Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

GUNNAR SANDELIN: Är det en socialdemokratisk strategi att importera ”valboskap”?

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof är ute på vad han kallar för en ”islamtorgsturné” i tolv svenska städer. Målsättningen är att varna för den pågående islamiseringen av Sverige. Jag frågar honom om vad han anser om teorin som ofta framförs i alternativmedia, att den socialdemokratiska regeringen skulle bevilja uppehållstillstånd och medborgarskap till utomeuropeiska invandrare i stor skala för att genom en omvälvning av demografin säkra ett konstant maktinnehav?

PATRIK ENGELLAU: Extra Ecclesiam nulla salus

Av skäl som jag återkommer till är det nuvarande svenska politiska tänkandet så förvirrat att man måste gå tillbaka till de enklaste och mest uppenbara fundamenta för att förstå något. Till exempel skriver kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed en debattartikel i Svenska Dagbladet där han påpekar att svenska arbetsgivare, såväl näringslivet som den offentliga sektorn, inte kan hitta tillräckligt med kompetent arbetskraft samtidigt som arbetslösheten ligger på ”fortsatt höga nivåer”. En paradox, kan man tycka.

PATRIK ENGELLAU: Om demokratins framtid

Liksom en överväldigande del av alla svenskar och andra västerlänningar är jag fostrad i uppfattningen att demokratin är det bästa av alla statsskick och att den för hundra år sedan – i vissa länder lite tidigare – för alltid installerats i vår kulturkrets. Det anmärkningsvärda är att denna doktrin om demokratins överlägsenhet och fortsatta beständighet aldrig riktigt förklarades under min uppväxt. Tesen var så uppenbart sann att det inte behövdes några utläggningar från föräldrar eller skollärare för att trumfa in dess giltighet.

PATRIK ENGELLAU: Sverige gjorde rätt – vad kan det ha berott på?

Även om bevisen inte är fullständiga verkar det vid det här laget stå klart att de nedstängningar som genomfördes i många länder under covidpandemin gjorde mer skada än nytta. I en metastudie – det vill säga en sammanställning över resultaten i ett större antal vetenskapliga undersökningar – från Johns Hopkinsuniversitetet görs följande sammanfattande bedömning av vetenskapens nuvarande ståndpunkt:

PATRIK ENGELLAU: Tysk politik i Sverige

När svenska politiker uttalar sig om elpriserna får man en känsla av att talepunkterna är inhämtade från Tyskland och därefter översatta till svenska (sannolikt med hjälp av Googles översättare då bara tre procent av svenska gymnasieelever studerar tyska språket). Politikernas synsätt och rekommendationer förefaller nämligen mer anpassade efter den tyska än den svenska situationen.

PATRIK ENGELLAU: Sisyfos

Berättelsen om Sisyfos har inspirerat många författare och filosofer, till exempel nobelpristagare Albert Camus, att fundera kring människans ställning i kosmos och tillvarons intighet och andra liknande djupsinnigheter på temat att livet är meningslöst (eller om det var tvärtom, jag minns inte så noga).

PATRIK ENGELLAU: Några ansvarslösa funderingar kring elektriciteten

Vi har nog alla våra kors att bära. Mitt kors just nu är att låtsas vara statsminister med högsta ansvaret för den svenska energipolitiken. Det är inte så främmande som man skulle tro, ty visserligen är det långsökt att tänka sig att jag skulle bli statsminister, men det är ett slående sammanträffande att varken jag eller någon mer sannolik statsminister begriper något om elektricitetspolitik. Vederbörande är alltså tvungen att ta ställning i en för nationen viktig fråga som han inte förstår.

BIRGITTA SPARF: Vi går mot en kall och hård vinter

Varberg Energi har fått mycket kritik för sitt råd till sina elkonsumenter att ha en buffert om 50 000 kr inför vintern. Men elbolaget gick inte ut med detta råd för att håna konsumenterna, de formulerade sig så drastiskt eftersom det är så verkligheten kommer att se ut för många villaägare.

PATRIK ENGELLAU: Yrvaket men löftesrikt

Den senaste tiden har jag haft en känsla av att Sverige befinner sig vid en tipping point. En tipping point är en punkt i tiden när krafter som ackumulerat sig för att åstadkomma en förändring plötsligt övervinner de bevarande krafter som motsätter sig förändring, typ att isen oväntat brister och du ramlar i sjön. Ett annat exempel är hur ett fiskstim byter riktning.

PATRIK ENGELLAU: Elpriset

En av de aktuella frågor som jag tycker tillhör de konstigare är att elektriciteten nu förväntas bli så dyr att vanliga medelklassare i villa i Skåne av professor Jan Blomgren bedöms kunna hamna under existensminimum till vintern.

Gästskribent ROBIN ERIKSSON: Svensken borde bli latare

En gång var det en man som hade läst en av mina artiklar. Han var lack och sa att jag ej får berömma sydeuropéerna för de är så dåliga på att sköta sin ekonomi och svenskarna måste betala deras räkningar. Jag tycker inte det gör sydeuropéerna dåliga utan jag tycker de är smarta. De spenderar som fulla sjömän och låter dumsnälla och mesiga svenskar, holländare, tyskar och danskar betala deras räkningar vilket är smart och tufft. Deras politiker är tuffa som karibiska pirater och de kör alltid över svenska politiker som bär fittmössor och HBTQ-certifierar alla arbetsplatser.

BITTE ASSARMO: Uddlös satir för förvuxna fjortisar

Då och då händer det att folk blir avstängda från sociala medier för att de har uttryckt något som Twitters och Facebooks algoritmer ogillar. Till exempel så kan kritik mot islam ofta medföra avstängning från Facebook, liksom kritik och satir som riktas från höger mot vänster. Som regel förhåller sig dock algoritmerna neutrala till kritik som riktas åt motsatt håll men plötsligt har även en person med ”rätt” värdegrund drabbats. Detta uppmärksammas på riksnivå av bland annat Sveriges Television, som om hela landet plötsligt förväntas förfasa sig över att det förekommer censur på sociala medier.

PATRIK ENGELLAU: Nettonollutsläppens sociologi

Jag brukar säga att samhällets huvudmotsättning nu för tiden går mellan politikerväldet som gör av med skatterna och den nettobetalande medelklassen som betalar in dem. Det är egentligen självklart och förtjänar knappt beteckningen teori eller analys. Men om Marx eller någon av de övriga stora sociologerna kom tillbaka skulle han antagligen anlägga det perspektivet eftersom striden om det ekonomiska överskottets fördelning och användning är ett definierande faktum för varje samhälle.

PATRIK ENGELLAU: Hur är det möjligt?

Häromdagen diskuterade jag energipolitiken tillsammans med några personer som till skillnad från mig har solida kunskaper i ämnet. De skakade på sina huvuden och frågade sig hur det är möjligt att Sverige, som fram till sekelskiftet hade utvecklat ett av världens bästa energisystem baserat i huvudsak på vatten- och kärnkraft, sedan dess på några årtionden låtit förvirrade miljöromantiska idéer infiltrera energipolitiken vilket gör att det nu diskuteras allmänt om elen då och då ska behöva stängas av under vintern – ett hot som de ansvariga politikerna försöker skylla på Putins krig när problemen i verkligheten beror på deras egna dumma beslut att lägga ned kärnkraftverk och genomföra en stor energiomställning i huvudsak baserad på opålitlig, dyr och systemhotande vindkraft.

PATRIK ENGELLAU: Satansverser

Med lite mer ansträngning än jag är villig att ägna ärendet skulle man antagligen kunna identifiera precis vilka formuleringar i Salman Rushdies Satansverser som Ayatollah Khomeini hängde upp sig på och därför år 1988 utfärdade en dödsdom mot författaren, en dödsdom som för säkerhets skull förnyades så sent som 2019 av Khomeinis efterträdare Khamenei.

PATRIK ENGELLAU: En konspirationsteori så god som någon

Mänskligheten har utnyttjat vindkraften sedan dag ett, till exempel för att segla, men den moderna tillämpningen i syfte att producera elektricitet har bara drygt tre decennier på nacken. Trettio år är ungefär vad det brukar ta att upptäcka och plocka hem den stora utvecklingspotentialen hos nya innovationer.

PATRIK ENGELLAU: Att regera

Skälet till att regeringar förr i tiden inte upptäckte hur svårt det är att styra är att de inte försökte styra så mycket. Men nu är det nya tider och politikerna har bestämt att de är ansvariga för allt och att de därför är piskade av omständigheterna att hantera oförenliga saker. Men eftersom nöden är uppfinningarnas moder så har de också utvecklat metoder att hantera de nya svårigheterna. Den viktigaste metoden är att tillsätta samordnare. Ju mer politikerna lägger sig i för att styra och lägga till rätta, desto mer samordning måste det inrättas. Om man kunde mäta mängden samordning skulle man få ett mått på politikens räckvidd.

GUNNAR SANDELIN: Brottsmisstänktas härkomst

Emellertid var det som mest stack ut med studien att andra generationens invandrare (inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) för första gången i Sverige visade sig vara den mest kriminella gruppen med en överrisk på 3,2. Med överrisk menas att andelen brottsmisstänkta inom en grupp jämförs med hur stor andel svenskar som utreds för samma brott. Resultatet kan bara tolkas som ett grundligt misslyckande för det svenska samhällets satsning på de mycket kostsamma integrationsprojekt som pågått under decennier.

PATRIK ENGELLAU: Ingenjörernas uttåg

Då och då upptäcker jag nya sociala problem bara för att strax finna att de flesta upptäckt dem långt tidigare än jag. Min senaste skrämmande erfarenheten av detta slag gäller den svenska elproduktionen. Det var bara ett år sedan, eller till och med mindre, som jag blev medveten om att de politiskt motiverade ingreppen i det svenska energisystemet – politiskt motiverade kan här betyda att de är drivna av rädsla för kärnkraft eller ångest för global uppvärmning eller av skräcken att förlora miljöpartiets stöd och därmed regeringsmakten – hotar det svenska elsystemets stabilitet.

PATRIK ENGELLAU: Energipolitik

Som vanligt ondgjorde jag mig inför mitt lunchsällskap över svensk politik. Den här gången, som så ofta annars under det senaste halvåret, handlade det om energipolitiken som jag fruktar kommer att drabba medborgarna med både elbrist och brant stigande energipriser.

PATRIK ENGELLAU: Nästan fritt fram numera

Den svenska mentaliteten är slav under det politiskt korrekta tänkandet. Skillnaden mellan det ”politiskt korrekta” och det ”korrekta” framgår av historien om begreppets tillblivelse. Direktören för ett sovjetiskt stålverk under stalintiden frågade sin fabriksansvarige hur många ton stål som producerats under den senaste veckan. Vill du höra det korrekta svaret eller det politiskt korrekta? undrade fabrikschefen.

PATRIK ENGELLAU: Skammen och kompensationskraven

De västerländska skuldkänslorna för slaveriet hade börjat spira bland liberaler i 1600-talets England. Så småningom lyckades engelsmännen i kraft av sin överlägsna sjökrigsmakt få slut på den transatlantiska slavhandeln. Sedan dess har västerlänningarna, om än inte enhälligt, gjort mer än några andra kulturer för att skamset stävja slaveri och annat etniskt förtryck. Den mentala energi som ägnas åt denna i världspolitiken så betydelsefulla och uppmärksammade fråga kommer från ett västerland som inte längre förmår känna stolthet över sina landvinningar – eftersom de tas för självklara, typ att livsmedelsförsörjningen, fjärrvärmen och de fabriksrivna jeansen är garanterade – utan i stället skäms inför olika identitetsoffer som alltmer intensivt kräver gottgörelse.

PATRIK ENGELLAU: Är det skammen som driver oss?

Det var världens protestanter som för ett halvt årtusende sedan satte igång den fantastiska utveckling som visat världen vad människan kan göra när hon är som bäst, det vill säga skapa samhällen med välstånd och långa, relativt bekymmerslösa liv för nästan alla. Det är samma gäng, världens västerländska före detta protestanter, som numera ägnat ett halvt århundrade till att genom oikofobiskt självhat och obegripliga politiskt korrekta – eller wokeistiska – dogmer riva sönder de idealsamhället vi så oväntat skapat åt oss.