Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Panikläge i skolan

Skolan har varit ett tvisteområde mellan borgerligheten och de rödgröna partierna i decennier. Från 90-talet och framåt har turerna varit många och kasten tvära. Varje ny regering har inneburit stora förändringar. Nya betygssystem, förändrade skolplaner, mer administration för lärarna. Samtidigt som skolresultaten sjunker som en man i vatten kedjad vid något riktigt tungt, börjar paniksignalerna från politikerna bli tydliga. Vad ska vi göra?!

Om att vara tillgänglig för kritik

Det finns en sak, tycker jag, som särskilt urskiljer en god debattör: denne gör sig tillgänglig för kritik. Med det menar jag att hens teser, påståenden och slutsatser är möjliga att bemöta. Kanske låter en sådan tillgänglighet självklar – allt går ju att bemöta – men vi gömmer oss nog alla för kritik emellanåt. Genom att på olika vis minska våra åsikters träffytor kan vi dra felaktiga men för oss själva bekväma slutsatser. Jag ska här nämna tre knep som debattörer använder för att bli otillgängliga för kritik.

Så länge Alliansen fegar är den svenska ekvationen inte möjlig att lösa

Flykting- och invandringsfrågorna börjar slita på den svenska samhällsdebatten. Anledningen är inte så mycket den omfattande flyktingmottagningen – utan snarare att svensk politik är riggad så att politikerna själva har gjort det omöjligt att hantera situationen. Den generella välfärdsstaten är elefanten i rummet. Att den försvaras av de rödgröna är begripligt – eftersom socialister vill likrikta, centralstyra och begränsa medborgarnas möjlighet att bestämma själva. Men att de borgerliga partierna inte insett (eller vågar erkänna) den generella välfärdsstatens problem är närmast obegripligt.

Konfuciusinstituten – kulturutbyte eller propaganda?

Konfuciusinstitutet (孔子学院) i Stockholm läggs ned till sommaren. Orsaken uppges vara dess kopplingar till den kinesiska staten.Konfuciusinstitutet i Stockholm grundades 2005. Kritiken mot att ha ett av Kina finansierat lärosäte inom Stockholms universitet och institutionen för orientaliska språk har funnits där hela tiden. Många har uppenbarligen haft bilden av institutet som ett slags murbräcka för Kommunistpartiet för att sätta rätt bild av Kina och partiet i andra länder. Men har det verkligen funnits skäl för dessa antaganden?

Gräsrötterna blir bruna – den vita snöbollen blir en brun lavin

Jag har noterat en omsvängning i sociala medier och på Internet sedan decembersveket. Allt fler vanliga namngivna svenskar vågar nu gå ut och säga negativa saker om invandring, utan att bli emotsagda. Man har passerat kanten och det går fort nu – väldigt fort. Min tidigare prognos om ett (SD) med runt 20% i nästa val kan behöva omprövas. Istället kan vi prata om runt 35% och bli största parti i riksdagen 2018.

Internet hotar staten

Godmorgon Världens reportage från Kuba är tänkvärt. Att det finns delar av världen som inte har Internet. Och att familjen Castro fruktar Internet mer än något annat. Däremot sprids information underjordiskt genom att man delar hårddiskar med varierande information.

Till foliehattens försvar

Konspirationsteoretikern är en av de mest bespottade karaktärerna i samhället. Ingenting är så enkelt som att håna honom. Det skrattas alltid när en konspirationsteoretiker sagt någonting. Vill man ha sina kompisars ryggdunkningar är en fyndig kommentar betydligt mer än vad som behövs, vanligtvis räcker det med att bara upprepa vad konspirationsteoretikern sagt.
“Hoho, här är det någon som tror på någonting som verkar galet!”
Det är inte heller nödvändigt att man ska vara insatt i en konspirationsteori eller kunna något för att få såga. Alla kan vara med i denna lek. Men i denna häxjakt har förnuftet gått förlorat. Det är sunt att officiella versioner ifrågasätts. Självständigt tänkande och ifrågasättande är dygder vi borde försvara.

Vad tycker svenskar om invandrare egentligen?

I den svenska självbilden ingår ett stort mått av frikostighet, medkänsla och internationell solidaritet. I världssamfundet vill Sverige verka som en neutral demokratisk kraft, och vad gäller flyktingpolitiken är svenskarna mycket mer generösa än sina grannar eller andra jämförbara länder. Var kommer det ifrån? Kanske är det arvet från personer som Dag Hammarsköld, Raoul Wallenberg och Olof Palme? Eller tunga skuldkänslor från forna tiders skallmätningar och tvångssteriliseringar? Eller är den internationella solidariteten bara ett varumärke som råkade vara ledigt?

Propaganda

Relationen mellan traditionell media och politiker kan närmast beskrivas som inavlad. Sällan är väl detta så tydligt som under almedalsveckan. Men den incestuösa relationen dem emellan blir tydlig ofta även under övriga året.

(In)vandringsmyter

Dick Harrison skrev på Brännpunkt en uppmärksammad text om invandringens vinster och konkluderade att “inte vid ett enda tillfälle har immigrationen varit till långsiktig skada”. Denna långtgående slutsats applåderas i sociala medier.Men som så ofta tidigare gör Tino Sanandaji (grattis till den sanslöst framgångsrika crowdfundingen som hittills gett över 600 000 kr!) slarvsylta av dåligt underbyggda resonemang genom att hänvisa till offentlig svensk statistik och ledande forskare .Fler borde lära sig att det inte lönar sig att skarva eller häva ur sig rena dumheter. Ändå är det precis det som sker, gång på gång.

Hur förbereder man sig på välfärdssamhällets sönderfall?

Från olika håll talas det om välfärdssamhällets undergång av olika anledningar. Men vad är konsekvenserna av detta och hur förbereder man sig i så fall? Koncentrerar vi oss på de stora stötestenarna vård, skola och omsorg, så är skolan idag svår att hantera eftersom det inte är tillåtet med alternativ skolgång i Sverige. Det behöver till lagändringar, som innebär att föräldrar kan betala terminsavgifter, för att det alls ska kunna bli aktuellt med alternativ. Lösningen här är alltså ett sparande, säg 100 000:- SEK per barn och år i skolan, vilket landar på 1.3 MSEK per barn.

LRF – en medlemsorganisation?

Jag har fått ta del av ett årmötesprotokoll från en LRF-avdelning. Där framgår att avdelningen fått sträng tillsägelse av distriktsordföranden i länet att aldrig uttala sig utan lov från distrikts- eller riksorganisationen. I detta fall var det vissa farhågor kring vattensäkerheten i Vättern som saken gällde.
För tydlighets skull gavs avdelningen explicita instruktioner att inte göra uttalanden eller underteckna skrivelser och insändare tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Invandrare byggde inte Sverige

Dick Harrison är professor i historia och kolumnist. I SVD-artikeln ”Invandrarna är en vinst för Sverige” menar Harrison för att historien bevisar att invandring gynnar ekonomin. Harrison är vare sig ekonom eller ekonomhistoriker och grundar flera av sina argument på sakfel.
Harrison kanske främsta argument för att invandring gynnar ekonomin är att hävda att: ”under de perioder då Sverige har tagit emot störst mängd invandrare har landet utvecklats som allra mest”
Harrison anger ingen källa, och det han påstår är inkorrekt.

Sven Wollters brev om samtiden

För åttio år sedan var vi några stycken som ville förändra landet. Vi misslyckades med detta. Några av oss kallade sig nazister, andra fascister, för vi trodde på liv i nationell samhörighet och på en organisk styrka för vår gemensamma överlevnad. Vi var optimister som trodde på människans föränderlighet, att allt inte måste ­vara för evigt bestämt, vi protesterade mot tanken att människan nu en gång var individualistisk, att hon inte ingick i något större sammanhang, evigt sysselsatt med att att sätta sig själv före det gemensamma bästa, före familjen och nationen, hur det än såg ut runt i kring…

The Hobbit III – ett rop på hjälp?

Jag har, min vana trogen, sökt utvärdera den adaption PJ the Defiler gjort av den bok jag älskar mest av alla här i världen; the Hobbit. Den tredje delen gick upp på biograferna nu i december, men på något vis verkar det inte vara riktigt lika mycket liv kring den som de andra två. Varför är tyvärr inte svårt att se. Jag brukar ju gå igenom felen och avvikelserna från originalstoryn steg för steg, och det kommer bli av här med, men jag tror faktiskt att det finns något ytterligare som tynger den här filmen, något som gör att även de oinvigda tvekar. Min vrede kommer sig ju ur en möjligtvis överdriven idé om att man ska respektera de verka man jobbar utifrån, men även bortsett från det tror jag det är svårt att inte uppleva den här filmen som ganska.. tja.. futtig.

Tyskland får nu betalt för att låna pengar

Business Insider uppmärksammar oss på att den 5-åriga tyska statsobligationsräntan nu är negativa 0.02%. Tyskland får alltså betalt för att låna pengar. Det vore synd att prata om deflation, då skulderna knappast minskar, men man kan minst sagt tala om deflationstryck och överlikviditet.

Nya hemliga polisen jobbar inte åt polisen utan åt regeringen

Att kvickna till efter nyårsbakfyllan och upptäcka att Säkerhetspolisen sedan några dagar tillbaka har brutits loss från Rikspolisstyrelsen och underställts regeringen. Den känslan…Jag måste ha missat upptakten till detta under mina Brysselår. Men uppenbarligen kommer initiativet från förra regeringen, frågan har utretts och man ser inga direkta spår av någon politisk oenighet i frågan.

Vad lärde du i skolan?

Det fanns en tid när de flesta svenskar, om de ville hade kunnat lära ut till sina barn vad de själva lärt i skolan. Gissningsvis var det så från 30-talet och fram till 1970. Sedan sänktes kraven undan för undan för att ta sig igenom skolan, samtidigt som studietider förlängdes och papperskraven ökade för att få ett jobb.
Jag tror att de flesta som gick ut skolan före 1970 skulle kunnat hemskola sina barn till motsvarande nivå. Idag verkar det inte vara många som skulle klara det. Amerikanska undersökningar visar att hemskolade barn klarar sig minst lika bra som dem som gått i offentlig skola när de kommer till gymnasienivå.

DOJ underblåser rashat

Amerikanska justitiedepartementet har avslöjats betala för en rapvideo där det uppmanas att mörda poliser, för att erhålla rättvisa för svarta som skjutits av poliser. Den lokala organisationen Bronx Defenders har fått minst $1,5 miljoner i bidrag från DOJ och dessutom fått $40 miljoner från staden New York. BD har varit pådrivande och åtminstone delvis finansiär av videon.

Civilsamhället ställer upp för Sveriges veteraner

Att följa och verkställa Sveriges riksdags demokratiskt fattade beslut om militära insatser i utlandet kan innebära ett mycket högt personligt pris. När de svenska välfärdsinstitutionerna misslyckas att ställa upp för krisande veteraner så träder tack och lov det svenska civilsamhället in i form av Veteranstöd Rapid Reaction VRR.

Demokratins död?

Det talas om decemberöverenskommelsen, DÖ, i utländsk media. Den samlade bilden från tidningar som New York Times, BBC och Reuters är att uppgörelsen syftar att cementera en politisk vänster-center koalition i svenskt politik och en fortsatt bred uppgörelse om svensk asylpolitik. I New York Times heter det att Sverige slår fast en överenskommelse för att undvika att röster går till Sverigedemokraterna. Reuters talar om vice-statsminister Åsa Romsoms uttalande att uppgörelsen åsyftar att slå fast konsensus om migrationsfrågor och i BBC:s artikel knyter man dessutom DÖ till antalet asylsökande som Sverige tar emot per år:

Sandlådebråk kan vara roliga…

Först inviterar Stefan Löfven Allianspartierna till samarbete om integrationspolitiken. Uppenbarligen för att djävlas, då han sett att det finns en stor falang inom Moderaterna som vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Göran Hägglunds svar är obetalbart – man kan förstås inte samarbeta med ett parti som saknar integrationspolitik.

Glöm den personliga integriteten

“Det finns en lustig tecknad seriestrip på temat som cirkulerar bland digitala affärsutvecklare: Två grisar tittar in i en svinstia. Den ena grisen utbrister förtjust till den andre; ‘så fint det är, och bonden vill inte ens ha betalt om vi flyttar in.’ I den digitala världen är det ofta du själv som är produkten.” Rekommenderar Mattias Allrings artikel på DN-debatt. Tror inte att de flesta ännu förstått att vi redan sagt adjö till mycket av den personliga integriteten genom att använda gratistjänster på nätet. Och att vi kommer att fortsätta göra det – helt frivilligt.

Döden i Grytan

En märklig händelse inträffade på nyårsaftons dag. Asylsökande på väg till ett asylboende i jämtländska Grytan utanför Östersund vägrade kliva av bussen. Skälet var enkelt: Grytan var för kallt och halt.Polisen kom till platsen men ansåg sig inte kunna göra något. Avhysningar är Kronofogdens jobb, blev svaret. Jag har emellertid aldrig hört talas om att Kronofogdemyndigheten avhyst någon från en buss.

Det är dags att granska makten

Politiker gör anspråk på att bestämma hur Sverige ska styras. Detta medför att befolkningen borde få veta vad de står för, vilka åsikter de har och har de tidigare har valt att handla i olika situationer. Kort sagt, makten ska granskas. Senast för någon dag sedan hävdade Miljöpartiets kommunalråd i Malmö, som ansvarar för frågor om demokrati och tillgänglighet, följande:
Hade jag inte varit så naiv hade jag tyckt att SD borde förbjudas ungefär nu.
— Nils Karlsson (@FilosofenNils) 29 december 2014

 

Året då högern blev tokig

2014 var året då den svenska högern, både den partipolitiska och stora delar av den partipolitiskt obundna liberalismen, slutligt förlorade förståndet.Detta år markerade borgerlighetens kris, och det hade inte främst med valförlusten utan desto mer med decemberöverenskommelsen och alienationen av de egna väljarna att göra. Det finns emellertid en gnutta hopp, som jag ska komma till i slutet.