Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Trojaner mitt ibland oss

När den trojanska hästen inte såg ut som en trojansk häst, släppte vi den inte bara innanför porten utan hälsade den dessutom välkommen med en infantil puss på mulen. Så skulle man kunna sammanfatta det skeende som har lett fram till den situation där vi befinner oss idag

Ett land att skövla

Svensk elproduktion och -distribution utgör vad vi kan kalla elförsörjning. Det var en gång i tiden en nationell angelägenhet. Hushåll, företag och alla delar av offentlig sektor – från sjukvård till försvarsmakt – skulle försörjas med el. Det moderna samhällets nödvändighet. 

Kommunpoet inte heller kärnverksamhet

När du väl har börjat kan du inte göra tankarna otänkta. Det finns ingen instans dit insikterna kan lämnas tillbaka. Alla som är bekanta med filmen The Matrix vet precis vad det är fråga om. Den som till äventyrs inte har sett den och nu väljer att göra det, kan inte göra den osedd igen.

Det finns snart ingen återvändo

Sverige bär tyvärr fortfarande auran att vara ett högfungerande land med stor innovationskraft, ett arbetsamt och strävsamt folk, framgångsrika företag och gott om naturtillgångar. Ja, man skulle faktiskt våga säga att vi åtminstone varit helt självförsörjande. Men var händer då när alla dessa ting åderlåts och angrips från alla håll?

Staten flyttar fram positionerna

Regeringen ligger inte på latsidan. Bara de senaste dagarna och med knappt ett år kvar av innevarande mandatperiod, har en rad beslut tagits och uppdrag givits vars effekter kommer att vara långtgående. Och med handen på hjärtat handlar mycket av dem om att säkra upp makt och kontroll inför framtiden.

Mer vit makt och gör Sverige svenskt

Redan på 80-talet när invandringen ännu var begränsad brukade det klottras BSS på väggarna i toaletter, på tåg och i skolorna. Jag tyckte det var hemskt, för redan då hade vi hjärntvättats att tycka att det var något fult att vilja bevara Sverige svenskt. Men vad är fel med att bevara och skydda något man gillar och som man fått i arv att förvalta av sina förfäder? Och vad är ens alternativet? Att göra Sverige osvenskt? Att byta ut våra folk, våra seder, bruk och värderingar? På vilket sätt är det moraliskt bättre?

Konstverket Nimis under religiöst hot

Företrädare för partiet Nyans skriver idag på debattsidan i Göteborgsposten att Lars Vilks konstverk Nimis måste raderas från kartan. Bland annat gör sig partiordförande Mikail Yüksel till tolk för en, enligt honom, lång rad kränkta personer

9: Covid-19 – det globala bedrägeriet

Vi vaggas mellan hopp och förtvivlan. Är vi, givet en pandemi, fria eller satta i undantag? Regeringens beslut ger vid handen att situationen kan ändras snabbt. Samtidigt vidtas åtgärder runt om i världen för att lagföra makthavare – såväl regeringar som självaste Världshälsoorganisationen – för brott mot mänskligheten. Vi kan helt enkelt inte ducka för denna fråga.

Statssocialismen är grön, brun och gredelin

Varför har statssocialismen varit så framgångsrik? Jo, för att den utvecklade ett symbiotiskt förhållande mellan å ena sidan människor utan egenmakt och, å den andra, människor som vill ha makt. Den första gruppen ger och den andra tar. Det är i själva verket något sadomasochistiskt över nuvarande politiska ordning.

Vänstern och vetenskapen

En oväntad konsekvens av att Donald Trump under 2016 valdes till president blev en renässans för vetenskap, objektivitet och sanning.

Våra barns skulder betalar invandringens kostnader

Saken ska inte missförstås för inkompetens eller slarv i tanken hos politikerna. Det är landsförräderi som har begåtts och det ankommer på oss att aldrig glömma detta. Bostäder som skulle gått till våra barn, lämnades till främlingar.

Handgripligheter och lagarna

Med anledning av dagens situation med otrygghet i samhället, den ökande förekomsten av ungdomsrån och annan våldsbrottslighet kan det vara på sin plats att, överlag, fundera på sitt eget skydd. Såväl praktiskt som juridiskt. Vad har du och jag för rättigheter när det kommer till självförsvar och att skydda liv och egendom?

José Antonio – ett ovanligt levnadsöde

José Antonio Primo de Rivera föddes i Madrid 24 april 1903. Han var son till adelsmannen Miguel Primo de Rivera, Spaniens ledare åren 1923 – 1930. Under sin tid som juridikstuderande vid Madrids universitet var José Antonio delaktig i grundandet av en studentförening som öppet kritiserade faderns utbildningspolitik.

Vilks har lämnat stafetten vidare

Lars Vilks är död. Han omkom tragiskt tillsammans med två poliser ur personskyddet då han färdades på E4, eftermiddagen den 3 oktober. Eller ’transporterades’ är kanske ett bättre uttryck eftersom han inte var fri att resa på egen hand. Sedan 2007 levde han med en ständig hotbild i form av en dödsdom. Livvakter var hans vardag.

Allt du kan tänkas vilja veta om kärnavfall

Slå er ner i lässoffan med en kopp kaffe för det här blir ett långt inlägg. Det är dags att vi snackar lite om det eviga sorgebarnet kärnavfall och hur den vrickade situationen riskerar att leda till att det blir mörkt och kallt i Sverige inom några år.

8: Kärlek, krig, lokalförsvar och separatism

Samtidigt som nu anmälningarna tickar in till Folkungagillet, pågår dels vårt eget trägna arbete, dels ”deras” vilket dag för dag bygger på statistiken över bombdåd, eldöverfall, våldtäkter och förnedringsrån. Här på Folkungen menar vi att Sveriges folk är värda bättre.

Så kan politisk korruption se ut

I regeringens nyligen presenterade budgetproposition återfinns under ”Utgiftsområde 1 Rikets styrelse” något som kallas ”valdeltagarinsatser”. Drygt 50 Mkr ska avsättas till bl.a. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i syfte att stödja projekt och insatser som ska höja valdeltagandet. Regeringen skriver:

Separatism – en levande tanke i vår tid

Varför påtalar centralmakten att det är farligt med separatism? Jo, för att det är dess egen – alla politikers – makt som står på spel. De vill så klart inte bli av med den. Därför utmålas alla lokala initiativ; allt vad lokalt självstyre heter och all separatism som dåligt. I verkligheten har vi faktiskt att vinna på det. Även i ”demokratiskt” hänseende. Vad kallar du annars mer makt lokalt och större inflytande för var och en, om inte folkstyre.

Sockenförsvar slår värdegrundsförsvar

För det andra är behovet av dyr och komplicerad utrustning ganska begränsat för ett försvar. Afghanistan är ett lysande exempel. Med handeldvapen, hemmabyggda bomber, kärlek till blod och jord besegrade de alldeles nyligen världens farligaste och mest aggressiva krigsmakt.

Så ersätts vi

”Ägs det här landet av dom som bott här i fyra generationer eller nån som hittat på nån gräns? Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit…och det är vad dom gör av Sverige och för mig är det givet att det är det senare.” 

Explosion – bombdåd – KRIG

Den som tänker om krig idag så som de gestaltades under, exempelvis, världskrigen med tydliga fronter, väl uppmärkta kombattanter och officiella krigsförklaringar kommer aldrig att kunna hantera kommande. Eller nu pågående, för den delen. Krig idag behöver inte utkämpas mellan stater. Krig idag kan te sig om inte hur som helst så i alla fall på en mängd olika vis.

Stå upp, stå emot

”När människor använder sin yttrandefrihet för att stå upp för demokrati, när de kliver utanför sin närmaste krets och riskerar livet för det de tror på, visar de mod. De har nått en gräns, som kräver handling. Vad behöver vi stå upp för idag gällande vår yttrandefrihet och demokrati?”

7: Om mångkultur med filmaren Jonas Nilsson

I detta avsnitt av Radio Folkungen har vi med oss Jonas Nilsson från Palaestra media som är aktuella med dokumentärfilmen ”Varför är Sverige en mångkultur?”. Vi har tidigare skrivit om filmen och får nu själva höra om innehållet och det material som utgör en viktig och välgjord dokumentär.

Skuld

Den som är satt i skuld är inte fri, sade Göran Persson på 90-talet. Han blev därefter ihågkommen för att ha ”sanerat” den svenska ekonomin. Idag är Göran Persson 72 år gammal. Godsägare. Styrelseordförande i Swedbank, vid sidan av flera andra uppdrag i näringslivet. Hans leverne efter den politiska karriären skvallrar om ett begär efter pengar, på samma sätt som hans lekamen skvallrar om hans glupskhet.

Folkstyrets brister: vilka är egentligen valbara?

Jag uppmärksammas i en kommentar på Facebook att Hägerstens församling har skickat ut ett informationsblad till hushållen i församlingen. Bladet har underrubriken ”Information om kyrkovalet och presentation av nomineringsgrupperna”. När jag läser infobladet ser jag att nomineringsgrupperna (”partierna”) som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Hägersten presenteras utförligt. En sida per nomineringsgrupp med partinamnet väl synligt. 

Bödelns försvarare – Om Joseph de Maistre (del 2)

Under de Maistres tid fanns två stora strömningar i omlopp: en civilisationsbejakande och en civilisationskritik. I den första framstod civilisationen som välgörande för människorna. Kultur, bildning och tillfredsställande av materiella behov lyfter människorna över det brutala naturtillståndet i vilket det rådde hård kamp för livhanken.

Dokumentären “Varför är Sverige en mångkultur?”

Jag antar att du är positivt inställd till och för att palestinier liksom judar har rätt till sina egna länder. Likaså kongoleser, chilenare, ester och finnar. Vad som däremot inte är lika självklart för många är att svenskar har rätt till Sverige. Att reagera över hur ett folkslag på den afrikanska kontinenten utrotar ett annat är självklart. Men att svenskar kommer att vara i minoritet i Sverige om bara ett par årtionden rycker många på axlarna åt.