Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Marx och de gamla grekerna

En läsning av Karl Marx för 2000-talet innehåller flera möjliga fallgropar men också en hel del av betydande värde. Inte minst påminner en sådan läsning oss om att saker och ting inte nödvändigtvis är vad de utger sig för att vara eller vad de var igår.

Söndag 21 november 2021

I dagens avsnitt bland annat: Regeringen vill införa vaccinpass från 1 december, iraniern Peyman Kia som jobbat på Säpo och Kontoret för särskild inhämtning häktas misstänkt för grovt spioneri, kung Athelstan av England vinner omröstning om Storbritanniens bäste monark genom tiderna, Bulletins medgrundare Paulina Neuding säljer sina aktier i företaget för 1 kr samt Kyle Rittenhouse frias på samtliga åtalspunkter

Var inte den metabola pandemin nog?

När jag 2017 var med och tog initiativet till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa var detta motiverat av den snabbt stigande sjukligheten och dödligheten i olika sjukdomar hänförliga till vår ämnesomsättning (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdom, cancer, hypertoni, Alzheimer, autoimmuna sjukdomar m.fl.).

En tunn fernissa

Jag hittade en gammal propagandabild från omröstningen om ja eller nej till rusdrycksförbud i Sverige 1922, som med nöd och näppe höll på att resultera i ja. Bilden är enkel men illustrativ: vill du ha fulla eller nyktra och ansvarstagande pappor i landets familjer?

Covid-tyranniet upplöser myten om den ”liberala demokratin”

De sista årtiondena har utmanandet av den regerande hegemonin av amerikanskt ledarskap, NATO-allierade, och ett nätverk av nyliberala NGO:er, finansiella organisationer och företag ofta framställts som hot mot den ”liberala demokratin.” Anklagelsen har riktats mot en rad dissidenter, från stater som Ryssland och Kina, till populistiska politiker som Donald Trump, Jair Bolsonaro, och Matteo Salvini, till separatistiska rörelser som Brexit, och till respekten för grundläggande individuella rättigheter, som yttrandefrihet och rätten att bära vapen.

Hur man gör en JO-anmälan

Denna artikel är en enkel instruktion hur man skriver en JO-anmälan. Främst eftersom en JO-anmälan är det egentligen enda sättet medborgare kan opponera sig mot politiska beslut. Desto fler som investerar cirka 5 minuter på att faktiskt anmäla ökar chansen att regeringen faktiskt drar tillbaka planen eller omformulerar den.

Mecenaten, myrdal, Medici

Först i går fick jag tid att se filmen ”I väntan på Jan Myrdals död”. Efteråt har jag studerat recensionerna av denna film, och de säger ganska mycket om filmkritikens ideologiskt framkallade blindhet. Recensenterna ser vad som händer på skärmen, men föga förstår de. Men så är det heller inte de skarpaste hjärnorna som numera skriver om film.

JAN-OLOF SANDGREN: Miljöpartiets resa 

Miljöpartiet byggdes runt en solid kärna av miljövänner och ”gröna-vågare”. Begrepp som idag må ha en ironisk klang men det var ändå människor som brydde sig om naturen, ville äta giftfri mat och tyckte att småskalighet och lokal produktion var något fint.

PATRIK ENGELLAU: Medborgarvälde mot politikervälde

Leif ”Vad fan får jag för pengarna?” Östling har startat Kommissionen för skattenytta som ska vara ”en oberoende granskning av effektiviteten i hanteringen av våra gemensamma skatteresurser”. Det är bara att applådera. Om fler hade samma medborgerliga instinkter som Östling så skulle hoppet om Sveriges framtid kunna återskapas.

Att skapa ett helgon

José Antonio Primo de Rivera ledde det spanska nationalistpartiet Falange Española fram tills att han greps den 14 mars 1936 av vänstersinnade republikaner. Gripandet skedde i början av oroligheterna som senare kom att utvecklas till det Spanska inbördeskriget. Han fördes i hemlighet till Alicante där han fängslades och ställdes inför en socialistisk domstol.

PATRIK ENGELLAU: Kraftsamling mot sociala problem

När jag arbetade inom det bi- och multilaterala utvecklingsbiståndet gjorde jag ett antal i mitt tycke grundläggande observationer. En var att denna utrikes social- och utvecklingshjälp på det hela taget inte fungerade. En annan var att inte bara jag, utan också övriga välutbildade och kloka människor inom utvecklingsbataljoner som Sida och UNDP, noterat detta faktum och därför hade en tendens att gripas av missmod.

Det totalitära samhället är här

Allt det ändrades dock med corona. Plötsligt försvann allt fler friheter och vi ska vara på det klara med en sak, det var inte viruset som gjorde att vår frihet försvann, det var politikerna! Hade inte politiker och media skapat världens största masspsykos så hade inte corona märkts av mer än som en lite kraftigare säsongsinfluensa.

Bortom Jönsson och Karlsson

Henrik Jönsson och Mattias Karlsson har under senare tid skrivit idépolitiska alster vilka bör sättas in i ett större sammanhang om framväxten av ett konservativt block i svensk politik. Då Karlsson skrev sin artikel som svar på Jönssons, har jag valt att analysera dem mot denna bakgrund.

Österrike passerar gränsen – inför vaccinationstvång

Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg meddelade under fredagen att det från och med den 1 februari 2022 kommer att vara olagligt att inte vara injicerad mot covid. Samtidigt kommunicerades att man nu inför en total nedstängning av samhället. Detta gäller såväl vaccinerade som ovaccinerade. Nedstängningen gäller från och med måndagen den 22 november i, som det heter, maximalt tjugo dagar.

PATRIK ENGELLAU: Höger eller vänster

För många kändes det som en vitamininjektion när moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna nyligen la fram ett eget, gemensamt budgetförslag. Händelsen var inspirerande på flera sätt. Först var det förstås signalvärdet av att dessa partier kunde samla sig till något samfällt. Det gick en stöt av förvåning genom nationen. Plötsligt bangade inte ens moderaterna för att uppträda tillsammans med sverigedemokraterna.

I vår tid

På vilket sätt är vår tid annorlunda än för drygt hundra år sedan? Sociala problem, utsatta områden, skitstövlar och medlöpare fanns det då. De så kallade proletära eller socialrealistiska författarna som Charles Dickens och August Strindberg fick och får fortfarande uppmärksamhet för sina skildringar.

Vaccinbevis handlar inte om virus – det handlar om ökad kontroll

För naturligtvis handlar det inte om virus – vaccinpass handlar om kontroll. Staten vill kuva och styra befolkningen. Detta gör man genom att beskära våra mänskliga fri- och rättigheter. Vaccinpass strider mot grundlagen. De är ett steg mot en totalitär stat, där vi medborgare helt styrs av regeringsmakten. Därför måste vi alla protestera mot dessa idiotiska, verkningslösa åtgärder. I länder där covidpass införts ökar smittan mer än i länder där människor är fria.

I vaccinationsintygens totalitära förlängning

Vi hörde under onsdagen den 17 november hur Folkmyndighetens generaldirektör uttryckte önskemål om införande av vaccinationsintyg. Med vid presskonferensen var även socialministern samt demokrati- och kulturministern vilka, i kör, bejakade myndighetens äskande. Nu ser det ut som att regeringen kommer att fatta beslut om krav på vaccinationsintyg från och med den 1 december.

Dissident foliehatt

Det svenska språket erbjuder oändliga möjligheter att bilda sammansatta ord. Denna språkliga praktik ger upphov till såväl vardagspoesi, som sätter språkmaktmedel i händerna på den härskande klassen. 

ANDERS LEION: Inre exil 

I det lugna, välordnade landet Sverige har man drivit bisarrerierna ett steg längre. Här dömer man brottsoffret  till inre exil. Det sker gång på gång. Nu senast redovisades hur en ung kvinna, efter att ha våldtagits och misshandlats så att hon höll på att förblöda, och sedan förövarna avtjänat sitt korta straff, blivit tvungen att gå i inre exil. Det var polisen som rådde henne att flytta till hemlig adress.

Till försvar av grundarnas icke-interventionism

Närhelst jag debatterar den ursprungliga amerikanska utrikespolitiska policyn av icke-interventionism med en förespråkare för Amerikas interventionistiska 1900-tals-utrikespolitik konfronteras jag med yttrandet att andra världskriget inträffade eftersom Amerika återvände till sin policy av isolationism efter första världskriget.

Sveriges räddning heter moral

Ett folks moral avgör hur deras land utvecklas. Välstånd, trygghet och arkitektur är enbart konsekvenser av moralen. Att förbjuda våldsförhärligande rappmusik i regimradio, dubblera antalet poliser på gatorna, tillåta övervakning av internet utan misstanke om brott är som att ansa ogräs. Det hjälper inte. Man måste hugga mot roten.

Farsen

Det är inte för inte vi har begrepp som ”polsk riksdag” och ser ned på andra länders politiska processer. De ständiga omvalen i Spanien och Italien kontrasterar lugnet och den upplevda ordningen i svensk politik. Det ger såväl medborgare som förtroendevalda en känsla av överlägsenhet. I Sverige har vi minsann ett system. Denna attityd har märkts ännu tydligare under pandemin.

PATRIK ENGELLAU: Varför är konstnärer PK-ister?

De två vetenskapliga studier som Gudmundson åberopar visar att det ligger till på just det viset. Den ena studien visar vad som hände när kommunal rösträtt år 1975 infördes även för icke-medborgare. Det ledde till att skatterna höjdes i just de kommuner som hade tillräckligt många nyanlända för att det skulle kunna påverka valresultatet.

Går plandemin in i sista fasen nu?

Panikvaccineringarna är det största medicinska experiment som mänskligheten någonsin utsatts för. Betydligt större och allvarligare än atombombssprängningarna i atomsfären på 50-talet.

Aftonlandets thiccifiering

Om man betraktar sin samtid historiskt kan riksdagsval och riksdagstal förvisso vara intressanta, men väl så intressanta är ofta sådana tendenser som gör mindre väsen av sig. Det kan bland annat handla om pre-politiska fenomen som skiftande skönhetsideal.