Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Robert Stark och den radikala mitten

Alt-högern torde vara välkänd för de flesta, den spirande alt-vänstern kvästes i sin linda när Trump förklenande men felaktigt förknippade termen med AFA. Mindre känt är det fenomen som i den anglofona världen getts namnen ”alt-center” och ”radical centrism”

Lästips: The Turn

De senaste åren har vi rört oss in i en ny historisk verklighet, vi har fått lära oss ett flertal nya begrepp för att fånga aspekter av den.

”Free soil, free labor, free men”

Det historiska nordamerikanska slaveriet utgör idag en viktig del av den hegemona ideologin, komplex och bitvis motsägelsefull historia har som följd härav reducerats till metafysik i ordets sämsta betydelse.

Villeneuves Dune

Frank Herberts Dune, ofta uttalat ”frankherbertsduhn”, är en av de ikoniska science fictionberättelserna, med en snart sagt lika omfattande bakgrund som Tolkiens Arda. I likhet med Tolkien och Asimov var Herbert beläst, han var bekant med både Jung och Heidegger och reflekterade över flera av de stora frågor som följt människan genom tiderna.

Lästips: James Lafond – Last Whiteman

James Lafond är en av vår tids mest givande författare. Han har en brokig bakgrund och har skrivit initierat om allt från historia och våld till själsdödande arbeten och osäkra områden.

Inga reklamer för vita män

En grupp som inte kan sätta ord på saker dess medlemmar ser med sina egna ögon, oavsett om det handlar om liberalkonservativa eller vita män, är underordnad. Ett exempel på det är trenden i marknadsföring, filmer och barnböcker, där vita män och pojkar i allmänhet, och blonda sådana i synnerhet, försvinner

Carleton Coon och germanerna

Den fysiska antropologin erbjuder en av flera pusselbitar i återskapandet av historien, det är ofta en fascinerande vetenskap. Ett exempel på det är Carleton Coons massiva The Races of Europe från 1939.

Marx och de gamla grekerna

En läsning av Karl Marx för 2000-talet innehåller flera möjliga fallgropar men också en hel del av betydande värde. Inte minst påminner en sådan läsning oss om att saker och ting inte nödvändigtvis är vad de utger sig för att vara eller vad de var igår.

Aftonlandets thiccifiering

Om man betraktar sin samtid historiskt kan riksdagsval och riksdagstal förvisso vara intressanta, men väl så intressanta är ofta sådana tendenser som gör mindre väsen av sig. Det kan bland annat handla om pre-politiska fenomen som skiftande skönhetsideal.

Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B

De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande. Alla delar av samhället påverkas sedan ett antal år i grunden av Sveriges markant förändrade demografi.

Lästips: Rättvisa eller avund

Människors påstådda och verkliga drivkrafter överlappar inte alltid varandra till fullo. I en psykologiskt och fysionomiskt ytlig era som vår egen kan detta påstående förefalla radikalt, det är inte desto mindre sant att bakom exempelvis den till synes idealistiska ”antirasistiska” politiken finner vi betydande inslag av egenintresse, patologiskt eros och ressentiment.

Lästips: ”Suedi var ett skällsord när jag växte upp”

Efter mordet på rapparen Einár har flera texter producerats, många av dem förutsägbara och mest av intresse som inblick i hur åsiktskorridoren rör sig. Ett undantag är ”Suedi var ett skällsord när jag växte upp” – Einár och wigger-fenomenet av Mohamed Omar.

YouTube bör förgöras

Genom sin senaste aggression mot Russia Today (RT) Tyskland, har YouTube korsat den röda linjen. Svaret måste vara överväldigande. Alla dessa nätverk, först och främst YouTube och Google, måste bannlysas och stängas ned i Ryssland.

Tillbaka till althögern

Det har snart gått ett halvt decennium sedan jag skrev Ur ruinerna, en bok där den då unga alternativhögern fick sig tilldelad ett av de längsta kapitlen. Det fanns flera skäl till denna omfattning, inte minst stora mått av nyfikenhet och sympati.

Den tredje konfliktlinjen

Man kan i det samtida Västerlandet snabbt identifiera två konfliktlinjer. Det rör sig förenklat uttryckt för det första om folk mot elit, för det andra om infödda mot invandrare.

Ställningskriget

När en ambassadör en gång höll ett långt och utdraget tal inför den spartanske kungen Cleomenes, svarade han följande: “Vad du sade i början kommer jag inte ihåg, och vad du sade i mitten kunde jag därför inte förstå, och av den anledningen kan jag heller inte hålla med om dina slutsatser.”

Världarnas krig och det anti-vita narrativet

Kulturindustrins produktioner genomsyras numera i hög grad av en anti-vit världsbild och ett anti-vitt budskap, något som kan förefalla märkvärdigt givet att publiken ofta är vit och ofta konsumerar dessa produkter oavsett deras budskap.

Det behövs en riktig höger — inte ett alternativ

Framförallt behövs en seriös idédebatt som fokuserar på ämnen som är relevanta och tidsenliga. Jan Olof Bengtsson publicerade häromveckan en kort recension av alternativhögern, det vill säga den samlingsbeteckning som användes på den breda nationalistiska och populistiska utomparlamentariska höger som växte fram och hade sina glansdagar under Trumps första presidentvalskampanj.

Engels och frankerna

Under åren har vi gjort flera läsningar av Karl Marx från höger, bland annat hur hans resonemang kring rasskillnader och germanskt produktionssätt för tankarna till Duchesnes teori om Västerlandets indo-europeiska rötter.

Radikalnationalistisk mångkulturkritik

Jonas Nilssons nya dokumentär med Karl-Olov Arnstberg, Jan Tullberg och Ingrid Carlqvist om hur Sverige blev en mångkultur är, med undantag för några detaljer, en professionell produkt, och den innehåller mycket kritik som utan tvekan är sakligt viktig.

”Allt består som det är”

Detta innebär att det inte sällan finns en avgrund mellan människor som strävar efter stringens i sina resonemang å ena sidan och människor som låtsas göra det å den andra. Det innebär att logiska argument inte alltid biter på politiskt korrekta, deras förmenta argument är ofta efterhandskonstruktioner främst avsedda att slippa hamna i konflikt med makten. Vissa av dessa konstruktioner är verbala, andra är outtalade och inte sällan omedvetna.

”Det är deras tur nu”

Den politiska korrekthetens fundament består inte av rationella överväganden utifrån olika principer, tvärtom handlar det om associationer och känslor förmedlade genom bilder och teman i kulturindustrins produktioner.

Tvärtänkarna

Socialt och kulturellt påskyndades rörelsen i riktning mot ett ”samhälle” av konsumenter som sitter ensamma i sina hem och beställer varor, ”nyheter”, exotisk mat och distraktioner från Facebook, Amazon, Pornhub och andra förvuxna monopolister med statliga kontakter.

Sprickor i Muren

Åsiktskorridoren befinner sig i ständig förändring. Gårdagens pseudovetenskapliga tabu är inte sällan dagsens sanning, något vi bland annat sett vad gäller vårt släktskap med neanderthalarna.

Lästips: Diego Fusaro

Robert Steuckers är ett av den europeiska högerns mest givande namn, med ett förflutet i den nya högern är han en värdefull bekantskap oavsett om man är intresserad av geopolitik, idéhistoria, kulturkritik eller samtida politik.

Lästips: Neo-Germania

En nordisk renässans förblir flack om den inte innebär att den arketyp som idag oftast är känd som Oden återupptäcks.

Rhenmarxism

1848 skakades flera europeiska länder av revolutioner, en händelserik period som bland annat getts namnet folkens vår. Det var också en intensiv tid för två blivande marxist-leninistiska husgudar vid namn Marx och Engels. De båda rapporterade, analyserade och försökte påverka händelserna i tidskriften Neue Rheinische Zeitung.

En värld av ting

Det moderna samhället fylls av varor, bilder och roller, till den punkt där dessa varor, bilder och roller framstår som det verkliga och det egna livet är overkligt.

Trevligheten

Detta kaninhål hoppar man för övrigt ner i på egen risk, det är inte omöjligt att den som funderar för mycket på saken aldrig mer kan konsumera konstruerad trevnad utan en tilltagande känsla av äckel. När man blivit varse allt det som inte kan sägas är det svårt att ta det som sägs på fullt allvar.

Glenn Greenwald och den amerikanska statskuppen

Något som slår en när man följer amerikansk politik är att ”vänstern” och ”högern” i flera frågor bytt sida. Det gäller inte minst synen på ”djupstaten” i form av FBI och andra hemlighetsfulla bokstavsorganisationer, det gäller i växande grad även inställningen till storkapital och företag som Google och Facebook.