Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

PATRIK ENGELLAU: Att värdera skolor

Det är mycket jag aldrig slutar förundra mig över men när det gäller skolan, i varje fall den svenska, finns det ett missförhållande som jag alldeles särskilt aldrig slutar förundra mig över – framför allt som jag (och andra, det ska erkännas) under en tredjedels sekel oavbrutet utpekat felet för ansvariga skolpolitiker och tjänstemän – nämligen att skolor och högre lärosäten sätter sina egna betyg.

Radio Folkungen: Grundlagsändring mot visselblåsare

Ändringen i Tryckfrihetsförordningen om ”utlandsspioneri”, som vi räknar med går igenom den 17 november, är en lag för att skydda globalistiska organ från svenska visselblåsare. Som i stort sett alla grundlagsändringar innebär den mer makt åt staten och mindre åt den enskilde. Ytterligare en tugga av folkets frihet är tagen. Enbart kommunistpartiet är emot. Vi reder ut begreppen.

På onsdag inskränks tryckfriheten

Sverige har en unik historia av yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincip. På senare år har dessa värden naggats i kanten. Och på onsdag tar riksdagen ännu ett steg mot att begränsa tryckfriheten.

Var är gammelfeministernas raseri?

Sophia Kianni är en tjugo år ung (snart tjugoett) klimataktivist från USA som går omkring i kortkort på COP 27 mötet i Sharm el-Sheik och tror att hon upphöjts till ungdomsrådgivare för att hon är så kunnig.

PATRIK ENGELLAU: Den stora entusiasmen

Jag förklarar för dig att jag har tänkt att skriva en internationell bestseller baserad på en sann historia som ska innehålla allt, kärlek, intriger, svärmande unga människor, storpolitik och konflikter mellan länder. Påven ska också vara med och dela ut syndernas förlåtelse till dem som engagerar för att i revolutionär iver utrota den fiende som detta internationella uppbåd av goda människor riktar sina vapen emot.

Skolan, politiken och religionen

Religionens roll i skolans undervisning har i många år varit ett återkommande ämne för debatt. Debatten brukar ta extra fart när det uppmärksammas hur konfessionella friskolor anses gå över gränsen. Genom åren har detta gällt såväl kristna som muslimska skolor, och i vissa extremfall har skolor stängts som en konsekvens.

PATRIK ENGELLAU: Reflektioner kring Tidöavtalet

Det är förstås alldeles för tidigt att skriva Tidöavtalets historia men så mycket har ändå hänt att man kan ana vartåt det lutar. Det handlar om småsaker men småsaker har en tendens att förändra sig ungefär som barn, det vill säga enligt principen ”små barn, små bekymmer; stora barn, stora bekymmer”.

PATRIK ENGELLAU Agenda 2030

Om man någon dag inte har något särskilt att skriva om så finns alltid en praktisk utväg och det är att söka upp FN och rota bland organisationens beslut, deklarationer, mål, resolutioner, överenskommelser och andra salvelsefulla dokument för främjande av fred, välstånd och mänsklig lycka. Nästan allt framstår som blåögt fjortistrams.

Modernitetens senkomlingar

Vissa folk anlände sent till moderniteten. De ville ingå i det framgångsrika västliga protestantiska samhället, men samtidigt tycker de illa om det. De dras med avundsjuka och utanförskap, dels för att de inte kunde bygga något liknande själva, och dels för att de nu tvingas leva i någon annans goda samhälle.

PATRIK ENGELLAU: Vad är det för fel med Ungern?

Som du rimligtvis noterat aktar jag inte för rov att uttala mig om saker för vilka jag saknar såväl den erforderliga utbildningen som den nödvändiga erfarenheten. Ändå prickar jag enligt egen uppfattning ofta rätt vilket beror på att jag har en metod. Metoden är att utgå från att allt är ungefär så enkelt och alldagligt som det ser ut på ytan och att människor oftast drivs av småaktiga men för det mesta tyglade egenintressen.

PATRIK ENGELLAU: Friheten är alltför krävande

Isakssons huvudtes är densamma som framförts av eftertänksamma betraktare både före och framför allt efter 1992, nämligen att välfärdsstaten, som består av ett ständigt ökande antal ekonomiska rättigheter som politikerna delat ut till medborgarna, hotar att sänka nationen när det blir uppenbart att politikerna lovat bort inte bara de pengar skattebetalarna har utan också de pengar de ännu inte hunnit tjäna ihop.

Och nu – biometrisk massövervakning

Vi närmar oss en punkt där vi inte bara skall kameraövervakas på offentlig plats – utan även identifieras och får vårt beteende analyserat i realtid, av massövervakningens algoritmer.

Låter du dig sållas?

Världen framstår allt mer som en enda stor sil. Eller snarare som en följd av silar. När man tar ett steg bakåt och ser på de senaste årens mediahysterier ser jag det som en följd av silar med syfte att fånga upp olika människor och skrämma dem till att offra mer av sitt självstyre till förmån för mer globalism, det vill säga mer politiskt fjärrstyre, mindre självstyre och mer förslavning.

PATRIK ENGELLAU: Är miljöeliterna hycklare eller sant troende?

Michael Shellenberger (bilden) är en amerikansk författare och tänkare som jag gillar vilket troligen beror på att han tänker ungefär som jag. Men filterbubblor är inte bara behagliga ty när man ser sig själv i någon annan kan det vara som att gå runt bland skrattspeglarna på Gröna Lund: man kan bli varse en parodisk nidbild av sig själv. Så kände jag när jag läste Shellenbergers i och för sig briljanta analys om varför elitfigurer som Greta Thunberg hatar kapitalismen. Det handlar bara om pengar och positioner, säger Shellenberger.

Vapen, en rättvisefråga!

Rätten för hederligt folk att beväpna sig och kunna göra motstånd är givetvis en hörnsten i varje frihetsälskande ideologi. Särskilt gäller det kvinnor som av helt naturliga skäl oftast befinner sig i ett underläge mot en starkare man. Det är helt enkelt ett sätt att utjämna oddsen.

MOHAMED OMAR: Gustav II Adolf grundade en vetenskapens och bildningens stormakt

Gustav Adolfsdagen den 6 november är en viktig högtid i studentstaden Uppsala. Studenterna går i procession ned för Carolinabacken till Odinslund där den stupade kungen hyllas med sång. I Odinslund står en obelisk rest av Karl XIV Johan, den förste Bernadotten, för att hedra Gustav Adolf. Studentkören Allmänna sången Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig borg och Heidenstams Sverigesång: ”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden!”

PATRIK ENGELLAU: En oväntad Alva

Lotta Gröning (bilden) är historiker och i egenskap av journalist troligen en av landets mest uppskattade författare. Nu har hon skrivit en bok om socialdemokratins historia som heter Från folkhem till Facebook. Jag hinner inte läsa mer än tjugosju sidor förrän det levereras information som är så uppseendeväckande att jag lämnar övriga sysslor åt sidan för att genast berätta för dig vad hon säger.

PATRIK ENGELLAU: Fortsatt forskning i modern idéhistoria

Här är en sammanfattning från The New York Times av en forskningsrapport om var någonstans på universiteten som woke-anhängarna (här kallade liberaler) finns: Det verkar som om en ganska liberal studentkår undervisas av en kår av mycket liberala professorer – och fostras av en otroligt liberal grupp administratörer… Bland förstaårsstudenterna fanns dubbelt så många woke-anhängare som konservativa, bland professorerna sex gånger så många och bland administratörerna tolv gånger så många.

Pervers syn på vad som är civilsamhälle

Nyligen släppte SCB en statistikrapport om civilsamhället (Det civila samhället 2020 -satelliträkenskaper). Där redogörs för antal organisationer, vad dessa bidrar med i samhällsekonomin, hur många förvärvsarbetande denna sektor organiserar, m.m. För den oinvigde kan statistiken framstå som intressant, i så motto att den ger en bild just av civilsamhället som annars vore svår att få till del.

Västvärldens alla misstag

En lista över västvärldens misstag borde kanske börja med slaveriet anser många, men det är förstås felaktigt, ty det var länderna i väst med England i spetsen som avskaffade det, även om det levde kvar än i våra dagar i delar av Asien och Afrika.