Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Jan-Olof Sandgren: Greta och Fredrik

Barn som är makthavare måste granskas minst lika kritiskt som vuxna som är makthavare. Någon har beskrivit Greta Thunberg som vår tids Jesus, själv tycker jag hon har fler gemensamma drag med f d statsminister Fredrik Reinfeldt.

Anders Leion: Paludan och Stram Kurs

Sent omsider har svenska massmedia börjat lägga märke till Rasmus Paludan, partiledare i Stram Kurs, kanske beroende på att partiet verkar kunna komma in i Folketinget efter det nära förestående valet i Danmark. Här nedan ger jag några länkar som kan orientera om partiet och dess främste företrädare.

Richard Sörman: Det finns någon som gått före

Många har nu börjat reagera mot individualism och självförverkligande. Det kan bli en erfarenhet av tomhet och ödslighet för människan att hitta sin väg framåt i livet utan någon som går före eller några att dela resan med mot ett gemensamt mål. Vi börjar återigen tala om sammanhang, om gemenskap, om uppgift.

Patrik Engellau: Ödmjukhet och vetenskap

Varför tror du att allt i Mellanöstern utom Israel är underutvecklat? Därför att folk gör sig till ömkliga offer med hämndbehov när de befinner sig i underläge i stället för att ödmjuka sig och se motgången som en chans att lära sig något nytt och bli bättre.

Patrik Engellau: Inför sammanbrottet

När ett stort företag med många fabriker och dotterföretag som en gång må ha varit enastående framgångsrikt börjar misskötas så kan det ta mycket lång tid innan skadeverkningarna märks och det börjar pockas på motåtgärder.

Patrik Engellau: En annan sorts demokrati

Vår typ av demokrati är välorganiserad och följer ett etablerat regelverk. Det hålls folkval till de beslutande församlingarna, i Sveriges fall en gång i september vart fjärde år, varefter en regering på något vis utkristalliseras.

Patrik Engellau: Demokratins framtid

Om man ska försöka förstå något som man inte begriper kan det vara klokt att fråga en expert. Jag inser att detta är ett kontroversiellt påstående eftersom många så kallade experter är charlataner även om de har fina diplom och titlar.

Patrik Engellau: Att ordinera demokrati

Men det finns en liten hake som vi känt till sedan 1400-talet när biskop Thomas i Strängnäs skrev sin berömda frihetssång. ”Frihet är det bästa ting”, diktade han, ”som sökas kan all världen kring, för den som frihet rätt kan bära”.