Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Skolan, demokratin och Sokrates

Senare denna månad ska riksdagen ta ställning till propositionen om ”ett mer likvärdigt skolval” där det i stort sett står att skolor ska skapa en ”allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter”. Den kommer troligen inte att gå igenom eftersom frågan är så kontroversiell. Kontroversen står mellan dem som vill ha mer frihet för folket och dem som vill ha mer frihet för folket.

PATRIK ENGELLAU: Ett nödrop till alla mor- och farföräldrar

Någon gång under historien förvandlades de apmänniskor som befolkade den skandinaviska halvön till ansvarskännande, solidariska, flitiga och allmänt dugliga människor som Geijers Odalbonde, Runebergs Bonden Paavo och Bitte Assarmos farmor. När dessa människor under förrförra århundradet fick lära känna elektriciteten och fossilerna satte de igång en troligen unik ekonomisk utveckling.

PATRIK ENGELLAU: Lärdom

När jag gick på Handelshögskolan i Stockholm hade jag ett besvärande problem. Jag var rätt ambitiös så jag klarade tentorna. Problemet var ett annat, nämligen att jag ofta inte trodde på lärdomarna.

PATRIK ENGELLAU: Det moderna lösdriveriet

Den svenska välfärdsstaten och därmed de politiska partierna inklusive kristdemokraterna har svårt att rent intellektuellt hantera det uppenbara faktum att dessa 57 procent, som ju påstås vara arbetsföra, valt att hellre leva på bidrag än att skaffa sig ett avlönat arbete. Välfärdsstaten och därmed även kristdemokraterna vill få det till att de 57 procenten inte själva valt bidragsförsörjningen utan på något vis blivit tvingade till det

PATRIK ENGELLAU: Sverige utifrån

Under en utlandsvistelse häromsistens träffade jag en framstående sydeuropeisk journalist med eget teveprogram och allt. Han hade genom åren intervjuat åtskilliga ledande svenska politiker och ställde mig en bekymrad fråga när vi lärt känna varandra lite närmare. ”Är svenska politiker så naiva som det verkar eller driver de med omvärlden?” sa han.

ANDERS LEION: Ett välsignat nederlag

Nyligen sade Estlands premiärminister Kaja Kallas: ´”I Estland talar vi fortfarande om åren under den svenska kronan som ‘den gamla goda tiden’”, sa hon och tillade efter en konstpaus: Kanske för att jämförelser med den ryska tiden utfaller till er fördel.”´

PATRIK ENGELLAU: Skulle globalismen kunna fungera?

På senare tid har jag flörtat lite med ett synsätt som jag egentligen inte gillar, nämligen teorierna om att globalistiska intressen som World Economic Forum, Bilderberggruppen och Bill Gates gradvis kommer sparka undan benen för de ofta demokratiskt tillsatta nationella ledarna i olika länder och att ta kontrollen över vad som händer i världen.

BIRGITTA SPARF: Om den absurda myndighetsfarsen

I ett inslag på TV4 Nyheter 220524, i samband med att regeringen presenterade sitt nya uppdrag att få ut utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden, anklagade migrationsminister Anders Ygeman statliga och kommunala tjänstemän för att ställa för låga krav på denna kategori.

MOHAMED OMAR: Münchhausen och Muhammed

Baron Karl Friedrich von Münchhausen var en verklig människa som levde på 1700-talet. Men det är sagofiguren Münchhausen och inte den verklige människan som blivit berömd. Aldrig hade väl baronen där han satt på sitt gods i Hannover kunnat drömma om att hans namn en gång skulle flyga över världen.

GUNNAR SANDELIN: Reinfeldt på tramporgel 

Patrik Engellau har i några texter beskrivit hur insikten om större problem ofta börjar någonstans i de inre organen, till exempel som en magkänsla. Förnimmelsen i kroppens inre föregår tankarna, som sedan letar sig upp till hjärnan, varefter orden formuleras.

JAN-OLOF SANDGREN: Gates versus Kirsch 

För ett år sen handlade ungefär 80 procent av artiklarna på Omni om vaccinet och dess fördelar. Senaste månaderna har ungefär lika många artiklar handlat om Ukraina, vilket kanske bara visar att svensk media fokuserar på en nyhet i taget.

ANDERS LEION: Har IQ-skillnader mellan länder och folk betydelse? 

I Axess 4/2022 skriver Susanna Birgersson: ”Vi måste inte veta allt. Vi måste inte veta om den genomsnittliga intelligenskvoten skiljer sig åt mellan olika etniciteter. Vi måste inte veta hur många vuxna människor som någon gång haft sexfantasier om barn. Vi måste inte veta om det går att korsa en människa och en gris. Det är utmärkt att vissa saker får ligga gömda, glömda och outforskade.”

PATRIK ENGELLAU: Förklaringen till Natoomvändelsen

Folk är förvånade över Sveriges, särskilt socialdemokraternas, plötsliga lappkast i Natofrågan. Så sent som den åttonde mars, när Ukrainakriget pågått i nästan två veckor, sa statsminister Magdalena Andersson att en svensk Natoansökan inte var aktuell eftersom det skulle ”destabilisera säkerhetsläget”.

PATRIK ENGELLAU: Mångkultur för åttatusenetthundrafyrtioförsta gången

Jag har alltid tyckt instinktivt illa om begreppet mångkultur eller rättare sagt föreställningen att mångkultur är något eftersträvansvärt. Jag googlade på ”Engellau mångkultur” och fick 8 140 träffar vilket en kort stund fick mig att tro att jag har åtskilligt att säga i frågan. Men jag lugnade mig strax vid insikten att det troligen stod samma sak i alla inläggen.

PATRIK ENGELLAU: Folkutbyte

Det finns teorier om att vita människor som sedan länge dominerat i västvärlden är på väg att bytas ut eller ersättas av andra folkslag som kommer invandrande. En hård variant av denna teori presenterades år 2011 av den franske författaren Renaud Camus (bilden) i boken Le Grand Remplacement.

ANDERS LEION: Folkutbyte 

Länge har mångkulturens förträfflighet besjungits av stora körer i politik och på ledar- och kultursidor. Det betecknande för alla körmedlemmar är att de inte har någon egen erfarenhet av mångkulturen. De har inte bott i ett kvarter befolkat av en majoritet som talar ett annat språk är deras eget. Och de bryr sig inte om att förhöra sig hos dem som har sådan erfarenhet.

PATRIK ENGELLAU: Globalisterna anfaller

Enligt de nya reglerna ska medlemsländerna inom 24 timmar rapportera till WHO om nyupptäckta hälsohändelser som kan ha internationell betydelse (article 6). Inom ytterligare 24 timmar ska WHO begära att det rapporterande landet får händelsen bekräftad av oberoende part (article 10). Sedan kan WHO inom 24 timmar erbjuda hjälp till det drabbade landet (article 10). Om landet inom 48 timmar inte har accepterat WHO:s erbjudande om hjälp ska detta rapporteras till alla de övriga medlemsländerna (article 10).

PATRIK ENGELLAU: Putin och de största fältherrarna

Man kan resonera länge om vem som varit de senaste århundradens förnämsta militära strateg. Var det möjligen den tyske Gröfaz själv, Adolf Hitler, der grösster Feldherr aller Zeiten, eller var det kanske universalgeniet Josef Stalin, känd för sina epokgörande innovationer inom allt från trädgårdsodling och boskapsförädling till krigskonst?

BITTE ASSARMO: De ständiga attackerna mot igenkännandets glädje

Orden kom som en kommentar i mitt Facebookflöde när jag hade beklagat mig över att min hyresvärd hyrt in en inkompetent trädgårdsfirma som utplånade den vackra och frodiga hägg som stått vuxit sig stor under åratal. ”Igenkännandets glädje är ständigt utsatt för attacker” skrev han och jag insåg att det är exakt så det är.

PATRIK ENGELLAU: Så kan du krossa Putin, isolera fönstren!

I egenskap av återkommande krönikör i en välrenommerad publikation har jag naturligtvis betydande makt. Men jag har lärt mig av Bamse – eller om det möjligen var av Astrid Lindgren – att den som är stark också måste vara snäll. Därför drar jag mig för att läxa upp och förhåna andra skribenter för deras enfaldiga inlägg ty jag misstänker att deras blamager visserligen till dels beror på moraliska defekter men framför allt på klen begåvning.

PATRIK ENGELLAU: Är det Putins fel?

En politikers kanske viktigaste uppgift är att hitta någon att skylla sina motgångar och misstag på. Ett svårt problem som under de senaste månaderna tornat upp sig är de stigande energipriserna. Ska elräkningarna fortsätta uppåt på det här viset och vem är det egentligen är skyldig till inflationen?

PATRIK ENGELLAU: Ett stim 

Nato bildades för snart sjuttiofem år sedan och Sverige har sedan dess med näsan i vädret, fram till i förra veckan, avhållit sig från närmare förbindelser med organisationen. Det måste ha skrivits tusentals, kanske tiotusentals, artiklar och debattskrifter där skälen för det svenska avståndstagandet motiverats tydligt nog för att den svenska alliansfriheten skulle kännas säkrad för all framtid.

MOHAMED OMAR: Pan – vårens gud

Förr hölls i mitten av maj i Uppsala en vårfest i Botaniska trädgården. Den var en inledning till kvällens vårbaler på de olika nationerna. Av tradition präglades den av högstämda tal tillägnade våren, kvinnan, ungdomen och så vidare.

PATRIK ENGELLAU: Det optimistiska perspektivet

Ingen som känner mig aldrig så lite skulle nog ge mig en tätplats bland världens optimister. Det beror nog på att jag för det mesta betraktar saker så kortsiktigt. Jag drar ut trenderna för nästa vecka, månad, år och till och med årtionde och finner nästan jämt anledning att beskärma mig över hur oroväckande allt, särskilt det som styrs av svenska politiker, ser ut. Kriget har förstås inte gjort mig mer sorglös.

PATRIK ENGELLAU: Kampen mot PK-ismen

En av mina många fördomar gäller judar. Jag är prosemit. En annan gäller USA. Jag är proamerikan. Det är lättare att vara prosemit än proamerikan ty USA har gjort så många förfärliga dumheter under det här århundradet