Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

PATRIK ENGELLAU: Det är mycket man inte förstår

Dr Angelique Coetzee (bilden), ordförande i Sydafrikas medicinska förening, är den läkare som i slutet av november anses ha upptäckt covidvarianten Omikron. Hon säger att hon är förvånad över hur mycket uppmärksamhet Omikron fått med tanke på hur ofarlig denna variant är även om den förefaller mer smittsam än andra varianter.

PATRIK ENGELLAU: Demokraten Joe Manchin

Den demokratiske Senatorn Joe Manchin (bilden) från den amerikanska delstaten West Virginia håller på att vända upp och ner på politiken i USA genom att stoppa president Bidens Build Back Better Act. I senaten står det 50 lika mellan demokrater och republikaner vilket innebär att den demokratiska vicepresident Kamala Harris får utslagsröst. Om nu inte en demokrat hoppar av från partilinjen och röstar med republikanerna vilket alltså skett.

PATRIK ENGELLAU: Sverige behöver en ny regeringsform

Det finns människor i Sverige, och jag är en av dem, som anser att den här grundlagsstadgade möjligheten för folk att helt och hållet överlämna ansvarat för sin tillvaro till politiker och välfärdsfunktionärer har deformerat många människors medfödda förmåga att själva ta sig i kragen om saker och ting inte utvecklas efter förväntan.

PATRIK ENGELLAU: Hur sovjetiska miniubåtar och blattesvenska hänger ihop och hur denna koppling exemplifieras i Bibeln

Därmed har jag kommit till dagens ämne som är blattesvenskan. Lika lite som uttalet ubåtsjákt kommer från Karlskrona är blattesvenska något ärftligt. Ej heller beror den på att utövarna, som efraimiterna, inte klarar det rätta, i det här fallet svenska, uttalet. Och ej heller är den som hos frimurarna ett slags hemlig sektmarkering. Blattesvenskan är motsatsen. Dess syfte är att framhäva utövarnas utanförskap. Med dialekten vill blatten utmana svensken genom att bestämt markera att han förkastar svenskens språk och därmed svenskens kultur och i sista hand svensken själv.

PATRIK ENGELLAU: Det är lätt att lura sig själv

Vi, den äldre generationen av idag, har tagit med oss från våra föräldrahem ett rikt andligt arv. Men har vi hållit det levande så att vi kan lämna det vidare till våra barn? Det förefaller som om en del av oss, kanske de flesta, har misskött det andliga arvet… [Ungdomen] söker sin väg, utan hemmets fasta ledning och utan det stöd som nedärvd tro och nedärvd kultur kan skänka. Det är en av orsakerna till den gnagande oro som pinar oss… Vi befinner oss mitt i en världsomspännande omvälvning, vars utgång ingen kan förutse.

PATRIK ENGELLAU: Lyssna på vetenskapen

Klimatvetenskapen verkar indelad i två skolor som nått motsatta slutsatser. Den ena, den dominerande, säger att soten är farligare än boten vilket betyder att koldioxidutsläppen kommer att skada mänskligheten mer än de motåtgärder som vidtas. Den andra säger att boten är skadligare än soten vilket betyder att de åtgärder människan vidtar mot koldioxidutsläppen, typ tyska Energiewende och de tusentals planerade vindsnurrorna i Sverige, kommer att göra samhällena mer illa än den temperaturhöjning som kan inträffa.

PATRIK ENGELLAU: Planekonomi

Koncernchefen menar troligen att det klimatomställningen blir svårare än den industriella revolutionen för att demokratin, äganderätten och miljölagstiftningen står i vägen. Det är illavarslande ty om Borg och andra ansvariga för omställningen får problem med uppgiften, vilket jag är övertygad om att de får, så kommer de för klimatets skull att känna sig tvungna att göra sig av med de tre hindren.

KYÖSTI TARVAINEN: Vi i Norden gjorde ett misstag när vi accepterade invandring och därför måste vi stödja invandrarnas återvändande 

För att bevara de nordiska nationalstaterna krävs radikala förändringar i invandringspolitiken. Det är också nödvändigt att många invandrare återvänder till sina hemländer. Det jag vill säga här är att eftersom våra parlament har godkänt invandrarnas inträde i våra länder är vi ansvariga för den nuvarande demografiska utvecklingen, och det är därför vår plikt att göra allt vi kan för att hjälpa dem som återvänder till sina ursprungsländer.t

PATRIK ENGELLAU: Såningsmannen

Av alla oss som är missnöjda med hur politikerväldet sköter Sverige nöjer sig många med att vältra sig i förakt. Det känns gött när exempelvis en ledande miljöpartist säger något extra dumt som bara bevisar hur rätt man haft i sin nedlåtenhet för partiet och dess företrädare.

PATRIK ENGELLAU: Är det media som styr Sverige?

Många menar att det är journalisterna som har makten i nationen, att politikerna tvingats underordna sig journalisterna som bestämmer vilka frågor politiken ska handla om och att demokratin därmed satts ur spel. Uppfattningen är begriplig. Det är ingen tvekan om att journalisterna hunsar med politiker.

GUNNAR SANDELIN: En liten lektion i demografi 

Den stora demografiska utvecklingen, eller ”folkutbytet” som vissa dissidenter föredrar att kalla det, fortsätter med oförminskad kraft. Regeringens påståenden om att den har stramat upp invandringspolitiken, till EU:s miniminivå, främst vad gäller asyl, är vilseledande.  År 2020 beviljades totalt nästan 89 000 uppehållstillstånd av Migrationsverket och dess överinstanser, varav drygt 10 000 till asylsökande.

PATRIK ENGELLAU: Två sorters ledarskap

Flera decennier av mitt liv har jag ägnat åt social ingenjörskonst. Inom ramen för stiftelsen Den Nya Välfärden har jag tillsammans med en massa andra människor skrivit genomarbetade förslag till politikerna vad de borde göra.

PATRIK ENGELLAU: Demokratins inneboende utvecklingstendenser

Troligen har jag skrivit om ämnet tidigare men det verkar inte ha gjort något intryck så jag försöker igen. Rent allmänt förvånar det mig att filosofer sedan Sokrates så sällan resonerat om sina respektive samhällsordningars inneboende drivkrafter. Sokrates byggde ett helt filosofiskt system över hur olika samhällsordningar var dömda att förändras.

MOHAMED OMAR: Räknas inte vita liv?

För de så kallade ”antirasisterna” räknas inte vita liv. I söndags (21/11 2021) körde svart makt-anhängaren Darrell E. Brooks in sin stadsjeep i en julparad i Waukesha, Wisconsin. Han dödade sex personer och skadade omkring 50.

PATRIK ENGELLAU: Modern monetär teori (MMT)

Nationalekonomi kallades tidigare för politisk ekonomi vilket jag anser var en mer klarsynt benämning eftersom tillägget ”politisk” ger en stark fingervisning om att vi här rör oss i en idévärld som vetter mer mot tavlor, poesi och tyckande än mot vågar, retortrar och tumstockar.

GUNNAR SANDELIN: ”Det förkrympta kvinnoidealet” – från samarbete till revolt 

1966 utgavs en förbisedd milstolpe i den könskamp som militanta feminister lyckades vinna på bekostnad av de mer reformvänliga delarna av kvinnorörelsen. Med boken Det förkrympta kvinnoidealet av journalisten och debattören Barbro Backberger blåstes en fanfar för grundandet av den feministiska och socialistiska aktiviströrelsen Grupp 8 ett par år senare, något som i grunden skulle prägla feminismens utveckling i Sverige.

PATRIK ENGELLAU: En nation av plugghästar

I The Wall Street Journal läser jag en artikel där en kinesisk men USA-vänlig mamma jämför sonens erfarenheter av skolgång i Kina respektive USA. Berättelsen är precis den du tror och därför ska jag återge den för att samla glödande kol på ditt huvud ty den amerikanska sjukdomen är likadan som den svenska.

PATRIK ENGELLAU: Allt du behöver veta om Karl Marx

För en tid sedan träffade jag en dam som stämde mig på så gott humör att jag nästan brast ut i ett föredrag om varför Karl Marx hade fel, men i sista stund tog mitt goda omdöme överhanden och jag höll tyst. Så nu tänkte jag i stället trötta dig med denna exposé.

MOHAMED OMAR: Sanningen om dejtingappar

Män är förlorare på Tinder och andra dejtingappar. För det första är det många gånger fler män än kvinnor på apparna. För det andra visar undersökningar att en överväldigande majoritet av kvinnorna endast är intresserade av en ytterst liten minoritet av männen. Det betyder att för en majoritet av männen, omkring 80 procent av dem, är dessa dejtingappar i stället för en väg till kärlek och lycka, en väg till förödmjukelse och depression.