Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Jan-Olof Sandgren: Kriminaliteten i Sverige

När det kniper kan även vänstern bli rojalistisk. Maria Robsahm går till storms mot Patrik Engellau för att han inte erkänner att kungafamiljen är riktiga svenskar. För hur ska man annars tolka hans rapport om invandring och brottslighet? Skulle prins Carl Philip löpa större risk att hamna i gängkriminalitet än prins Daniel, bara för att hans mamma är invandrare?

Patrik Engellau: Genusvetenskap

Genusvetenskap finns åtminstone i bemärkelsen att det existerar en stor statsfinansierad apparat som bedriver genusforskning. Vid Göteborgs universitet finns ett nationellt sekretariat som ska övervaka den forskning som bedrivs av genusvetenskapliga institutioner vid minst femton svenska universitet.

Patrik Engellau: Kanske bör vi häda mera

En moderatpolitiker i Östhammars kommun med säte i socialnämnden och dess arbetsutskott påstås ha skrivit på Facebook att ”islam är en elak sekt”. Detta har lokalt orsakat stor indignation och vrede. Upsala Nya Tidning publicerade flera upprörda artiklar.

Jan-Olof Sandgren: Två byggprojekt

När samhällen blir mer sekulära brukar intresset för evigheten avta. Sedan några generationer tillbaka är vi ganska nöjda med våra P-hus och tycker oss sällan ha anledning att tänka längre fram än en mansålder.

Anders Leion: Stultokrati

Vi lever inte i en meritokrati, trots att denna ordning var tänkt att ersätta det gamla privilegiesamhället. Den mest förtjänstfulle skulle befordras, inte den med bäst förbindelser och anor. Kanske har detta ideal aldrig varit uppfyllt. Nu har vi hursomhelst avlägsnat oss långt därifrån och försätter allt längre bort. Vi lever i en allt mer uttalad stultokrati (meritus, den förtjänstfulle – stultus, den dumme).

Bitte Assarmo: Guillou och föraktet för svennebananerna

Jan Guillou skriver i en krönika i Aftonbladet att det inte finns någon politiker, utom möjligen i SD, som faktiskt tror att hårdare straff leder till mindre brott. Att det finns politiker som trots detta gett uttryck för att de vill ha hårdare straff beror, enligt Guillou, på att de försöker tävla med SD om att vara så tuffa som möjligt.

Jan-Olof Sandgren: Värdet av tacksamhet

Rashid Musa väckte en del uppmärksamhet när han på nationaldagen talade om för sina följare på Facebook att de inte behövde visa någon tacksamhet mot Sverige. Därför att det inte står i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att man måste göra det. Nu finns det ganska många saker som inte står i FN:s deklaration, men som ändå finns anledning att göra.

Patrik Engellau: Motsägelser

En av de saker jag inte vet något om, eller rättare sagt inte kan förstå, är hur även folk som jag tycker verkar rimligt förnuftiga lyckas härbärgera så motsägelsefulla typer av tänkande i sina hjärnor. Häromdagen träffade jag en framgångsrik kvinna som förklarade att Trump är en galning och att Sverige borde ha fri invandring men att hon var glad att hennes två barn, som fötts när familjen bodde i USA, hade amerikanskt pass och medborgarskap. Flyktvägarna är klara om det skulle behövas, sa hon.

Patrik Engellau: Svårt att bli upprörd

Åtminstone en gång om dagen kommer jag i kontakt med någon som tuggar fradga av ilska över något jag inte förstår. Nyss läste jag en debattartikel i The New York Times som tuggade fradga över att president Trump förklarat att han inför valet 2020 gärna skulle ta emot och troligen använda utländsk – läs rysk – information som kunde skada hans politiska motståndare.

Patrik Engellau: Trovärdiga förklaringar

Det är lätt att föreställa sig att det måste finnas onda avsikter bakom obehagliga förhållanden, till exempel att den ökade brottsligheten i Sverige orsakas av det sitter elaka människor på betydelsefulla poster och fattar beslut vars syfte är just att brottsligheten ska öka.

Jan-Olof Sandgren: Vi förbereds för ett nytt Fattigsverige

Den asketism som blev trendig på 2000-talet drivs mera av ångest och är på ett helt annat sätt initierad uppifrån. Sällan har det lagts ner så mycket mediala och politiska resurser på att lansera en ”gräsrotsrörelse” med det övergripande målet: ”Vi vill bli fattigare”. Och detta i ett läge när Sveriges ekonomi går som en Tesla?

Patrik Engellau: En trevande sammanfattning

Mitt budskap, om jag låter det koka och koka tills det reducerats till sin essens, är ungefär att vårt samhälle styrs av en stat som är besatt av ett härskande skikt vars mål är att maximera statens omsättning (och därmed de summor skiktet kontrollerar) och vars affärsidé är att år för år ta mer makt över medborgarnas liv.

Patrik Engellau: Begreppsinflation

Men jag vill att de människor som jag till nöds måste träffa – eftersom samhället består av en massa för varandra okända människor som av omständigheterna tvingas stöta mot varandra och skapa en gemensamt dräglig tillvaro – ska känna ungefär samma om inte kärlek så i varje fall respekt för mitt land, mitt ursprung.

Patrik Engellau: Vad är demokrati och mänskliga rättigheter?

Det här är inget teoretiskt, barnsligt och påhittat exempel på konflikter som inte finns i verkligheten. Det här är verkligheten här och nu. Frågan är om vi ska följa demokratin eller den utvidgning av de mänskliga rättigheterna som någon hittade på till FN-deklarationen år 1948 och som sedermera har vidareutvecklats och normalt har inkorporerats i svensk lag, se exempelvis barnkonventionen.