Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Patrik Engellau: Det oförklarliga måste ändå förklaras

Det plågar mig inte bara att detta inträffar, sa jag, utan också att jag inte begriper det som sker. Sverige skjuter sig i foten varje dag. Hur jag än funderar kan jag inte komma fram till något annat än den Kalle Anka-förklaring jag tjatat om i flera år och knappt själv tror på, nämligen att invandringen är bra för den väldiga organisationsapparat som administrerar det svenska välfärdssystemet.

Mohamed Omar: Det sista trygga årtiondet

På ytan handlar 80-talsvurmen om prylar, kläder, musik och film. Men jag misstänker att det finns en djupare dimension också – en längtan efter något som gått förlorat. Visserligen målar nostalgin upp för en illusion, ett åttiotal som aldrig funnits, men allt är inte Hollywood-drömmar.

Patrik Engellau: Arbetsförmedlingen

Det råder stor dramatik kring Arbetsförmedlingen vilket fyller mig med lika delar skadeglädje och förtvivlan när jag inser att de ansvariga, våra ledare, är precis så borttappade som vi åskådare och finansiärer länge haft anledning att förmoda.

Mohamed Omar: Herr Omar firar jul i Arabien

De som gillar mångkultur, tänker sig den ofta så här. Sventon, en svensk i plommonstop, och herr Omar, en svensk i fez. Skillnaderna är ytliga. Båda har i grunden i samma kultur och samma värderingar. För så fort man tar upp riktiga skillnader mellan kulturer så slutar de flesta svenskar att gilla mångkultur.

Patrik Engellau: Klargörande kriminologi

Av serendipitet, det vill säga turen att hitta något bra som jag inte visste att jag letade efter, snubblade jag över en fem år gammal norsk vetenskaplig kriminologisk studie av forskarna Skardhamar och Aaltonen som visar att det som bestämmer en migrants grad av brottslighet jämfört med ursprungsbefolkningen inte, som Morgan Johansson och Stefan Löfven tror, är levnadsförhållandena i utsatta områden i invandringslandet utan kriminella mönster i ursprungslandet.

Ny podd: Politikerinternationalen

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 4/12) pratar Eddie (Mohamed Omar) med Det Goda Samhällets chefredaktör Patrik Engellau. Regeringsformens första paragraf säger att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Men denna paragraf utmanas när FNs barnkonvention ska göras till svensk lag utan att det svenska folket har blivit tillfrågat.

Patrik Engellau: Den isande sanningen

Ännu mer isande är att makthavarna i vårt land trots de stadigt växande misslyckandena inte stannar upp och tänker efter i stället för att envist lufsa vidare i en riktning som varje normalbegåvad människa måste begripa leder fel.

Patrik Engellau: Den nya försiktighetsprincipen

Jag ogillar Greta Thunberg. Det är inte individen Thunberg jag ogillar, även om hon verkar nog så fanatisk och bitsk, utan symbolen Thunberg. Hon symboliserar alla ofördragsamma svärmare som utan hänsyn till andra människor vill göra om världen i enlighet med en frälsningslära som hon och de andra svärmarna bestämt sig för att följa.

Anders Leion: Det poetiska Sverige

Jag sitter här, glad i hågen. Jag har sett Roy Anderssons senaste, Om det oändliga. Det är den tredje filmen i den svit som började med Sånger från andra våningen och fortsatte med Du levande. Den är ännu mer renodlat anderssonsk: enbart enskilda tablåer, ännu färre ord.

Patrik Engellau: Vilka är vi?

Om jag har förstått frågan rätt så skulle den enklare och mer brutalt kunna formuleras lite annorlunda, nämligen om ”vårt” Sverige är lintottarnas Sverige eller nettoskattebetalarnas Sverige. Svaret är inte självklart.