Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (blogg)

Category

Stagnation i demokratin

Vi lever i oroande tider. Det finns människor beredda att skapa oro, i övertygelse att de själva kan dra nytta av det. Sedan finns människor som blir paralyserade av oro, oförmögna att analysera vad som skapar den och vilka som driver på oron.

Kristenheten under attack

Under IS-terroristernas välde i i Irak och Syrien så förstördes mängder av kyrkor och den kristna befolkningen drevs på flykt. Några av världens äldsta kristna monument och församlingar fanns tidigare i denna del av världen.

Rätt och fel offer

Beslutet att inte ens ta ordet kristna i sin mun kan möjligen förklaras med att somliga vill akta sig för att elda på ett religionskrig mellan kristna och muslimer. Men kriget är faktiskt redan här.

Om insiders, värdegrund och korruption

Att det progressiva samhället i tilltagande grad framstår som direkt patologiskt i sin dysfunktionalitet, samtidigt som det är utvecklingens kritiker snarare än försvarare och påivrare som utmålas som extremister, förefaller vid första anblick mycket märkligt.

DN och medborgarjournalistiken

Nu har DN hamnat i bråk med medborgarjournalisten Joakim Lamotte. Detta efter att Lamotte hjälpt en mamma att avskräcka en man från att kontakta hennes 14-åriga dotter igen efter upprepade sexuella trakasserier.

Socialism som avledningsmanöver

Inom högern finns en utbredd tendens att se den egna huvudfienden som socialismen. Detta var länge en helt korrekt bedömning, men så är inte längre fallet. Socialismen besegrades i all praktisk bemärkelse redan under 1980-talets nyliberala reaktion.

Urartad PK-kultur vittnar om paradigmskifte

Efter andra världskriget har vi byggt vår ideologi på fred, frihet, tolerans och demokrati. Det har blivit en slags överideologi och världsomfattande etik som få motsätter dig. Men under senare år har denna ideologi blivit allt mer stressad och urartad, och jag tänkte gå igenom några av symptomen.

När bidragen sinar politiker ej längre flinar

Den absurda tanken att svensk landsbygd kan räddas med stor asylinvandring har krockat med verkligheten. Men som synes av den förre statsministern Reinfeldts ständiga utspel, och vad Centerpartiet envist framhärdar i, spelar detta ingen roll. När terrängen och kartan inte passar ihop är det kartan som gäller.

Så blev du till en slags slav

Har du någonsin frågat dig själv “Om jag är ett resultat av arternas utveckling i Naturen (eller av Gudomlig skapelse – om man är religiös) hur kan det då komma sig att något som vi människor har skapat kan ha en högre rang i tingens ordning, än själva människan?”.

Notre-Dame brann på vår vakt

Som symbol för den europeiska civilisationen torde få byggnadsverk vara mer lämpliga än Notre-Dame de Paris. Det nu ödelagda gotiska mästerverket stod inte bara i bjärt kontrast till modernitetens själlöshet

Något om Guillaume Faye och vad han lär att lära oss

Att som nordeuropé läsa den nyligen bortgångne Guillaume Faye medför något av en kulturkrock. Detta beror sannolikt delvis på att nordeuropén har internaliserat en anglosaxisk världsbild i högre grad än vad vederbörande i regel är riktigt villig att medge, men också på att Faye är fransman.

Myten om det mångkulturella samhället

Den kraftigt förändrade demografin och mångkulturalismens grundlagsskyddade ställning må ha stöpt om Sverige i grunden, men inte desto mindre både är och förblir det mångkulturella samhället en vision utan motsvarighet i verkligheten.