Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

LaFond och den amerikanska lögnen

James LaFond är en av samtidens mer givande amerikanska författare. Han har många strängar på sin lyra, från löneslav, kampsportare och psykogeograf till initierad kännare av Robert E Howard och författare av både historiska studier och skönlitteratur.

Den vänsterauktoritära personligheten

LWA har större tilltro till vetenskapen än RWA, men något paradoxalt är de samtidigt mer negativa till yttrandefrihet. De tycks också drivas av mer fientliga känslor gentemot meningsmotståndare, med en mer positiv inställning till politiskt våld, moralisk frånkoppling (”moral disengagement”) och skadeglädje (”partisan schadenfreude”).

En regel för ingruppen, en annan för utgruppen

Den hegemona ideologin och praktiken kring rasrelationer är ett mysterium präglat av självmotsägelser och paradoxer, så även de vita liberaler som upprätthåller dem. Det är ett skadligt mysterium, ostört leder det oss till oåterkallelig undergång, men det är också ett mysterium som hos tänkande människor bör väcka nyfikenhet och försök att finna den nyckel som förklarar fenomenets många självmotsägelser.

Motsättningar i regnbågsalliansen – aboriginalitet

Man kan då notera att urfolksbegreppet tillämpas selektivt, vita människor är per definition aldrig Indigenous. Vi har ett samhälle som på samma gång godkänner raslagar och säger sig vara mot rasism, ett samhälle som på samma gång godkänner och fördömer exkludering. Mönstret bakom denna till synes paradoxala situation är att det godkänns som kan antas vara till maximal skada för vita människor.

Iransk Leviatan

I samband med det iranska nyåret kan det vara av intresse att bekanta sig närmare med våra indo-europeiska släktingar i österled. En givande utgångspunkt är då Iranian Leviathan av Jason Reza Jorjani. Jorjani har en gedigen akademisk bakgrund, bland annat inom filosofi, iransk historia och komparativ religion.

Intersektionella inkommensurabiliteter

Häromdagen gick Miljöpartiet ut med att ”det finns ett tredje kön”. Det är i många sammanhang ett hatbrott att invända att det bara finns två kön, så det avstår vi naturligtvis från.

Lästips: Europeiska ögon

En sida jag besöker regelbundet är Evo and Proud, antropologen Peter Frosts blogg. Frost är, som namnet på bloggen antyder, intresserad av mänsklighetens evolution. Han skriver om allt från svårigheterna att få japaner att överhuvudtaget förstå konceptet assimilering till efterfrågan på vita slavinnor historiskt.

Eva Illouz och Homo Sentimentalis

Överhuvudtaget finns det en del användbara verktyg i feministisk teori även för den som menar att ett motsägelsefullt tillstånd, med inslag av det Evola kallade gynekokrati, tagit patriarkatets plats.

Coronakravaller

För ett par månader sedan skissade jag på en text om coronademonstrationerna i Tyskland, Holland och Storbritannien. Det var ett intressant fenomen, inte minst historiskt och politiskt betraktat.

Kort om upplösningen av Génération Identitaire

För det tredje representerar förbudet, liksom det identitära motståndet mot det, den förändring av Väst som bland annat Paul Gottfried försökt fånga i böcker som After Liberalism. Det Väst många av oss fortfarande tror att vi lever i, där yttrandefrihet var en grundpelare, har i hög grad ersatts av något kvalitativt annat.

Motsättningar i regnbågsalliansen – gentrifieringen

Likheterna mellan gentrifierings-, turism- och invandringskritikernas känslor och upplevelser är pedagogiskt användbara. Två av dem tas på allvar av den postliberala ”vänstern”, den tredje demoniseras. Detta låter antyda att det för denna ”vänster” aldrig handlar om principer utan istället om ”vem”. Drabbas svarta av en storskalig inflytt av vita eller greker av mängder av tyskar på besök är det upprörande, drabbas istället tyskar eller greker av en massiv inflytt av män från Mellanöstern är det precis som det ska vara

Lästips: Trettio tyranner

I globalismens kölvatten har Västerlandets nationer gått från att vara aktörer till att bli arenor för främmande aktörer. Vad som är ägg respektive höna i utvecklingen kan naturligtvis diskuteras, att globalismen var en lämplig ideologi för att kamouflera och legitimera det Lasch kallade eliternas revolt bör oavsett vilket även ett barn kunna förstå.

Guillaume Faye – Sanning och tribut

I den framtid då vår tids historia skrivs kommer fransmannen Guillaume Faye att tilldelas en central roll. När cancern tragiskt tog hans liv 2019 hade han en mångsidig och händelserik bana bakom sig, en bana som lämnat ett växande avtryck i stora delar av den mer genuina högern.

Kerouac från höger

Beatförfattarna betraktas idag ofta som föregångare till hippies och ny vänster, i många ögon är distinktionen dem emellan diffus. Verkligheten är som vanligt mer komplex, i synnerhet vad gäller den mest kände beatförfattaren Jack Kerouac (1922-1969).

Politisk drip

Vi behöver inga bistra influencers som talar om den gamla världens plikter och dygder med låtsad auktoritet. Vi behöver livsnjutare av antika proportioner. Män som kan tända eld på en hel stad för flammans skönhet. Åska i själens alla färger, som hedrar gudarna med kroppens djupaste lust.

Antivit konditionering

Ett fenomen man märkt av de senaste åren är vita människor som använder ”vit” som ett negativt laddat förled. Det är vita kvinnor som talar om ”vita kränkta män”, som om det inte funnes kränkta män av andra kulörer. Det är vita män som poängterar att Trumps demonstranter var ”vita män”

2020 i backspegeln – masken faller

2020 lider mot sitt slut, det ”turbulenta 2020-talet” har redan gjort skäl för sitt namn. Enligt generationshistorikerna Strauss och Howe befinner vi oss i den fjärde och avslutande fasen i den era, det saeculum, som inleddes 1946.

Myten om återvandring

Den nya högern kommer skapas av de som möter främlingen med egna klaner, på samma sätt som fascismen mötte kommunisterna med egna kämpar på gatan. Det gamla Sverige är redan en förlorad fråga, och nya makter slår rot i varje spricka och öppning. Vår tids fråga är inte hur vi tar över staten – hur vi klär oss i kostymer och kapar ett sjunkande skepp – utan hur vi överlever utanför staten. Hur vi skapar nya gemenskaper i samhällets gränsland, och förbereder vårt blod för en ny kamp.

Manageriell, medierad och modererad

När Google nyligen stängde av Swebb-tv:s Youtubekanal och utan förvarning raderade hundratals filmer de lagt upp var det inte första gången ”Big Tech” tog politisk ställning.

Ståthållaren i Carnaro

Äventyret i Kvarnerviken Det hela började 1919. Första världskrigets mest ökända fredsfördrag, Versailliesfreden, hade undertecknats, och freden i Saint-Germain som följde därpå upplöste dubbelmonarkin Österrike-Ungern. En av stötestenarna under de fortsatta fredsförhandlingarna var staden Fiume vid Adriatiska havet.

Lästips: Ehrenreich och managerklassen

Intressant var att paret Ehrenreich identifierade PMC-skiktens ambivalenta position i samhället. Delvis var de tvingade att sälja sitt arbete till kapitalisterna, varför en antagonism till dessa uppstod. PMC önskade autonomi, men tvingades underkasta sig ”kapitalets” intressen och direktiv. Men av detta följde ingen naturlig allians med arbetarna, tvärtom utgjordes deras funktion ofta av ”management and manipulation of working-class life”, i skolan, i hemmet, på arbetet. PMC kunde enligt paret Ehenreich ha intresse av kapitalismens undergång, men inte av ”proletariatets diktatur”. De kombinerade ofta en fientlig inställning till kapitalismen med elitism mot arbetarna.

Weber och legoknektarna

Bland Bertold Brechts mer kända citat finner vi det klassiska ”om folket förlorar regeringens förtroende så får väl regeringen upplösa folket och välja ett nytt”.

Motsättningar i regnbågsalliansen – de afrofoba rasifierade

Under åren har vi med ojämna mellanrum tagit upp konflikter mellan de grupper som ingår i den så kallade regnbågsalliansen. Det är intressant samtids- och idéhistoria att följa dessa konflikter, en möjlighet bland annat att bekanta sig med begrepp som TERF, SWERF och Two-spirit.

Die Pest in Florenz

Döden påverkar konsten både på en individuell och en samhällelig nivå. När Edgar Allan Poe skrev The Masque of the Red Death hade hans hustru Virginia drabbats av tuberkolos. När Die Pest in Florenz hade biopremiär hösten 1919 härjade spanska sjukan i världen.

Alexander Dugin och etnosociologin

Alexander Dugin är en man med många strängar på sin lyra. Han har inte nöjt sig med att försöka förstå världen utan även intervenerat i såväl meta- som geopolitiken för att förändra den.

Leonidas, anno Domine MMXX

Hjälten som till slut, efter långa och hårda strider mot en numerärt överlägsen men moraliskt underlägsen fiende, går under blir därigenom en ännu större hjälte.

Mandalorianen

Som helhet är det en spännande och välgjord serie, även om den bekräftar Ross Douthats tes om vår samtid som dekadent i meningen oförmögen till nyskapande. Favreau utgår från redan existerande element och skapar en ny kombination av dem.

Det är en förbannad plastpåse!

Visst minns jag den gången jag och min bror hyrde filmen American beauty, med den en gång prisade skådespelaren Kevin Spacey i huvudrollen, idag mer känd som pedofilbögvåldtäktsmannen i Hollywood. Filmens huvudsakliga uppgift – enligt regissören Sam Mendez – var att fokusera på maskuliniteten i ett patriarkalt samhälle

Lästips: Tolkien och traditionen

Joscelyn Godwin är en värdefull bekantskap, känd bland annat för böcker som Arktos – The Polar Myth in Science, Symbolism, and Nazi Survival och Harmonies of Heaven and Earth – The Spiritual Dimension of Music from Antiquity to the Avant-Garde.

Debord och misären i managerns tillvaro

Guy Debord är idag mest känd för klassiska Society of the Spectacle men han gjorde även ett antal ”anti-filmer”. De var ofta exempel på det lettristerna kallade détournement, användandet av bekanta bilder, texter, musikstycken et cetera i nya sammanhang där deras budskap blev ett nytt.