Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Blandat

Category

För våra synders skull*

Jag promenerar under lunchen genom Karolinskas sjukhusområde i Solna. Där finns de gamla stora massiva byggnaderna i mörkrött tegel. Skyltarna talar ordentligt om vad man ägnar sig åt i de olika husen – typ: endoskopi, fostermedicin, hematologi, infektion, koagulation. Ja, ni fattar, jag kan sluta uppräkningen, ni förstår att jag går genom ett område där man ägnar sig åt medicin och läkande.

Klart att klubbas i EU – avkryptring och granskning av e-post och meddelanden

Förra året trädde the European Electronic Communications Code (EECC) i kraft. Dess syfte var att garantera internetanvändares rätt till privatliv, vilket den också gjorde. I kombination med eHandels-direktivets förbud mot allmän, svepande övervakning gav den användarna det skydd som vi rimligen har rätt att kräva – om man tillämpar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och vad denna har att säga om rätten till privatliv på våra liv online.

Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”

Mira Aksoy har läst Olof von Dalins “Tal till Fruentimret angående Könets goda ryckte” från 1732. Med glimten i ögat hävdar Dalin att det egentligen är kvinnorna som styr världen eftersom män i grunden lever för att ställa sig in hos kvinnor. Är inte detta en bra beskrivning av vår märkliga samtid? Accepterar inte många män idag att ge avkall på traditionellt manliga dygder för att de tror att kvinnor förväntar sig att de ska göra just det? Där kvinnorna finns (fysiskt och åsiktsmässigt), dit går männen.

PATRIKT ENGELLAU: Dagens Nyheter rekommenderar en avveckling av det sista medborgarinflytandet över politiken

En av mina käpphästar är att den demokrati som inrättades för ungefär hundra år sedan i Sverige – och som faktiskt medförde ett avsevärt folkligt inflytande över landets styrelse – gradvis har förvandlats till ett politikervälde. Skälet kan vara vad den tyske sociologen Robert Michels kallade ”oligarkins järnlag”. Järnlagen innebär att partiproffsen alltid tar makten över medlemmarna.

Politiska maktsekter

Inför valrörelsen år 2002 gav journalisten Anders Isaksson ut en fortfarande aktuell liten bok: Den politiska adeln, en beteckning som han hade myntat själv. Den syftade på socialdemokraternas omvandling från ett politiskt parti, som bars fram av en folkrörelse, till ett nätverk för politiska karriärister.

PATRIK ENGELLAU: IQ är inget mått på människans värde

Det tog lång tid för mig själv att erkänna det som var uppenbart för Runeberg och Sven Duvas kamrater, nämligen att det finns folk med klent huvud (som förstås kan vara nog så nyttiga för samhället). Jag och Skolverket hade fått samma felaktiga uppfostran. När vi förnekar det uppenbara så får det åtminstone två skadliga effekter.

Är det broar vi ska bygga?

Till mina politiska motståndares förtjusning kan jag konstatera att jag regelbundet är ute och cyklar. Bland annat över Göta älvbron. På grund av tvingande omständigheter är det nu slut med det nöjet.

RICHARD SÖRMAN: När blir ett manssamhälle ett kvinnosamhälle?

Den amerikanske författaren Rollo Tomassi är en av de tänkare i USA som numera öppet talar om ett “gynocentriskt” samhälle. Han använder också ett begrepp som “a feminine-primary social order”. Ett konkret tecken på att vi lever i ett samhälle där kvinnliga perspektiv framställs som de objektivt korrekta är att de män som lyfter fram teorin om den kvinnliga dominansen ofta avfärdas som primitiva högerextremister.

BITTE ASSARMO: Råttproblem beror främst på hyresgästerna

En familj i Hässleholmen i Borås har haft problem med råttor i sin lägenhet, rapporterar Hyresgästföreningens branschorgan Hem & Hyra. De vinklar artikeln som om detta är hyresvärdens fel, och som om ingen bryr sig om de boende i Hässleholmen. Men bakom artikeln finns en verklighet som Hyresgästföreningen antingen inte känner till, eller inte vill berätta om

PATRIK ENGELLAU: Ett stim av sniglar

Den kände näringslivsideologen Sture Eskilsson, tidigare anställd på Svenska Arbetsgivareföreningen och numera bortgången, brukade säga att svenskar är som ett stim av sniglar med vilket han menade att vi alla rör sig åt samma håll men ganska långsamt.

MOHAMED OMAR: Jag vägrar att spela galen

Om jag kommer till akuten med ett bortskjutet ben, då får inte vårdpersonalen kalla mig enbent om jag själv tror att jag har kvar mina båda ben. Det skulle kunna kränka mig eller göra mig ledsen. Personalen måste bemöta mig – inte så som jag är i den objektiva verkligheten – utan så som jag inbillar mig att jag är.

Kate Winslet och sossarna

Under de närmaste månaderna kommer jag att hålla en serie föredrag om den svenska socialdemokratins uppgång, fall och nutida förfall. Sammanlagt ska det bli sju stycken föredrag.

Leve Socialismen!

Vår statsminister och käre ledare, Stefan Löfven, har som en av få svenskar ostraffat kunnat lämna landet för att bevista ett så kallat toppmöte i Portugal.

PATRIK ENGELLAU: Lagförslag sätter myror i huvudet

Nyligen presenterades ett nytt lagförslag i betänkandet SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer. Den kommitté om tolv riksdagsledamöter samt tio experter och sakkunniga som formulerat förslaget gör ”bedömningen att det finns klara indikationer på att den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning” och föreslår att lagstiftningen skärps för att komma till rätta med detta.

PATRIK ENGELLAU: Tror jag på Gud?

En läsare frågade och det är en fråga gärna svarar på eftersom det är en viktig fråga. Det trista är att jag inte vet. Om jag är upptagen och vill trassla mig ur frågan så brukar jag säga att jag är agnostiker vilket är just en person som inte vet om han tror att Gud finns.

BITTE ASSARMO: Kulturkrock på vårdcentralen

Det här är inte första gången det blir kaos när man ringer till vårdcentralen, och det händer även i andra sammanhang där man bemöts av invandrare som inte lärt sig behärska det kulturella språket. Jag har mött det i kundtjänst hos min hyresvärd, i telefonköer till kommunen och i andra liknande situationer. Människor som använder betoningar och uttryck som går hem i den egna kulturen men som i den svenska kulturella kontexten blir alldeles fel.

Alla dessa ufo:n

Den som vill förstå det märkliga och förvirrade beteendet hos dagens vänster kan lockas att studera historien. Ni vet … man letar efter den punkt då allt började gå fel. Var det droger och alkohol som skadade arvsanlagen hos aktivisterna? Eller är människor med vänstersympatier mer känsliga för fenomen i rymden? Solstormarna har ju faktiskt ökat.

PATRIK ENGELLAU: Vad gör de på kommandobryggan?

En amerikansk vän som inte vet så mycket om Sverige förklarade för mig att han tycker att vårt land är underligt. Det är som ett skepp där det högre befälet sitter i bekväma stolar på kommandobryggan och grälar med varandra utan att bry sig så mycket om vart fartyget är på väg, sa han.

Folkutbytet : den enda politiska frågan av betydelse

Även bland frihetligt lagda människor så fortskrider diskussionen såsom om alla ännu levde i slutet på nittiotalet. Skattesatser, systembolagets vara eller icke-vara, legalisering av knark och hor, ibland dyker till och med danstillståndet upp, det är sömngångare som på autopilot glider fram helt omedvetna om vad som sker i landet under de senaste årtiondena. En bild säger mer än tusen ord och här nedan ser ni den enda bilden som man behöver se för att käbblet ska upphöra.

Maktens charlataner

Under ett halvår har jag på heltid varit sysselsatt med att skriva om svenska ledande politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. Det som drivit mig är en ganska primitiv idé om att när räkenskapens tid kommer, så ska de inte kunna krypa in i anonymiteten.