Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Avsnitt 36 – Auktoriteter bör ifrågasättas

Kristian och Hanna snackar om symptomet för deras sjukdom: misstro mot auktoriteter. Närmare bestämt varför det är en bra – ja, direkt nödvändig – idé att ifrågasätta uttalanden, även om de kommer från auktoriteter. Plus lite om hur fåglar får nya namn, och om en journalist som hävdar att olika regeringar vill påverka vad som rapporteras.

Svensk libertarianism – politikens fula ankunge

För snart två veckor sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken ”Smörja, sexism och haverier – eller en svensk libertarianism?” I inlägget uppmanade jag den svenska libertarianska rörelsen att anamma en sund selektion av importerade idéer och att sätta ett större fokus på produktionen av en egen tanketradition. I det här inlägget ska jag visa varför min egen uppmaning har stora men inte oöverkomliga svårigheter.

Vi måste formulera positiva idéer om samhället i stället för att ta anti-positioner, skrev jag i det ovan nämnda blogginlägget. Det är knepigt för en libertarian att göra. Libertarianism som ideologi saknar nämligen ett inneboende ”högre gott”, eller en ”moralisk kompass” om man tillåter sig att sväva ut med orden. Det är inte libertarianismens uppgift, rent moralfilosofiskt, att säga vad som är eftersträvansvärt.

Revolutionen i Ukraina ett år senare

Det har gått drygt ett år sedan revolutionen i Ukraina ledde till ett regimskifte och ryska trupper tog över Krimhalvön. Sedan dess har ett krig brutit ut och då är frågan – varför? Vad eller vilka orsakade kriget?

Utser kvinnor kvinnor?

I SVT:s morgonsoffa intervjuades inför internationella kvinnodagen två kvinnliga chefer och en intressant fråga ställdes:

Programledaren: Ni två har utsetts till två av välfärdens viktigaste chefer. Det är ett gigantiskt område ni har att basa över. 405.000 anställda och 380 miljarder. Det är budgetar som få inom näringslivet hanterar. Och övervägande kvinnor är det inom välfärden. Är det lättare att nå toppositioner som kvinna inom offentlig sektor?

Folkets hus bugar för terroristerna

Denna vecka skulle Lars Vilks ha deltagit i en paneldebatt om yttrandefrihet anordnad av Piratpartiet i Göteborg. Debatten ställdes emellertid in. Folkets hus flyttade först debatten, vilket bidrog till att flera deltagare inte kunde medverka. Sedan ställdes den in helt och hållet. Skälet som uppgavs var att debatten skulle “störa” annan verksamhet i Folkets hus. Snart framkom det att “folk kände sig otrygga”. Deltagare i andra evenemang målade troligen upp en bild av risken för attentat. Så Folkets hus backade ur, helt enkelt.

Ett haveri

DN har genom att ta del av statistik från SCB följt hur det har gått för alla som fick permanent uppehållstillstånd 2004. Statistiken sträcker sig fram till 2014. Det rör sig alltså om en tioårsperiod, tillräckligt länge för att kunna dra ganska goda slutsatser om hur svensk migrations- och integrationspolitik fungerar. Vi vet sedan tidigare, även tack vare statistik från SCB, att mediantiden för flyktingar att bli förvärvsarbetande var sju år 2012. Den bild vi nu får visar att många av dem som fått jobb tillhör de mest lågbetalda på arbetsmarknaden.

De har flest fejkade twitterföljare

Har hittat en ny tjänst där man kan se hur många äkta respektive fejkade twitterföljare olika konton har. Det är intressant, då jag tycker att somliga konton har lite väl många följare. Betänk att det finns ungefär 300 000 aktiva twitterkonton i Sverige. Att någon har 100 000 följare i Sverige är då ungefär som att någon har en miljon svenska Facebookvänner. Så jag har kollat upp några konton som jag tyckte hade lite för stora följarskaror.

Kan du läsa, lille vän?

Läsa, räkna, skriva. Gustav Fridolin, skolministern, vill att barnen ska kunna det när de lämnar lågstadiet. Men vi har redan en läsa-, räkna-, skrivagaranti. Den kallas “läroplan” och definierar vad eleverna bör kunna. Så här står det i läroplanen…

SVT bör stå upp för demokratin och sända paneldebatten med Lars Vilks

Om Public Service – statstelevisionen och statsradion – verkligen vill vara i allmänhetens tjänst, då bör de upplåta lokal och sändningstid till den nu stoppade paneldiskussionen om yttrandefrihet med Lars Vilks. Det är oacceptabelt att en debatt om yttrandefrihet stoppas på grund av hot och rädsla. Här skulle Public Service kunna gå in och leva upp till sitt “demokratiska uppdrag”.

Spelets regler är regler för spelet

I alla tider har politiska spelare funnit sig släpade längs de stigar som leder till mera makt för det politiska systemet. Till en början må nyblivna politiker känna överraskning över hur regerandet kräver att de smutsar ner sig och kompromissar med eventuella övertygelser för att få saker gjorda. Den känslan försvinner dock snart, om den någonsin fanns. Ett liv av tjänst till det politiska systemet är ett liv av skräck, och politiker-egot tillåter inte att moralitet eller djup tankeverksamhet lägger en dimridå över de omedelbara krav som ställs på den som ämnar utöka eller försvara sina landvinningar.

Så terroristerna har alltså vunnit?

Efter mycket om och men, ändrade tider och olika besked verkar det som om det nu är klart: Det blir ingen paneldebatt om yttrandefrihet med Lars Vilks i Göteborg denna vecka. Först flyttade Folkets Hus i Göteborg Piratpartiets paneldebatt från torsdag till fredag, vilket ledde till att Alexander Bard och Sakine Madon inte kunde medverka. Kvar i panelen fanns då Lars Vilks och Peter Sunde. Och nu kommer alltså beskedet att Folkets Hus säger nej till paneldebatten helt och hållet.

Svenska lärare är rädda för Vilks

Verkar som om svenska lärare inte riktigt har det som krävs för dagens skola. De vågar inte vistas i samma lokal som Lars Vilks har varit i några timmar tidigare. Men, nåja. Lärarförbundet kräver i alla fall inte att man stänger ner alla skolor i Göteborg för att Lars Vilks ska samtala på Piratpartiets ungdomsförbunds seminarium där i morgon. Kommer osökt att tänka på hemspråksläraren i Höganäs som fick en tillrättavisning för att hen ifrågasatt en elevs påstående om att förintelsen inte ägt rum. Det här med att stå upp för yttrandefriheten är inte någon svensk nationalsport – vi är bättre på längdskidåkning.

Europeisk kulturprotektionism

En av EU:s kärnfunktioner är den inre marknaden – att varor och tjänster skall kunna säljas fritt i hela unionen. Vilket är en av de få saker som är bra med EU. Denna princip har dock inte slagit igenom när det gäller upphovsrätt och digitala produkter. Vilket är skälet till att man ofta råkar ut för att information och kultur som finns på nätet inte är tillgänglig i det land där man själv bor eller vistas. I dag är denna verksamhet uppdelad på 28 nationella marknader, vilket gör allt sämre och krångligare för så väl konsumenter som för företagen.

Kommunens neddragningar drabbar äldre

Uppmärksamheten i sociala medier har blivit stor kring Karin Forslund, 95 år. Hon bor på ett kommunalt äldreboende i Söderhamn och bilden på hennes blåslagna ansikte har rört upp många känslor. Kommunen har dragit ned på resurser och personalen på Åsgårdens äldreboende har blivit allt mer stressad och ibland måste både städning och duschning prioriteras bort. Karin kände att hon var till besvär och ville därför inte be om hjälp med att gå på toaletten, trots att hon sitter i rullstol. Följden blev att hon föll fyra gånger på en vecka och fick stora blåmärken i ansiktet och över hela kroppen.

Fakta: Aldrig förr har så många varit fast anställda i Sverige som nu

Det bedrivs ifrån socialistiskt och fackligt håll en desinformationskampanj om att fasta jobb är på väg bort. Verkligheten (definition av verkligheten: SCB:s statistik) är istället att aldrig förr har så många varit fast anställda i Sverige som nu. Under Göran Perssons gamla socialistregim var fjärde kvartalet 2005 blott 3 270 700 fast anställda i Sverige. När socialisterna åter tog makten och bildade regering under fjärde kvartalet 2014 hade antalet fast anställda stigit till 3 543 900, eller en ökning med 8.35%.

Jordbrukets verklighet

Stora saker sker i jordbruksdebatten. I ATL, lantbrukets frispråkiga tidning (vars ägare beslutat lägga ned den!), hade en ledare signerad Lars Vernersson den 2 februari. Där kräver han att jordbrukets svårigheter måste upp till analys och debatt, medan vi har något kvar. Sten-Arne Persson, som ofta kommenterar här på Frihetsportalen, skrev en debattartikel i ATL om jordbrukets inkomststatistik. Han pekade på hur den sällan eller aldrig redovisas korrekt eller med insiktsfull analys av media eller ens de politiker som deltar i besluten om jordbrukets villkor.

Det är ett heligt jobb att alltid ha fel

För många libertarianer har steget in i klassiskt liberala och kanske till och med anarkistiska tankeföreställningar varit en tung resa. I vårt samhälle förfäktas socialistiska värderingar i så stor utsträckning att det i många fall har krävts en ansenlig kraftansamling att våga och orka ta in kätterska och radikala tankar.

Nattvandrarstaten slår till igen

Hanne Kjöller på DN berättar om en bilfirma som får inbrott, och polisen lägger ner fallet innan de ens tittat på övervakningsfilm eller gjort några undersökningar på platsen. Vid ett annat tillfälle har någon stulit en bil under en provkörning, och trots att bilen går att spåra så tar inte polisen tag i det – förrän ägaren av bilfirman hotar med att ringa medier. Då brinner det till i knutarna och bilen hittas strax därefter i Tyskland varifrån ägarens försäkringsbolag tar hem bilen igen.

Integration eller assimilering?

Integration är ordet på alla politikers läppar. Endast Sverigedemokraterna väljer begreppet assimilation när de talar om hur nyanlända ska komma in i det svenska samhället. Men vad innebär det ena och det andra och vilka är skillnaderna? Är det självklart att Sverige ska ha en integrationspolitik och inte en assimilationspolitik? Det som vanligtvis avses med integration är förenklat uttryckt deltagande i samhället. Enligt somliga räcker det att vara självförsörjande och kunna språket. Enligt andra krävs lite mer än så för att betraktas som integrerad.

Stridsvagnsaffären – Skandalen i skandalen

En av dagens nyheter är att Sverige har sålt pansarvagnar till ett land i krig, via Tjeckien. Vilket är ett sätt att gå runt de svenska reglerna. Det som stör mig mest är dock detta: Sverige köpte de aktuella pansarvagnarna från Tyskland, där de stått uppställda i åratal. De var i riktigt dåligt skick. Sedan renoverades och moderniserades de, på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Därefter kom Sverige på att vi nog ändå inte har något försvar som behöver dessa pansarvagnar. Så vi sålde dem till Tjeckien. Som sålde dem till Irak.

Vi betalar höga skatter, men polisen reder inte ut brott

Hanne Kjöller skriver i DN idag om diskrepansen mellan Sveriges höga skatter, och vad man får tillbaka. Särskilt tonvikt lägger hon på polisen arbete, där även grövre brott läggs ner utan utredning, även när det finns filmer från övervakningskameror etc. Kanske är det dags för medborgarna att börja fundera på vad de betalar för, och vad det sociala kontraktet egentligen innebär? Eller enkelt uttryckt: What’s in it for me?

Folk med principer

Jag noterar att Piratpartiets ungdomsförbund – Ung Pirat – står upp för yttrandefriheten när andra duckar. I samband med Mediedagarna i Göteborg ordnar Ung Pirat en paneldebatt om yttrandefrihet med bland andra konstnären Lars Vilks och Alexander Bard. Detta samtidigt som många andra stänger dörren för Vilks.

Lugn januari för polisen i Sollentuna – utreder inte grov stöld

Polisen i Sollentuna meddelade i januari att månaden varit ganska lugn. Mindre lugnt var det för Riddermark Bil, som drabbades av ett inbrott som uppenbarligen hade insiderkopplingar, men som polisen omedelbart lade ner trots övervakningsfilm och inspelade samtal från de misstänkta. […] Tidigare har jag påtalat att polisen rutinmässigt lägger ner allt som ger mindre än tre månaders fängelse, sk vardagsbrottslighet.

Stasiagent bristyrke!

I pappersupplagan av Helsingborgs Dagblad den 28 februari kan man läsa att det råder kamp om miljöinspektörerna i Skåne. […] På bara några få år har antalet inspektörer ökat från 15,75 till 27. Det är en ökning med 58%! Det innebär också en miljöinspektör per 2296 invånare, för att hålla reda på att kommunmedborgarna sköter sig.

Om att sälja vapen till länder i krig

Enligt svensk lag är det förbjudet att sälja vapen till länder i krig. Man kan tycka vad man vill om detta, men vi bör påminna oss själva om att det ofta länder i krig som behöver vapen. Nu har 250 svenska pansarbandvagnar hamnat i Irak, via en mellanhand i Tjeckien. Och om detta skriver medierna idag, förmodligen vill man piska upp en debatt om huruvida det är rätt eller fel. En debatt som inte kommer att leda någonvart. Varför? Jo, det finns några grundläggande problem i ekvationen.

Nätneutralitet är en seger för den styrande klassen

En seger för “yttrandefrihet och demokratiska principer”? Hur dumma tror de att vi är? Det har gjort ont att beskåda den gradvis ökade statliga kontrollen av internet i nätneutralitetens namn. Federal Communications Commissions (FCC) beslut att skriva om reglerna och deklarera internet som en allmännytta fastställer dealen. Detta innebär att nätindustring kartelliseras, och omvandlar vad som tidigare var ”Vilda Västern” till ett offentligt organiserat system, eller åtminstone är det vad man försöker åstadkomma.

Radio Mises 45: Ekonomiska villfarelser

Det mesta som människor vet om nationalekonomi är antagligen fel. Era frihetliga podpladdrare går igenom ett antal av de vanligaste villfarelserna, som till exempel varför en svag valuta inte är en fördel, varför man inte bör sträva efter självförsörjning, och spekulanters heroiska bidrag till mänskligheten. Dessutom nytt världsrekord i mises-citat.

Tillsammans måste vi laga Sverige

Sverige har gått sönder och faller allt mer i bitar. Oavsett vad vi tycker om meningsmotståndare, så måste vi faktiskt lära oss leva tillsammans med varandra. Det är dags att vända trenden och uppföra oss som vuxna människor, med start nu. Sönderfall sker successivt och kommer smygande. Men till slut blir det för mycket och sammanbrottet blir för tydligt. Det enda jag kan komma på som varit riktigt svenskt är den svenska konsensuskulturen, där vi kan respektera att vi inte tycker lika, men ändå samarbeta och enas kring en mellanväg. Det känns allt mer som denna har dött, och bytts mot polarisering och ren fientlighet och illvilja mot varandra.

Långsiktiga – och kortsiktiga greker

Har tidigare skrivit om den grekiska regeringens krisprogram, som är förvånansvärt klokt. Problemet är bara att det löser problem på lång sikt – inte på kort sikt. Och den grekiska regeringen har en del lösningar på de mer näraliggande problemen som inte är riktigt lika imponerande. Bland annat tänker den sig att låna ur landets egna pensionsfonder för att betala tillbaka Internationella valutafondens (IMF) lån. Ja, inte tror jag det är det bästa sättet att rädda landets ekonomi. Ungefär lika lätt som för den grekiska finansministern Yanis Varaufakis att lyfta sig själv i håret.