Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Patrik Engellau: Mode

Även banala saker kan vara svårbegripliga. Just nu funderar jag över hur djupt moderiktiga, politiskt korrekta idéer sitter i folks skallar. Sitter de fastvuxna i hjärnbarken eller kan de bytas som när man tar på sig en ny skjorta?

Patrik Engellau: Åtgärder mot kriminalitet

Partiernas diskussioner om åtgärderna mot gängkriminaliteten har tillfälligt avbrutits för att partierna inte lyckas samtala. Av de morgontidningar jag läser – Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet – har jag inte kunnat förstå varför samtalen slagit fel. En liberal förhandlare ska ha sagt att ”samtalen inte höll tillräckligt hög nivå” och att ”en del var blaskigt”.

Patrik Engellau: Var är kapitalet?

För hundra år sedan styrdes Sverige liksom andra kapitalistiska länder, om man får tro tidevarvets anhängare av Marx och Lenin, av kapitalistklassen. Det finns mycket som talar för det synsättet. Ett intressant indicium är att staten fram till första världskriget hölls på svältkost

Anders Leion: Mer franskt än svenskt?

Denna svenska samhälls- och företagskultur har varit en mycket stor tillgång. Den håller på att försvinna. Sverige görs i rask takt om till ett nytt Frankrike. Lärare, läkare och andra kategorier inom den offentliga sektorn blir alltmer regelstyrda, därför att nya regler (vid sidan av mer pengar) är politikernas sätt att styra.

Mohamed Omar: De rasifierade – en ny adel?

Svarta och araber kan misshandla, råna och våldta etniska européer hur mycket som helst utan att det blir några upplopp. Du ser inga vita ungdomar som drar runt i horder och slår sönder saker, plundrar och bränner bilar för att uttrycka sitt missnöje över den rasism mot vita som faktiskt finns.

Gästskribent Dan Ahlmark: Kontanterna får inte försvinna

Man ser skillnaderna i sitt eget beteende: man betalar nu mycket oftare med kort än med kontanter. Någon gång har man observerat kunder, som vill betala kontant men nekats det. Samtidigt glömmer vi kanske, att det finns viktiga skäl att överväga, om det som händer i Sverige beträffande kontanter är bra.

Stefan Hedlund: Morgans samtalsterapi

Samtidigt växer det fram en ny generation av unga kriminella, som etablerar kontroll över det polisen kallar ”utsatta områden” och utvecklar en kultur av öppet förakt för staten, där inräknat beskyddsverksamhet och att vägran att vittna eller på annat vis bidra till att våldsverkare lagföres.

Patrik Engellau: Till vad nytta?

Det hör till saken att medelklassarna till skillnad från övriga grupper är så hunsade att på det hela taget saknar den självkänsla och självsäkerhet som krävs för att försvara sig i det offentliga samtalet. De törs inte höja rösten av rädsla för att bli nedsmetade med invektiv. Därför saknar de medel att påverka politiken.

Patrik Engellau: Är vi i krig?

Om man – mot bakgrund av det senaste årtiondets sprängningar, skjutningar och attacker med handgranater – ber herr Google att leta efter frasen ”extremt för ett land som inte befinner sig i krig” så kommer han tillbaka med 183 000 träffar.

Bitte Assarmo: På fel plats vid fel tillfälle

De som däremot befinner sig på fel plats vid ALLA tillfällen – förutom när de fångats in av lagens långa arm – är de där jävlarna som spränger, skjuter, rånar, våldtar och knivhugger och förstör livet för andra människor. Gärningsmännen.

Richard Sörman: Svenska skådespelare har svårt med självklarhet och naturlighet

Svenska samtida skådespelare verkar ha svårt att framställa sina rollfigurer med självklarhet och naturlighet. Man försöker vara äkta och sann, men ofta blir det inte trovärdigt. Kan det vara en spegling av en samhällsutveckling där vi inte längre upplever vår tillvaro som rättfärdig och legitim? Hur gestaltar man en svensk man 2019 som bottnar i sig själv och tar sin existens för självklar?

Patrik Engellau: Huvudmotsättningen igen

Nu har jag inte skrivit om huvudmotsättningen i Sverige på så länge att du kanske tror att den har upphört. Det har den inte. Den går fortfarande mellan å ena sidan det makthavande politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex (och ett trasproletariat med beroende klienter som viktigt väljarunderlag) och å den andra sidan den nettoskattebetalande medelklassen.

Patrik Engellau: Nazism och högerextremism

Nästan allt man säger, framför allt om samhällena och de historiska förloppen, är förenklingar eftersom det inte existerar någon slutgiltig och stabil sanning (annat än i diktaturer som fastställer sin sanning med våld om det behövs). Men eftersom människan måste orientera sig i tillvaron måste hon bestämma sig för något slags provisorisk sanning i frågor som angår henne.

Jan-Olof Sandgren: Rött är det nya Gröna

Det är inte första gången Vänsterpartiet byter avantgarde. Redan på 60-talet dumpade man arbetarklassen till förmån för medelklassen. När inte heller medelklassen ville göra revolution dumpade man männen till förmån för kvinnorna. När inte ens kvinnorna förmådde dyrka upp låset till maktens portar, vände man sig till invandrarkulturerna.

Patrik Engellau: Hijab

Min inställning befinner sig i den nordsydliga dimensionen och är motsatsen till den avståndstagande minoritetsmarkering som hijabkvinnorna själva demonstrerar. Nord är som Syd fast tvärtom. Jag är en medlem av den svenska majoritetskulturen och jag gillar inte att det kommer hit minoriteter som, om jag tolkar det rätt, särskilt poängterar att de inte vill ingå i den svenska gemenskapen om man dit även räknar seder, kulturarv och sedan länge intränade beteenden och värderingar.

Patrik Engellau: De mänskliga rättigheterna

Alla människor har inte denna självsvåldiga inställning till heliga texter. Troende muslimer har det inte, om jag förstått rätt, ty i Koranen måste varje ord tolkas och åtlydas efter bokstaven. Ola Larsmo är sannolikt lika trogen FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.