Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

RICHARD SÖRMAN: Kan demokratin hantera våra motsättningar?

Debatten går het över hela västerlandet nu om demokrati och demokratiska principer. Vad beror det på? Har det framträtt några öppet antidemokratiska krafter som utmanar hela vårt samhällssystem? Knappast. Det handlar nog mer om att vi har så starka politiska motsättningar att demokratin har svårt att reglera dem. Kanske blir demokratin lidande när det som står på spel är något som uppfattas som viktigare än själva demokratin.

PATRIK ENGELLAU: Ekonomisk utveckling

När jag jämförde Sverige med Guinea-Bissau (dit jag rest i Sida-tjänsten några gånger) var att Sveriges ekonomi på något till synes automatiskt och halvt magiskt sätt växte med några procent om året medan Guinea-Bissau ekonomi med en viss överdrift inte hade växt alls på flera hundra år. Hur kunde det komma sig och vad kunde jag göra åt saken?

PATRIK ENGELLAU: Är det löjligt att vara konstruktiv?

Det hör till saken att om vi jämför de skillnader som splittrar västerlandet i olika fraktioner så är det småsaker mot vad som skiljer oss från andra kulturer. Vi kan ha uppslitande ideologiska gräl om ifall en dömd mördare ska ha sju års eller femton års fängelse medan man i många andra länder resolut hänger dem från en grävskopa eller hugger av huvudet med ett svärd. Även när det är som mest splittrat är västerlandet homogent.

PATRIK ENGELLAU: Ur mitt Panteon

USA borde ha stoppat fingrarna i öronen och låtit Trump blåsa över och respektera honom för allt bra han åstadkommit. I stället använde någon – troligen just den där oerhörda förmyndarmakten som Tocqueville varnar för – sin makt över hjorden av fogliga och flitiga får för att vinna dess stöd i en historisk aktion som tycks gå ut på att försvaga demokratin.

 

RICHARD SÖRMAN: Demokrati till varje tänkbart pris?

Problemet är att ordet ”demokrati” tenderar att betyda mer idag än parlamentarisk representation. Demokrati har också blivit ”medbestämmande”, ”jämlikhet”, ”allas lika värde”, ”rättvisa”, det vill säga en mängd saker som alla har det gemensamt att de används i sammanhang där alla former av skillnader, gränser och hierarkier framställs som orättfärdiga.

PATRIK ENGELLAU: Öppet brev till Nancy Pelosi

När jag på avstånd försöker förstå den politik som du i din egenskap av talman i ditt lands representanthus blir jag bekymrad och jag ska förklara varför. Det största hotet mot Amerikas framtid just nu, som det ser ut härifrån, är att landet ruttnar inifrån på grund av motsättningar och hat och då menar jag inte i huvudsak hatet från våldsamma höger- och vänsterextremister utan det hat som tycks ha trängt in bland landets ledare, till exempel hos dig, och som förgiftar ledarnas inbördes relationer.

PATRIK ENGELLAU: Vi borde fråga mer

Oraklet i Delfi hade förklarat att Sokrates var Greklands visaste man. Oraklet, som inte var känt för att vara uttömmande pedagogiskt, lämnade inga närmare förklaringar. Uttalandet satte myror i huvudet på Sokrates. Oraklet talade alltid sanning men man kunde aldrig veta på vilket sätt.

PATRIK ENGELLAU: Eliten och folket

Trots att två aktuella händelser har så olika emotionell laddning skulle jag säga att de är uttryck för samma globala tendens: Dan Eliassons avgång och Trumpanhängarnas mobbangrepp på den amerikanska kongressen.

PATRIK ENGELLAU: Ett intressant mysterium

Lenin, en obehaglig men skarpsynt person, sa föraktfullt om kapitalisterna att de var sådana giriga krämare att de skulle konkurrera med varandra om att få sälja det rep med vilket de skulle hängas. Han menade att med rätt incitament kunde man få kapitalister att göra saker som på längre sikt skadade deras egna intressen.

BITTE ASSARMO: När din mamma blir din värsta fiende

När den norske psykiatern Fred Heggen granskade Malena Ernmans och Svante Thunbergs bok ”Scener ur hjärtat” pekade han på likheter med just denna sjukdom. Han reagerar bland annat på föräldrarnas jakt på diagnoser, som följts av extatisk glädje då läkaren till sist gett med sig och skrivit ut den ”önskade diagnosen”, som han kallar det.

GUNNAR SANDELIN: Så förstörs Sverige – ”Stanna, horunge!”

Förra sommaren stod jag och väntade på att trafikljuset för fotgängare skulle slå om till grönt, så att jag kunde korsa gatan i mina tämligen lugna innerstadskvarter. En kvinnlig förare hade just stannat vid övergångsstället och väntade på sin tur för att köra. Samtidigt kommer tre ungdomar, en tjej och två grabbar i 20 till 25-års åldern, av utseendet att döma med bakgrund i Mellanöstern, gående mot rött.

PATRIK ENGELLAU: En ny syn på politikerväldet

För trettiofem år sedan, i historieboken På spaning efter Moder Sveas själ, myntade jag uttrycket ”politikerväldet”. Det var inte bara en uppkäftig tillvitelse mot makthavarna – att tala om ledarna i termer av ett ”välde” är såklart förolämpande – utan framför allt ett försök att placera in vår epok i historien och att ge den ett namn i enlighet med etablerad svensk historiografi.

PATRIK ENGELLAU: Sociala drivkrafter bakom olika slags coronapolitik

En observation som många med mig gjort är att man säkert vet mycket om viruset men knappt något om den fråga som hittills har varit den viktigaste av alla, nämligen med vilket slags politik sjukdomen bäst ska motarbetas. Det finns två motsatta huvudlinjer med varsin benfast övertygad grupp anhängare. Den ena huvudlinjen är att samhällena så långt det går ska stängas och den andra att de i möjligaste mån ska hållas öppna.

MOHAMED OMAR: Statskupp? Skulle inte tro det

En sak som är tydlig är dock vänsterns hyckleri. Man är oerhört upprörd över vad Trumpanhängarna gjorde, men var väldigt överseende mot Black Lives Matter-upploppen. Då ville man tona ner våldet och allvaret. ”Mostly peaceful”, uppgav CNN:s reporter – medan bränderna härjade i bakgrunden. För att parafrasera George Orwell: vissa upplopp är fredligare än andra.

PATRIK ENGELLAU: Tillsammans

För att säkra framtiden när kunderna inte är så pålitliga som förr behöver branschen staten. Man vet ju inte om hela det internationella energiomställningsprojektet inklusive Parisavtalet kommer att fungera och därför vill biltillverkarna, framför allt de som specialiserat sig på elbilar, att staten satsar hela sin prestige och anpassar hela sin planering efter alternativet elektricitet: ”Beslutsfattare, lova att utveckla lagstiftningen och att bygga ut infrastrukturen för laddstationer”.

JAN-OLOF SANDGREN: Valfusket var inte enda skälet till att Trump förlorade 

Till att börja med är Trump inte i första hand republikan, utan president. Precis som Michael Flynn var han trogen det demokratiska partiet ända fram till epoken Obama, då korruptionen runt Vita Huset stegrades till såna nivåer att det blev svårt att samtidigt vara demokrat och patriot. För Trump såväl som hans supportrar är patriotismen viktigare än partitillhörigheten.

Rädda Jerusalem! Hur vi idealiserar Den Andre

I väst gillar vi att idealisera andra och frossa i vår egen skuld. Mea culpa! Självkritiken är en bra egenskap som gjort att vi kunnat rätta och förbättra oss. Men när självkritiken urartar i självspäkning blir det fel. För sanningen är att vi uträttat mer gott än ont.

ANDERS LEION: Trosvisshet med skygglappar

Nej, det är inte svårt att tänka sig ett matriarkat. Dit är vi på väg. Den offentliga sektorn blir styrd av kvinnor. Den är också i symbios med politiken, som alltså också kommer att bli styrd av kvinnor – även om det ännu dröjer. Kvinnorna dominerar i den högre utbildningen. Det är förödande. Politiken blir känslostyrd, kortsiktig och konfliktundvikande. Invandringspolitiken har blivit den katastrof den är därför att den styrts just av ”mjuka”, kvinnliga värderingar.

PATRIK ENGELLAU: Jesus på din sida

Vid pass år 1968 lät jag mig liksom så många andra medelklasstudenter på universiteten vuxendöpas in i sanningens och godhetens samfund, nämligen den muterade variant av arbetarklassocialismen som så småningom skulle stabiliseras i den moderna PK-ismen, vår tids dominerande politiska ideologi.

PATRIK ENGELLAU: Varför försämras barns psykiska hälsa?

Om jag vore ett barn och utsattes för detta skulle jag åtminstone bli borderline om inte fullt utvecklad sängvätare med både magont och sömnsvårigheter. Vad är det för värld de unga ska bli del av? Som vuxen är jag ändå tränad att tolka den ankommande artillerielden av orosanledningar och att förkasta en hel del som överdrivna eller till och med grundlösa.

RICHARD SÖRMAN: Bli inte maktens verktyg Lundell!

Den nostalgiska nationalism som genomsyrar tänkandet kring det numera förlorade folkhemmet förstärks på ett paradoxalt sätt av att det Sverige som skildras i gamla flimriga filmer från 60- och 70-talen och som man nu plockar fram i dokumentärer om Hasse och Tage och nu om Ulf Lundell verkligen var ett svenskt Sverige. Alla hette Uffe, Kenta, Mats, Lena och Marie. Ingen Mohammed.

PATRIK ENGELLAU: Byråkratins mekanismer

Min uppfattning, som jag nu ska försöka illustrera, är att svensk kultur och därmed envars medvetande har gått ned sig i ett träsk av byråkrati. Det handlar inte om något utkantsfenomen utan om det svenska grundtillståndet.

PATRIK ENGELLAU: Vinster i skolan

Bara en sådan sak som att friskolorna har färre behöriga lärare än kommunskolorna kan vara ett sundhetstecken. Endast lärare som gått på lärarhögskola räknas som behörig. Svenska lärarhögskolor är kända indoktrineringsnästen för politiskt korrekta teser som för det mesta undergräver ordningen i klassrummen och försvårar inlärningen.