Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Så blev du till en slags slav

Har du någonsin frågat dig själv “Om jag är ett resultat av arternas utveckling i Naturen (eller av Gudomlig skapelse – om man är religiös) hur kan det då komma sig att något som vi människor har skapat kan ha en högre rang i tingens ordning, än själva människan?”.

Lathund för ”Regimkritiker”

Om du är en av dem som inte håller med om vad som händer i Sverige och Europa och yttrar ditt missnöje eller exempel på maktmissbruk, våld mot Svenskar, etc. så bör du ta en titt på dessa punkter som ett sätt att kanske rädda ditt eget skinn ifall du skulle bli utvald att tjäna som exempel på vad som händer med dem som vågar uttala sig om dessa saker.

Därför behöver du förstå lite om ”lagen”.

Vi har indoktrinerats om så mycket hela våra liv, att oavsett hur vakna vi
anser oss vara så kan vi vara säkra på att vi fortfarande bär på
saker vi inte tänkt på att kritiskt granska. Vi är alla offer för
Mind Control i en eller annan form.

De smartaste sätten att döda folk på

Säg att du ville ta död på någon…. vad skulle då vara ett bra sätt att göra detta på, så att du kunde undgå att ses som mördaren och kunde undgå att bli bestraffad för vad du gjort?

Om du inte brydde dig om ifall omvärlden trodde ditt offer mördats eller bara råkat ut för en olycka eller blivit sjuk, skulle du då inte göra det på ett sätt som fick det att se ganska naturligt eller olycksartat ut?

Ett Drömsamhälle….

De flesta av mina drömmar är bara en salig röra av intryck från det förflutna eller vad som verkar vara hoptotat i sömnen. De är vanligtvis helt motsägelsefulla eftersom jag kan vara i en del av världen i minut och någon annanstans, i nästa. Eller så skiftar deltagarna etc. De saknar mening när man vaknar och tittar på vad man kommer ihåg om drömmen.

Svenska Medborgare är inte Svenskar

Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger.

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. Vi har åtminstone två.

En Svensk Tiger.

Tala är silver, men tiga är guld.

Det ligger djupt i den svenska kulturen eller den svenska folksjälen, att vara tyst, försynt, och inte göra väsen av sig. Och det är väl i och för sig ofta en god sak. Den som känner sig själv och är tillfreds med sig själv, har inga behov av att hävda sig eller framstå som förmer än andra. På samma sätt så förråder den sig själv, som är osäker och svag, genom att ständigt babbla eller hävda sin egen förträfflighet – eller än värre, försöka få andra att framstå som dumma eller svaga.

När Myndigheterna kommer…

Som jag nämnt på andra håll och som du säkert sett själv, så är det inte längre givet att de instanser som utgör den Offentliga Sektorn, idag är till för eller verkar för folket eller landets bästa. Så när någon som jobbar för en myndighet kommer på besök, anta inte att de kommer för att hjälpa dig.

Ny sida om “Självförsvar”

Jag har just lagt till en ny sida i bloggen för att komplettera flera artiklar som behandlar hur man kan skydda sig mot angrepp från myndigheter eller bolag som är efter det ena eller det andra.

Jag insåg att vissa saker har jag aldrig nämnt – som till exempel olika sätt man kan skriva under saker på, och hur detta kan vara till hjälp i olika omständigheter.

Ge inte upp!

Jag har bekännelseatt göra. Jag slösar bort en hel del tid på facebook. Ungefär som andra slösar bort en avsevärd del av sitt liv med att titta på TV eller spela dataspel.

Något som slår mig när jag sitter och ögnar igenom allt som folk (mer eller mindre vakna) delar på fejan, är hur mycket av det som är dåliga nyheter, ”false flag events”, krig, oroligheter, våldsgärningar, våldtäkter, korruption, samhällsförfall, masskjutningar, kommande krig, etc. etc. De positiva inläggen är en minoritet jämfört med allt ”jämmer och elände”.

Den farligaste människan.

Jag skrev nyligen om sociopater och hur dessa skapar ödeläggelse och misär där de drar fram.Nu tänkte jag ta upp en annan mycket mer vanlig personlighets typ. Denna individ kan vid först anblick verka helt normal, välanpassad och harmlös. De kan spendera sin fritid med att hjälpa sina medmänniskor, göra välgörenhetsarbete eller verka för någon god sak. Men det kan resoneras att de är de absolut farligaste människorna i ett samhälle.

Varning för dessa människor!

Om man vill ha ett nytt annorlunda samhälle, eller bara byta ut korrupta politiker och tjänstemän mot folk som har det stora flertalets intresse och välmående i åtanke inom det rådande systemet, så är det viktigt att känna till lite om hur man känner igen en god ledare gentemot en varg i fårakläder.

Är Jorden platt???

 Flat Earth Theory
Under det senaste året så har ett nytt fenomen uppstått i sociala medier och bland olika människor som inte litar på stat eller storfinans – allmänt kallade Foliehattar eller Konspirationsteoretiker.
Detta är att Jorden inte är rund utan är platt.

En unik resa

För ungefär en vecka sedan (månadsskiftet Januari Februari 2016) avslutade ett norskt par en resa som var mycket unik. De reste med segelbåt från Norge ner genom Europa och längs Västafrika till Cape Verde öarna. Sedan flög de över till Brasilien med en reguljär flyglinje. Resan tog fem månader.

Därför är Hells Angels bättre än Staten.

Jag såg just en liten YouTube video där en amerikansk anarkist förklarar varför ”Maffian är bättre än Staten”. Se denna nedan.

De som kallar sig anarkister, gör så med den ursprungliga definitionen av ”Anarki” vilken är ”Utan Härskare eller Ledare”. Det är alltså folk som anser att vi kan styra oss själva bättre än vad en liten maktelit kan göra.Anarkister får ofta argumentet “Om vi inte hade Staten så skulle den Organiserade Brottsligheten ta över landet”. Videon är hennes svar på detta argument.

Dessa Satans Frihetsivrare!

Jag har nämnt ibland hur vi lever i ett samhälle där allt blivit ”upp o ner” samt ”bak o fram”.
Lag och Ordning” har mer blivit en ursäkt att förtrycka oss eller råna oss på mer än bara skatter.

Sjukvård”betyder knappt längre att vårda sjuka så att de blir friska, men snarare att hålla dem i ständig sjukdom, så att de förblir bra kunder för läkemedelsindustrin och dess lakej, ”Läkemedelsverket”. Det är förbjudet att ”bota” sjukdomar – man får bara behandla dem nu.

8 anledningar vår regering inte är legitim.

(Detta gäller givetvis inte bara den Svenska regeringen, utan tillämpar på så gott som alla regeringar som verkar på vår Jord idag.)

Innan vi här kan gå vidare, så bör vi först definiera begreppet regering.

Regering: En grupp människor (som du och jag) vilka antingen har tillsats av folket att representera folket och dess vilja, eller som med list, våld eller svek sett till att de kommit i en position där de säger sig tala för folket (vare sig folket håller med eller inte).

Alla ceremonier, protokoll, förfaranden, etc. som ledde till att en regering kom till stånd, är tämligen ointressanta. Faktum kvarstår att de är människor som du och jag. De äter, sover, pissar, släpper sig, rapar, borstar tänderna, klipper tånaglarna, älskar, hatar, drömmer och har rädslor, fel, brister och aspirationer, precis som du och jag.

Logik och sunt förnuft

 Om du var från en annan planet och landade i Sverige, eller någon annan stans för den delen, och du kunde förstå språket, hur logisk tror du vår livsföring och det sätt vi lever på skulle te sig för dig?

När man är helt involverad i något (som till exempel vårt moderna samhälle) så blir man ofta blind för den idioti som man bara accepterar som en del av hur allt är. Det stora flertalet människor bara gör som alla andra och accepterar vad som än råkar vara normen där de bor.

Lever vi i verkligheten eller en drömvärld?

När jag läser vad folk delar, postar och skriver i olika facebook-grupper eller forum, så är det som slår mig mest hur fast vi tycks sitta i övertygelsen att allt vi ser och hör och omges av är verkligt och sant.
Så jag tänkte fortsätta att upprepa den huvudsakliga linje som går genom den här bloggen. Kanske om jag säger det på olika sätt om och om igen, att det är lättare att förstå. Jag vet förståss att många redan förstår, men vi behöver bli många fler än vi är idag, om vi skall komma någon vart.

Några filosofiska tankar…

I motsats till vad man gärna vill tro, så finns det inga som helst garantier här i livet. Allt är ett spel och ett vågstycke.
Vi samverkar i samhällen och kommersiella arrangemang för att förhoppningsvis lindra eller sprida skadan när den inträffar, samt för att gemensamt skapa bättre överlevnadsförhållanden. Vi är själva långt från perfekta och människor av olika slag är vad som ger oss mest problem i livet.

Öppet brev till myndighetspersoner.

Jag skrev nyligen ett öppet brev till dem som tror att de har rätt att bestämma över mig. Syftet med det var att få dessa individer att tänka lite, samt givetvis att framhäva min syn på hur saker och ting ligger till.

När jag skrev detta så föll några saker på plats, så att säga.

Kluriga frågor

Det händer då och då att vi hamnar i situationer där vi angrips av polis eller myndigheter.
Med ”angrips” menar jag inte här nödvändigtvis en fysisk konfrontation. Det kan vara så enkelt som ett kuvert i brevlådan där du anklagas för något eller krävs på pengar för någon inbillad förmån eller för ett konstruerat ”brott”.

Skillnaden mellan Dig och Dig Själv

>Jag kanske inte kan ge full klarhet i detta här, men jag skulle vilja visa dig att du har två sidor som du kanske inte var medveten om eller såg som två skilda saker.

Först och främst så är du en produkt av Naturen eller en skapande kraft. Vi människor kan ännu inte skapa liv från grundämnen och energi, såsom Naturen kan. Vi kan på sin höjd manipulera Naturens skapelser. Du föddes av din mor som ett resultat av den fortplantningsprocess vi har bland däggdjuren. Du är en levande organism som existerar i den verkliga världen, närmare bestämt denna vår Jord.

Är ”Regeringsmakt” vår nya religion?

Sedan urminnes tider har folk trott på en högre makt, som antingen en skapare av Universum och oss samt andra livsformer, eller bara som något som besitter övernaturliga krafter emot vilka vi människor inte har något att sätta emot. Nu vill jag inte här starta en debatt om Gud eller Gudar finns, eller om religioner är bluff eller sanna. Jag har observerat en massa fenomen som inte kan förklaras med allmänt vedertagna vetenskapliga principer. Jag har min egen tro vad det gäller dessa, men kan inte bevisa något som skulle övertyga andra att min tro var sann. Jag använder bara religion som ett exempel här.

Om ett folk i ett land här på Jorden bestämde sig för att utse vissa bland dem som representanter för det folket – som folkvalda och förtroendevalda med uppgiften att tala i det folkets intresse i den familj av Nationer vi har på Jorden, skulle de då inte förväntas att agera och tala i folkets intresse?

En annorlunda identitets handling

Jag har skrivit en hel del här om hur vi har två sidor. Den som verkligen är oss – en levande människa som kan göra alla möjliga saker, och som kan ses och vidröras, och en artificiell person som bara existerar på papper och inom den av människan skapade fantasivärld som speglar verkligheten och som bara innehåller sådant som människan skapat och i bästa fall kommit överens om.

Hur man förstör ett samhälle

När jag var en långhårig tonåring och gick omkring i tajta byxor med ”tjafs” och klämde finnar i spegeln, så hörde jag ibland att Sverige hade den näst hösta levnadsstandarden i världen efter USA. Vi hade en massa Finländare, Ungrare och Jugoslaver som kom till Sverige för arbeta i vår industri, eftersom det inte fanns tillräckligt med svenskar för att fylla behovet, eller så ville svenskarna inte ta den typen av jobb – och det fanns gott om annat jobb att få. Jag gick ur yrkesskolan och fick ett jobb direkt.