Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Parkinson och jag

Marinhistorikern Northcote Parkinson (bilden; 1909 – 1993) blev världsberömd sedan han troligen år 1955 – uppgifterna varierar – presenterade sin första lag om byråkratin i en artikel i The Economist. Lagen var självklar och därför enkel att begripa, förenlig med de flesta människors spontana uppfattning om byråkratier och dessutom roligt beskriven. Lagen var ödesbestämd att bli en succé.

MOHAMED OMAR: Vem har rätt till Sverige?

Niklas Orrenius, reporter på Dagens Nyheter, skrev så här på Twitter (20/11 2021): Idén att vi som kommer från familjer som levt länge i Sverige har mer rätt till vårt land än medborgare som invandrat eller kommer från familjer som invandrat är farlig. Låt den inte sprida sig.

JAN-OLOF SANDGREN: Miljöpartiets resa 

Miljöpartiet byggdes runt en solid kärna av miljövänner och ”gröna-vågare”. Begrepp som idag må ha en ironisk klang men det var ändå människor som brydde sig om naturen, ville äta giftfri mat och tyckte att småskalighet och lokal produktion var något fint.

PATRIK ENGELLAU: Medborgarvälde mot politikervälde

Leif ”Vad fan får jag för pengarna?” Östling har startat Kommissionen för skattenytta som ska vara ”en oberoende granskning av effektiviteten i hanteringen av våra gemensamma skatteresurser”. Det är bara att applådera. Om fler hade samma medborgerliga instinkter som Östling så skulle hoppet om Sveriges framtid kunna återskapas.

PATRIK ENGELLAU: Kraftsamling mot sociala problem

När jag arbetade inom det bi- och multilaterala utvecklingsbiståndet gjorde jag ett antal i mitt tycke grundläggande observationer. En var att denna utrikes social- och utvecklingshjälp på det hela taget inte fungerade. En annan var att inte bara jag, utan också övriga välutbildade och kloka människor inom utvecklingsbataljoner som Sida och UNDP, noterat detta faktum och därför hade en tendens att gripas av missmod.

PATRIK ENGELLAU: Höger eller vänster

För många kändes det som en vitamininjektion när moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna nyligen la fram ett eget, gemensamt budgetförslag. Händelsen var inspirerande på flera sätt. Först var det förstås signalvärdet av att dessa partier kunde samla sig till något samfällt. Det gick en stöt av förvåning genom nationen. Plötsligt bangade inte ens moderaterna för att uppträda tillsammans med sverigedemokraterna.

ANDERS LEION: Inre exil 

I det lugna, välordnade landet Sverige har man drivit bisarrerierna ett steg längre. Här dömer man brottsoffret  till inre exil. Det sker gång på gång. Nu senast redovisades hur en ung kvinna, efter att ha våldtagits och misshandlats så att hon höll på att förblöda, och sedan förövarna avtjänat sitt korta straff, blivit tvungen att gå i inre exil. Det var polisen som rådde henne att flytta till hemlig adress.

PATRIK ENGELLAU: Varför är konstnärer PK-ister?

De två vetenskapliga studier som Gudmundson åberopar visar att det ligger till på just det viset. Den ena studien visar vad som hände när kommunal rösträtt år 1975 infördes även för icke-medborgare. Det ledde till att skatterna höjdes i just de kommuner som hade tillräckligt många nyanlända för att det skulle kunna påverka valresultatet.

PATRIK ENGELLAU: Blinkers

Ibland sätter man blinkers på hästar för att de inte ska se så mycket av vad som pågår runt omkring dem och därför bli lugnare och lättare att hantera. När det gäller människor får man använda andra metoder. Man döljer inte världen för dem med ögonbindlar utan med idéer.

PATRIK ENGELLAU: Om det påstådda kvinnoförtrycket

På mindre karga platser än Sverige kan jordens större yppighet ha gjort det ekonomiskt möjligt att reducera kvinnor till någon sorts förtryckta djur men det hindrar inte att förtryck alltid är en förlustaffär för den som förtrycker annat än om det är nödvändigt för att hålla den arbetande vid arbetet. Förtryck är en lyx som förutsätter ekonomiska resurser. Det kan förklara varför sådant kvinnoförtryck som kan iakttas verkar vanligare i bördigare länder söderut än vad det varit i Sverige.

PATRIK ENGELLAU: Ett dårhus

För nästan sju år sedan, inför den stora migrantvåg som redan hördes mullra längre söderut i Europa, skrev jag att det här kommer som på beställning av det välfärdsindustriella komplexet. Dess hemmamarknad var i stort sett mättad. Det var svårt att hitta nya klienter och alla de mänskliga tillstånd som ansågs behöva behandling och bidrag av socialkontoren och de psykiatriska hjälpinstanserna var redan uppfunna.

PATRIK ENGELLAU: Journalistiken bekymrar mig

Det är alltid med ett mått av obehag som jag läser morgontidningarna och ser de statliga nyhetsprogrammen på teve eftersom jag alltför ofta inte begriper vad som skrivs och sägs. Jag menar inte att publiken presenteras svåra ord och komplicerad grammatik utan att narrativet så sällan håller.

BITTE ASSARMO: Vad hände med moderligheten?

Ibland blir man häpen över hur vissa människor tänker. Jag vet att man egentligen borde vara van vid allt, men hur det än är så förekommer det fortfarande tillfällen då åtminstone jag blir förvånad. Det blev jag häromdagen, då jag mötte en gammal bekant vars dotter blivit antastad av en grupp afghanska unga män.

PATRIK ENGELLAU: När folket tänker fel

Klimatrörelsen uppvisar alltmer totalitära ambitioner, inte minst i sina skamlöst öppenhjärtiga önskemål om att inrätta en statlig propagandaapparat – som om det inte hade räckt med statens tv-kanaler! – som skulle ha tilltalat informationsgurun Joseph Goebbels.

PATRIK ENGELLAU: Hvad vilja PK-isterna?

Jag ska inte hävda att det var jag som låg bakom de senaste seklernas strålande framsteg i västerlandet. Men däremot är det väl bara naturligt att alla som liksom jag har fått tillfälle att med bävan och beundran studera denna process måste ha blivit påverkade av den idévärld – de värderingar, de uppfattningar, de synsätt, kort sagt den mentalitet – som skapat de sociala och ekonomiska framgångarna. Och har vi undgått att låta oss påverkas av den idévärlden så har vi åtminstone lärt oss att känna igen den.

PATRIK ENGELLAU: Vetenskapen

Den vetenskapliga formeln för vetenskap är så här: Vetenskap = sunt förnuft + trial and error. Det betyder att vetenskapspersoner (och andra kunskapssökare) börjar med en hypotes som verkar rimlig och sedan testar hypotesen på verkligheten.

BITTE ASSARMO: Starka kvinnor och svaga, ynkliga män

Hollywood är ett ganska bra mätinstrument när det gäller trender och företeelser i samhället. Film- och serieskaparna är snabba att fånga upp det som gäller för stunden och just nu är det wokeismen – det vi kanske oftare kallar pk-ismen – som präglar filmparadisets produktioner.

ANDERS LEION: Att vara vilse utan att veta om det 

Utan rätt uppfattning om terrängen går man förr eller senare vilse. Man kan inte leva enbart i kända hemmakvarter – eller man kan väl, men det blir enahanda och tråkigt. Men ger man sig utanför dessa kvarter måste man utgå från en rättvisande bild av omgivningen – till exempel en karta.

PATRIK ENGELLAU: Asymmetri

Asymmetrisk krigföring är när två eller fler krigförande parter möter varandra med helt olika typer av vapen och strategier. Om du någonsin ägnat dig åt spädbarnsvård vet du precis vad det handlar om. Fastän du är så mycket mognare, kunnigare och starkare så är det illiterata krypet en fullvärdig motståndare ty det har en formidabel krigarinstinkt som det hänsynslöst utnyttjar för att få sin vilja igenom, till exempel att slippa gå och lägga sig eller att skrika sig till något annat.

PATRIK ENGELLAU: Den omvända subsidiaritetsprincipen

Om något inte händer som borde hända så beror det nästan alltid på att människor inte tar de ofta obetydliga initiativ som det civiliserade samhället kräver – eller borde kräva – av dem. En gång seglade jag rejält på grund och kunde inte komma loss av egen kraft. Båt efter båt for förbi utan att hjälpa till att släpa oss av grundet. Sedan kom en som lovade att kalla dit sjöräddningen. Det hade jag kunnat göra själv. Till slut simmade en djärv besättningsman till en närbelägen fyr och fäste en tamp så vi kunde vinscha oss av grundet.

PATRIK ENGELLAU: Den internationella storpolitikens standardmanus

Om det finns någon som fortfarande tror att det växer en inkännande humanitär välvilja i mitt bröst så kommer han att ha avfallit från den tron när han läst denna text. Jag vill gärna resonera kring ett svårt mänskligt dilemma om vilket Jesus hade starka synpunkter, nämligen huruvida vi är skyldiga att hjälpa vår nästa. För att inte trassla in mig i en massa obegriplig moralfilosofi så ska jag bara pang på rödbetan koncentrera mig på ett enda konkret fall, Afghanistan.

PATRIK ENGELLAU: Sverige är Europas farligaste land

Sedan många år har jag lett i mjugg när jag hört nationalsången, särskilt raden ”Du tronar på minnen från fornstora dar”. När jag gick i skolan föreställde jag mig, fast ingen lärare förklarade det, att de fornstora dagarna avsåg 1600-talet när Sverige ett kort tag faktiskt var en stormakt.

PATRIK ENGELLAU: Könsmaktsordningen

Jag kan inte bestämma mig för om könsmaktsordningstänkandets djupaste innebörd är att kvinnor är så mentalt underlägsna och oerfarna att de inte klarar mänskliga relationer på egen hand eller om de anses vara sådana himmelskt överlägsna varelser att män endast har rätt att närma sig krypande och med nedslagen blick som inför en asiatisk despot.