Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Smittspårning

Mina känselspröt som tar in omgivningens stämningar och mina egna reaktioner säger mig att den tilliten, som redan tidigare varit försvagad, plötsligt tagit en smäll till följd av myndigheternas och politikernas hantering just av viruset. Det kommer som ny lök på en gammal lax av tilltagande misstro.

PATRIK ENGELLAU: Det bästa system vi har

Jag tror att vi har anledning att ta lärdom av Churchills luttrade inställning. Demokratins storhet är inte självklar. Allt blir inte nödvändigtvis bra bara för att anställs allmänna val lite då och då. Demokratin har en inbyggd tendens att degenerera som vi borde vara mer vaksamma på än vi är, i varje fall i Sverige.

Gästskribent RUTGER ENGELLAU: Landet som inte längre har en utrymningsplan i farstun

När jag var liten på 60-talet så fanns en utrymningsplan i farstun i alla flerfamiljshus. I alla fall i Stockholm. Skylten innehöll information i händelse av krig och behov av utrymning av befolkningen. Bakom den fysiska skylten fanns en statlig planering inför en möjlig olycklig utveckling. En planering som utgick från det sunda synsättet att man måste planera för sämsta möjliga framtid och gör man inte det kan det gå riktigt illa.

ANDERS LEION: Rädsla för verkligheten

I God Morgon Världen 8/3 diskuterades under rubriken Kamp till höger i franskt lokalval förhållandena i Perpignan, som blivit intressanta eftersom det kan bli den första större kommun där le Rassemblement National (Le Pens parti) kan vinna kommunalvalet.

PATRIK ENGELLAU: Intelligensens betydelse

Min ambition är inte att ifrågasätta Gunnar Sandelins påpekanden om de uppmätta skillnaderna i olika befolkningsgruppers IQ utan att ta detta intressanta – men av någon underlig anledning tabuiserade – resonemang ett steg vidare.

RICHARD SÖRMAN: Det är väl klart att äktenskap och barn gör oss fria

När debattören Mira Aksoy skrev på Twitter att en gift kvinna med barn är en fri kvinna lät reaktionerna inte vänta på sig. ”Frihet är få göra vad man vill!” ”Frihet är att kunna vara självständig!” Kanske har individualismen fått oss att tro att frihet alltid är frihet från andra. VI ser inte att vissa former av frihet kommer av en befrielse som bara går att åstadkomma tillsammans med andra. Att gifta sig och skaffa barn befriar från både ensamhet och förgängelse.

PATRIK ENGELLAU: Är jag en hund?

Jag tror inte ens jag längre skulle bli upprörd om gänget med tyrrunor började marschera på gatorna exempelvis för att få stopp på aktivister som demonstrerar under appellen ”Sverige måste dö”. Eller om de satte ett gäng förnedringsrånare på plats.

PATRIK ENGELLAU: Inlärning

Det påstås att äldre människor har svårare att lära sig nya saker än yngre människor. Det skulle ha något att göra med att hjärnan torkar upp och stelnar med tiden så att det blir svårare att borra nya hål för att lagra ny information. Förlåt om jag uttrycker mig lite tillkrånglat men jag vill gärna framstå som en professionell hjärnforskare.

PATRIK ENGELLAU: Huvuddukarna i Skurup – vad handlar de om?

Varför gillar inte svenskarna tanken att en utländsk kultur ska invadera och så småningom kanske dominera över oss? Det har faktiskt skett en gång tidigare under min livstid och ingen har protesterat utan tvärtom jublat. Det var när Sverige efter andra världskriget entusiastiskt underkastade sig den amerikanska kulturimperialismen.

MOHAMED OMAR: Svenska kyrkan lider av oikofobisk depression

Det är inte första gången Antje Jackeléns kyrka gullar med islamister. Hur kommer det sig? En kyrka, tänker jag, ska förkunna kristendomen. Och en moské ska förkunna islam. Och så är det på de flesta ställen i världen. Men i västvärlden har vissa kyrkor tagit på sig att hjälpa islam. Det kanske finns någon moské som hjälper kristendomen. Jag känner inte till någon.

PATRIK ENGELLAU: Demokratins omvandling

Min tes är alltså att ombuden före rösträtten inte utgjorde en profession. De var ofta partilösa för att det inte fanns några partier. De hade inte skolats sedan ungdomen i ungdomsförbund eftersom det inte fanns några ungdomsförbund. Att vara politiker var inget yrke.

PATRIK ENGELLAU: Mångkulturens framtid

Utan att begripa vad den gjorde beslöt riksdagen år 1975 att Sverige skulle vara mångkulturellt. I proposition 1975:26 står det att ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”.

Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Del 2 – Hur invandringspolitiken måste ändras med utgångspunkt i ett demografiskt perspektiv

Flyktingarna, i likhet med många andra invandrare, uppför sig faktiskt i enlighet med sina etniska och religiösa intressen. Därför måste nationalstater, för att bevara sin existens, också ta hänsyn till etniska och religiösa aspekter av invandringspolitiken. Följande lista beskriver centrala åtgärder som behövs för att rädda de nordiska nationalstaterna.

PATRIK ENGELLAU: Är vi gnurglor?

Har något så gott och föredömligt som Sverige och svenskarna – och politikerna, politikerna! – någonsin tidigare existerat i verkligheten eller i fantasin? Har det funnits någon varelse eller något samhälle som med sådan entusiasm velat offra sig på godhetens altare?

PATRIK ENGELLAU: Om lyxen att inte behöva ta tag i sina problem

Av hjärtegodhet och omtanke om människor som akut upplever att de omedelbart måste förflytta sig vill Tove inte skydda Sveriges och det övriga Europas gränser utan föredrar att i stället formulera nya frågor. Det är de godas och bortskämdas lyx att låta bli att lösa överhängande problem i hopp om att någon räddande tulipanaros ska uppenbaras eller att Förenta Staternas flotta ska komma stävande vid horisonten till vår undsättning.

MOHAMED OMAR: Dags att överväga en mur vid Europas gräns

På videoklipp ser vi hur stora skaror av migranter försöker storma Greklands gräns. På andra sidan hägrar Bankomat Europa, för att använda SVT-journalisten Erika Bjerströms ord. Migranterna uppvisar en tydlig brist på respekt för Greklands integritet och för grekiska poliser. I ett klipp som delades på nationalekonomen Tino Sanandajis Facebooksida ser man hur de anlägger bränder och skriker på arabiska:

PATRIK ENGELLAU: Civilisation

Att Gud skapade världen – eller om det inte var han utan i stället en kanske lika mäktig konkurrent eller kollega, Big Bang till exempel – är ett omvittnat mirakel som ingen, i varje fall inte jag, någonsin kommer att kunna förstå.

BITTE ASSARMO: Feministernas nedvärderande av mammarollen är förödande

Själv påstår jag istället att den verkliga kvinnofällan är den naiva tron på att män och kvinnor är exakt likadana, och att man som kvinna blir frigjord och lycklig bara man inte låter barnen spela en alltför stor roll i ens liv. Jag tror nämligen att det ligger väldigt djupt i kvinnans natur att gå in i mammarollen och faktiskt vara nära sina barn när de är små, både andligen och kroppsligen.

RICHARD SÖRMAN: Män söker sig utanför den kvinnliga sfären

Det positiva med teorin om mäns och kvinnors olika sfärer är att männen antagligen också haft till uppgift att söka nya världar och nya horisonter. Och kanske är det just det som sker idag när många män inte längre söker sig till universiteten men heller inte till de traditionella partierna eller de traditionella medierna. Det är ett faktum att såväl våra nya partier som våra nya etablissemangskritiska medier domineras av män. Det är som att de har övergett det gamla för att grunda något nytt.

PATRIK ENGELLAU: Skamprocess

Kulturminister Amanda Lind har bestämt att det ska inrättas en sanningskommission för att utreda och föreslå vedergällningar och kompensationer med anledning av de oförrätter som Sverige fram till för ett halvsekel sedan utsatt tornedalingarna för. Direktiv för denna kommission kommer till våren.