Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lilla Grekland mot Europa

Ja, det är likt Davids kamp mot Goliat, när den nya grekiska regeringen vägrar att samarbeta med teknokraterna i Trojkan. Grekerna vill omförhandla sina gigantiska lån. Egentligen har de redan väldigt låg ränta, men det som väcker ont blod är alla pålagor och krav som EU tvingar på dem.

Veckan som förgick, vecka 5

Vecka 5 i landet upp-och-ner går till historien. Inte en dag för tidigt. En vägledande princip i Det Nya Sverige tycks vara att man ska belöna kriminella men straffa laglydiga som arbetar och sköter sig själva. Toblemåna Sahlin går ännu längre och vill belöna inte bara vanligt gatubus, utan helst avlöna ISIS-terrorister som skurit halsen av folk och våldtagit oskyldiga flickor i främmande länder. Samtidigt som detta vill regeringen straffa svenskar i Sverige för handlingar begångna i andra länder där de inte är olagliga. Allt detta upp-och-ner kan tyckas konstigt, men demokratisk logik försäkrar oss att det är precis så svenska folket vill ha det. De har faktiskt röstat för det i fria och allmänna val och därför drabbar det ingen oskyldig. Om de vill ändra något kan de rösta på det i valet om 7,5 då Kartellen eventuellt upplöses.

Ekonomisk kalkylering och det ekonomiska kalkyleringsproblemet

Ludwig von Mises dog år 1973 vid 93 års ålder. Under de sista åren hade plågats av sjukdom och då beklagat sig till sin fru eftersom det fortfarande var så mycket som behövde göras. Mises var den sunda ekonomiska vetenskapens främsta förkämpe och när han dog hade han gjort sitt bästa för att lära ut den till så många människor som möjligt. Några av sina största insikter hade han nått redan vid 31 års ålder, år 1912, i boken Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (Teorin om pengar och omloppsmedel).

Putin – den perfekte Bond-skurken

Han är ex KGB. Han är macho, flyger med gäss och rider på björnar eller hur det nu är. Han utövar judo och har kärnvapenkoderna. Och det är mycket möjligt att han faktiskt är en smula la-di-da. På riktigt. Rysslands president, Vladimir Putin är den perfekte Bond-skurken. Och han spelar mycket skickligt. Inte nog med att han kommer undan med att knapra i sig sin omvärld, små bitar i taget. Idén att göra den europeiska “extremhögern” ekonomiskt beroende av Ryssland var ett genidrag, som orsakar allmän förvirring och dålig stämning i vida kretsar.

Efter Syriza – nu kommer Podemos

Intressant dokumentär som betraktar skuldkrisen ur grekiskt perspektiv. Tror den förklarar varför vänsterrörelsen Syriza vuxit sig så stark i Grekland. Kapitalism betraktas som synonymt med finansmarknaden och utländsk imperialism. Kapitalism är alltså inte som i Sverige fri företagsamhet och entreprenörskap. Dokumentären tar också upp intressanta aspekter av skuldfrågan. Är skulden verkligen grekernas skuld eller de grekiska ledarnas skuld? Om korrupta ledare skuldsätter folket, är folket då skyldigt att betala tillbaka?

EU:s ministrar duckar om internets frihet

New at HAX.5July.org: EU ministers dodge issues about a free and open Internet » Frågan om internets frihet väcktes på mötet med EU:s inrikesministrar efter attentaten i Paris. I veckan har de diskuterat saken igen – och bollat frågan vidare till nästa EU-toppmöte. Som i sin tur, förmodligen kommer att hänskjuta allt till det toppmöte om säkerhetsfrågor som skall hållas mellan EU och USA.

Miljöpartiet blev snabbt inpiskade

Så noterar vi att vice statsminister Åsa Romson gått från att vara motståndare till att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien till att inta en mer pragmatisk hållning. Kanske kan man komma överens om att Sverige bara bör exportera ekologiska vapen och piskor?

Grekernas kollektiva skuld

Fascineras av eurovännernas argumentation när det gäller Grekland. Som Rickard Schwartz i DN: “Tursamt nog för Grekland gäller inte samma regler för stater som för privatpersoner. Men paradoxalt nog gör det situationen ännu värre. I den har Grekland försatt sig självt efter att under längre tid och med stor konsekvens levt över sina tillgångar.”

Bezmenovs testamente

Jag hänvisar då och då till Bezmenov och hans avslöjanden om hur man förstör ett samhälle. Han var en ryss som hoppade av till väst runt 1980. Texten nedan är en översättning från engelska och en sammanfattning av vad jag funnit på olika sidor. Han finns också på flera youtubefilmer. Om det inte kommer någon bättre beskrivning på svenska kommer jag i fortsättningen att hänvisa hit när jag skriver om Bezmenov.

 

Dags erkänna kamp mellan civilisationer

I det isolerade svenska perspektiv som massmedia oftast använder när man presenterar nyheter framträder muslimer som offer för det omgivande samhället. Moskéer klottras och vandaliseras. Muslimska män som vägrar ta kvinnliga chefer i hand får inte anställningar. Muslimska kvinnor som döljer hela sitt huvud så att knappt ögonen syns behandlas med distans, även om det måste vara meningen med att dölja sig.
Detta, hur svenskar som till för några årtionden sedan var ett mycket homogent folk med få kontakter med andra kulturer ska bemöta en ny minoritet som kräver att bli särbehandlad, är en viktig aspekt på invandringen. Nog så svår, men bara en.

LO kan inte läsa innantill

LO:s tjänsteman har uppenbarligen svårt att läsa innantill. Jag skrev en rapport och en debattartikel som publicerades i veckan. Trots vad LO hävdar handlar de inte om något annat än de förutsägelser organisationen gjorde om konsekvenserna av EU:s utvidgning. De förutsade stor invandring, social turism och sänkta löner. Andra krafter i LO-sfären varnade för att invandrarna tar jobben för svenskarna. Inte i något av alla deras svar hittills har de på något sätt tagit upp dessa frågor. I stället vill de prata om annat, vilket i och för sig är förståeligt, eftersom det är uppenbart att de hade fel. Icke desto mindre är det ohederligt.

Libertarian, kristen och konservativ

Ibland lyckas jag reta flera grupper utan att ha denna effekt som egentlig avsikt. När jag exempelvis försvarade yttrandefrihet i fallet Charlie Hebdo så retade jag upp vissa som inte tycker att friheten skall omfatta heliga personer och symboler. När jag sedan kritiserade Charlie Hebdo mot bakgrund av min egen kultursyn så retade jag upp andra. Självklart kan jag försvara friheten till något utan att sympatisera med detta något. Dem som hade svårt att förstå skilde inte på: VAD och HUR.

Närodlad dumhet

I samband med att Centerpartiet inleder sina kommundagar presenterar partiet flera förslag för en bättre integration av flyktingar. På Brännpunkt lanseras begreppet “närodlad integration” (seriöst…).Centern ligger nära Miljöpartiet i migrations- och integrationsfrågorna. Gemensamt för dem är att de vill att få eller inga krav ska ställas på den som invandrar till Sverige. Samhället ska “ta hand om” den som kommer hit. Den som tar hit anhöriga ska varken behöva ordna med bostad eller försörjning.De båda gröna partierna är även ense om att asylsökande med en utbildning ska kunna “byta spår” från första dagen i Sverige och förvandlas till arbetskraftsinvandrare. Innan en person ens fått besked om den har skyddsskäl och får stanna i Sverige, ska den alltså betraktas som en arbetskraftsinvandrare.

Sverige har haft fallande BNP per capita sedan 2007

Jag har flera gånger tidigare pekat på att alliansen totalt misslyckats med sammanlagda välståndsförbättringar i Sverige, dvs real BNP per capita. Med anledning av Klas Eklunds kritik mot tillväxtprognoserna och SVT Rapports inslag i detta ämne i måndags påminner nationalekonomen Tino Sanandaji oss om detta hos Realtid.se. Det kan vara intressant att titta på siffrorna, vilket jag gör nedan.

Marcus Birro går på lunch

Vi lever i en märklig kultur där en person som äter lunch med en folkvald politiker från ett av Sveriges största partier blir av med sitt arbete som fotbollskommentator. Eller är det så märkligt? Vår västmarxistiska kultur är mycket känslig för offentliga symboler och för politiska associationer. Marcus Birro blev en sådan symbol efter att ha blivit avskedad från Expressen på grund av att i en refuserad artikel ha använt sig av fel slags dramaturgi där islam representerade förtryck och kristna de förtryckta. Så får man inte skriva i Expressen. Särskilt inte om det är sant. Om förhållandena hade varit de omvända hade han däremot sannolikt blivit publicerad. Nu blev han istället farlig för en tidning som annars inte hyser några större moraliska betänkligheter över samarbete med extremvänstern.

Jämställda Fi

Någon vänlig själ (?) har sett till att jag får Feministiskt initiativs nyhetsbrev. Så jag håller motvilligt lite koll på partiets eskapader.Som bekant har Schymans feminister väldigt mycket synpunkter på hur könsfördelningen ser ut i andra partier, i myndigheter och i företag. Men tittar man på hur Fi:s egen ledning ser ut blir man lätt besviken.Fi ska hålla partikongress och bland annat välja en ny partistyrelse. Så här ser det jämställda förslaget ut.Jämställdhet.

Hänt i veckan, en summering

Jag samlar löpande på mig artiklar jag tänker kan vara värda blogga om. Men denna vecka har varit intensiv och jag har inte haft så mycket tid över till att skriva de artiklar jag gärna skulle velat. Så, ni får en förkortad version med flera ämnen i ett!

Avsnitt 31 – Är vi sjuka i huvudet?

Kristian, Emil och Hanna upptäcker att vi förmodligen är störda hela bunten. Det är nämligen en mentalsjukdom att ständigt ifrågasätta auktoriteter. Dessutom: bankerna får ta dina pengar om det behövs; unga svenska liberaler vill stänga ute Ron Paul; och hårdare regler ska rädda oss från telefonproblem = succé!

Forska i österrikisk ekonomi

Österrikisk ekonomi är ett alldeles ypperligt ämne för den som skriver uppsatser, ska skriva rapporter eller arbeten på gymnasiet eller universitet, samt den som vill lära sig mer om världen. Och det finns fantastiska möjligheter att få stöd för sådant arbete samt flera sätt att få det man skriver publicerat. Nedan följer att antal ypperliga möjligheter till både finansiering, erfarenheter och publikationer:

Så… det skall vara olagligt att säga nej till EU?

KDU:s ordförande Sara Skyttedal skriver i Expressen att hon vill gör det “förbjudet att tillhöra, bilda opinion för, finansiera eller uppvisa symboler för organisationer som vill omkullkasta grundlagen”. Nu är kontexten visserligen islam – och att hon vill plocka röster på att hetsa mot muslimer. Men det hon de facto föreslår går längre. Som den politiker hon är tror sig Skyttedal se ett “problem” och föreslår därför reflexmässigt en “lösning” – utan att ens tänka tanken att den skulle få en del märkliga konsekvenser. Det är en uppvisning i endimensionellt tänkande.

Varför röstar homosexuella i Frankrike på högerpopulister?

Jag blev nyligen tipsad om en artikel där det framgår att de franska högerpopulisterna Front National med Marine Le Pen i spetsen har ett oproportionerligt stort stöd bland homosexuella.
”A survey by the polling firm Ifop indicates a dramatic increase in support for the FN among homosexual and bisexual voters since the French presidential elections of April 2012. It showed, for instance, that in Paris 26 per cent of homosexuals supported Le Pen, compared with 16 per cent of hetero-sexuals.”
Förklaringen som framförs i artikeln är en kombination av att FN har gjort ett medvetet försök att bli mer socialt accepterade genom att rensa bort mer aggressiv retorik tillsammans med det faktum att ett antal hatbrott mot homosexuella utförts av människor med arabisk bakgrund vilket skyllts på muslimer. Marine Le Pen far, den tidigare partiledaren för FN hade en lång historia av grovt homo-fientliga uttalanden medan den nuvarande partiledaren har så pass många homosexuella medarbetare att en del mindre nogräknade partimedlemmar klagat över att partiet helt enkelt tagits över av bögar.

Buchanan 8, Keynes avpolleterad

Jag fortsätter förmedla vidkom från James Buchanan, som inleder kapitlet med dessa ord:
Samhällsekonomins institutioner kan komma att åsamkas allvarlig, och kanske även permanent, skada om irrelevanta principer lärs ut till generationer av möjliga beslutsfattare. Har undervisningen i keynesiansk nationalekonomihaft det resultatet? Denna fråga är åtminstone värd att undersöka.

Är allt grekernas fel?

Nej, jag kommer att argumentera för att det faktiskt inte är de grekiska politikerna, eller det grekiska folkets fel. Åtminstone inte på ett europeiskt plan. Men låt oss börja från början. 2001 introducerades euron i Grekland. 2009, åtta år senare gick landet i konkurs.

Back to basics för Folkpartiet, kräver språktest för femtioelfte gången

Folkpartiet gjorde dåligt ifrån sig i Sifo-mätningen för januari och följde upp det med att i nästa mätning hamna under riksdagsspärren, med viss marginal. Detta kan tolkas som ett tecken på att förnyelse behövs, vilket också LUF:s Linda Nordlund gjort när hon skrev en rätt bra artikel om det hela för en vecka sedan. Hon konstaterade bland annat:
”Med utspel är det i bästa fall som med barns pysselböcker, där de genom att knyta samman dussintals små prickar får den större bilden att framträda. Men i Folkpartiets fall var det, även för oss med insyn, omöjligt att se hur ordningsomdömen, pappamånader, återinförd värnplikt och ja till euron kunde kopplas ihop till en större vision för Sverige. Ännu mindre en frihetlig sådan.”

Varför är svenska politiker så flata mot Saudiarabien?

Svenska kungligheter och statsråd deltog förra veckan vid den saudiarabiske kungens begravning. Svenska företag och myndigheter ägnar sig åt vapenutveckling tillsammans med Saudiarabien. Nu talar vi om ett land som är en odemokratisk, totalitär diktatur. Man avrättar människor som inte skadat någon annan. Man fängslar och piskar bloggare, aktivister och andra oppositionella. Man stöttar och exporterar religiös fundamentalism. Man finansierar islamistisk terrorism. Att Saudiarabien är en skurkstat som vi bör kritisera istället för att gulla med är uppenbart. Ändå fortsätter Sverige att stryka landet medhårs.

Reinfeldts BNP-kalldusch: tillväxt per capita 2006-2014 0,3%

Skriver ny kolumn i Realtid om tillväxt i BNP per capita mellan 2006-2014. Det allmänna intrycket har varit att Sverige trots världsekonomins tuffa period lyckats väl. Ändå har vi sett kvartal efter kvartal med besvikelser i faktiskt utfall. Trots detta har prognosmakarna försäkrat att starka BNP-siffror väntar strax runt hörnet.