Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Skattepengar gör reklam för mer skatt

Skattepengar ska inte gå till politisk reklam och det offentligas institutioner är inte verktyg för propaganda. Inte ens på Facebook. Tyvärr gäller detta inte i Dalarna.
Här hyllas en insändarskribent som skriver ” Det är viktigt att vi solidariskt lägger mer resurser på kultur i alla dess former…”. (dt.se)

Tvinga barnen till värnplikt?

Idag skriver jag i tidningen om värnplikt och varför det är fel att tvinga våra barn till det (dt.se).
Staten säger sig behöva 4000 soldater per år, om inte frivilliga räcker till så används tvång. Det motsvarar ungefär 4% av en årskull eller ungefär 1/10 av de förstagångsväljare som röstade på regeringen, S + MP, i valet 2014.

DalaPop: Stöd till musiker eller bara till tjänstemän?

DalaPop är en organisation helt stöttad av skattemedel för att stötta musiklivet i Dalarna. Varför får inte folk bestämma själva vilken kultur de vill stödja?

För Borlänge kommuns del rör det sig om 305 928 per år sen tillskjuter Landstinget Dalarna och Region Dalarna ungefär lika mycket (per invånare i Borlänge kommun). Kostnaden för Borlänge skattebetalare blir unge 610 000 kr per år. De vill själva vara en brygga mellan det “fria musiklivet” och “musikbranchen” och jämför sig med idrotten.

Offerlöst: Förbud att flytta fönster

Nu har byggnadsnämnden gjort syn av den aktuella fastigheten som inte hade bygglov. Den kommunala nämnden ställer väldigt detaljerade krav på fastighetsägaren samt kräver en avgift på 5604 kr. Summan är låg men det är principen som är det viktiga.

Kommunen skriver att man har hört av sig till fastighetsägaren och att fastighetsägaren har svarat (borlange.se) men dessa handlingar finns inte hos kommunen.

Hur stärker elitskidåkning en kommuns varumärke?

Falu och Borlänge kommun har båda skrivit avtal om att sponsra elitföreningen Falun Borlänge Skidklubb med 100’000 kr i ett år. Detta för att “…stärka respektive kommuners varumärken…”.
Falun Borlänge Skidklubb har ingen barn- och ungdomsverksamhet utan “…är en elitförening”.

En snövåt filt i Falun

Falu kommun har sparat snö efter förra vintern och nu lagt ut den på Lugnet för att kunna erbjuda skidåkning. Detta till en kostnad av 200´000 kr. (dt.se)
Detta är en ren näringsverksamhet av kommunen. De satsar skattebetalarnas pengar på detta och hoppas att det ska gå runt. Kommunens fritidschef säger rakt ut:
“Det är åkarna som ska finansiera det här och inte skattebetalarna.”
Notera att det är skattebetalarna som står för riskerna med projektet…

KD vill kvotera

Katarina Gustavsson, KD, vill i en motion att Falu kommun ska kvotera antalet invandrare i de kommunala skolorna för att KD i Falun “menar på att underläge för dessa på arbetsmarknaden har sitt ursprung i en dålig utbildning som utmynnar i beroendeställning i form av bidrag och utanförskap”. (falun.se)

Jag måste fråga mig om KD tycker att kommunen ska börja bussa barn med tvång runt i kommunen..? De kanske resonerar så att skolan är tvång och lite mer tvång är inte så farligt…?

Förbud mot “vinst i välfärden” är en kvinnofälla

“Vinster i välfärden” är en het fråga just nu. De anställda inom kommuner och landsting är ungefär 80% kvinnor och man skulle kunna tro att man skyddar dessa genom att förbjuda att företag som lever på skattepengar gör (för stor?) vinst. Förbjuder du någon att göra vinst inom t.ex. skolan så kommer väldigt få att starta ett företag för att bedriva en skola. Således är det bara kommunala skolor kvar och vi har fått ett monopol där lärare bara har en arbetsgivare att välja på.

Betala skatt var du vill?

En av Dalarnas riksdagsledamöter Peter Helander (C) har tillsammans med partikollegan Fredrik Christensson (Västra Götaland) skrivit en motion om att kunna dela upp var man betalar kommunalskatt (riksdagen.se).

Även om Helander och Christensson har en poäng i att det borde vara valbart i vilken kommun man vill betala skatt i så kommer ingen att vilja betala skatt i orter med högre skatt (t.ex. Borlänge, Smedjebacken…) utan enbart där skatten är lägre även om man t.ex. har barn i skolan i kommunen med högre skatt.

Borlänge kommun döljer ännu mer sponsring

Nu har ett nytt sponsringsavtal registrerats av Borlänge kommun. Denna gång är det Borlänge Handbollsklubb som får 30000 kr för ett år. Från 2016-09-01 till 2017-08-31. Notera att dokumentet är undertecknad först 30 september och inkom till diariet 4 november. Således fem veckor senare.

S är för fler speciallagar. De borde vara emot

Ni har kanske läst om fäbodbrukaren som saknade el och möjlighet att ansluta sig till internet men ändå fick krav från Skatteverket att installera en av dem godkänd kassaapparat? Det slutade till slut med att hon slapp det (svt.se) men det krävde en del av henne i form av överklaganden.

Borlänge döljer sponsring

I Borlänges diarium återfinns en handling mellan kommunen och Borlänge Bandy där kommunen utlovar 85000 kr till bandy-föreningen för tidsperioden från 2015-10-01 till 2016-09-30. Enligt avtalet är det inte frågan om t.ex. en ungdomssatsning utan det är sponsring helt enkelt.

Mindre, inte mer, stat är lösningen för fattiga pensionärer

Christer Gruhs skriver idag om kvinnor som får en lägre pension än män:
“Gapet mellan kvinnors och mäns pensioner kommer fortfarande att ligga omkring 20 procent år 2060. Orsaken är väl känd. Problemen har sin grund i ett ojämställt arbetsliv.”
Lösningen har, enligt Gruhs, varit att kompensera med t.ex. höjda bostadsbidrag. (dt.se)
Gruhs ställer sin förhoppning till politiken för att lösa ett problem som politiken ställt till med.

Borlänge söker 40 lärare. Varför det?

Borlänge kommun söker nu c:a 40 lärare (borlange.se). Man kan undra sig varför? Borde inte kommunen ha sett till att våra barn har lärare redan?
Sen tillkommer rektorer, specialpedagoger m.m.

Det borde innebär att kommun anställt 60 lärare sedan i augusti, då man saknade 100 stycken (sr.se), eller bara att man slutat att leta.

Sänkt skatt? Nej tack, säger “Liberalerna”.

Ett medborgarförslag till Borlänge kommun sa att “”Borlänge kommun har målet att ha minst [lägst] kommunalskatt i Dalarna” och som mål är detta bra, kan man tycka.
Nej, säger kommunstyrelsen och skriver:
“Sänker Borlänge kommun skattesatsen till den lägsta i Dalarnas län innebär, det att Borlänge kommun ska sänka skatten med 65 öre. Totalt innebär det 67 mnkr i lägre skatteintäkter för kommunen. Om vi antar att en höginkomsttagare inbringar netto 28 000 kr/år.
För att ha lika mycket i skatteintäkter i kommunen behöver ca 2 300 höginkomsttagare flytta in till Borlänge kommun. Om vi antar att inflyttade höginkomsttagare är ett par, då behöver vi ca 1 150 nya bostäder som attraherar höginkomsttagare. Dessa bostäder finns inte i kommunen idag.” 

Förbud att flytta fönster

Det visar sig att i Borlänge får du inte flytta fönster och ersätta dem med nya utan bygglov. Borlänge kommun skriver själva:

Den 29 augusti 2016 kom det till bygg- och kartkontorets kännedom att lovpliktiga åtgärder utförts utan att bygglov har sökts och beviljats på er fastighet. Det är fråga om fasadändringar där fönster flyttats och ersatts med nya. (borlange.se)

Löntagarfonder är ett j–la skit

Nu är det inte min text i rubriken utan den dåvarande finansministern (S) som 1983 skrev detta.
Varför är detta aktuellt? Jo, delvis för att Ericsson säger upp ungefär 3000 personer (expressen.se) och detta får Göran Greider att kräva att löntagarfonder ska införas igen. Greider tycker också att statens styrning av AP-fonder, med våra pensionspengar, är dålig så han förespråkar “ekonomisk demokrati” (dalademokraten.se)

Landets sämsta skolor?

Lärarförbundet har presenterat en deprimerande läsning för oss i Dalarna. Borlänge kommun ligger på plats 286 (av 290)  med Avesta på plats 280 och Vansbro på plats 281. Bäst i länet är Mora med plats 61. Rättvik faller från plats 28 till 165. (lararforbundet.se).
Nu säger inte sådana här undersökningar allt om skolan men att Dalarna inte är så bra som det skulle kunna vara för våra barn är uppenbart.

 

Staten beslagtar en mans hus…i onödan?

Idag läser jag om en man i Ludvika där staten (via Trafikverket) och kommunen vill beslagta hans hus för att bygga om riksväg 50 (dt.se). Man vill helt enkelt bygga en rondell på hans tomt. Det leder till att hans hus lär bli “tvångsinlöst”. Det betyder att kommunen eller staten tar över hans hus och betalar vad de tycker att det är värt. Om han vill sälja det eller ej är egentligen inte intressant för dem.

Bekämpa brott där det finns ett brottsoffer

I tidningen idag läser jag att “De många grova brotten i Dalarna ger ökad personalbrist hos polisen: ‘En extra besvärlig sommar'” (dt.se). Polisen kunde inte rycka ut på 429 larm under juli månad för att det inte fanns någon att skicka. 4777 larm kom in att jämföra med 4209 året innan. En ökning med 10% för all del men inte så jättestor ändå.

Festivaler får släppa in vilka de vill? eller SSU stödjer kroppsstraff?

Igår skrev Joans Fillman (SSU/LO) att män skulle hindras från att släppas in på festivaler (sr.se)
En bra idé! Varje näringsidkare ska själv få välja vilka som skall släppas in, serveras o.s.v.. Synd bara att Fillmans parti (S) är motståndare till detta. DO skriver:
Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället:
– anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor ) (do.se)

Förskola kontra föräldrarnas möjlighet att ta hand om sina barn

Jag är stolt far till tre pojkar. De går på en jättebra förskola med underbar personal som bedriver en utmärkt verksamhet. Jag har också förmånen att vara del av ett föräldrakooperativ där barnens förälder styr över förskolan.

Idag kostar förskolan 10990 kr per barn och månad i Sverige (skolverket.se). En del ser förskolan som ren barnpassning för att ta hand om barnen medan föräldrarna. Så kanske det var en gång i tiden men så är det inte idag. Likväl är det inte barnpassning när föräldrar tar hand om sina egna barn.

Andra regler för Stefan Löfven än för oss i Dalarna

Sätter du dig och ser Stefan Löfvens tal i Almedalen (svtplay.se) och lyssnar till hans inrikesminister Anders Ygeman (b.la. i nwt.se) slås du av några saker:

Regeringen vill göra det svårare för dig att ha vapen. Idag får du som privatperson ha vapen för jakt och sportskytte. “Imorgon” kommer regeringen och EU införa lagar som gör det omöjligt att köpa en halvautomatiskt vapen (tryck en gång, en kula kommer, tryck en gång, en kula kommer, osv)
Att ha vapen för att försvara dig själv när polisen inte kommer lär aldrig stödjas av socialdemokraterna.

Björklunds s.k. liberaler är en fara för Dalarna

Igår talade partiledaren för “Liberalerna” Jan Björklund i Almedalen. Här är anledningarna till varför hans politik skulle vara skadlig för Dalarna.
Inte nog med att han vill ta pengar från företag som sköts väl här i länet så vill han ge det till företag som sköts dåligt. Skatt från bra företag och stöd till dåliga. I Dalarna behöver vi mindre regelkrångel och lägre skatter. Inte tvärtom!
Han är dock konsekvent i att han vill flytta makten från dig och mig till Bryssel. Någon som tror att det blir bättre för Dalarna med denna politik från “Liberalerna”?

Smedjebacken och Borlänge är socialdemokraternas Utopia?

I Dalarna har det länge röstats på röda partier. Socialdemokraterna hade länge egen majoritet i Borlänge och ännu längre i Smedjebacken som du ser på bilderna nedan.
I Landstinget Dalarna är det ungefär samma visa och i Riksdagen har “Alliansen” vid ett par tillfällen sedan andra världskriget haft makten men bara ungefär  17 år av 71.

Lärarlöner, utbud, efterfrågan och planekonomi

Drygt 400 lärare i Borlänge har skrivit på ett upprop där de bland annat kräver högre lön (dalademokraten.se , borlange.se)
Planeringsekonomi, eller planekonomi, är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin (wikipedia.org). Motsatsen är ett system där tillgång och efterfrågan avgör; Marknadsekonomi. Har du gott  utbud, från många handlare, av t.ex. jordgubbar så går priset ned. Har du dåligt utbud tillgång går priset upp. Har hög efterfrågan på jordgubbar går priset upp och vid låg efterfrågan går priset ned.

Fördelar med Brexit för Dalarna

Storbritannien röstade som bekant för att lämna EU och idag meddelade premiärminister Cameron att han avgår (dt.se). Frågan är hur detta påverkar Dalarna?

När nu Storbritannien kommer att lämna EU, vilket lär ske inom två år, kan EU förhoppningsvis komma att förändras för att inte liknande krav på att lämna EU växer sig starkare i Finland, Frankrike och Sverige.
Detta är en lista på vad jag hoppas på: