Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Plikter och rättigheter

Tänk dig följande alldagliga scen. Du sitter på restaurang. Så fylls bordet bredvid av en familj med två barn i fyra- och sexårsåldern. Barnen är gnälliga och ålar mellan stolar och mammas knä. Föräldrarna ler lite ursäktande för att barnen stör, men barn är ju barn och de måste ju få vara barn, så klaga inte!

PATRIK ENGELLAU: Samhällskartor

En karta är en ofta grovt förenklad bild av naturen men likväl ett praktiskt hjälpmedel för vandrare och andra resenärer. Som det är med naturen så är det också med det mänskliga. Samhället, liksom naturen, är oändligt komplext och skulle inte kunna konfronteras om vi inte gjorde oss förenklade kartor av hur det är beskaffat. Jag tror att det ord som bäst förkroppsligar dessa samhällskartor är ideologi.

PATRIK ENGELLAU: Inceller

Märta Stenevi, bilden, tillträdde tjänsten som svensk jämställdhets- och bostadsminister den femte februari i år. Hon måste ganska snart ha upptäckt att det fanns otillräckliga kunskaper om incels i regeringskansliet så hon gav redan den 12 maj 500 000 kronor åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att ”göra en analys om hat och hot mot kvinnor i digitala miljöer”.

PATRIK ENGELLAU: Vem är rasist?

Nu har den amerikanske politikprofessorn och författaren Eric Kaufmann kommit med en studie där han tar ett postmodernt grepp på företeelsen och förklarar att föreställningen om utbredd rasism är en social konstruktion. Studien heter just The Social Construction of Racism in the United States.

PATRIK ENGELLAU: Spetsforskning

För två och ett halvt år sedan uppmärksammade jag ett, som jag tyckte, ganska kreativt sociologiskt projekt vid Chalmers. som handlade om att klimatskeptiker, konservativa, invandringsskeptiker, folk som vill att det ska finnas en flygplats i Sälen (jag lovar!), #metoo-motståndare och en hel del andra slags anti-PK-ister är vita män över 40. Vidare är de högernationalister och ofta kopplade till konservativa tankesmedjor.

BITTE ASSARMO: Deckardrottningen Maria Lang

Om man kommer till den lilla västmanländska staden Nora ska man inte missa ett besök på den vackra strandpromenaden. Bäst gör den sig kanske på sommaren, men även höst och vinter har sin charm i vackra, idylliska Nora. Och oavsett årstid kan man alltid beskåda statyn av Maria Lang, ortens förnämliga deckarförfattarinna.

ANDERS LEION: Att se tecknen

Det väckte visst uppseende, också i Sverige, att i Frankrike ett tjugutal generaler och flera tusen officerare och soldater i ett offentligt upprop varnade för ett inbördeskrig mellan republikens försvarare och islamister.

PATRIK ENGELLAU: Checks and balances

Själv anser jag att Sverige hamnat i den mentala gyttjefällan att makt är rätt eftersom vi under årtionden ivrigt strävat dit. Så länge jag har känt Sverige har en enda drift varit förhärskande nämligen viljan att koncentrera makten hos politiker och samhällets övriga centrala organ i den totalitära föreställningen att kraftsamling i samhällstoppen är vägen till framgång och rätt svar på alla frågor.

PATRIK ENGELLAU: Den felande länken

Vid det här laget finns det väl ingen som förnekar uppenbara sanningar om det svenska samhället: att vi styrs av ett härskande politikervälde – oavsett partitillhörighet – som stödjer sig på administratörerna och klienterna i en uppsvullen offentlig apparat där välfärdssystemet är särskilt framträdande, att detta samhällsskick har en egen legitimerande religion, PK-ismen, som förklarar att upplägget i grunden är gott, att media liksom forna tiders präster predikar denna religion, att hela detta system kostar oändliga pengar som motvilligt betalas av en hunsad social klass av nettoskattebetalare.

PATRIK ENGELLAU: På uppochnedvända språket

Jag vill inte anklaga det svenska politikerväldet för att utgöra en diktatur. Vi har fria val och etableringsrätt för nya partier så om medborgarna faktiskt vore missnöjda med politiken så kunde de för länge sedan ha åstadkommit storartade förändringar. Det visar sig emellertid att Orwells uppochnedvända språk med fördel kan användas även i en demokrati som den svenska.

JAN-OLOF SANDGREN: Alla måste få göra sin egen riskbedömning

Tidigare M-politikern Sven-Otto Littorin skriver i ett Facebook-inlägg att ”Folk är inte kloka” som tackar nej till Astra Zenecas vaccin. Att dö av vaccinet är (enligt Littorin) lika osannolikt som att träffas av blixten, och risken att han som 55-åring ska dö i Covid hela ”800 gånger större”. Därför uppmanar han oss att sluta lyssna på ryska desinformationskampanjer.

MOHAMED OMAR: Ramadan är inte bara trevligt

När det är ramadan är muslimer glada. De umgås och har trevligt. De är också fromma, ödmjuka och generösa. Det är den bild av ramadan man får av många muslimer. Vad de egentligen tänker får man i stort sett aldrig veta, eftersom det är tabu att kritisera ramadan.

PATRIK ENGELLAU: Vaeremederå?

”Ni har misslyckats med integrationen!” Så sa en framstående svensk partiledare med darr på stämman till sin politiske huvudmotståndare. Det var en anklagelse för svek och okänslighet inför de invandrade offrens lidanden. Man förstod att partiledaren var en god politiker som aldrig själv hade underlåtit att genast integrera invandrarna.

Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”

Mira Aksoy har läst Olof von Dalins “Tal till Fruentimret angående Könets goda ryckte” från 1732. Med glimten i ögat hävdar Dalin att det egentligen är kvinnorna som styr världen eftersom män i grunden lever för att ställa sig in hos kvinnor. Är inte detta en bra beskrivning av vår märkliga samtid? Accepterar inte många män idag att ge avkall på traditionellt manliga dygder för att de tror att kvinnor förväntar sig att de ska göra just det? Där kvinnorna finns (fysiskt och åsiktsmässigt), dit går männen.

PATRIKT ENGELLAU: Dagens Nyheter rekommenderar en avveckling av det sista medborgarinflytandet över politiken

En av mina käpphästar är att den demokrati som inrättades för ungefär hundra år sedan i Sverige – och som faktiskt medförde ett avsevärt folkligt inflytande över landets styrelse – gradvis har förvandlats till ett politikervälde. Skälet kan vara vad den tyske sociologen Robert Michels kallade ”oligarkins järnlag”. Järnlagen innebär att partiproffsen alltid tar makten över medlemmarna.

PATRIK ENGELLAU: IQ är inget mått på människans värde

Det tog lång tid för mig själv att erkänna det som var uppenbart för Runeberg och Sven Duvas kamrater, nämligen att det finns folk med klent huvud (som förstås kan vara nog så nyttiga för samhället). Jag och Skolverket hade fått samma felaktiga uppfostran. När vi förnekar det uppenbara så får det åtminstone två skadliga effekter.

RICHARD SÖRMAN: När blir ett manssamhälle ett kvinnosamhälle?

Den amerikanske författaren Rollo Tomassi är en av de tänkare i USA som numera öppet talar om ett “gynocentriskt” samhälle. Han använder också ett begrepp som “a feminine-primary social order”. Ett konkret tecken på att vi lever i ett samhälle där kvinnliga perspektiv framställs som de objektivt korrekta är att de män som lyfter fram teorin om den kvinnliga dominansen ofta avfärdas som primitiva högerextremister.

BITTE ASSARMO: Råttproblem beror främst på hyresgästerna

En familj i Hässleholmen i Borås har haft problem med råttor i sin lägenhet, rapporterar Hyresgästföreningens branschorgan Hem & Hyra. De vinklar artikeln som om detta är hyresvärdens fel, och som om ingen bryr sig om de boende i Hässleholmen. Men bakom artikeln finns en verklighet som Hyresgästföreningen antingen inte känner till, eller inte vill berätta om

PATRIK ENGELLAU: Ett stim av sniglar

Den kände näringslivsideologen Sture Eskilsson, tidigare anställd på Svenska Arbetsgivareföreningen och numera bortgången, brukade säga att svenskar är som ett stim av sniglar med vilket han menade att vi alla rör sig åt samma håll men ganska långsamt.

MOHAMED OMAR: Jag vägrar att spela galen

Om jag kommer till akuten med ett bortskjutet ben, då får inte vårdpersonalen kalla mig enbent om jag själv tror att jag har kvar mina båda ben. Det skulle kunna kränka mig eller göra mig ledsen. Personalen måste bemöta mig – inte så som jag är i den objektiva verkligheten – utan så som jag inbillar mig att jag är.