Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Att informera politiker

Jag har ofta på senare tid, senast igår, dokumenterat min oro över att den svenska energipolitiken på ett olycksbådande sätt styrs mer av miljöinspirerat svärmeri än av robust och vetenskaplig ingenjörskunskap. Jag har inga specialkunskaper i ämnet utan får försöka bilda mig en uppfattning av vad kunnigare människor har att säga. Men det är inte så lätt att veta vilka människor i branschen som vet vad de pratar om.

PATRIK ENGELLAU: Ett misslyckande i världsklass

De förmildrande omständigheterna är att de svenska beslutsfattarna har varit okunniga, oerfarna och snälla när det gällt invandrare. En homogen befolkningsgrupp som har varit homogen i hundratals år och helt saknar erfarenhet av människor tillhöriga andra kulturer kan inte få in i sin skalle att alla människor inte innerst inne är svenskar.

MOHAMED OMAR: Nej, islam är inte en ökenreligion

Jag stöter ofta, både på nätet och i det verkliga livet, på föreställningen av islam skulle vara en primitiv ”ökenreligion”. Det stämmer inte. De tidiga muslimerna levde i en urban miljö och var bekanta med både judendom och kristendom. De hade kontakter med både Persien och Östromerska riket.

MOHAMED OMAR: Poltava

Igår den 28 juni 1709 led vi ett våra största nederlag någonsin. Vid Poltava gick det svenska storväldet under. Den fruktade hären som hade ansetts oövervinnlig, som gått fram med sitt stridsrop ”Friskt, bussar, gån på uti Herrans namn!”, hade slagits i spillror.

PATRIK ENGELLAU: Vad är en kvinna?

För några månader sedan invaldes den första svarta kvinnan i USA:s högsta domstol. Ketanji Brown Jackson heter hon. Eftersom den demokratiske presidenten Joe Biden hade nominerat Judge Jackson till posten och eftersom Jackson gjort sig känd som vrålfeminist visste de republikanska senatorerna var de skulle sätta in stötarna i lämplighetsförhören.

PATRIK ENGELLAU: Censur

Nu, säger The Wall Street Journal, börjar censurens andra fas där debatten om klimatlösningar ska begränsas. Vita Husets Nationella klimatrådgivare Gina McCarthy säger att problemet inte längre är ”förnekarna utan de som sår tvivel om vad lösningarna kostar och om de över huvud taget fungerar”.

PATRIK ENGELLAU: Elementärpsykologi

Under uppväxten stöter barnet på oändligt med sådana konstigheter. Ju mer förvirrat och fullt av förljugna plattityder samhället blir, desto mer sannolikt är det att det slår slint i skallen på det uppväxande släktet. Såklart att det samhället får alltfler juvenildementa.

PATRIK ENGELLAU: Parkinson och jag

Marinhistorikern Northcote Parkinson (bilden; 1909 – 1993) blev världsberömd sedan han troligen år 1955 – uppgifterna varierar – presenterade sin första lag om byråkratin i en artikel i The Economist. Lagen var självklar och därför enkel att begripa, förenlig med de flesta människors spontana uppfattning om byråkratier och dessutom roligt beskriven. Lagen var ödesbestämd att bli en succé.

MOHAMED OMAR: Han kunde inte måla och vara muslim

Eftersom jag också har varit muslim vet jag hur pass kristen svensk kultur är. Vår syn på religion som något uteslutande andligt till exempel. Religion ska vara en hjärtesak. Denna syn är väldigt kristen. Få muslimer tänker så. Det beror på skillnaden mellan Muhammed, islams grundare, och Kristus, kristendomens grundare. Muhammed ledde arméer och styrde ett rike, Kristus var en förkunnare som led och dog på ett kors.

PATRIK ENGELLAU: Sokrates på nya äventyr

Ett märkvärdigt fenomen som uppstått under de senaste tio åren är att man får påminnelser om man reserverat tid eller plats på en restaurang, en vårdcentral, hos en frisör eller snart sagt vad som helst. Jag tycker illa om det eftersom undertexten till mig som gjort beställningen är att ”vi utgår från att du är en slarver som inte kan hålla ordning på din almanacka och därför skickar vi denna påstötning”.

PATRIK ENGELLAU: En perfekt storm

Den perfekta stormen hette en film från år 2 000 som handlade om att vädrets makter hade sammangaddat sig på djävligast tänkbara sätt och satte skräck i några amerikanska fiskare ute till havs. Beteckning förefaller helt adekvat för den förödelse i världsskala som politiken – såväl den nationella som den internationella och, tyvärr allt oftare, den amerikanska – genom sin högmodiga tro på sin egen rättfärdighet och kompetens håller på att koka ihop.

PATRIK ENGELLAU: Liknelsen om bonden och fiskaren

Inom de mjuka vetenskaperna dit nationalekonomin får räknas (om den över huvud taget ska räknas som vetenskap) vet man aldrig något säkert eftersom det som verkade säkert igår kan vara tvivelaktigt idag. För ett år sedan förklarade världens ledande nationalekonomer att de inflationstendenser som kunde iakttas var övergående medan prishöjningarna numera knappt anses ha börjat. Du skulle aldrig kliva på ett flygplan som säkerhetstestats av nationalekonomer.

PATRIK ENGELLAU: Dualekonomi

På valdagen 1976 reste jag till Guinea-Bissau för att börja ett nytt jobb som chef för den nyöppnade svenska ambassaden. Landet hade just blivit fritt efter ett långt men, vad jag kunde förstå, ganska lindrigt befrielsekrig mot kolonialmakten Portugal.

PATRIK ENGELLAU: Skolan, demokratin och Sokrates

Senare denna månad ska riksdagen ta ställning till propositionen om ”ett mer likvärdigt skolval” där det i stort sett står att skolor ska skapa en ”allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter”. Den kommer troligen inte att gå igenom eftersom frågan är så kontroversiell. Kontroversen står mellan dem som vill ha mer frihet för folket och dem som vill ha mer frihet för folket.

PATRIK ENGELLAU: Ett nödrop till alla mor- och farföräldrar

Någon gång under historien förvandlades de apmänniskor som befolkade den skandinaviska halvön till ansvarskännande, solidariska, flitiga och allmänt dugliga människor som Geijers Odalbonde, Runebergs Bonden Paavo och Bitte Assarmos farmor. När dessa människor under förrförra århundradet fick lära känna elektriciteten och fossilerna satte de igång en troligen unik ekonomisk utveckling.

PATRIK ENGELLAU: Lärdom

När jag gick på Handelshögskolan i Stockholm hade jag ett besvärande problem. Jag var rätt ambitiös så jag klarade tentorna. Problemet var ett annat, nämligen att jag ofta inte trodde på lärdomarna.