Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Gästskribent Fredric Morenius: Sverige – allemanslandet?

Den mest infekterade och fundamentalt avgörande debatt som försiggått i Sverige de senaste decennierna är den om svenskhet. Essensen av denna debatt är frågan om vilka som har mest rätt att göra anspråk på det territorium som idag kallas Sverige. Är det de etniska svenskarna, med månghundraåriga anor på territoriet, eller har nyanlända från avlägsna delar av världen lika stor rätt? Har de kanske rent av större rätt?

Richard Sörman: Vi har ingen moralisk plikt att lida

Vi får finnas. Vi får ta hand om oss själva. Vi får bestämma vem som är svensk och vem som inte är svensk. Vi får utvisa våldtäktsmän, islamister och bidragsfuskare. Vi får säga, och i handling visa, att i Sverige är det svensk lag och svenska värderingar som gäller. Vi får inleda ett ambitiöst återvandringsprogram.

Mohamed Omar: Fult, men på ett vackert vis

Det finns folk på jorden som inte har något hemland. De kan känna stor sorg och saknad. Det finns ingenstans i världen där deras språk och deras kultur får vara självklara och komma först. Och människor kan inte leva av bröd allena, andliga saker, som till exempel hemkänsla betyder mycket för vårt välmående.

Patrik Engellau: Varför skulle man inte lyda husse?

Varför skulle exempelvis en statlig ämbetsman inte vara korrupt? Det berodde på att kåren på något märkvärdigt sätt sedan Axel Oxenstiernas dagar bestämt sig för att dess ersättning inte bara bestod av lönen utan också av ett stort mått av Heder samt att denna Heder krävde omutlig rättskaffenhet och redbarhet gentemot Staten.

Anders Leion: En snöplig men lyckosam fred

Många har sörjt förlusten av Finland. Det gör de i en föreställning om att Sverige och Finland skulle ha kunnat fortsätta som förut, under gemensamt styre. Det är en illusion. I själva verket skall vi vara tacksamma. Finlands lossgörande från Sverige och dess tillblivelse som självständig provins under Ryssland var en lycka för de båda nya länderna, Sverige och Finland.

Patrik Engellau: Skattebetalaren och konsten

I det här fallet representerar jag troligen en övervägande del av det svenska folket och även starka krafter av professionella personer inom kulturinstitutionerna som tröttnat på tankar som att Historiska muséet ska anpassas efter smaken hos nyanlända kvinnor från Afrikas horn.

Richard Sörman: Ingen kommer älska dig för din egen skull

Debatten om de så kallade incel-männen går varm just nu. Och med det också debatten om kvinnor och män och parbildning. Det sägs att männen halkar efter när det gäller utbildningsnivå och att de därför ratas av de numera så välutbildade kvinnorna. Men det handlar kanske inte bara om det. Unga män behöver förstå att ingen kommer älska dem för deras egen skull och att det inte duger att sitta hemma och passivt spela datorspel och titta på fotboll.

Patrik Engellau: Går det att göra om och göra rätt?

Om du har otur har rötan gått så djupt att det inte går att operera. I så fall går inte att administrera fram en lösning. Konceptet ”det finns ingen lösning” är svårt för en svensk hjärna att greppa. Vi accepterar motvilligt att sjukdomar kan vara så svåra att folk dör, men vi kan inte ta till oss att staten skulle vara hjälplös eller näst intill.

Jan-Olof Sandgren: 2020 får vi nya mikrofoner i väggarna

Den 19 februari väntas Sveriges riksdag rösta igenom en lag om hemlig dataavläsning (2019/20:64). Går det som regeringen tänkt kommer Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten från och med 1 mars att tillåtas installera så kallade Trojaner i privata datorer, mobiler och surfplattor.

Patrik Engellau: Kulturkamp

Självklart ska män hålla sig i skinnet och respektera kvinnor. Men kvinnorna borde lära sig att män, en del män i varje fall, kan vara farliga djur och att det är oförsiktigt att, som en del av Arnaults kvinnor tycks ha gjort, gång på gång återvända till de gryt där de tidigare ansett sig ha blivit skändade.

Patrik Engellau: Komplex

Utan krig har det militärindustriella komplexet ingen roll vilket är det mest plågsamma som kan drabba en skattefinansierad, omsättningsmaximerande organisation. Motsvarande gäller, mutatis mutandis – vilket betyder ”efter nödvändiga förändringar i förutsättningarna” – det  svenska välfärdsindustriella komplexet.

Mohamed Omar: Författarinnor, medeltidsromantiken och Lucia

Aldrig såg jag på den tiden en härligare syn, än när dörren uppläts och hon trädde in i kammarens mörker. Och jag ville väl önska, att hon aldrig måtte upphöra att visa sig på de värmländska gårdarna. Ty hon är ljuset, som betvingar mörkret, hon är legenden, som övervinner glömskan, hon är hjärtevärmen, som gör förfrusna nejder tilldragande och soliga mitt i vintern.

Anders Leion: Vem ska prisas och vem ska tadlas?

De som tidigt förstod att den officiellt påbjudna invandringspolitiken var   ett stort misslyckande, som själva grundade sitt ställningstagande på eget faktasamlande och som därigenom kunde stå emot den propaganda som partierna producerade och DN och andra spridde, de fick betala dyrt för sitt ställningstagande, i den mån de inte bara behöll det för sig själva.

Patrik Engellau: Och vinnaren är – ISIS!

Om det fortsätter så här kommer jag att bli expert på Mellanöstern vilket inte alls tilltalar mig eftersom jag helst inte vill tänka på dess underutvecklade och ociviliserade kulturer som fortfarande skulle leva som kamelfösande beduiner om det inte varit för oljan. Bara därför kan jag bli klimataktivist.

Patrik Engellau: Olika linser

Det som bekymrar Brooks, om jag får vara lite krass, verkar vara att allmänheten inte längre bryr sig så mycket om vad media, som sedan årtionden vant sig vid att vara inflytelserika, har för uppfattningar. Folk kanske inte ens tror att journalisternas Rapporter på ett korrekt sätt återger verklighetens Händelser.

Richard Sörman: Ska det se ut så här?

När jag är ute och åker bil på landsbygden i Uppland slås jag ofta av att miljöerna är så förfallna. Och då tänker jag inte bara på åkrar som ligger i träda eller på övergivna gamla lador som inte använts på femtio år utan även på bostadshus och till och ned på hela byar och orter.

Patrik Engellau: Man begriper inte så mycket

Det fanns en tid – beslutet år 1976 om att Sverige skulle bli mångkulturellt är ett bevis – när Sverige trodde sig kunna upprepa det amerikanska invandringexemplet och liksom USA bli en smältdegel av olika kulturer som på något vis bildar en svårupplöslig etnisk legering.