Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Tysklands författningsdomstol stoppar massövervakning

Den tyska författningsdomstolen har meddelat en principiellt viktig dom vad gäller underrättelsetjänsten BND:s massövervakning av icke-tyska medborgare utanför Tyskland: Verksamheten måste avvecklas, då den tyska författningen även omfattar hur tyska myndigheter behandlar människor i andra länder.

PATRIK ENGELLAU: Kvinnoförtryck, har det funnits?

Med kvinnoförtryck menas antagligen att samhället försöker hindra kvinnor från att utveckla, uppnå och dra rättvis nytta av sina medfödda förmågor. Efter att noggrant och länge begrundat saken tror jag inte att kvinnan är eller har varit förtryckt. Kanske aldrig någonsin. I varje fall inte mer än mannen.

Fight Club

Generation X förknippas med black metal, gangsta rap och skinheads, en av de återkommande nomadgenerationerna av svarta får i Strauss och Howes generationsteori. Vår generationsroman var på många sätt Fight Club av Chuck Palahniuk, en nihilistisk pärla med flera djupare dimensioner.

Duckande politiker är ett demokratiproblem

Statsminister Stefan Löfven har fått kritik för att vara otillgänglig och inte vilja eller kunna förklara Sveriges vägval och strategi i coronakrisen på ett bra sätt. Kritiken har i sin tur kallats för småaktig eller onödig (se exempelvis statsvetare Jonas Hinnfors nedan). Detta visar på en oroväckande låg förståelse för de beståndsdelar vår demokrati bygger på.

Politiken, krisen och verkligheten

Det är som parallella universa. Å ena sidan en stat som fortsätter i stort sett som förut. Å andra sidan skenande arbetslöshet, konkurser, forcerade strukturomvandlingar, en detaljhandel på sparlåga och en industri med ödelagda leverans- och distributionskedjor. Och en integrationspolitik som går ut på att man hellre försörjer människor med skattepengar än tillåter enkla jobb med lägre lön.

Rimfrosten som tinade bort

En dödad 15-åring blev droppen. Nu skulle skjutningarna och sprängdåden stoppas. Polisen drog därför igång Operation Rimfrost, en nationell kraftsamling i de mest skjutglada områdena. Många, inklusive undertecknad, trodde nog att det skulle ge åtminstone en kortsiktig effekt. Ett halvår senare kan vi konstatera att så inte blivit fallet, och det i sig gör att vi måste omvärdera situationens allvar.

NYTT PODDAVSNITT: Odens tron – den gamla nordiska religionen

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden pratar Eddie (Mohamed Omar) med asakännaren Linus Karlén. På hans sajt Lidskälv finns artiklar, podcast och böcker om asatron, den gamla nordiska religionen, men också om senare tiders folktro. I artikeln ”Den svenska offerseden”vill Karlén visa hur hednisk sed levde kvar i kristen tid.

PATRIK ENGELLAU: Statsepidemiologen gör karriär

När coronapandemin gradvis klingat av och olika länders virusbekämpning kunde utvärderas utsågs Sverige enhälligt till världens överlägset bäste domptör av coronat. Den svenske statsepidemiologen som lett den svenska kampanjen blev en internationell förebild och hjälte. Den svenska regeringen, som genom olika ekonomiska transaktioner fått det konkurshotade SAS i knät fick den geniala idén att göra statsepidemiologen till VD för flygbolaget så att dennes managementkompetens ånyo kom till sin rätt för att lösa en annan knepig utmaning.

Fransk lag om näthat skall överprövas

Förra veckan klubbade den franska nationalförsamlingen Avia-lagen. Den innebär dels att oönskat material skall plockas bort från internet inom 24 timmar – eller, i brådskande fall inom en timma.

Den prometiska civilisationen

I Oswald Spenglers kategorisering av den västerländska civilisationen som faustisk finner vi inte bara ett mycket användbart begrepp, utan också ett sådant som väldigt väl fångar vari samma civilisations särart består. I begreppet “faustisk” finner vi inte bara ett adjektiv som för tankarna till det moraliskt tvetydiga, utan också ett sådant som förebådar den dekadens Spengler gjorde sig ett namn på att härleda ur sin skapelse.

Sanningsministeriet – Skamstraff och knark

Det inre partiet fröjdas i vår muntliga frihet och lider med våra franska bröders stundande digitala munkavle. Därefter debatterar vi funktionaliteten i vissa medeltida straff och undrar hur vapeniserad skam skulle kunna se ut. Vi avslutar med att moralisera kring experter och myndigheter: knark är en inkörsport till expertförnekelse.Kp

Kungen är folkligare än Löfven

Men nu kunde statsministern, som misslyckats nästan i allt han föresatt sig från regeringsskiftet 2014, möjligen utom att locka Centern och Liberalerna in i ett tvångsmässigt samarbete utan själ och mening, äntligen få en chans att träda fram som landsfader. Eller i vart fall försöka att göra det. Så fick vi se TV-framträdanden där statsministern försökte mantla rollen som tidigare ”stora” socialdemokratiska statsministrar gjort under 1900-talet, från Per-Albin Hansson, via Tage Erlander till Olof Palme.

Skriver i fPlus om marknadsekonomin och kulturlivet

De kulturutövare och debattörer som oroar sig över auktoritära regeringars politiska klåfingrighet på kulturområdet borde se att det är marknadsekonomin och inte politiken, som utgör garanten för ett fritt kulturliv. Jag skriver i fPlus om sambandet mellan marknadsekonomi och ett fritt kulturliv:

MOHAMED OMAR: Paolo Roberto och vänsterns hyckleri

I en annan tweet skriver Linda Snecker: Ingen torsk ska komma undan. Oavsett vem du är. Att köpa en annan människas kropp ska alltid leda till fängelse. Så låter det nu. Men i andra fall heter det att hårda straff inte hjälper. Det verkar som om vänstern gör skillnad på folk och folk. Vita män som köper sex ska kastas i fängelse utan nåd. Men så kallade ”rasifierade” män med bakgrund i Afrika och Mellanöstern som gruppvåldtar, ja, dem är det närmast synd om.

PATRIK ENGELLAU: En aspekt att begrunda

För människor som tror på tesen om alla människors lika värde och föreställer sig att det inte finns några kvalitativa skillnader mellan olika kulturer kan denna uppfattning framstå som fördomsfull. När jag en gång för länge sedan läste ett uttalande av filosofen John Stuart Mill (tror jag) på temat att ”en nations kvalitet bestäms av kvaliteten hos dess folk” (eller något ditåt) ryste jag av kränkt jämlikhetsnit och skrev genast av Mill (om det nu var han) som en viktoriansk reaktionär.

Söndag 17 maj 2020

I dagens avsnitt bland annat: Skatteverket glada över att egen undersökning visar på minskad vilja till skattefusk och ökat förtroende för myndigheten, Handels kastar ut fackklubbsordförande som även är SD-politiker och kräver henne på 200 000 kr, försvarsadvokat Claes Borgström (V) avlider, Paolo Roberto påkommen vid sexköp, återupplivandet av aristokratin och fideikommissen, Sveriges nya vänsterpartier samt indisk delstat inför planekonomi

Krishanteringens ABC

Så har alltså den dagen som jag aldrig trodde skulle komma faktiskt kommit. Axel Schulman har i Aftonbladet skrivit en text jag kan hålla med om.
Sannolikt är det också så att helvetet också frusit till is och möjligen får jag överväga att s.a.s. köpa mig en lott av något slag.

MOHAMED OMAR: Socialbidragen kommer från Allah

Men det var en somalisk broder som berättade hur han gjorde för att kunna missionera på heltid. Hans fru hade niqab, en slöja framför ansiktet, vilket gjorde att hon var garanterad att inte få jobb. Själv hade han fotsid skjorta och turban, vilket gjorde även honom omöjlig på arbetsmarknaden. Paret kunde leva på försörjningsstöd och barnbidrag. De hade sju barn. Brodern förklarade att bidragen kom från Allah. Det var Muhammeds gud som försörjde alla levande varelser.

PATRIK ENGELLAU: Vi profeter

Det sägs att när gudarna vill förgöra någon så börjar de med att göra honom galen. Jag anser att en sorts galenskap gripit tag i Sverige och med tiden injicerat allt mer av sitt mentala gift i våra hjärnor så att vi nu inte längre är vid deras fulla bruk. Vi intalar oss att vi ostraffat kan bortse från det sunda förnuftets maningar eftersom vi i vårt högmod fått för oss att vi kan allt.

Tre nya landskapskartor i butiken

Jag fortsätter utöka sortimentet av landskapskartor. Finns inget roligare än att se alla ortsnamn i bygden som levt kvar i generationer, sekler, årtusenden! Nu hittar du gamla kartor över Skåne, Västmanland och Södermanland i butiken.

Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?

Hur ligger det då till med att anställa nysvenskar eller nyanlända som främst har invandrat från Mellanöstern och Afrika? Om jag utgår från vårt jordbruk så anställer vi inte nyanlända för det funkar helt enkelt inte, vi har prövat”, berättar Anders. ”Nyanlända saknar i nio fall av tio motivation, vilja, attityd och är i flera fall även aggressiva

Tystnadskulturen i Sverige blir bara värre och värre – coronakrisen avslöjar maktmissbruk och förtryck

Jag tycker inte att hon pressas tillräckligt. Svenska journalister är för mesiga mot makten. De låter makthavare hållas och står och skrapar med foten när dessa myndighetspersoner ägnar sig åt maktmissbruk. Småpåvar och chefer bör sättas åt mycket hårdare och de ska lära sig att de inte bara kan komma undan med sina dumheter. Och ja, de ska vara med namn och bild i alla medier, så vi kan stifta bekantskap med dessa högt uppsatta byråkrater som anser att människors liv och hälsa inte är tillräckligt viktigt och som verkar mer måna om att sopa sanningen under mattan och skylla ifrån sig än att skydda patienter och personal.