Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vit flykt – svenskar flyttar till de populäraste kommunerna

Vit flykt pågår i Sverige. De populäraste kommunerna för inhemsk flyttning är också “vita kommuner” dit personer med svensk bakgrund (“svenskar”) flyttar, enligt SCB:s statistik för 2013 – 2014. Vit flykt (eng white flight) är inget okänt fenomen, vare sig i Sverige eller i utlandet. När mängden invandrare ökar röstar helt enkelt rasistiska svenskar med fötterna och flyttar in i ekonomiska gated communities, sk bolånetorskghetton eller medelklassghetton, dit det krävs en ordentlig kreditlina för att skuldsätta sig för en bostad, och tillgången till billiga hyreskaserner är låg eller obefintlig.

Veckan som förgick, vecka 14

Med denna veckosammanfattning vill vi först önska Glad Påsk. Det är ju så att påsken är frihetens och livets högtid. Våra hednafäder firade ljusets, vårens och livets återkomst medan vite Krists efterföljare firar sin guds uppståndelse till livet samt det forna Israels befrielse från träldomen i Egypten. Påsken är således en fin sak att fira, ty vem vill inte vara fri från träldom?
Vid närmare betraktelse visar det sig att ganska få vill vara fria från träldom.

Miljöpartiet – avveckling istället för omställning

Som förutspått innebär Miljöpartiets inträde i regeringen dödsstöten för svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Det senaste påfundet är höjningen av bensin- och dieselskatten, som dessutom nu automatiskt ska fortsätta höjas 2% snabbare än inflationen för all framtid. Till en början är det naturligtvis nödvändigt att få upp priset på bensin och diesel, för att tvinga fram en nödvändig omställning på grund av peak oil. Men när man bara tar med ena handen utan att ge med den andra får man inte omställning utan avveckling.

Ideologiernas återkomst i Finland

Medan Sverige präglas av decemberöverenskommelsen och nedlagd ideologisk debatt, är utvecklingen en annan i Finland inför riksdagsvalet den 19 april. Magasinet Neo publicerar något så ovanligt som en initierad artikel om ett nordiskt grannland. Jag vet inte varför svenska medier normalt ignorerar länderna närmast oss, men det är galet. Vi behöver veta vad som händer i vår närhet, inte minst därför att de i så mycket liknar oss själva.

PROMS – Produktionsfaktorskatt

Under 70-talet såg socialdemokratin framför sig att nästa steg efter det ”lyckosamma” införandet av omsättnings- och mervärdesskatt, MOMS, skulle bli införandet av en produktionsfaktorskatt, PROMS. Förslaget förverkligades dock aldrig. Åtminstone inte som det var tänkt då. Det finns dock socialdemokrater som åter försöker lansera promsen, eller PFS, som de nu vill kalla den. Sedan år 2007 återkommer regelbundet en sådan motion från Bromölla S-avdelning.

Internetporren och de okunniga

Läser en artikel i The Guardian om nätporren. Det känns hopplöst att förklara hur Internet fungerar för personer som uppenbarligen inte förstår hur nätet fungerar eller själva använder det. Åldersgräns för nätpornografi? Nja, det finns några grundläggande problem med den tanken.

”Brace for impact”

Som svenska Mises-institutets utsedde pessimist och domedags-förespråkare känner jag att jag inte riktigt fyllt mitt uppdrag på senaste tiden. Här följer ett blogg-inlägg för att råda bot på det. Kära svenskar, folk, fä och övriga! Som de säger på amerikanska innan smällen: ”Brace for impact!”

Politik som ökar arbetslösheten

Regeringen ska tydligen höja arbetslöshetsersättningen för dem som tjänar mer än 24 000 kronor i månaden. Detta finansieras genom att man höjer arbetsgivaravgifterna för ungdomar och personer över 65 år. En åtgärd som höjer arbetslösheten finansieras alltså med två andra åtgärder som också höjer arbetslösheten.

Sveriges mest och minst populära kommuner

På frågan vart svenska folket egentligen flyttar, då det inte pågår någon inhemsk urbaniseringsvåg, kan man titta på vilka kommuner som faktiskt har störst inhemsk nettoinflyttning. Då finner man att det sällan är det sällan är utpräglade storstadskommuner, utan tvärt om ofta landsbygdskommuner. Urbaniseringsmyten förblir en myt. Här följer de populäraste och minst populära kommunerna 2014. Popularitet definieras här som vad folk gör, inte vad de säger.

Åh heliga liberalism!

Jag läste en artikel i The McGill Daily, McGills universitets studenttidning, med rubriken ”Everything is problematic”. Artikeln är skriven under pseudonym av en politiskt aktiv student som lämnat den radikala vänstern bakom sig. Skribenten har några väldigt goda poänger.

Amerikansk arbetarklass går högerut

Efter demokraternas framgångar i valet 2008 då Barack Obama blev president var det många som ansåg att amerikansk politik genomgått ett politiskt skifte åt vänster och begravt Ronald Reagans liberalkonservativa värderingar. Tyngsta förklaringen var att minoriteter, främst spansktalande och afroamerikaner, utgör en allt större del av väljarkåren. De röstar vänster och vill ha en större stat, sa man. Republikanerna är ute, med sin dominans bland välbärgade vita väljare, hette det. Men i höstens mellanårsval vann republikanerna ett historiskt övertag som inte skådats sedan 1920-talet i delstatsförsamlingar och kongressens båda kamrar.

Tiggeriförbud eller inte

Det växande antalet tiggare runt om i Sverige väcker känslor. Det finns två motpoler i debatten; en som insisterar på att det är Sveriges ansvar att tillhandahålla boende och skola även för personer som vistas här tillfälligt, och en som hävdar att tiggeri bör förbjudas och tiggarna skickas hem. Det skrivs krönikor i ämnet varje vecka. De flesta som publiceras i tidningar som Aftonbladet, Metro och DN tar tydlig ställning för tiggarnas rättigheter och ställer krav på det svenska samhället att erbjuda hjälp.

Cornucopia om urbaniseringsmyten

Intressanta observationer av Cornucopia om nettoinflyttningen till Stockholm. Ser man till inrikes inflyttande och avflyttande är nettot för Storstockholm noll. De nya bostäder som byggs räcker alltså nätt och jämt till för att täcka den inflyttning som sker från utlandet.

Urbaniseringsmyten – inflyttningen till Stockholm faller

Urbaniseringen påstås pågå i en aldrig förr skådad takt, och att landsbygden överges, men det är i själva verket en myt. Den trend som flera gånger visats här på bloggen, med fallande inflyttning till våra storstäder, fortsätter. Till Stor-Stockholm var inflyttningen under 2014 den lägsta sedan 2005. För själva Stockholms kommun och Göteborg var den rent av negativ, med utflyttning. Jag pratar här om inrikes inflyttning. Alltså personer boende i Sverige, som flyttar till eller från våra storstäder. Ska man tala om urbanisering så måste man titta på rörelserna inom Sverige, och där förekommer det inte någon nämnvärd inflyttning till storstäderna.

Furstendömenas Europa

Europa har i årtusenden drabbats av krig. Man kan i vart fall få det intrycket när man tittar på historien i den komprimerade form vi ser den från vår dagshorisont. Efter andra världskriget var européerna, efter två stora krig tätt på varandra, hjärtligt trötta på krig. Så man försökte sig på en ny lösning, Kol- och stålunionen som så småningom blev Europeiska Gemenskaperna och numera Europeiska Unionen.

Radio Mises 48: Önskelådan

Poddpladdrarna Klaus och Hans gör sitt bästa för att hinna igenom så många frågor på så kort tid som möjligt och lyckas delvis. Vilda spekulationer blandat med ekonomiska och frihetliga resonemang. Dessutom svaret på frågan i vilken omfattning arv påverkar kultur. Kanske.

Staten och EU betror dig inte med kontrollen över dina egna pengar

Grekland är på väg in i en situation som kräver hård valutareglering. Fransmännen har förklarat krig mot kontanterna. Och EU förbereder ett “bank-FRA” som skall registrera och analysera alla europeiska banktransaktioner. Detta i ett läge när staten fått tekniska verktyg för effektiv massövervakning. Du kommer helt enkelt inte att tillåtas ha kontroll över dina egna pengar längre.

Veidekkes rapport om modulbostäderna

Veidekkes rapport om modulbostädernas omöjlighet finns nu att läsa online som PDF. Inte bara blir hyrorna absurda, utan det är inte heller lagligt med tillfälliga bygglov för permanent behov, och det saknas oavsett både mark och produktionskapacitet för att uppfylla visionerna om Kaplanslummen. Det är inte bara Veidekke som ligger bakom bolaget Evidens rapport, utan även JM Bostad och Sveriges Byggindustrier.

Mest korkade förslaget sedan fönsterskatten

På 1700-talet beskattades fönster och dörrar i Sverige. Enligt Wikipedia var skatten 16 öre per fönster i Stockholm, 12 kronor i mindre städer och tre kronor på landsbygden. Konsekvensen av skatten blev hus med väldigt lite ljusinsläpp. En ny statlig utredning har nyligen presenterat en modern variant av fönsterskatt – en elektronikskatt. Skatten ska enligt utredaren uppgå till 120 kronor per kilogram för vanlig elektronik och åtta kronor för vitvaror.

Var ska svenska Utopia byggas?

Bloggrannen Johan Westerholm på Ledarsidorna.se konstaterar att Boverket säger att det behöver byggas ett nytt Stockholm de kommande elva åren, för att möta behovet av bostäder. Men var ska denna nya stad, som Westerholm kallar Utopia, ligga? Westerholm: “Boverket, som tidigare varit väl försiktiga, talar sedan några timmar om att det nu krävs ett nytt Stockholm – runt 470 000 bostäder och att det på tillkommer all annan infrastruktur. […] En helt ny stad i Stockholms storlek. Med gator, skolor, torg, bibliotek, sjukhus och äldreboenden måste byggas. På elva år. Utan att en enda penna lämnat pennstället idag. Utan att en enda planprocess har inletts.”

Flykting- eller arbetskraftsinvandring?

Notan för flyktinginvandringen är kostsam, ca 50 miljarder om året enligt färska siffror. Att jämföra med hela rättsväsendet, polisen etc som kostar ca 60 miljarder per år. Många menar att flyktinginvandringen betalar sig självt, när flyktingarna kommer i arbete och betalar skatt så bidrar de till samhället. Problemet är att många flyktingar har svårt att få jobb, och att antalet nyanlända ökar, därav den stora kostnaden. Vissa flyktingar väljer dessutom att inte stanna och arbeta i Sverige (och betala tillbaka), de återvänder hem eller reser till andra länder.

Vänsterdogmatismen är extremt självrättfärdigande

Weekly Standard diskuterar om inte den vänsterextremism som länge härjat på amerikanska universitet börjar tappa kraft, The Campus Left Begins to Implode. Man lyfter fram en essä ur studenttidningen McGill Daily där en student kritiskt analyserar egna erfarenheter under universitetsåren, My journey into the centre of a dark political world, and how I escaped…

Mehmet Kaplan tvingas anlita marknaden

Dagens Arena skriver om att Filippa Reinfeldt blir ansvarig för Aleris satsning på flyktingboenden. Ja, efter att Mehmet Kaplans tanke om modulboenden kraschlandat finns det ett bra alternativ för att hantera problemet – marknadsmekanismen. För så är det. Det är ingen slump att landets kommuner anlitar privata entreprenörer när de måste bygga ut välfärden – har skrivit om detta här. Offentlig verksamhet kan fungera bra när allt ska rulla på i gamla hjulspår. Men när man måste hantera en ny situation är det bättre att vända sig till marknaden.

Nu inleds skattechocken

“Skattechock” är ett kvällstidningsord av typen “nakenchock”. Men i beskrivningen av vad den rödgröna regeringen nu planerar är det motiverat. 38-procentsregeringen har slut på pengar. Den har inte ens råd att avskaffa ebo-lagen. Därför följer nu skattehöjningar slag i slag. Förutom redan aviserade höjningar av skatten på drivmedel och sparande planeras nu en ny skatt på kylskåp, datorer, spelkonsoler och annan hemelektronik för att “minska miljö- och hälsorisker med kemikalier”. Flera av skattehöjningarna bär tydligt Miljöpartiets signum.

Klarspråk tack!

Sverige har idag den svagaste regering vi haft sedan åtminstone regeringen Ullstens dagar. Den är svag både intellektuellt och i röstetal. Den sitter på taburetterna endast tack vare alliansens mycket märkliga DÖ-avtal.
När regeringen är svag och oppositionen samtidigt är obefintlig finns plats och orsak för andra aktörer att träda fram och ställa politiska frågor samt föreslå konstruktiva åtgärder. De jag närmast tänker på är Svenskt Näringsliv och LRF. Båda desa organisationer verkar under alliansregeringens tid, av missriktad hänsyn, avstått från politiska utspel kring dessa verksamheters kärnvärden. Men nu är det dags!

Från utgiftsindexering till inkomstindexering

Det var Göran Persson som till stor del avvecklade indexeringen av utgifter i statsbudgeten. Tack vare den uteblivna uppskrivningen kunde han därefter varje år “satsa” miljoner och miljarder på välfärden. Men det enda som hände var att utgifterna anpassades till penningvärdets försämring. Magdalena Andersson tar nu detta ett steg till – genom att i större utsträckning indexera inkomsterna.

Filippa Reinfeldt startar flyktingboende

Filippa Reinfeldt startar flyktingboende. Det är vårdkoncernen Aleris som ger sig in i denna lukrativa bransch och ansvarig för satsningen blir ingen mindre än före detta fru Reinfeldt.Är man ute efter att tjäna pengar är detta förstås en utmärkt idé. Och när man tänker efter är det också logiskt att just Filippa ger sig in i branschen. Hennes ex-make har så att säga redan bistått med kundunderlaget.

2200 kr per år för SVT?

Den så kallade avgiften för radio och TV ska höjas med 7%, så att den landar på ca 2200 kr/år. Det här är en avgift man måste betala oavsett om man tittar på SVT eller ej. Det är en kvarleva från tiden då det bara fanns en TV och radiokanal, därav den märkliga affärsmodellen, ifall någon undrar. Är det en rimlig kostnad? Nu när det finns dels massa andra reklamfinansierade kanaler att titta på, och dels internettjänster som Netflix, Youtube etc.

Använd https – för de kinesiska regimkritikernas skull

Är det möjligt att kombinera internetcensur med ekonomisk utveckling? Kina har nyligen arresterat tre personer för att de twittrat regimkritiskt: Liang Qinhui, Zheng Jingxian och Huang Qian. Den kinesiska delan av Internet är innesluten bakom en stor brandvägg som ska hindra kineserna från att ta del av regimkritisk information från utlandet.