Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Blandat

Category

PATRIK ENGELLAU: Satansverser

Med lite mer ansträngning än jag är villig att ägna ärendet skulle man antagligen kunna identifiera precis vilka formuleringar i Salman Rushdies Satansverser som Ayatollah Khomeini hängde upp sig på och därför år 1988 utfärdade en dödsdom mot författaren, en dödsdom som för säkerhets skull förnyades så sent som 2019 av Khomeinis efterträdare Khamenei.

PATRIK ENGELLAU: En konspirationsteori så god som någon

Mänskligheten har utnyttjat vindkraften sedan dag ett, till exempel för att segla, men den moderna tillämpningen i syfte att producera elektricitet har bara drygt tre decennier på nacken. Trettio år är ungefär vad det brukar ta att upptäcka och plocka hem den stora utvecklingspotentialen hos nya innovationer.

Rättvisa och lika villkor?

Rättvisa? Lika villkor? Vi hör orden till leda i olika politiska debatter. Vad innebär då egentligen rättvisa och lika villkor? Är det att alla skall ha det ungefär lika bra? Eller är det att ingen skall särbehandlas utifrån kön, etnicitet eller religion?

PATRIK ENGELLAU: Att regera

Skälet till att regeringar förr i tiden inte upptäckte hur svårt det är att styra är att de inte försökte styra så mycket. Men nu är det nya tider och politikerna har bestämt att de är ansvariga för allt och att de därför är piskade av omständigheterna att hantera oförenliga saker. Men eftersom nöden är uppfinningarnas moder så har de också utvecklat metoder att hantera de nya svårigheterna. Den viktigaste metoden är att tillsätta samordnare. Ju mer politikerna lägger sig i för att styra och lägga till rätta, desto mer samordning måste det inrättas. Om man kunde mäta mängden samordning skulle man få ett mått på politikens räckvidd.

GUNNAR SANDELIN: Brottsmisstänktas härkomst

Emellertid var det som mest stack ut med studien att andra generationens invandrare (inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) för första gången i Sverige visade sig vara den mest kriminella gruppen med en överrisk på 3,2. Med överrisk menas att andelen brottsmisstänkta inom en grupp jämförs med hur stor andel svenskar som utreds för samma brott. Resultatet kan bara tolkas som ett grundligt misslyckande för det svenska samhällets satsning på de mycket kostsamma integrationsprojekt som pågått under decennier.

PATRIK ENGELLAU: Ingenjörernas uttåg

Då och då upptäcker jag nya sociala problem bara för att strax finna att de flesta upptäckt dem långt tidigare än jag. Min senaste skrämmande erfarenheten av detta slag gäller den svenska elproduktionen. Det var bara ett år sedan, eller till och med mindre, som jag blev medveten om att de politiskt motiverade ingreppen i det svenska energisystemet – politiskt motiverade kan här betyda att de är drivna av rädsla för kärnkraft eller ångest för global uppvärmning eller av skräcken att förlora miljöpartiets stöd och därmed regeringsmakten – hotar det svenska elsystemets stabilitet.

PATRIK ENGELLAU: Energipolitik

Som vanligt ondgjorde jag mig inför mitt lunchsällskap över svensk politik. Den här gången, som så ofta annars under det senaste halvåret, handlade det om energipolitiken som jag fruktar kommer att drabba medborgarna med både elbrist och brant stigande energipriser.

PATRIK ENGELLAU: Nästan fritt fram numera

Den svenska mentaliteten är slav under det politiskt korrekta tänkandet. Skillnaden mellan det ”politiskt korrekta” och det ”korrekta” framgår av historien om begreppets tillblivelse. Direktören för ett sovjetiskt stålverk under stalintiden frågade sin fabriksansvarige hur många ton stål som producerats under den senaste veckan. Vill du höra det korrekta svaret eller det politiskt korrekta? undrade fabrikschefen.

PATRIK ENGELLAU: Skammen och kompensationskraven

De västerländska skuldkänslorna för slaveriet hade börjat spira bland liberaler i 1600-talets England. Så småningom lyckades engelsmännen i kraft av sin överlägsna sjökrigsmakt få slut på den transatlantiska slavhandeln. Sedan dess har västerlänningarna, om än inte enhälligt, gjort mer än några andra kulturer för att skamset stävja slaveri och annat etniskt förtryck. Den mentala energi som ägnas åt denna i världspolitiken så betydelsefulla och uppmärksammade fråga kommer från ett västerland som inte längre förmår känna stolthet över sina landvinningar – eftersom de tas för självklara, typ att livsmedelsförsörjningen, fjärrvärmen och de fabriksrivna jeansen är garanterade – utan i stället skäms inför olika identitetsoffer som alltmer intensivt kräver gottgörelse.

PATRIK ENGELLAU: Är det skammen som driver oss?

Det var världens protestanter som för ett halvt årtusende sedan satte igång den fantastiska utveckling som visat världen vad människan kan göra när hon är som bäst, det vill säga skapa samhällen med välstånd och långa, relativt bekymmerslösa liv för nästan alla. Det är samma gäng, världens västerländska före detta protestanter, som numera ägnat ett halvt århundrade till att genom oikofobiskt självhat och obegripliga politiskt korrekta – eller wokeistiska – dogmer riva sönder de idealsamhället vi så oväntat skapat åt oss.

PATRIK ENGELLAU: Avgudar

Vår tids gud är Staten och politikerna är Hans apostlar. Staten är allsmäktig även om Han ofta misslyckas med saker vi ber om. Detta gör emellertid inte att vi tappar vår tro. Förstår du? Den svenska Statens u-landsbistånd fungerar eftersom Staten är allsmäktig. Om u-landsbiståndet inte fungerar så beror det på att någon krånglar med Staten. Det kan vara Satan som satt in pengarna på nummerkonto i Schweiz. Men våra misslyckanden ger ingen anledning att stanna upp och fundera över våra fundamentala tankevanor. Det är bara att spotta i nävarna, ta nya tag och lägga manken till.

BITTE ASSARMO: När hjärntvätten äter sig in

Härom dagen slötittade jag lite på en dokumentär om New Scotland Yard och om några speciellt brutala mordfall i London. Polisernas omdömen om mördarna var genomgående strängt fördömande och min första reaktion var att jag måste ha missförstått, för så kan väl inte polisen säga om en människa, oavsett vad denne gjort? Sedan insåg jag den förfärande sanningen. Min reaktion var en effekt av åratals hjärntvätt från svenska myndigheter, politiker, polis och mäktiga mediehus.

ANDERS LEION: Mittextremism – i Frankrike 

Många anser, liksom Johan Pehrson (bilden), att Frankrike har en föredömlig kulturpolitik.  Man brukar också anse att politiken lyckas, dvs att kulturen är högtstående. Det kanske den också är, men jag tvivlar. Det talas en så förskräcklig massa smörja i landet.

PATRIK ENGELLAU: Vår religion förbjuder oss att rädda vårt land

Häromdagen sa min portugisiskalärarinna att det var en grej hon tyckte var underlig. Förut, sa hon, verkade det som om ni svenskar trodde att era problem med skolan och invandringen och så vidare skulle försvinna av sig själva eller på något magiskt vis förvandlas till framgångar. Nu tror ni inte det längre. Nu står ni bara där och tittar på era problem utan att vidta några motåtgärder. För mig går det inte att förstå, sa hon.

PATRIK ENGELLAU: Några av mina fel

En vänlig läsare uppmärksammade mig på att The New York Times hade tagit ett nytt grepp och förmått sina mest framstående krönikörer att skriva texter på temat ”Så hade jag fel”. Till exempel förklarar nobelpristagaren Paul Krugman att han hade fel om varför USA och världen fått så kraftig inflation sedan något år tillbaka och David Brooks filosoferar om hur han haft fel om kapitalismen

PATRIK ENGELLAU: Geopolitiska spekulationer

USA befinner sig just nu i ett taskigare läge än någonsin tidigare i sin historia. Jag har identifierat fyra stycken geopolitiska utmaningar som var en skulle kunna kanske inte döda men förvandla nationen till en undanskuffad och relativt obetydlig internationell spelare.

Gästskribent ROBIN ERIKSSON: Italiens invandrare begår så mycket brott att de får La Cosa Nostra att likna katolska nunnor 

Nu har resultatet kommit för hur den liberala politiken med ersättningsmigration fungerar i Italien. Invandrarna begår så mycket brott att de får La Cosa Nostra att likna katolska nunnor. I åldersgruppen 14 – 24 år utgör invandrare 10 procent av befolkningen och de producerar 50 procent av stölder, 48 procent av rån, 48 procent av sexuellt våld och 40 procent av överfall (enligt Italiens SCB).

Minns Konstantinopel

Nu har Erdogan och Putin tillsammans besökt Teheran. Svensk massmedia behandlar saken mycket lågmält, om de alls rapporterar från den. Trots att det borde vara en sensationell nyhet: anledningen till svenskt Nato-medlemskap – Putin – besöker Iran tillsammans med Nato-landet Turkiets ledare Erdogan, tillika orsaken till ansökans fördröjning och osäkerhet. Övriga Nato-länder är tysta. Den till Europa turkiska arvfienden ges fritt svängrum. Svenska väljare förstår ingenting.

Söndagskrönika: Kan sekulära samhällen överleva?

Antropologen Richard Sosis har ställt samman statistik över cirka tvåhundra mer eller mindre sektartade gemenskaper som grundades i USA på 1800-talet. De överlevde så länge de lyckades svetsa samman gruppen, tränga undan egenintresset och lösa problemet att vissa åkte snålskjuts. De var antingen religiösa eller sekulära, oftast socialistiska. Bara sex procent av de sekulära kollektiven fungerade fortfarande tjugo år efter att de grundats, att jämföra med 39 procent av de religiösa gemenskaperna. För de religiösa kollektiven gällde att ju mer de krävde av sina medlemmar, desto längre överlevde de. Det gällde emellertid inte för de sekulära kollektiven, varav de flesta gick under inom fem år.

MOHAMED OMAR: Att skaffa barn i Sverige är en dålig affär

Jag hade nyligen ett samtal med en bekant från Tanzania. Han är bosatt i Stockholmsområdet med en svensk fru som hjälpte honom att invandra. Min bekant, låt oss kalla honom Abdullah, är missnöjd med livet i det nya landet. Sedan han kom hit, förklarade han, har han blivit allt mer desillusionerad. Han har ännu inte fått några barn, men han är orolig över hur ska gå att för eventuella framtida barn.

PATRIK ENGELLAU: Den högra handen vet inte vad den vänstra gör och inte vice versa heller och därför vet man inte hur det kan sluta

De flesta vuxna människor i Sverige får en månadspeng. Den kallas ”lön” och utbetalas normalt sista fredagen varje månad. Precis som mamma och pappa ofta har synpunkter på hur barnens månadspeng används bekymrar sig löngivarna, särskilt de offentliga, över hur vad löntagarna hittar på att göra med slantarna. Det visar sig till exempel att många löntagare köper sockerhaltiga produkter eller kanske till och med rent socker att lägga i kaffet.

PATRIK ENGELLAU: Segregation eller integration

Om man frågar en normal person vilket som är bäst, integrering eller segregring, så möts man av en sned och misstänksam blick som antyder att man troligen är rasist. Eller också sägs det rakt ut och med förakt: du måste vara nån sorts rasistjävel.

BITTE ASSARMO: Måste vi göra oss av med hela vårt arv innan folk blir nöjda?

Igår kväll satt jag på balkongen en stund när den värsta hettan klingat av. Det var jag inte ensam om. På balkongerna runt omkring satt folk och njöt av sommarkvällen, vissa i ensamt majestät, andra i mindre sällskap. Några drack vin, andra te och överallt hördes lågmälda samtal . Det slog mig då hur många det är som inte reser någonstans på semestern. Väldigt, väldigt många i ”vanliga” områden som mitt har varken råd att åka utomlands eller tillgång till något sommarställe. Det finns dock vissa som tror att varenda etnisk svensk har ett sommarnöje och obegränsat med resurser. En sådan är frilansskribenten Yasmine Abdullahi som stickat tidernas offerkofta i en text i Arbetaren.

Kapitalism är ekonomisk globalism

Få ideologier har kritiserats så lite från höger som kapitalismen. Den genomsyrar i olika hög grad all borgerlig politik från Centerpartiet till vänster till Kristdemokraterna till höger. Det mest kapitalistiska partiet är utan tvivel Moderaterna med deras ungdomsförbund i spetsen. Utöver dessa renodlade partier finns en rad föreningar och tankesmedjor som driver tesen om kapitalismens förträfflighet.