Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

PATRIK ENGELLAU: Kan byråkratier tänka?

Jag borde veta hur det går till i byråkratier eftersom jag själv arbetat åtta år som tjänsteman i ett statligt verk. Jag rannsakade mitt minne på jakt efter tillfällen när svåra avvägningar måste göras och vägval måste ske i osäkra situationer. Jag kunde inte komma på några sådana situationer. Inom byråkratin råder en annan ordning. Om osäkerhet uppträder går man till högre instans för beslut. Det kan vara en chef som eventuellt rådfrågar en högre chef som möjligen begär ett beslut av generaldirektören som kanske drar ärendet till den politiska nivån för avgörande.

Podd 1115: USA-uppdatering med Björn Norström, 28 maj 2020

Podd 1115. Ronie Berggren och Björn Norström om det senaste i USA: Donald Tump vs Twitter; Utredning av Obama-administrationens agerande 2016; NASA och Tesla i samarbete för att få amerikanska astronauter till rymden igen; Trumps super-pressekreterare Kayleigh McEnany; Journalister saknar förmågan att se helheten när det kommer till Trump.

Choke

Både boken och filmen med Sam Rockwell i huvudrollen är kort sagt väl värda en närmare bekantskap. Skuld, skuld som makt, och parasitära relationer spelar en central roll i vår samtid, och Palahniuk utforskade dem på ett spännande sätt redan 2001. Både boken och filmen är dessutom roliga, på det specifikt palahniukska sättet.

Sanningsministeriet

Jag fylls av olust över veckans utredning om att inrätta en speciell myndighet för psykologiskt försvar – med rätt att bedriva signalspaning. Att den betraktar internet som ett problem sägs rakt ut.

En ny myndighet för dig utgiven

Anders Danielsson förklarar att den nya myndigheten är ”ett sätt att värna det öppna samhället”. Självfallet. Det är ju trots att ”Låt Anders vara Anders” vi talar om här. Men han säger även något om metoderna. Enligt den statlige utredaren ska otillbörliga informationskampanjer bemötas med ”motberättelser”.

PATRIK ENGELLAU: Testning

Jag blir bara uppgiven när jag betänker vilka odugliga pladderpersoner som utsetts att styra mitt land. Observera att detta inte handlar om att ledarna har olämpliga politiska idéer, vilket de har, utan om att de inte ens är förmögna att ta itu med problem som de själva erkänner.

Den aristokratiska högern

Skall någonting i grunden förändras till det bättre behöver dock högern först flytta fram sina positioner betydligt mer. Detta kommer inte bara kräva insatser på många områden, utan också att man skingrar de många missförstånd som omgärdar vad en högerposition faktiskt består i, och som fått till konsekvens att högern ofta får klä skott för vad de liberaler som avskyr den ställt till med.

RICHARD SÖRMAN: Jag vet inte vad jag tycker om sexköpslagen

Principen att vi alltid kan hållas ansvariga för våra handlingar, och att vi alltid har tillgång till friheten att verkligen välja våra handlingar, kompliceras alltså, enligt Aristoteles i alla fall, av att vi ibland kan agera under tvång, det vill säga utifrån omständigheter vi själva inte valt, och dessutom av att vi kan agera på grundval av okunskap. Och när det gäller okunskapen tillåter sig Aristoteles alltså att tänka att en människa faktiskt kan vara ”fördärvad”, det vill säga trasig, nedbruten, sjuk, oförmögen att leva upp till våra naturliga och hävdvunna ideal om vad en självständig människa värd namnet är för något.

MOHAMED OMAR: Det är värre när vita män gör det

Kändisarna står på kö för att fördöma Paolo. Men var är deras fördömanden när tjejer blir gruppvåldtagna? Varför nämner de inte Wilma i Uddevalla? Wilma var en 17-årig tjej som blev styckmördad av sin svartsjuka kille Tishko Ahmed. Han stoppade hennes avhuggna huvud i en väska.

En kaosreaktionärs bekännelser

Jag har något riktigt smutsigt att bekänna, något som får Paolos äventyr med sin virila salami att blekna i jämförelse, jag är nämligen en liberal till min läggning och inte bara det, jag var en vänsterliberal [1] under största delen av mitt liv. Låt mig ge några exempel från min svarta blogghistorik för att demonstrera hur djupt rötan gick…

PATRIK ENGELLAU: Det är ännu inte dags att döma Folkhälsomyndigheten

Det finns något hämndlystet och djuriskt i mig som skulle vilja skylla allt ont på Folkhälsomyndigheten. Det är kanske för att jag aldrig begriper hur myndigheten tänker och för att dess representanter är oklara som orakler i sina uttalanden. Jag känner mig nedlåtande behandlad när jag inte får veta hur myndigheter som jag hjälper till att försörja inte visar mig respekt nog att sätta mig in i deras resonemang.

JAN-OLOF SANDGREN: Håller Sverige på att kinifieras?

En av marxismens poänger är att kulturen i ett land säger något om vem som sitter på resurserna. Det kanske inte rymmer hela sanningen, vi är ju även andliga, sökande och irrationella varelser – men i många sammanhang är materialismen en bra förklaringsmodell. På den tiden jordägande var liktydigt med välstånd stod till exempel bondekulturen högt i kurs. Islamiseringen av väst hade knappast varit möjlig utan ett eldorado av oljekällor i bakgrunden. Min egen uppväxt sammanföll med det kanske tydligaste exemplet av alla: ”amerikaniseringen”.

Utredning: Ny myndighet för psykologiskt försvar bör få tillgång till signalspaning

Idag har regeringen hållit en pressträff med anledning av att en utredning om Sveriges psykologiska försvar har överlämnats till inrikesminister Damberg. Man menar att Sverige har ett behov av en ny myndighet, då det arbete som sker på området idag saknar styrning, samordning och ansvarsfördelning. Och påverkanskampanjer för att destabilisera vårt samhälle kan naturligtvis vara ett påtagligt problem.

Tisdag 26 maj 2020

I dagens avsnitt bland annat: SpaceX flyger astronauter till Internationella rymdstationen, Martha Lutheran-kyrkan i Berlin arrangerar muslimsk bön på arabiska och tyska för att hjälpa muslimer hålla social distansiering samt Kina flyttar fram positionerna i Hongkong under Wuhansjukan

EU-länder stör sig på anonymiserad teknik för smittspårning via appar

En sund skepsis till vad nätjättarna har för sig är förvisso bra. Frågan är dock exakt vad det är man stör sig på. Speciellt som i vart fall vissa av länderna ovan valt lösningar för smittspårnings-appar som lagrar information på ett sätt som inte gör användaren anonym. Vilket däremot Apples och Googles lösning gör. Man kan lätt få intrycket att till exempel Frankrike surar för att de två nätföretagens lösning fått ett försprång framför appar som är mer inriktade på övervakning.

Att inte ta avstånd från sanningen om mångkulturens fiasko är numera ett åsiktsbrott i Sverige

Så illa har det 2020 blivit i vårt kära Sverige att public service-redaktörerna och journalisterna tvingas fostra lyssnarna, det vill säga folket, till exempel genom att tydligt behöva ta avstånd från åsikter som är alltför sanningsenliga. Det senaste angreppet mot möjligheten att fritt uttrycka vad man tycker och tänker är att det politiska organet Granskningsnämnden fällde “Ring P1” då programledaren inte tog tillräckligt kraftfullt avstånd från korrekt beskrivning av det svenska samhällsförfallet.

Krisen exponerar systemfelen

Ju fler regler man har, ju mindre utrymme finns det för sunt förnuft och personligt ansvarstagande. Ju mer micromanagement de styrande ägnar sig åt, ju mindre utrymme har personalen i frontlinjen att fatta beslut utifrån rådande (ofta nya och föränderliga) förutsättningar.

Bannlysningen

Det finns vissa brott och beteenden som bär ett särskilt stort socialt pris. Sexköp hör till dem. Det faktum att det förhåller sig på detta vis säger något om oss som land och samhälle. Låt oss titta ett ögonblick på dubbelmoralens Sverige.

PATRIK ENGELLAU: Hjälplöshetens spöke

Det mänskliga samhället är så beskaffat att så snart det uppstår ett ekonomiskt överskott – alltså resurser som inte går åt till vad folk betraktar som livets minimum – så kommer en överhet att bildas för att skumma av grädden.

Podd 1112: USA-uppdatering med Björn Norström, 25 maj 2020

Podd 1112. Ronie Berggren och Björn Norström uppdaterar om det senaste i USA: En kommentar om Benjamin Teitelbaum; Andrew Cuomo beskyller Trump för massdöden på New Yorks äldreboenden; Trump slutar använda hydroxiklorokin; Tre gånger fler dör i Covid-19 i demokratiska delstater än i republikanska; Kina och USA i gräl och på väg mot nytt kallt krig; Michael Flynn vill se en ny domare istället för aktivisten Emmet Sullivan; Memorial Day i USA.

Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns

Media och politiker har nu för vana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare, rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin, de menar att det är spridningen av sjukdomen som förstör sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Podd 1111: Storbritannien tycks överleva både Brexit och Corona

Podd 1111. Ronie Berggren samtalar med John Gustavsson om Storbritanniens fortsatta kamp för Brexit och mot Coronan: Storbritanniens ekonomi krymper betydligt mindre än Eurozonens; Stor invandringsreform har röstats igenom; Dominic Cummings har ertappats med att bryta mot lockdown-reglerna: Brexitförhandlingarna har gått i lås, hård Brexit mycket sannolik.

Sanningsministeriet – Pepemosaik och högerhästar

Det inre partiet firar in det fina vårvädret med att i artistisk detaljrikedom tala om den konst somliga tror inte existerar: högerkonst. Vi kliver ned från våra höga högerhästar och diskuterar vulgär, romantisk, landstingsfinansierad och internetmemad högerkonst. Efter den utläggningen går vi vidare och gräver i elitstyret i USA där folkets röst är lätt som en fjäder, och de rika verkar styra med järnhand.

Allt puttrar på som vanligt

Allt puttrar på som vanligt i Sverige Grova brottslingar släpps ut lika fort som Lamottes anmälningar om grova hot läggs ner. Det verkar liksom inte hjälpa att den grova brottlingen är en av polisens sk ”fokuspersoner”. Vad är det man fokuserar på? Släppa ut honom så fort det bara går?

MOHAMED OMAR: Den ständiga krisen

Effekterna av den ständiga krisen, den stora förvandlingen till Det Nya Sverige, är dock mycket mer långvariga. Jag är ganska ung, född 1976 i Uppsala. Men den stad jag växte upp i finns inte mer. För några dagar sedan blev en 20-årig kille knivmördad här. Jag kände inte honom, men jag vet vem det här. Jag har sett honom på stan. Han hade precis börjat plugga på universitetet.