Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vad är ett pris?

Vad är ett pris? Ett pris kan tyckas vara något mycket enkelt, men är i själva verket något mycket mer invecklat. Ett pris är en överenskommelse för ett utbyte. Som sådant är det unikt, och är alltid specifikt för en situation. Det förändras mellan olika tider och platser, och olika aktörer. Ett pris är dock mer än så. Ett pris är en liten bit information i en gigantisk ekvation som vi brukar kalla för marknadsekonomin. Det är en signal om hur man skall samordna flera miljarder olika arbetare, många miljoner företag, många miljoner olika råvaror, insatsvaror, tjänster, löner, vinster och investeringar.

Staten – mänsklighetens fiende

Staten är våld, rätt och slätt. Eller i filosofen Hans-Hermann Hoppes ord: ”En stat är ett territoriellt tvångsmonopol – en organisation med uppsåt att begå kontinuerlig, institutionaliserad kränkning av äganderätten samt exploatering – i form av expropriation, beskattning och reglering – av individens privata egendom”. Den här synen på staten är inte libertariansk per se; den tyske sociologen Max Weber beskrev år 1919 den moderna staten som ett våldsmonopol ”som framgångsrikt hävdar sin rätt till monopol gällande den legitima användningen av fysiskt våld inom ett givet geografiskt område”.

Betygsinflationen i en graf

Det är allmänt känt att friskolor ger överbetyg för att kunna skryta med höga betyg och höga antagningar till högre utbildning. Betygsinflationen gör att betygen alltså successivt blir allt högre på universitets- och högskoleutbildningar, jämfört med kraven på högskoleprovet. Äldre sökande, som inte har gymnasiebetyg från betygsinflationens tid missgynnas alltså.

Politiken, verkligheten och idealen

Politik är en verksamhet som inte alltid tar hänsyn till verkligheten. Ofta handlar det om hur man vill att saker skall vara, vilket ibland kräver att man bortser från hur de faktiska förutsättningarna är. Politik är inte alltid logisk. Politiska beslut kan påverka ett område, samtidigt som man för en helt annan eller rent av motsatt politik på andra områden – trots att de är nära sammankopplade med det första. Att ha en idé, en ideologi och principer är viktigt. Att ha en vision är en förutsättning för att veta åt vilket håll man skall gå. Men allt måste ändå utgå från verkligheten, kända fakta och rimliga samband.

Inget system, ingen garanti

En ständigt återkommande fråga är ”men hur…” följt av frågeställarens för tillfället mest omhuldade problem. Ett vanligt sådant är vägar, som tydligen är något som inte skulle ha funnits utan statens makt. Och det är ju inte så svårt att förstå – det är utan tvekan rätt uppenbart att Sverige (liksom resten av världen) skulle vara helt utan möjlighet till kommunikationer och transporter vore det inte för de knapptryckande jepparna på Helgeandsholmen i Stockholm och deras maktfullkomliga illusion om att Land Skall Med Lag Byggas.

Nu vänder det i Spanien

Spanien har varit helt under isen sedan eurokrisen inleddes strax efter att bostadsbubblan sprack i USA. Siffrorna har ständigt blivit sämre, även om arbetslösheten slutade öka när den nått rekordnivån 25 procent. Nu ser det emellertid ut som om utvecklingen vänt. För första gången sedan 2004 uppgår konsumentförtroendet till mer än 100, vilket indikerar förbättring.

Norra Kärr

I dag kanske jag gör någon läsare besviken, men det kan inte hjälpas. En av anledningarna till att jag bevistade föreläsningen med Polly Higgins var att en bekant som oroar sig för eventuell gruvbrytning i Norra Kärr, strax nordost om Gränna, hade tipsat mig. Det är gruvbolaget Tasman som skaffat sig rättigheterna till både prospektering och provbrytning i området. Det de är ute efter är vad som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är dryga tiotalet grundämnen som ingår i den benämningen. Dessa ämnen används för olika ändamål, främst som permanentmagneter i generatorerna i vindkraftverk, men även i elektronik.

Hitler var en stolt socialist

Följande artikel är tänkt att visa 7 citat från Adolf Hitler, och några utdrag från nationalsocialisternas partiprogram, för att visa att Adolf Hitler var en stolt socialist.

Att modernisera bankväsendet – den isländska modellen

Medan EU fortsätter att lappa och laga på ett trasigt finansiellt system med Basel I, Basel II, Basel III tänker Island nytt. Det är en av fördelarna med att inte vara medlem av en politisk union – man kan göra det som är rationellt i stället för bara det som är politiskt möjligt.

Ungdomarna, porren och censuren

Storbritanniens politiker har länge haft en avog inställning till pornografi och försökt reglera och begränsa dess spridning på olika sätt. Internet har gjort det svårare. Under David Camerons tid som premiärminister har dock regeringen trappat upp kampen mot porren. Verktygen? Censur och blockering. Det senaste påhittet var att reglera vilken sorts pornografi som får produceras på brittisk mark.

Vit flykt – svenskar flyttar till de populäraste kommunerna

Vit flykt pågår i Sverige. De populäraste kommunerna för inhemsk flyttning är också “vita kommuner” dit personer med svensk bakgrund (“svenskar”) flyttar, enligt SCB:s statistik för 2013 – 2014. Vit flykt (eng white flight) är inget okänt fenomen, vare sig i Sverige eller i utlandet. När mängden invandrare ökar röstar helt enkelt rasistiska svenskar med fötterna och flyttar in i ekonomiska gated communities, sk bolånetorskghetton eller medelklassghetton, dit det krävs en ordentlig kreditlina för att skuldsätta sig för en bostad, och tillgången till billiga hyreskaserner är låg eller obefintlig.

Veckan som förgick, vecka 14

Med denna veckosammanfattning vill vi först önska Glad Påsk. Det är ju så att påsken är frihetens och livets högtid. Våra hednafäder firade ljusets, vårens och livets återkomst medan vite Krists efterföljare firar sin guds uppståndelse till livet samt det forna Israels befrielse från träldomen i Egypten. Påsken är således en fin sak att fira, ty vem vill inte vara fri från träldom?
Vid närmare betraktelse visar det sig att ganska få vill vara fria från träldom.

Miljöpartiet – avveckling istället för omställning

Som förutspått innebär Miljöpartiets inträde i regeringen dödsstöten för svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Det senaste påfundet är höjningen av bensin- och dieselskatten, som dessutom nu automatiskt ska fortsätta höjas 2% snabbare än inflationen för all framtid. Till en början är det naturligtvis nödvändigt att få upp priset på bensin och diesel, för att tvinga fram en nödvändig omställning på grund av peak oil. Men när man bara tar med ena handen utan att ge med den andra får man inte omställning utan avveckling.

Ideologiernas återkomst i Finland

Medan Sverige präglas av decemberöverenskommelsen och nedlagd ideologisk debatt, är utvecklingen en annan i Finland inför riksdagsvalet den 19 april. Magasinet Neo publicerar något så ovanligt som en initierad artikel om ett nordiskt grannland. Jag vet inte varför svenska medier normalt ignorerar länderna närmast oss, men det är galet. Vi behöver veta vad som händer i vår närhet, inte minst därför att de i så mycket liknar oss själva.

PROMS – Produktionsfaktorskatt

Under 70-talet såg socialdemokratin framför sig att nästa steg efter det ”lyckosamma” införandet av omsättnings- och mervärdesskatt, MOMS, skulle bli införandet av en produktionsfaktorskatt, PROMS. Förslaget förverkligades dock aldrig. Åtminstone inte som det var tänkt då. Det finns dock socialdemokrater som åter försöker lansera promsen, eller PFS, som de nu vill kalla den. Sedan år 2007 återkommer regelbundet en sådan motion från Bromölla S-avdelning.

Internetporren och de okunniga

Läser en artikel i The Guardian om nätporren. Det känns hopplöst att förklara hur Internet fungerar för personer som uppenbarligen inte förstår hur nätet fungerar eller själva använder det. Åldersgräns för nätpornografi? Nja, det finns några grundläggande problem med den tanken.

”Brace for impact”

Som svenska Mises-institutets utsedde pessimist och domedags-förespråkare känner jag att jag inte riktigt fyllt mitt uppdrag på senaste tiden. Här följer ett blogg-inlägg för att råda bot på det. Kära svenskar, folk, fä och övriga! Som de säger på amerikanska innan smällen: ”Brace for impact!”

Politik som ökar arbetslösheten

Regeringen ska tydligen höja arbetslöshetsersättningen för dem som tjänar mer än 24 000 kronor i månaden. Detta finansieras genom att man höjer arbetsgivaravgifterna för ungdomar och personer över 65 år. En åtgärd som höjer arbetslösheten finansieras alltså med två andra åtgärder som också höjer arbetslösheten.

Sveriges mest och minst populära kommuner

På frågan vart svenska folket egentligen flyttar, då det inte pågår någon inhemsk urbaniseringsvåg, kan man titta på vilka kommuner som faktiskt har störst inhemsk nettoinflyttning. Då finner man att det sällan är det sällan är utpräglade storstadskommuner, utan tvärt om ofta landsbygdskommuner. Urbaniseringsmyten förblir en myt. Här följer de populäraste och minst populära kommunerna 2014. Popularitet definieras här som vad folk gör, inte vad de säger.

Åh heliga liberalism!

Jag läste en artikel i The McGill Daily, McGills universitets studenttidning, med rubriken ”Everything is problematic”. Artikeln är skriven under pseudonym av en politiskt aktiv student som lämnat den radikala vänstern bakom sig. Skribenten har några väldigt goda poänger.

Amerikansk arbetarklass går högerut

Efter demokraternas framgångar i valet 2008 då Barack Obama blev president var det många som ansåg att amerikansk politik genomgått ett politiskt skifte åt vänster och begravt Ronald Reagans liberalkonservativa värderingar. Tyngsta förklaringen var att minoriteter, främst spansktalande och afroamerikaner, utgör en allt större del av väljarkåren. De röstar vänster och vill ha en större stat, sa man. Republikanerna är ute, med sin dominans bland välbärgade vita väljare, hette det. Men i höstens mellanårsval vann republikanerna ett historiskt övertag som inte skådats sedan 1920-talet i delstatsförsamlingar och kongressens båda kamrar.

Tiggeriförbud eller inte

Det växande antalet tiggare runt om i Sverige väcker känslor. Det finns två motpoler i debatten; en som insisterar på att det är Sveriges ansvar att tillhandahålla boende och skola även för personer som vistas här tillfälligt, och en som hävdar att tiggeri bör förbjudas och tiggarna skickas hem. Det skrivs krönikor i ämnet varje vecka. De flesta som publiceras i tidningar som Aftonbladet, Metro och DN tar tydlig ställning för tiggarnas rättigheter och ställer krav på det svenska samhället att erbjuda hjälp.

Cornucopia om urbaniseringsmyten

Intressanta observationer av Cornucopia om nettoinflyttningen till Stockholm. Ser man till inrikes inflyttande och avflyttande är nettot för Storstockholm noll. De nya bostäder som byggs räcker alltså nätt och jämt till för att täcka den inflyttning som sker från utlandet.

Urbaniseringsmyten – inflyttningen till Stockholm faller

Urbaniseringen påstås pågå i en aldrig förr skådad takt, och att landsbygden överges, men det är i själva verket en myt. Den trend som flera gånger visats här på bloggen, med fallande inflyttning till våra storstäder, fortsätter. Till Stor-Stockholm var inflyttningen under 2014 den lägsta sedan 2005. För själva Stockholms kommun och Göteborg var den rent av negativ, med utflyttning. Jag pratar här om inrikes inflyttning. Alltså personer boende i Sverige, som flyttar till eller från våra storstäder. Ska man tala om urbanisering så måste man titta på rörelserna inom Sverige, och där förekommer det inte någon nämnvärd inflyttning till storstäderna.

Furstendömenas Europa

Europa har i årtusenden drabbats av krig. Man kan i vart fall få det intrycket när man tittar på historien i den komprimerade form vi ser den från vår dagshorisont. Efter andra världskriget var européerna, efter två stora krig tätt på varandra, hjärtligt trötta på krig. Så man försökte sig på en ny lösning, Kol- och stålunionen som så småningom blev Europeiska Gemenskaperna och numera Europeiska Unionen.

Radio Mises 48: Önskelådan

Poddpladdrarna Klaus och Hans gör sitt bästa för att hinna igenom så många frågor på så kort tid som möjligt och lyckas delvis. Vilda spekulationer blandat med ekonomiska och frihetliga resonemang. Dessutom svaret på frågan i vilken omfattning arv påverkar kultur. Kanske.

Staten och EU betror dig inte med kontrollen över dina egna pengar

Grekland är på väg in i en situation som kräver hård valutareglering. Fransmännen har förklarat krig mot kontanterna. Och EU förbereder ett “bank-FRA” som skall registrera och analysera alla europeiska banktransaktioner. Detta i ett läge när staten fått tekniska verktyg för effektiv massövervakning. Du kommer helt enkelt inte att tillåtas ha kontroll över dina egna pengar längre.

Veidekkes rapport om modulbostäderna

Veidekkes rapport om modulbostädernas omöjlighet finns nu att läsa online som PDF. Inte bara blir hyrorna absurda, utan det är inte heller lagligt med tillfälliga bygglov för permanent behov, och det saknas oavsett både mark och produktionskapacitet för att uppfylla visionerna om Kaplanslummen. Det är inte bara Veidekke som ligger bakom bolaget Evidens rapport, utan även JM Bostad och Sveriges Byggindustrier.

Mest korkade förslaget sedan fönsterskatten

På 1700-talet beskattades fönster och dörrar i Sverige. Enligt Wikipedia var skatten 16 öre per fönster i Stockholm, 12 kronor i mindre städer och tre kronor på landsbygden. Konsekvensen av skatten blev hus med väldigt lite ljusinsläpp. En ny statlig utredning har nyligen presenterat en modern variant av fönsterskatt – en elektronikskatt. Skatten ska enligt utredaren uppgå till 120 kronor per kilogram för vanlig elektronik och åtta kronor för vitvaror.