Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

MOHAMED OMAR: Socialtjänstens kulturkrig

Jag läser på SVT att staten nu sätter nu in ett av sina främsta vapen mot koranupplopsmakarna: socialtjänsten. Det kan låta som att jag är ironisk. Det är jag inte. Många invandrare i Sverige, särskilt muslimer, är livrädda för socialtjänsten.

PATRIK ENGELLAU: Sanktioner

Jag har haft intrycket att de ekonomiska sanktioner som Ryssland under USA:s ledning utsatts för har varit kraftfulla verktyg som gjort stor skada på den ryska ekonomin. En kunnig läsare har anfört ett antal kommentarer som kanske inte motsäger mina föreställningar men ställer dem i ett intressant kontrasterande perspektiv.

Sanningen om samtiden

När jag betraktar de frågor i samtiden som polariserar världen inser jag vi som är i min egen ålder och äldre, aldrig kommer att få veta sanningen om vår samtid. Det är inte ens säkert våra barn hinner leva länge nog för att historiker ska gräva igenom arkiv och hemligstämplar för att offentliggöra någon sanning.

I sprickorna

För lite drygt tre år sedan så skrev jag min första artikel här på Fridebatt och 119 till har följt. 120 artiklar under drygt tre år blir nästan en per vecka och eftersom jag inte är den rappaste på att skriva så döljer sig kanske tre eller fyra timmars grunnande, läsande och skrivande bakom varje artikel.

PATRIK ENGELLAU: Det svenska statsskicket är unikt

Jag är förmäten nog att anse att den svenska samhällsdebatten för det mesta är förutsägbar, tråkig och naiv. De flesta debattartiklar i de fina tidningarna handlar om att någon viss avdelning av det välfärdsindustriella komplexet eller dess mångtusenfaldiga undervegetation av statsfinansierade NGO:er har upptäckt att de behöver påfyllning av mer statsfinansiering om inte jorden ska förintas eller någon särskild människogrupp kränkas eller någon skalbagge hotas.

Kejsarens återkomst

Förr eller senare uppstår en motrörelse. Även om många medborgare är passiva och rädda, så kommer vi förmodligen att komma till en punkt där obehaget blir för starkt.

PATRIK ENGELLAU: Idéer som ändrar historien

Miljontals nya idéer uppstår troligen varje dag. Turligt nog blir det för det mesta inget av dem vilket oftast beror på att de är dåliga och någon gång på att ingen tar hand om dem. Idéer är nämligen ännu hjälplösare än människobarn när de föds.

Påverkan

Nato-frågan visar nu mer än någon annan politisk fråga vilket spektakel till land Sverige har kommit att bli. Samma riksdagspolitiker som i andra sammanhang blåser varmluft om den svenska demokratins förtjänster och vikten av medborgarnas delaktighet, avfärdar nu en folkomröstning om Nato-medlemskap. Från V hela vägen över till SD. 

Den starkes rätt

Visst vore det bra, säger de, om vi hade haft kvar vårt gamla pålitliga försvar från kalla kriget. Men ack och ve det har vi inte pengar till och det tar alldeles för lång tid att bygga upp. Så det är säkrast att fortsätta vara svag och foga sig under den starka herre man tror sig få minst stryk av. Så låter kastratsången från svenska folket och dess politiker.

Migrationsverkets prognos kom idag

Då och då släpper Migrationsverket prognoser över antalet ärenden av olika slag man beräknar att man får, ökningen i budget man behöver i så fall och så vidare. Idag kom deras senaste. I den utgår de från medel-scenariet för kriget i Ukraina att 80 000 personer kommer.

Nördarna som räddar Twitters själ?

Vilket liv det blev när Musk nu vill köpa Twitter. Litar man mindre på honom när det gäller det fria ordet än de nuvarande ägarna? Vilka är BlackRock, Morgan Stanley och det saudiska kungahuset.

Utförsbacken

Ebba Busch uttryckte det många vanliga svenskar frågat sig efter korankravallerna: varför sköt inte polisen skarpt när de utsattes för regelrätta mordförsök från en synnerligen aggressiv mobb?

PATRIK ENGELLAU: Återuppbyggnad

Hittills har världen varit mest upptagen av de mänskliga lidanden som kriget i Ukraina medfört men ju längre kriget fortsätter desto större anledning får vi att fundera på de ekonomiska konsekvenserna. Några saker vet man redan från början, för det första att det kommer att bli dyrt och för det andra att det till stor del kommer att bli länder som Sverige som får betala, dels för att vi skryter med att vi har råd, dels för att vi gillar vår godhet.

GUNNAR SANDELIN: Om demografin 

Ibland pratar jag i minnet med de människor som jag kände när jag växte upp under 50- och 60-talet. De är borta nu, men jag försöker att förklara för dessa ”gammelsvenskar” (och för mig själv) vad som har hänt med vårt gemensamma land.

Den är här nu, framtiden

Efter påskintifadan i Sverige träder stenkastande aktivister och muslimer fram i media och polisförhör och säger att Sverige tillhör dem nu, att sharia måste stå över svensk lag. Detta om något bekräftar vad ett stort antal människor, både svenska och utländska, sagt i ett antal år nu. Islam är inte förenligt med demokrati.

NATO-anslutning ger falsk trygghet

Det är fullständigt obegripligt att Finland nu gör en helomvändning rakt emot landets tidigare säkerhetspolitik. Sverige anses ledda av Finlands beslut om en anslutning initierad av en ung oerfaren statsminister, Sanna Marin (S). Hon är medlem av Young Global Leaders, en avdelning inom World Economic Forum med kopplingar till en global vapen- och läkemedelsindustri. Statöverhuvuden bör inte ha den typen av anknytningar och det är häpnadsväckande att Sanna Marin nu gör våld på Finlands tidigare kloka hållning gentemot Ryssland.

PATRIK ENGELLAU: Svensk elförsörjning

Alldeles för sent börjar man, det vill säga jag, se det allmänna mönstret i Sveriges sönderfall. Jag tror att den onda mekanismen över allt varit densamma: en ny härskarklass – politikerna – träder till makten och grips på nittonhundrafemtitalet av ett sedermera tilltagande högmod.

Folkförbättrarnas tidsålder

Många av oss undrar vad våra individuella friheter egentligen är värda i ett samhälle där förbuden, inskränkningarna och kontrollerna ständigt ökar? Först triviala saker som rökning, snart förbjudet på de flesta platser, till och med på utomhusserveringar i vissa länder.

PATRIK ENGELLAU: Sista striden det är

Vad handlade egentligen påskkravallerna om? Muslimer startade upplopp för att de blivit kränkta av att herr Paludan från Danmark avsåg att bränna koraner i ett halvdussin svenska städer. Av raseri brände de religiösa bilar och kastade sten på poliser som försiktigt drog sig tillbaka för att inte provocera de förolämpade muslimerna.