Feodalsex


Det finns något yrvaket i reaktionerna kring #metoo; både hos förövare och de som drabbats.

… och de beror på de där strukturerna som alla alltid tjatar om …

Men sexövergreppen är egentligen kanske inte så mycket en fråga om de strukturer som bestämmer mannens och kvinnans plats i samhälle och sociala sammanhang, det är nog mer frågan om vilka rättigheter överheten anser sig ha.

Det mönstret kan vi ses tvärs igenom historien; redan i Gilgamesh konstateras:

”Gilgamesh tar flickan från modern,

Krigarens dotter, en ung mans brud”

Gilgamesh är kung. Svårare än så är det inte.

Det som fascinerar mig är att debatten kring #metoo är så opolitisk, att frågan om överhet och folk inte finns där som en dimension. Vi får istället lära oss att män är för mycket män (vilket jag knappast kan upptäcka är fallet i Sverige i dag) – därur följer övergrepp och våldtäkter.

Det finns en debatt bland historiker om det funnits en ”droit de seigneur” i Europa – alltså rätten för adel, herremän och feodalherrar att kräva att få lägra bruden på hennes bröllopsnatt när ett par ur menigheten skulle till att gifta sig.

Numera lutar de flesta historiker åt att denna rätt aldrig funnits i kodifierad form – men vi kan ändå se att den existerat i praktiken genom de kulturella avtrycken. (Och om den nu aldrig existerat kan man ju fråga sig varför Ferdinand II av Aragonien avskaffade den genom sin inskränkning av feodalherrarnas rättigheter 1486 och förbudet mot ”onda seder” … eller varför Voltaire skrev en pjäs om herremäns rätt att förgripa sig på kvinnor av folket.)

De där strukturerna som förövarna skyller på och som tvingar dem till övergrepp förklaras alltid som sagt med att det rör sig om patriarkala strukturer och macho-mentalitet. För då kan förövaren  komma undan med några timmar i kuddrummet och lite terapisamtal och få absolution genom att tusen gånger med darrande underläpp upprepa: ”Jag ska vara mindre manlig”.

Varför diskuterar vi inte istället att vi fått en extremt stor och allomfattande stat som arbetar efter feodala principer och där de som etablerat sig i positioner i staten med dess vidhängande bihang som partier, intresseorganisationer och institutioner ser det som självklart att de har rätt att kräva förmåner och utdela förläningar och belöningar till dem som är underdåniga?

I en sådan miljö blir det självklart att se det som att man har rätten till ”droit de seigneur” … alltid och året om … från julfesten till kick-offen … och all tid däremellan.

Men jag tror inte vi kommer att få se några kampanjer för att de strukturerna ska rivas – för många är beroende av dem. Vi får se några syndabockar offras och så kan överheten säga att nu är det ordnat; men systemet med förmåner, belöningar och förläningar kommer att finnas kvar … och därmed också överhetens förväntning på att vi alla ska bete oss som katalanska bönder innan 1486.

(Bild: Som sagt … den onda sed vi diskuterar finns där tvärs genom historien … Herodotos omnämner överhetens rätt till folkets kvinnor  sin beskrivning av en stam i Libyen:

”Book IV.168-198

The Libyans dwell in the order which I will now describe. Beginning on the side of Egypt, the first Libyans are the Adyrmachidae. … They are also the only tribe with whom the custom obtains of bringing all women about to become brides before the king, that he may choose such as are agreeable to him.”

Fotot visar en detalj i en relief på Louvrens fasad föreställande Herodotos utförd av Jean-Guillaume Moitte, 1806.)

1 comment

Add yours
  1. 1
    Nisse

    Få Dan Eliasson/Morgan Johansson att förstå att du kommer att lägga all din tid på att avslöja Eliassons och hans kumpaner (Nils Öberg, Thomas Bodström, Jennekvist, knarklangaren Ali Lindholm m.fl.) som ansvariga för (130 mord) den vapenkultur som råder bland invandrare sedan år 2000. Så kommer HD att bevilja dig resning och fria dig… för justitiedepartementet vill verkligen inte att svenska folket skall veta att högsta polischeferna sålt knark och vapen till förorten i 15 år för att säkra sina högavlönade arslen.
    http://www.inblick.se/nyheter/2017/02/02/nordiska-polischefer-i-gigantiska-narkotikaharvor
    http://grimslovsharvan.blogspot.co.uk/2016/12/illegala-vapen-i-kretslopp-fran-polisen.html

+ Leave a Comment