Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nej, Sverige har inte stoppat vapenexport till Saudi-Arabien

Sverige och den socialistiska regeringen har inte stoppat någon vapenexport till Saudi-Arabien, utan ett militärt samarbete på respektive lands villkor. Vapenexporten ligger kvar och det hela handlar alltså om innehållslös plakatpolitik för att tillfredsställa socialistiska väljare som inte vet bättre.

Dålig stämning i regeringen

Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson är enligt uppgift i Svenska Dagbladet upprörd över att det läcker från regeringen. Som tidigare anställd i regeringskansliet vill jag tyddliggöra att det förekommer tre typer av läckor…

Sverige och den ryska propagandan

Ovan ser du ett långt men intressant seminarium under rubriken “Rysk propaganda” som arrangerades av Försvarsutbildarna / Psyops-förbundet i veckan. Det är alltid intressant att se hur myndigheter, militär och akademiker ser på saken. Samtidigt hade det varit spännande att få veta mer om svensk offensiv verksamhet. Men det är väl sådant man inte talar om offentligt. Sedan har vi elefanten i rummet. Det handlar inte alls om Psysops, utan om vår rent militära förmåga. Regeringens senaste utspel imponerar inte…

Vad händer i Ryssland?

Mycket diskussion i sociala medier och på nischade webbsidor om vad som händer i Ryssland. Tydligen har Vladimir Putin varit frånvarande under en längre tid. Jag tror att han skulle kunna vara magsjuk – hoppas nästan det, även om jag normalt är en snäll person. Men det kan förstås också vara något annat som ligger bakom. Det vore inte första gången det sker en statskupp i Ryssland. Men det har inte inträffat sedan Sovjetunionen upplöstes.

Sammanfattning första veckan GP:s nya ledarsida

Det har gått en vecka för Stampen/GP:s nya ledarsida under Alice “Husblatten” Teodorescu, tillsammans med Csaba Bene “Praktikanten” Perlenberg. Och det är storartad läsning, där Muteborgs lokalblaska kanske förvandlats till Sveriges bästa ledarsida när tidigare infiltration av socialister i denna liberala tidning upphört genom exfiltration via fejkade sjukskrivningar eller protestpension.

S erkänner: LAS ger arbetslöshet

Den internationella forskningen har länge visat att lagar som avser att skapa anställningstrygghet för dem som redan har arbete, gör det svårare för dem som inte har arbete att få ett. Sådan “trygghet” skapar helt enkelt höga trösklar in på arbetsmarknaden. Alla krav som följer med arbetsrätten, som lagen om anställningsskydd, LAS, gör att arbetsgivare undviker att anställa, särskilt de som inte har meriter sedan tidigare. Socialdemokratin har i alla tider vägrat ta in dessa fakta. Man hävdar att det är politiska lögner från höger.

När smäller det?

Vi har sett det förut. Bärplockare städslas av oseriösa företag och uppmanas ockupera andras privata mark som läger för bärplockarverksamheten. I samtliga fall inträffar skadegörelse och olaga tillgrepp av träd med mera. När markägaren vill ha dem avhysta står polisen handfallen. Nu har en obebyggd tomt i Malmö ockuperats av tiggare, som läger för deras exkursioner till Malmös butiksgator. Miljöförvaltningen kräver att markägaren städar upp platsen. Markägaren vill bygga bostäder på tomten. När denne begär hjälp av polisen hänvisar de till att det måste vara kronofogden som begär handräckning…

Om att betala med samma mynt

Jag har senaste dagarna ägnat tid åt ett par olika fall där jag blivit kontaktad för att privatpersoner blivit förfördelade av myndigheter och domstolar. Tyvärr har mina sagesmän i sista stund bett mig att inte publicera. I vart fall inte just nu. Förhoppningsvis återkommer de och tycker att det är värt en publicering, gärna med ett positivt utfall. I väntan på det får ny hålla till godo med en mer kuriosabetonad observation.

Ge fan i sexarbetarna!

“Allt som är roligt är förbjudet eller reglerat”, brukade min far säga. I vuxna år har jag kommit att inse hur mycket det ligger i detta något cyniska påstående. Alkohol, droger, sex, god mat, karuseller – det finns inget som väcker välbehag som inte går att förbjuda eller reglera sönder. I Sverige bedrivs en tuff kamp mot sexuell frihet, inte sällan förtäckt till någon sorts omtanke om en viss grupp. Den svenska sexköpslagen har dock aldrig haft sexarbetarnas väl och ve som egentligt mål. Sexköp är ett brott mot staten, inte mot en enskild individ.

Försvaret är fortfarande nedprioriterat

Regeringen vill satsa på försvaret. Ubåtsjakten och militäriseringen av Gotland ges prioritet. Det var nyheten som basunerades ut i går. Sex miljarder kronor extra ska det satsas. Det låter som mycket pengar, men det är ett tillskott över fem år vilket gör den årliga utgiftsökningen tämligen återhållsam. Försvarsmakten har begärt 16 miljarder under fyra år, alltså fyra miljarder årligen, för att klara sitt grunduppdrag. Det är jämförbart med de 18 miljarder som Migrationsverket har begärt i ökade anslag för de närmaste fem åren.

Piratpartiet får stöd av 22 procent på Island

Noterar att Piratpartiet får 22 procent på Island. Det är glädjande och ett bevis för att varumärket är starkt på europeisk nivå. Intressant är också att Piratpartiet är det enda sant europeiska partiet. Alla de övriga partierna är nationella till sin karaktär. Visserligen ingår de flesta svenska partier i partigrupper. Men de ingående partierna har lite gemensamt. De håller ihop mest därför att reglerna förutsätter att partierna organiserar sig på detta sätt.

Utsatta barn får bristfällig undervisning

Forskning visar att bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få unga att avhålla sig från kriminalitet. Ändå har Skolinspektionen funnit stora brister i just undervisningen då man granskat Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem där många utsatta barn vistas. Många av ungdomarna får för lite undervisning, undervisning sker i för få ämnen och ofta saknar lärarna behörighet.

De naivas politik har lett oss hit

Problemet med tältläger, som växer både i storlek och antal runt om i Sverige, får alltmer hårresande konsekvenser. Politikerna i Malmö, där en rödgrön majoritet styr, har valt att ignorera situationen. För privatpersoner och företag som äger den mark som används som lägerplatser och soptippar, är dock läget akut. På en industritomt i Malmö har några hundra tiggare byggt ett läger. Miljöförvaltningen kräver att fastighetsägaren städar upp tomten, annars hotas med vite. Sedan en tid tillbaka har fastighetsägaren försökt vräka EU-migranterna utan framgång.

Island stannar utanför

Egentligen ska man inte behöva beskydd av EU för att kunna utveckla en konkurrenskraftig ekonomi. “Nice economy you have there, would be bad if something happened to it.” EU-samarbetet har sina fördelar – det går inte att sticka under stol med. Men jag tror det är bra att enskilda länder prövar en annan väg. Norge och Island är två länder som väljer den vägen och som ändå har möjlighet att handla relativt fritt med unionen. EU klarar sig bra utan Island och Island klarar sig bra utan EU. Det är nog lika bra att landet förblir självständigt – för den institutionella konkurrensens skull.

Kommodifiering som organisering

I dag lade jag upp ett inlägg om kommodifiering – att betrakta en resurs som en ekonomisk vara – på bloggen. Jag menar att allt borde kommodifieras så att jordens resurser hanteras och organiseras rationellt. Många håller nog inte med mig. En invändning skulle förmodligen vara att vissa saker inte går att sätta ett pris på, eller att det är fel att betrakta vissa saker som ekonomiska resurser. Utbildning skulle kunna vara ett exempel min meningsmotståndare tar upp…

Experiment

Tydligen har det, mot all rimlighet, visat sig att det kan finnas problem med att staten delar ut stora summor pengar till diverse företag på ganska lösa grunder. Skämt åsido, det är väl ganska uppenbart för alla utom möjligen byråkrater och politiker att det kommer fuskas stort när man inför såna saker? Stora pengar + liten risk.

Björn Wahlroos u crazy

Björn Wahlroos, ekonomidoktor, investerare och styrelseordförande för Nordea, är en av de häftigaste personer jag någonsin lyssnat på. Jag har haft hans bok Marknader och demokrati i hyllan i flera år men har inte hunnit läsa den ännu. I förrgår presenterade han sin nya bok De tio mest förödande finansidéerna och svarade i samband med det på frågor från journalister: ”Rovfisket i världshaven kan lösas genom att privatisera oceanerna”, sa Wahlroos. ”De kunde ägas av en stiftelse som säljer fiskekvoter på auktion.”

Regeringen: Omfattande kriminellt fusk med skattepengar

Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (s) konstaterar att det förekommer ett omfattande och kriminellt fusk med skattepengar. Detta via Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna avser nu börja jaga invandrare och de mest utsatta i samhället.

Putin-koden: Fruktan, fräckhet och propaganda

Propagandakriget mellan Ryssland och väst är oerhört intressant att studera. Låt mig kasta ut några funderingar… Till att börja med finns en enkel metod för Kreml att så splittring i väst – generationsklyftan. Vi som är tillräckligt gamla för att känna igen rysk maskirovka går reflexmässigt i försvarsställning. Vi som sett och upplevt förtrycket i det forna Östeuropa regerar direkt när gamla mönster upprepas. Men unga människor (yngre än, låt säga 35-40 år) har inte en susning. Vilket inte är deras fel. De kan inte känna igen en fara som de själva inte har förstått och upplevt.

Franska kort

För att kunna stoltsera med en framgång vid höstens klimatförhandling i Paris, COP 21, har Frankrikes regering beslutat bidra med 3,5 miljoner dollar till bland annat Fiji för att önationerna i söderhavet ska kunna visa hur de kommer att lida av klimatförändringarna, hur de själva gör allt för att minska koldioxidutsläppen och därför kan ställa legitima krav på att vi gör likadant. Samtliga 195 anmälda länder till COP 21 måste på mötet redovisa hur de ska göra för att minska sina CO2-utsläpp.

Holland skrotar datalagringen. Sverige fortsätter. Miljöpartiet tiger.

Trots att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv fortsätter den svenska lagringen av data om alla våra telefonsamtal, SMS, e-mail, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Nu har även en holländsk domstol upphävt datalagringen – som den anser “utgör ett intrång i rätten till privatlivets helgd och rätten till skydd för personuppgifter”. EU-domstolen, juristerna vid EU:s ministerråd, Tysklands justitieminister, Österrikes författningsdomstol… Listan på tunga instanser som anser att datalagringen måste upphöra blir allt längre. Men i Sverige är det locket på.

Jag fick aldrig något svar av miljöpartisten

Jag har länge velat skriva om en twitterdebatt jag hade för över ett år sedan. En filosof och tillika Mp-politiker deklarerade i hög ton att han vill ha en fri invandring. Gott! Det vill jag också. Men samma filosof och politiker var samtidigt väldigt tydlig med att han är utilitarist – han värderar en handling efter dess konsekvenser. Det betyder att Mp-politikern tycker att konsekvenserna av fri invandring är av ett sådant slag att vi bör öppna gränserna (hade konsekvenserna varit annorlunda hade han haft en annan uppfattning om invandring). Men hur vet han vilka konsekvenserna är?

Avsnitt 37 – Benjamin Juhlin

En ny bekantskap den här veckan: Benjamin Juhlin, känd (i svenska frihetliga kretsar alltså) från Mises.se och Tebjudningen. Lite av innehållet: Chockerande antifeministisk lapp i en tröja, Putin har asperger (enligt amerikanska staten), och över hundratusen handlare accepterar bitcoins. Dessutom: Kubanska anarkokapitalister!

Varför reagerade Saudiarabien?

Experter och opinionsbildare ställer sig alltjämt frågande till varför Saudiarabien reagerade så hårt. Oenigheten om vad som fick landet att kalla hem sin ambassadör är total. Någon menar att det beror på vapenavtalet, någon annan att det handlar om kritiken mot mänskliga rättigheter. Hur som helst, Sverige behöver inte Saudiarabien och det finns inget skäl för regeringen att be om ursäkt. Vi är generellt sett för flata mot stater som begår brott mot grundläggande principer om mänskliga rättigheter. Det är Saudiarabien och arabstaterna som behöver moderniseras, inte Sverige som behöver anpassa sig till medeltida traditioner.

Är Putin död – och vad händer om han dör? #putindead

Rysslands president Vladimir Putin har inte synts till på ett tag och enligt säkra källor har många möten på toppnivåer ställts in den senaste tiden. Rykten sprids att Putin skulle vara död, men snarare är han antagligen sjuk. Det kan dock vara på sin plats att fundera över vad som händer om den fascistiske Store Ledaren faller ifrån i det här läget. Nyare foton på Putin visar inte den gayikon som tidigare blivit populär efter Putins förkärlek att visa sig med bar överkropp i maskulina situationer. Istället har Putin lagt sig an med övervikt och en distinkt kagge.

Bostadspolitiskt sprängstoff

Regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur boendesituationen ska kunna lösas för nyanlända. Verket släppte nyligen delrapporten Nyanländas boendesituation i vilken bland annat föreslås uppförande av modulbyggnader för att komma tillrätta med den mest akuta bostadsbristen bland de nyanlända. Men det finns mer i den där rapporten. Ett förslag som kommer att väcka diskussioner är det om så kallad “aktiv bostadsförmedling”. Innebörden av detta är något jag har skrivit om tidigare: öronmärkning av lägenheter till asylsökande.

Amatörismen i regeringen häpnadsväckande

Idag slår Svenska Dagbladet upp stort att Saudiarabien kände till att Sverige ensidigt tänkte säga upp samarbetsavtalet länderna emellan innan utrikesminister Margot Wallström förnedrades på utrikesministermötet i Kairo där hon först vägrades framföra sitt tal och sedan fördömdes av hela Arabförbundet, inklusive den palestinska delegationen (snyggt tack för Sveriges “erkännande” av en palestinsk stat). Därmed har tidningen avslöjat att den “officiella svenska versionen”, alltså regeringens version, är en tillrättalagd lögn.

Wallström har inte vad som krävs

Ingen god gärning passerar ostraffad. Att utrikesminister Wallström kritiserar Saudiarabien för bristande mänskliga rättigheter är moraliskt rätt och hedervärt. Men det är också allt. Själva hanteringen av Saudiaffären är amatörmässig. Men det är inte bara Wallströms fel. Statsminister Löfven är spinnets fånge, så till den milda grad att han känner sig tvingad att ge ett besked i tv:s morgonsoffor och ett rakt motsatt i kvällsnyheterna. Regeringen har helt enkelt inte koll på utrikespolitiken. Den driver för vinden – i oroliga tider.

Bör min sambo vara rädd för mig?

Jag brukar roa mig med att gå in på Twitter och läsa ”tweets” från olika människor. Bland de mer intressanta är de radikala feministerna som verkar tävla i vem som hatar män mest, vem som är radikalast eller mest kontroversiell. Det är ofta roligt då det känns så totalt verklighetsfrånvänt, men ibland kan jag på riktigt undra vad som har hänt dessa personer som får dem att tänka och känna så där.

Radio Mises 46: Napoleons Frankrike

Radio Mises gästas återigen av Björn Johannessen för att fortsätta diskussionen där vi slutade förra gången, det vill säga efter Franska revolutionen. Kort efter revolutionen inträdde Napoleon, upphöjde sig till kejsare, krigade över hela Europa och byggde nationalstater där ingen efterfrågat dem. Vi roar oss också över en del nyheter och särskilt att journalistvänstern och Statens Radio har svårt att hantera nymodigheterna på Göteborgspostens ledarredaktion.