Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Dagens historielektion – Träldom

När skolor på nytt hotas om stängning kan det vara lägligt att putsa upp kunskapen inom olika ämnen då rollen som lärare kanske hamnar hos dig inom kort. Frukta inte, Mises.se hjälper dig på vägen. Idag historia.

Vem har rätt att döma i historiens domstol?

Väldigt många svenskar har ett behov av att prygla sig själva mentalt, eller snarare verkar de se det som nödvändigt att konstant be om ursäkt å hela sitt folks vägnar för oförätter som begåtts mot andra grupper, folk och nationer (och numera också mot naturen och klimatet).

Ideologiernas död

Politiska ideologier är en relativt ny uppfinning, som först definierades i slutet av 1700-talet. Givetvis fanns det tankemönster och begreppsvärldar innan dess, fast inte lika organiserade och ledande. Det moderna ideologibegreppet kom att förknippas med vetenskap och logik, och givetvis var det den tidens liberaler och upplysningsmän som lanserade tanken.

Ömsesidig vinst, ett radikalt ekonomiskt faktum

Sociologen Franz Oppenheimer förklarade för 100 år sedan att det finns två typer av handlingar mellan människor: politiska och ekonomiska. En politisk handling är grundad på tvång. Den ena parten tvingar den andra till något. Ekonomiska handlingar är frivilliga och skapar ömsesidig nytta.

Betydelsen av ord

”Så länge staten råder finns det ingen frihet. När frihet råder finns det ingen stat.” — citat
Citat av vem? Säkerligen kan väl bara Murray Rothbard ha producerat ett så anti-etatistiskt och på samma gång frihetligt budskap? Men, nej. Det är faktiskt ingen mindre än Lenin.

Inget äger något, allt är fritt, och allt är övervakat – det nya goda samhället

Samhället har gått från att vara hårt, där många har jobbat med eländiga jobb för att klara brödfödan, till dagens läge där staten i allt större uträckning tar hand om medborgarna. Många länder har fri skola, fri vård, socialförsäkringar, barnbidrag och stora möjligheter vad gäller högre utbildning med fördelaktiga studielån och bidrag. Tanken var att berika medborgarna och landet, samt skapa social rättvisa.

PATRIK ENGELLAU: Amatörepidemiologen på nya äventyr

SCB:s siffror över antalet döda per dag tar – när jag skriver detta – slut den sjätte november. Den dagen var det totala antalet coronadöda i Sverige 6 128 stycken. Men den samlade överdödligheten sedan årets början var vid det laget, enligt SCB:s siffror, bara 1 917. (Jag har summerat de döda dag för dag dels för år 2020, dels för föregående femårsperiod och subtraherat).

Alexander Dugin och etnosociologin

Alexander Dugin är en man med många strängar på sin lyra. Han har inte nöjt sig med att försöka förstå världen utan även intervenerat i såväl meta- som geopolitiken för att förändra den.

Söndagstankar

Möjligen att konsumera är oändliga. I Sverige är det nog regeringen, eller ska man kalla den “regeringen”, som är gladast över detta faktum. Det stöter ju på vissa svårigheter att anordna gladiatorspel och offentlig prygling i dagens klimat av politisk korrekthet. Konsumtion får tillsammans med fullständigt intelligensbefriade tv-produktioner sägas utgöra ett fullgott alternativ att hålla valboskapen i schack.

Tvärtomleken

De socioekonomiska faktorerna. De är den bärande och ständigt återkommande förklaringen till allsköns problem i Sverige. Gängkriminalitet, inte minst. Människor som växer upp under ekonomiskt sämre förutsättningar än flertalet löper en större risk att, som det brukar heta, ”hamna snett”.

PATRIK ENGELLAU: Arternas ursprung

Hur ska man i så fall förklara det darwinska konceptets spektakulära framgång? Jag tror att det berodde på att de rika och mäktiga i det viktorianska samhället gillade idékonstruktionen. Den legitimerade deras position i samhället. Att de hade den ställning de hade berodde tydligen inte på att de var roffare och rövarbaroner utan på att de var de mest lämpade. De förtjänade helt enkelt sin plats i samhället bättre än några andra.

Vad som gått förlorat i övervakningsdebatten

»Läggs kontroll till kontroll och registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar i ett kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre«, sa Gösta Bohman (M). Skräckbilden är vad vi i dag kallar »algoritmisk reglering«: att få individer att bete sig på det sätt som är kollektivt sett optimalt genom mätning, iterering och datormodeller.

Statens Kulturråd och Abnorm Scenkonst

Statens Kulturråd, eller Kulturrådet som det kallas i dagligt tal, är en svensk så kallad förvaltningsmyndighet. I det stora hela går verksamheten ut på att fördela en oherrans massa pengar till den i ropet vardande svenska kulturen. Inför spelåret 2021 har bland annat gruppen Abnorm Scenkonst ansökt om och fått bidrag om 250 000 kronor för ett projekt kallat “Dåliga Känslor”.

Gästskribent MARIAN RADETZKI: Kulturchefens maktfullkomlighet i det inte så goda samhället

Det pågår en helt grotesk tillbyggnad till Liljevalchs konsthall på Djurgården. Jag noterar med häpnad den totala medietystnaden som kontrasterar dramatiskt till den långdragna och hätska debatten som fick Nobelstiftelsen att ge upp sina byggnadsplaner på Blasieholmen. Jag anser det viktigt att bryta denna tystnad, så jag skrev till Lisa Irenius, kulturchef på SvD, och erbjöd mig att skriva om saken. Mitt brev till Lisa med bifogade bilder återges nedan.

PATRIK ENGELLAU: Skapelsen

På två rätt grundläggande punkter har jag svårt att tro mer på den vetenskapliga förklaringen än den religiösa. Punkterna är Skapelsen och Arternas ursprung – i den mån dessa punkter inte sammanfaller (vilket de gör, tror jag, för kreationister). Idag skriver jag om Skapelsen och i morgon ska jag i grunden analysera den vetenskapliga teorin om Arternas ursprung.

RICHARD SÖRMAN: Snart får vi en generation svenska eremiter ute i skogarna

När ska människor i Sverige på allvar börja fly undan överbefolkning, bilköer, åsiktskorridorer, internetuppkoppling, invandring och modernistisk arkitektur? Många kommer flytta utomlands. Andra kommer fly ut på landsbygden. Men vi kommer säkerligen också få se en trend av unga människor som stoltserar med att de lämnat allt bakom sig och dragit sig tillbaka ut i den obebyggda naturen. Vi kommer få en generation av svenska eremiter.

Att översätta sossesvenska

Google translate saknar dessvärre möjligheten att översätta från socialism till vanligt språk och för en enkel tornedaling som mig så kan byråkraternas fiffiga formuleringar ibland te sig svårbegripliga.