Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Marx och de gamla grekerna

En läsning av Karl Marx för 2000-talet innehåller flera möjliga fallgropar men också en hel del av betydande värde. Inte minst påminner en sådan läsning oss om att saker och ting inte nödvändigtvis är vad de utger sig för att vara eller vad de var igår.

Aftonlandets thiccifiering

Om man betraktar sin samtid historiskt kan riksdagsval och riksdagstal förvisso vara intressanta, men väl så intressanta är ofta sådana tendenser som gör mindre väsen av sig. Det kan bland annat handla om pre-politiska fenomen som skiftande skönhetsideal.

Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B

De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande. Alla delar av samhället påverkas sedan ett antal år i grunden av Sveriges markant förändrade demografi.

Lästips: Rättvisa eller avund

Människors påstådda och verkliga drivkrafter överlappar inte alltid varandra till fullo. I en psykologiskt och fysionomiskt ytlig era som vår egen kan detta påstående förefalla radikalt, det är inte desto mindre sant att bakom exempelvis den till synes idealistiska ”antirasistiska” politiken finner vi betydande inslag av egenintresse, patologiskt eros och ressentiment.

Lästips: ”Suedi var ett skällsord när jag växte upp”

Efter mordet på rapparen Einár har flera texter producerats, många av dem förutsägbara och mest av intresse som inblick i hur åsiktskorridoren rör sig. Ett undantag är ”Suedi var ett skällsord när jag växte upp” – Einár och wigger-fenomenet av Mohamed Omar.

YouTube bör förgöras

Genom sin senaste aggression mot Russia Today (RT) Tyskland, har YouTube korsat den röda linjen. Svaret måste vara överväldigande. Alla dessa nätverk, först och främst YouTube och Google, måste bannlysas och stängas ned i Ryssland.

Tillbaka till althögern

Det har snart gått ett halvt decennium sedan jag skrev Ur ruinerna, en bok där den då unga alternativhögern fick sig tilldelad ett av de längsta kapitlen. Det fanns flera skäl till denna omfattning, inte minst stora mått av nyfikenhet och sympati.

Den tredje konfliktlinjen

Man kan i det samtida Västerlandet snabbt identifiera två konfliktlinjer. Det rör sig förenklat uttryckt för det första om folk mot elit, för det andra om infödda mot invandrare.

Ställningskriget

När en ambassadör en gång höll ett långt och utdraget tal inför den spartanske kungen Cleomenes, svarade han följande: “Vad du sade i början kommer jag inte ihåg, och vad du sade i mitten kunde jag därför inte förstå, och av den anledningen kan jag heller inte hålla med om dina slutsatser.”

Världarnas krig och det anti-vita narrativet

Kulturindustrins produktioner genomsyras numera i hög grad av en anti-vit världsbild och ett anti-vitt budskap, något som kan förefalla märkvärdigt givet att publiken ofta är vit och ofta konsumerar dessa produkter oavsett deras budskap.

Det behövs en riktig höger — inte ett alternativ

Framförallt behövs en seriös idédebatt som fokuserar på ämnen som är relevanta och tidsenliga. Jan Olof Bengtsson publicerade häromveckan en kort recension av alternativhögern, det vill säga den samlingsbeteckning som användes på den breda nationalistiska och populistiska utomparlamentariska höger som växte fram och hade sina glansdagar under Trumps första presidentvalskampanj.

Engels och frankerna

Under åren har vi gjort flera läsningar av Karl Marx från höger, bland annat hur hans resonemang kring rasskillnader och germanskt produktionssätt för tankarna till Duchesnes teori om Västerlandets indo-europeiska rötter.

Radikalnationalistisk mångkulturkritik

Jonas Nilssons nya dokumentär med Karl-Olov Arnstberg, Jan Tullberg och Ingrid Carlqvist om hur Sverige blev en mångkultur är, med undantag för några detaljer, en professionell produkt, och den innehåller mycket kritik som utan tvekan är sakligt viktig.

”Allt består som det är”

Detta innebär att det inte sällan finns en avgrund mellan människor som strävar efter stringens i sina resonemang å ena sidan och människor som låtsas göra det å den andra. Det innebär att logiska argument inte alltid biter på politiskt korrekta, deras förmenta argument är ofta efterhandskonstruktioner främst avsedda att slippa hamna i konflikt med makten. Vissa av dessa konstruktioner är verbala, andra är outtalade och inte sällan omedvetna.

”Det är deras tur nu”

Den politiska korrekthetens fundament består inte av rationella överväganden utifrån olika principer, tvärtom handlar det om associationer och känslor förmedlade genom bilder och teman i kulturindustrins produktioner.

Tvärtänkarna

Socialt och kulturellt påskyndades rörelsen i riktning mot ett ”samhälle” av konsumenter som sitter ensamma i sina hem och beställer varor, ”nyheter”, exotisk mat och distraktioner från Facebook, Amazon, Pornhub och andra förvuxna monopolister med statliga kontakter.

Sprickor i Muren

Åsiktskorridoren befinner sig i ständig förändring. Gårdagens pseudovetenskapliga tabu är inte sällan dagsens sanning, något vi bland annat sett vad gäller vårt släktskap med neanderthalarna.

Lästips: Diego Fusaro

Robert Steuckers är ett av den europeiska högerns mest givande namn, med ett förflutet i den nya högern är han en värdefull bekantskap oavsett om man är intresserad av geopolitik, idéhistoria, kulturkritik eller samtida politik.

Lästips: Neo-Germania

En nordisk renässans förblir flack om den inte innebär att den arketyp som idag oftast är känd som Oden återupptäcks.

Rhenmarxism

1848 skakades flera europeiska länder av revolutioner, en händelserik period som bland annat getts namnet folkens vår. Det var också en intensiv tid för två blivande marxist-leninistiska husgudar vid namn Marx och Engels. De båda rapporterade, analyserade och försökte påverka händelserna i tidskriften Neue Rheinische Zeitung.

En värld av ting

Det moderna samhället fylls av varor, bilder och roller, till den punkt där dessa varor, bilder och roller framstår som det verkliga och det egna livet är overkligt.

Trevligheten

Detta kaninhål hoppar man för övrigt ner i på egen risk, det är inte omöjligt att den som funderar för mycket på saken aldrig mer kan konsumera konstruerad trevnad utan en tilltagande känsla av äckel. När man blivit varse allt det som inte kan sägas är det svårt att ta det som sägs på fullt allvar.

Glenn Greenwald och den amerikanska statskuppen

Något som slår en när man följer amerikansk politik är att ”vänstern” och ”högern” i flera frågor bytt sida. Det gäller inte minst synen på ”djupstaten” i form av FBI och andra hemlighetsfulla bokstavsorganisationer, det gäller i växande grad även inställningen till storkapital och företag som Google och Facebook.

Lästips: Sailer och Sydafrika

Oroligheterna i Sydafrika under början av juli varade i mer än en vecka och krävde över 300 människoliv. Plundring, våldsamma konfrontationer och massdemonstrationer tycktes drabba landet lika oväntat som en blixt från en klar himmel.

Ghazalegate

I dagarna har polisen, twittraren och kändisen Nadim Ghazale hamnat i hetluften, detta efter att han som sommarpratare gjort gällande att ”är du vit, svensk, straight och man? Då är du redan inkvoterad. Grattis! Du fick den enklaste vägen.”

Xavier Naidoo och NWO

Prekära bryderier drabbar ett lokalt etablissemang när en av landets mest hyllade artister vänder sig mot flera av inslagen i den hegemona ideologin. En svårhanterlig faktor om artisten ifråga dessutom är rasifierad, en förmildrande om det rör sig om konspirationsteorier med begränsad koppling till partipolitisk opposition och begränsat folkligt stöd.

Nova Arminius – In the lack of god

Metal är på många sätt folkmusik för européer. Det blir inte minst uppenbart om man jämför med mycket av det som idag produceras och distribueras av kulturindustrin, ”we now have the misfortune of living in a vulgar and blatant age” som Cyril Scott uttryckte det.

”Att nämna det är att hata det”

När man försöker kartlägga den hegemona ideologin, inklusive dess omedvetna och mytiska aspekter, blir man snart varse att delar av terrängen utforskas på egen risk.

Belastningsdiskursen

Nyligen gick moderaternas partiledare Ulf Kristersson ut med att han såg invandringen som en belastning, ”både när det gäller kriminalitet, hedersproblematik, sociala problem och trångboddhet”. Detta efter att för mindre än ett halvår sedan ha kritiserat Jimmie Åkesson när denne sagt i princip samma sak

Den nya polisfrågan

Efter att en 33-årig polis och familjefar mördats i Göteborg har många människor reagerat med både sorg och vrede. Mordet sätter många negativa förändringar och decennier av vanstyre på sin spets, i ett land med en fungerande politik är det högst troligt att han fortfarande hade varit i livet.