igen?

Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom, skriver i dag på DN-debatt att ekonomisk tillväxt utan utsläpp är möjlig. Ja, sedan när förutsatte ekonomisk tillväxt utsläpp? Tanken med marknadsekonomi är att saker och ting ska ägas. Och om saker ägs finns det alltid någon enskild som har intresse av att minimera de negativa effekterna som utsläpp – eller annan påverkan på omgivningen – ger upphov till.

SKL: (s) traineejobb är pengar i sjön och oönskade

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kritisk till (s)va(mp)regimens slopande av lägre arbetsgivaravgifter för unga, som ska ersättas med socialistiskt tvång att jobba inom vård och omsorg om man är under 26 år och nu blir av med sitt jobb. Enligt Public Service/SR kallar SKL:s chef för arbetsgivarpolitik det hela för “pengar i sjön”. Dels förväntar sig SKL att arbetsgivarna (kommunerna och landstingen) kommer sparka ut ungdomarna efter ett års för arbetsgivaren gratis traineejobb, och istället ta in nya.

Politisk kåranda stoppar Palme-utredningen

Den borgerliga alliansregeringen belade i början av sin tid vid makten de så kallade tsunami-banden med sekretess. (Backup av regeringskansliets raderade e-posttrafik under debaklet efter tsunami-katastrofen.)På så sätt hjälpte de sossarna att inte förlora ansiktet ytterligare – kan man anta. Den politiska striden i offentlighetens ljus är en sak. Men när det verkligen gäller då har även politiken en kollegialitet, en kåranda.

Politik är att vilja. Miljöpartiet vill inte.

Datalagringsbråket mellan mig och (MP) fortsätter på SVT Debatt… “Miljöpartiet kan kräva att ett vägbygge idiotstoppas. De kan kräva att en flygplats läggs ner utan konsekvensanalys. Men de kan uppenbarligen inte kräva att datalagringen stoppas – trots att de har stöd av EU:s högsta domstol.”

48 dagar kvar till Gustav Fridolin vänt resultaten i skolan

Det har nu gått 52 dagar sedan Gustav Fridolin gick ut och sade att (s)(v)a(mp)regimen kunde vända hela svenska skolan på 100 dagar. En fråga till er som är skolbarnföräldrar eller lärare – har ni märkt av vändningen än? Fridolins uppsikade teser publicerades hos Aftonbladet. Glädjande nog för lärarna så är det alltså 48 dagar kvar till de ska få kraftigt höjda löner.

Socialism, inflation och sparsamhet

Den största faran för den amerikanska friheten och det amerikanska sättet att leva kommer inte utifrån. Den är inte av militär art. Inte heller kommer socialism att övervinna det här landet – eller, för den delen, de civiliserade länderna i Västeuropa – i form av en öppen kapitulation inför den kommunistiska internationalen. De chanser socialismen må ha i USA är ett resultat av våra egna politiska partiers ekonomiska politik, som gradvis undergräver de ekonomiska och sociala grunderna för Amerikas frihet och välstånd.

Äganderättens betydelse

Varje samhälle där man inte respekterat äganderätten har gått under. Det kvittar om äganderätten varit definierad i grundlag eller endast muntligt och kulturellt överenskommen. Om en suverän usurperat äganderätten, eller någon elit av adel, militär, kyrka eller affärsidkare genom våld eller svindel tillskansat sig andras egendom, så har det samhället när förfallet gått tillräckligt långt, gått under i våld när folket återtar marken under sina fötter.

Vad händer nu med Le Mat?

TV4 rapporterar att det inte bara är meningslösa aktiviteter som tvingas lägga ner när Fas 3 avskaffas. Även framgångsrika koncept som Le Mat hotas. Och detta är ett exempel på att medierna sällan kan se två sidor samtidigt. Det är också ett exempel på det som nobelpristagaren Daniel Kahneman kallar “kognitiv bias”. Om man ständigt söker dåliga exempel lär man bara hitta dåliga exempel. Men om man söker goda exempel kan man också hitta sådana.

Nekas visum efter sexismanklagelser

Julien Blanc har gjort sig känd för sina kontroversiella raggningstips. Han har anklagats för sexism och att uppmana till sexuella övergrepp.Blanc nekades nyligen visum till Storbritannien. Visum kan nekas om det anses att personens närvaro i landet “inte överensstämmer med allmänhetens bästa” eller om det kan motiveras med hänsyn till den “allmänna ordningen”, lät regeringen meddela till Daily Mail.I Blancs fall kan det ha varit både och som fick inrikesministeriet att ingripa.

Miljöpartiet slirar. Datalagringen fortsätter.

Ser man på! Äntligen ett svar om datalagringen från (MP), på SVT Debatt. Eller svar och svar… “Det är en utmaning för varje regering att ständigt se till att följa den tekniska utvecklingen, så att juridiken inte blir omsprungen av tekniken.” (…) “Vi ser detta som djupt problematiskt, eftersom det innebär massövervakning av alla människor, inte bara dem som misstänks för allvarliga brott.” (…) “Vår bild är att lagen i sin nuvarande form är problematisk. Därför har vi också inlett en översyn av lagen med syftet att stärka den personliga integriteten.” Detta innehåller faktiskt inget nytt.