Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (blogg)

Category

Kändisar, sex och feminism

Jag hade inte tänkt kommentera Paolo Robertos avslöjade sexköp eftersom jag anser att det i grunden är en privatsak och inget media eller någon annan bör lägga sig i. Men jag inser att detta handlar om något större.

Undantagens normalisering

Det går att begripa varför alltfler ropar efter trygghet just nu snarare än frihet. När bombdåd och skjutningar härjar, när kvinnor våldtas och små barn rånas på sina tillhörigheter på väg hem från skolan är det inte rätten att handla alkohol på ICA eller en något lägre marginalskatt som engagerar människor. Frihet och trygghet behöver emellertid inte vara dikotomier, även om det ofta låter så i debatten.

När segraren bestämmer reglerna

Vår befolkningstillväxt har stagnerat, tidvis har den varit negativ. Så våra framsynta politiker beslutade att importera människor som är redo att leva i enlighet med vad som påbjuds i 1 Mos 1:28. Dessa människor är här nu, i en omfattning av 1,5-2 miljoner av dem. Med sig har de en annan variant av abrahamitisk religion och de har antagit utmaningen. De tävlar nu om att bli i majoritet i vårt demokratiska land där majoritetens beslut råder, så att de när de nått ett numerärt övertag kan utbrista. – Vi vann! Nu avskaffar vi demokratin och inför sharialagar!

Skatt på skatt på skatt

Coronakrisen är en utmaning för näringslivet. Nedstängda samhällen konsumerar mindre. Företagen och deras anställda drabbas hårdare ju längre krisen pågår. Statens motmedel handlar nästan alltid om att hälla pengar på problemet. Fast först måste ju dessa pengar tas någonstans ifrån. Från dig och mig. Givetvis handlar det om skattepengar.

Om äkta och falska aristokrater

Efter att världen en tid faktiskt hade gått mot mer av den ekonomiska jämlikhet ideologier som socialismen så länge förfäktat, fick ord som “sinekur” under 1900-talet något daterat över sig. Idag är vi emellertid på många sätt tillbaka där vi startade, då den kast som går under namn som “den nya klassen”, “the managers” och “den djupa staten” med tiden utvecklats till det progressiva samhällets frälse, med allt vad detta innebär av inofficiell makt, utmärkelser, titlar, status, karriärmöjligheter, en rik flora av välavlönade chefsbefattningar, särskilda förmåner och återkommande miljardregn över de redan rika.

Medeltida värme

Smältande glaciärer är en ödesfråga för vår tid, sägs det från klimathotarhåll. Nu visar nya fynd där glaciärer dragit sig tillbaka, att de ännu inte har nått den minimiutbredning de hade under medeltida värmeperioden. Jaha, vad var det vi sa!

En bön för mycket

I den kristdemokratiske politikerns medgivande av att hans perspektiv är ett religiöst sådan finner vi därmed en förhållandevis ärlig hållning, medan vi i den socialliberale ledarskribentens övertygelse om att vad som med ett icke-religiöst förhållningssätt bara kan förstås som en högst godtycklig utgångspunkt skulle vara en universell och rationell hållning finner fanatismens alla kännetecken. Att det trots detta är den senare som anklagar den förre för att göra politik av sin tro, bidrar inte till att nyansera denna bild.

Integrationsstaten

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i debatt efter debatt i riksdagen skrutit med att antalet asylsökande som kommer till Sverige är det lägsta på tio år. Slutsatsen han vill förmedla är att problemet är löst.

Om tiggeriet som politiskt vapen

Oviljan att få bukt med tiggeriet har i själva verket hela tiden haft en mycket enkelt orsak, nämligen att företeelsen tjänat den progressiva elitens intressen alldeles för väl för att man skall vilja bekämpa den. När utlänningar plötsligt börjar resa till Sverige för att tigga, ökar också drastiskt efterfrågan på de tjänster mången professionell välgörare med sexsiffrig lön och titeln “generalsekreterare” på visitkortet tillhandahåller.

Har vi varit naiva nu igen?

Sverige har en väldigt centraliserad kultur. Det lämnas väldigt lite utrymme för enskilda initiativ – då allt redan är detaljreglerat, även om verkligheten förändras. Det finns inget utrymme för enskilda individer i systemet att bryta rang, kliva in och ta ansvar. Var och en sköter bara sitt, ingen tar något ansvar för helheten. Det är lite som i de gamla öststaterna.

Podd 1099: USA-uppdatering med Björn Norström, 7 maj 2020

Podd 1099. Ronie Berggren och Björn Norström om det senaste i USA: Michael Flynn friad av Justitiedepartementet; Chris Christies medarbetare friade i Högsta Domstolen: Obama arg på republikansk utredning mot Hunter Biden; Hårfrisörskan Shelley Luther från Texas hyllas som frihetshjälte; Borgmästare Bill DeBlasio förbjuder protester i New York City

Om framsteg, identitetspolitik och afrikanisering

I en artikel publicerad i nättidningen Politico redogjordes nyligen, närmast i förbigående, för de politiska realiteter Joe Biden (eller rättare sagt de personer denne har anlitat för att tänka åt honom) har att ta hänsyn till när han skall utse sin vicepresidentkandidat. Med en tämligen ödesmättad formulering påminns läsaren om att Hillary Clinton 2016 gjorde en vit man till sin parhäst, varpå artikelförfattaren i inte särskilt förtäckta ordalag antyder att detta skulle ha varit ett ödesdigert misstag:

Tyska lag gäller över EU-lag

Tyskarna skjuter hela unionen i sank. Och det har länge förutspåtts att när någon av de stora EU-länderna själva hamnar i en kris, då kommer de att lämna samarbetet därhän, och själva lösa sina problemen efter eget huvud. Allt det man tidigare bestämt, alla beslut, samarbetsavtal, konventioner åker ut med badvattnet. Åtgärderna skulle gälla de andra, men inte dem själva

Konservatismens chans till comeback

Jag ser mig visserligen fortfarande som en sorts livsstilslibertarian som vill ha en helt annan narkotikapolitik, kraftigt begränsa statens massövervakning av oss medborgare samt reformera välfärdsstaten i grunden. Ungefär som för 20 år sedan. Frågor som berör på riktigt i dag är emellertid betydligt mer jordnära. Som om min sons förskola är rimlig och inte hbtq-indoktrinerande. Sådant som känns i magen är frågor om huruvida din dotter kan gå trygg hem från innebandyträningen – men också om landet vi bor och verkar i ens går att känna igen längre.

Ensamma samhällsbärare

Livsmedelshandeln, och produktionen av mat, har alltid varit en central funktion i vilket samhälle som helst. Ändå har man skitit i det från politiskt håll. Då pratar jag inte om beredskapslager utan om skattehöjning på skattehöjning, inte minst på gödsel, bensin och diesel som drabbar jordbruket direkt,

Underskatta inte vänstern

Att revolutionen låter vänta på sig har i huvudsak berott på att arbetarklassen inte varit särskilt intresserad och att det var länge sedan den i någon egentlig mening kände sig förtryckt. Det är därför vänstern skär pipor i vassen när vi nu drabbats av en allvarlig samhällskris.

Den gröna energin tillintetgjord av Michael Moore

Här är filmen som driver grönvänstern till vansinne. I första halvan slits den förnyelsebara energin i stycken. Sedan avrättas så väl det gröna baggböleriet som miljöorganisationernas oändliga falskhet. Och sedan dödar mänskligheten sig själv på grund av överbefolkning – vilket tyvärr känns en smula kliché-artat i en annars egensinnig film.

Är det dags att ompröva klimatpolitiken?

För alla som följer klimatdebatten är coronakrisen en utomordentligt spännande tid. När ingenjörer studerar ett systems dynamik är en vanlig metod att sända in vad man kallar en ”spik” i systemet. Man avläser sedan hur systemet reagerar och kan då dra viktiga slutsatser om systemets dynamik som kan läggas till grund för modeller av hur systemet kan styras och regleras.

Podd 1096: USA-uppdatering med Björn Norström, 3 maj 2020

Podd 1096. Ronie Berggren och Björn Norström uppdaterar om det senaste i USA: Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn blev ditsatt av FBI; Mika Brezinskis pseudo-starka intervju med Joe Biden om Tara Reades sexanklagelser; Trump hånar George W. Bush efter video som manar till samling för nationell enhet i förhållande till Corona-krisen; Biden svag bland unga väljare; Lockdown-politiken hanteras på olika sätt i olika delstater; Trump förbereder straffpolitik mot Kina.