Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Blandat

Category

Place Your Bets!

Enligt officiella register har den nytillträdda presidenten i USA när detta skrivs signerat 9 (nio) så kallade executive orders. Det är den förväntade röran av gravt vänsteristisk politik som ska sättas på plats. Det märks att det är dags att betala för stödet, USA ska sist och slutligen bli en godhetssignalerande stormakt!

PATRIK ENGELLAU: Dystopi

Men samtidigt är det uppenbart för mig liksom, antar jag, för dig att det – framför allt i oklara fall – är känslorna som bestämmer ens ställningstaganden. För övrigt ska man inte nedvärdera känslornas funktion som kompass vid seglats över det outforskade hav som framtiden utgör.

Dålig Stämning!

Med stor sannolikhet finns det bara ett sammanhang där den nya förstå-sig-på-eliten lägger sig platt. På yogamattan.
I allt övrigt är de sådär härligt passivt aggressiva, fullständigt uppfyllda av sin egen godhet och högljudda som man blir när förståndet är klenare än talets gåva!

RICHARD SÖRMAN: Demokratin förutsätter gemenskap och försiktighet

Några väpnade revolutioner utsätts vi inte för längre. Men på det mentala planet är vänsterrevolutionen i full gång. Allt ska göras om. Alla hierarkier ska ifrågasättas. Alla identiteter ska upplösas. Alla individer ska frigöras från kollektiva kategorier. Mohammed är lika svensk som Kalle. En man är lika mycket kvinna som en kvinna om han säger att han är det… Det är klart att det spårar ur.

PATRIK ENGELLAU: Demokrati och despoti och relationen dem emellan

En troligen viktig slutsats av detta är att hotet mot friheten inte kommer från höger eller vänster, från nazismen eller socialismen, utan från demokratin själv vare sig det är Platon, Tocqueville eller jag som har den vassaste analysen. Det är inte någon sorts hitlerjugend eller rödgardister eller andra extremister som petar folk från Facebook och Twitter utan betydelsefulla människor som säger sig ta ansvar för demokratin.

Kerouac från höger

Beatförfattarna betraktas idag ofta som föregångare till hippies och ny vänster, i många ögon är distinktionen dem emellan diffus. Verkligheten är som vanligt mer komplex, i synnerhet vad gäller den mest kände beatförfattaren Jack Kerouac (1922-1969).

RICHARD SÖRMAN: Kan demokratin hantera våra motsättningar?

Debatten går het över hela västerlandet nu om demokrati och demokratiska principer. Vad beror det på? Har det framträtt några öppet antidemokratiska krafter som utmanar hela vårt samhällssystem? Knappast. Det handlar nog mer om att vi har så starka politiska motsättningar att demokratin har svårt att reglera dem. Kanske blir demokratin lidande när det som står på spel är något som uppfattas som viktigare än själva demokratin.

PATRIK ENGELLAU: Ekonomisk utveckling

När jag jämförde Sverige med Guinea-Bissau (dit jag rest i Sida-tjänsten några gånger) var att Sveriges ekonomi på något till synes automatiskt och halvt magiskt sätt växte med några procent om året medan Guinea-Bissau ekonomi med en viss överdrift inte hade växt alls på flera hundra år. Hur kunde det komma sig och vad kunde jag göra åt saken?

Corona-krisen och det fria ordet

Utan att hänfalla till konspirationsteorier, så kan man notera att EU:s medlemsstater i en tid av kris samtidigt håller på att få nya verktyg för att begränsa det fria ordet. Det har varit på gång sedan långt innan corona-krisen. Men krisen ger politik och förvaltning ett frestande tillfälle att pröva och använda dessa verktyg.

PATRIK ENGELLAU: Är det löjligt att vara konstruktiv?

Det hör till saken att om vi jämför de skillnader som splittrar västerlandet i olika fraktioner så är det småsaker mot vad som skiljer oss från andra kulturer. Vi kan ha uppslitande ideologiska gräl om ifall en dömd mördare ska ha sju års eller femton års fängelse medan man i många andra länder resolut hänger dem från en grävskopa eller hugger av huvudet med ett svärd. Även när det är som mest splittrat är västerlandet homogent.

Amerikanska sjukan – Tankar om Jordan B Peterson V

Jag brukar försöka komma ihåg att ska jag undvika att ge mig in i diskussioner om abort, veganism och Ulf Lundell. De som är förespråkare för dessa tre företeelser är så fanatiska att rationella diskussioner oftast blir omöjliga. Nej, inte så att jag får hotfull e-post eller sms av typen, ”Vi vet var du bor, din jävel.”

PATRIK ENGELLAU: Ur mitt Panteon

USA borde ha stoppat fingrarna i öronen och låtit Trump blåsa över och respektera honom för allt bra han åstadkommit. I stället använde någon – troligen just den där oerhörda förmyndarmakten som Tocqueville varnar för – sin makt över hjorden av fogliga och flitiga får för att vinna dess stöd i en historisk aktion som tycks gå ut på att försvaga demokratin.

 

Marionetter i trådlösa medier

I Östeuropa kunde man under 1980-talet uppleva hur makthavarnas drängar i media ljög allt sämre. De hade tidigare stretat och slitit med att få ihop orden och budskapet med verkligheten och det ska villigt erkännas att en del av dem var skickliga.

RICHARD SÖRMAN: Demokrati till varje tänkbart pris?

Problemet är att ordet ”demokrati” tenderar att betyda mer idag än parlamentarisk representation. Demokrati har också blivit ”medbestämmande”, ”jämlikhet”, ”allas lika värde”, ”rättvisa”, det vill säga en mängd saker som alla har det gemensamt att de används i sammanhang där alla former av skillnader, gränser och hierarkier framställs som orättfärdiga.

PATRIK ENGELLAU: Öppet brev till Nancy Pelosi

När jag på avstånd försöker förstå den politik som du i din egenskap av talman i ditt lands representanthus blir jag bekymrad och jag ska förklara varför. Det största hotet mot Amerikas framtid just nu, som det ser ut härifrån, är att landet ruttnar inifrån på grund av motsättningar och hat och då menar jag inte i huvudsak hatet från våldsamma höger- och vänsterextremister utan det hat som tycks ha trängt in bland landets ledare, till exempel hos dig, och som förgiftar ledarnas inbördes relationer.

Hej på dej naturen*

Joseph Amrito Lal Singhs ändrade sin berättelse. Först hade han 1920 fått de två flickorna i gåva av en man som höll dem i en bur. Några år senare kom han att hävda att han räddade flickorna från vargar.

Exit Emperor Trump

Vi kan konstatera att ett av trumpetens största misslyckanden, i en demokrats ögon, torde vara hans låga nivåer av brutal blodtörst. Karln har misslyckats med att starta ett enda krig under sin period i vita huset. Han har enbart sett till att försöka, så gott det gick, att hantera sina föregångares misslyckanden på den punkten. Man måste hålla i minnet att aktiv krigspolitik är av yttersta vikt för demokraternas strävan att sprida den amerikanska formen av demokrati i världen. Företrädesvis till länder som inte alls önskar ha den.…

Skräck och avsky med halsduksmannen

Vi var någonstans mellan Katrineholm och Finspång när limmet kickade in. Jag minns att jag sa något i stil med “jag känner mig lite yr, kanske du borde köra…” när ett fruktansvärt vrål plötsligt hördes runt oss och himlen fylldes med små Keruber formade i Stefan Löfvens avbild som svepte ner mot vår bil

PATRIK ENGELLAU: Vi borde fråga mer

Oraklet i Delfi hade förklarat att Sokrates var Greklands visaste man. Oraklet, som inte var känt för att vara uttömmande pedagogiskt, lämnade inga närmare förklaringar. Uttalandet satte myror i huvudet på Sokrates. Oraklet talade alltid sanning men man kunde aldrig veta på vilket sätt.

EU: Nu skall alla dina elektroniska meddelanden granskas

Framåt sommaren kan alla företag som förmedlar elektroniska meddelanden människor emellan tvingas att granska allt. Detta kommer att ske med automatiska filter. Flaggat material kommer sedan att översändas till relevanta myndigheter och organisationer, utan föregående mänsklig granskning.