bubb.la fyller ett år


Idag har nyhetstjänsten bubb.la funnits i precis ett år. Efter diskussioner och planering under våren och försommaren 2014 påbörjades det tekniska utvecklingsarbetet den 23 juni. Redan samma dag kunde den första länken postas och inom några dagar var bubb.la en fullt fungerande nyhetssite som från en webbesökares perspektiv såg ut och fungerade ungefär som den site som finns idag.

Här är bubb.la:s enkla koncept: Siten består av enda sida som alltid visar exakt 120 länkar – tolv avdelningar med tio länkar i varje. Alla länkar har en rubrik skriven av bubb.la-redaktionen – alltid informativ, ofta underhållande och ibland vasst politisk – men med en vinkling man inte är van att se vare sig i etablerade eller alternativa medier.

När bubb.la rapporterar om nyheter i allmänhet – vilket är vårt huvudsakliga uppdrag – har vi ett neutral perspektiv. De flesta nyheter är helt enkelt bara allmänintressanta händelser utan någon särskild politisk innebörd. När nyheter har en politisk dimension tar vi konsekvent en libertariansk linje och sådana rubriker är ofta vinklade för att göra politiska poänger.

Förutom vår egen site publiceras länkar och rubriker via Facebook och Twitter – och det är så vi når de flesta av våra läsare. Nyheterna kan också läsas via RSS eller genom vår egen mobilapp. Dessutom presenteras nyheter i ljudformat genom radio bubb.la som sänder tre gånger i veckan med 90-120 min nyhetskommentarer.

I den här årskrönikan skriven av mig och Sofia kan du läsa om bakgrunden, första årets händelser och även mer ingående beskrivningar av bubb.las community, radio bubb.la och mycket annat.

Kort överblick i siffror

  • Under sitens första år hade vi mer än 94 000 unika besökare, drygt 1,25 miljoner sidvisningar och 2,6 miljoner klick på utgående länkar.
  • Fler än 7 000 likes på Facebook och våra postningar där har visats mer än 15 miljoner gånger.
  • Fler än 1 800 följare på Twitter och mer än 6 miljoner visningar. 16 000 retweets, 9 000 favoritmarkeringar och 118 000 klick på länkar.
  • I vårt publiceringssystem har 180 redaktörer postat mer än 17 000 länkar, skrivit mer än 12 000 kommentarer och avlagt mer än 70 000 röster.
  • radio bubb.la har lyssnats på vid mer än 84 000 tillfällen. Enbart vår egen nätradiokanal (exklusive podcast) har fått 25 000 spelningar av mer än 4 400 unika lyssnare.

Bakgrund – varför bubb.la?

Behovet av en samordnad frihetlig insats i opinionsbildning och nyhetsförmedling har länge varit stort – som svensk libertarian inser man snabbt sin marginaliserade position. Alla etablerade medier – och för den delen alla etablerade politiska partier – försvarar i grunden samma idéer. De trängs i mitten och tävlar om vem som kan vara de bästa socialdemokraterna. Framgångsrika politiska alternativmedier drivs framför allt av främlingsfientliga grupper samt den autonoma vänstern. För svenska libertarianer har det länge känts som ett vakuum att vi inte har våra egna alternativmedier, så det är naturligt att sådana medier börjar dyka upp. Och några av oss måste vara de som startar dem.

Vi hade ett team på plats som hade arbetat med en ny hemsida för tidskriften Nyliberalen och började fundera på vad nästa projekt skulle vara. Under våren och försommaren 2014 växte ett antal idéer fram och till slut började vi i början av juni att göra detaljerade planer för det som skulle komma att bli bubb.la. Den 23 juni påbörjades det tekniska arbetet med siten och redan samma dag kunde den första länken publiceras.

Inom en vekca var bubb.la en fullt fungerande nyhetssite som från en webbesökares perspektiv såg ut och fungerade ungefär som den site som finns idag. Se nedan ett snapshot från Wayback Machine daterat 18 juli 2014:

Screen Shot 2015-06-22 at 02.39.52

Inspiration och föregångare

Vi hade flera inspirationskällor men den främsta var Drudge Report som trots sin extrema enkelhet – en enda sida med enbart länkar till andra siter – fått en betydelsefull roll i det amerikanska medialandskapet. Det var ett bevis för att man kunde göra mycket bara genom att aggregera andras material, göra urval och skriva rubriker. Till skillnad från en nättidning kan ett sådant projekt bedrivas med begränsade resurser – Drudge Report är fortfarande i allt väsentligt ett enmansprojekt, trots 19 miljoner unika besökare i månaden.

Istället för att ha en person arbetande heltid med att hålla siten uppdaterad, tänkte vi oss att crowdsourca så att dussintals personer kunde dela på arbetet. Här var förebilden Reddit, Slashdot, Hacker News och andra kollaborativa länkaggregatorer. En av de möjligheter vi övervägde initialt, även om vi till slut valde en annan väg, var att basera bubb.la på Reddits open source-kodbas.

Vid det här laget har bubb.la ett sofistikerat system för nyhetsurval och rubriksättning där mer än hundra redaktörer postar länkar, redigerar rubriker, röstar för att avgöra vad som ska publiceras, diskuterar nyhetsvärdering i kommentarstrådar, ser var de ligger till på topplistor över redaktörsaktivitet och mycket annat. Det interna nyhetsrummet är också ett förstklassigt sätt att läsa nyheter eftersom alla länkar syns direkt när de postas och kan navigeras på många olika sätt sätt. Hittills har mer än 180 redaktörer postat 17 000 länkar, skrivit 12 000 kommentarer och avlagt 70 000 röster.

Redaktionen – bubb.la:s primära community

bubb.la-redaktionen är en brokig skara som bara har gemensamt att de vill vara en del av att driva en libertariansk nyhetsförmedling. Från början letade vi efter personer att bjuda in framför allt i Frihetsfronten och internetgrupper för libertarianer, men även i exempelvis Fria Moderata Studentförbundet där det finns relativt många med nyliberal inriktning.

Över tid har många – kanske hälften – av redaktörerna kommit in i projektet efter att som läsare hört av sig med nyhetstips, idéer och frågor. Det är otaliga helt nya bekantskaper för oss som startade projeketet och relativt många som inte varit politiskt aktiva tidigare. Många har också blivit redaktörer efter att ha donerat pengar i någon av våra crowdfundingkampanjer.

Sett från utsidan är bubb.la ett strikt libertarianskt projekt, men vi är inte extremt strikta med att alla deltagare ska vara renläriga libertarianer. Ett krav är dock att alla redaktörer måste förstå libertarianska principer tillräckligt väl för att upprätthålla den libertarianska linjen i det redaktionella arbetet. Det finns till exempel redaktörer som godtar ett visst mått av beskattning eller vissa begränsningar av människors rätt att äga och bära vapen, men de är väl medvetna om att bubb.la aldrig torgför sådana uppfattningar i sina rubriker.

Även om vi som individer kan vara intresserade av att utröna vilken sorts libertarianism som är den bästa är detta inte något som bubb.la sysslar med. Vi använder en bred definition och ger vårt stöd till alla möjliga strömningar inklusive klassiska liberaler, individualanarkister, paleolibertarianer, anarkokapitalister, objektivister, agorister, konstitutionalister, och neoaristoteliker.

Läsarskaran – bubb.la:s sekundära community

Förutom den mindre grupp som driver bubb.la – antalet varierar men är oftast mellan 100 och 200 personer – finns en större grupp som följer projektet som nyhetsläsare och även de är förstås en mycket viktig del av verksamheten. Särskilt våra drygt 7 000 följare på Facebook är en ständig källa till intressanta kommentarer, nyhetstips och ibland även viss frustration.

bubb.la har aldrig haft en bestämd målgrupp, utan tvärtom har den frågan aktivt ignorerats. Det uttalade målet har varit att göra en nyhetssite som passar de som jobbar med siten. Vilka som därutöver har velat följa oss har vi inte brytt oss så mycket om och det har i många stycken varit en överraskning.

Det finns knappast mer än ett tusental medvetna libertarianer i Sverige och merparten av dessa började följa bubb.la från ett tidigt stadium. Utöver dessa fick vi tidigt många läsare som kan beskrivas som borgerliga eller liberala i allmänhet, personer som kanske sympatiserar med något av allianspartierna men lutar i libertariansk riktning. Nästa större grupp vi kunnat identifiera är teknologer, som framför allt började hitta till siten när Lars Wilderäng skrev om bubb.la på sin blogg.

Över tid har vi sett en lite oväntad grupp som fattat tycke för siten, nämligen sverigedemokrater och SD-sympatisörer i allmänhet. Dessa har sedan länge vana av att använda alternativmedier och söka information på okonventionella sätt, så steget var förmodligen kort för dem att lägga till bubb.la i sin nyhetsrutin. Den relativt stora mängden SD-sympatisörer har skapat ett visst mått av friktion i kommentarerna till våra postningar till sociala medier, eftersom dessa människors åsikter på många punkter skiljer sig från bubb.la:s politiska linje.

Bland annat blir detta tydligt när vi länkar till nyheter om narkotikapolitik. För bubb.la är ett förespråkande av total narkotikalegalisering en självklar ståndpunkt, men många läsare har invändningar när vi postar länkar med drogliberal vinkling. Ett annat exempel är värnpliktsfrågan, där bubb.la-redaktörerna blev smått chockerade när många läsare hårdnackat försvarade något som vi betraktar som en form av slaveri. Vid ett tillfälle började vi posta extra många länkar om värnpliktsfrågan för att få tillfällen att ta debatter med våra läsare i kommentarstrådar och förhoppningsvis övertyga några av dem om att värnplikt är en förkastlig idé. Men oftare än inte kan redaktörerna luta sig tillbaks och se hur läsare håller den libertarianska linjen i diskussionstrådarna och gör slarvsylta av trollen.

Vårt läsarcommunity är framför allt ett stort stöd för redaktörerna. Dels kommer många nyhetslänkar som tips från läsare, dels hjälper läsarna oss att hålla oss på tårna genom att påpeka när vi inte håller den nivå de har kommit att förvänta sig. Vi skrattar ofta gott åt roliga och elaka kommentarer från läsare och postar dem i vår interna diskussionsgrupp för underhållning.

Screen Shot 2015-06-22 at 03.27.18Om det finns någon tydlig gemensam nämnare för såväl de som driver bubb.la och de som följer oss så är det kanske en djup avsmak mot Miljöpartiet. Vi har sympatisörer för de flesta partier – till och med en person som röstar på Vänsterpartiet gjorde en generös donation i vår crowdfunding – men alla tycks förenas i fientlighet mot Miljöpartiet. Under hösten 2014 var vi pådrivande i att sprida information om Åsa Romsons olika skandaler, bland annat frågan om den miljöfarliga bottenfärgen på hennes båt – en fråga som efter att vi drivit den i några veckor till slut plockades upp av etablerade medier. Vi har med förtjusning konstaterat att Miljöpartiets väljarstöd har halverats sedan vi startade bubb.la och vi tar fortfarande varje tillfälle att punktmarkera dem.

Här intill ser du en bild från Twittercensus som visar att bubb.la-följarna finns utspridda i en mängd olika grupper på Twitter.

 

Gradvis mer sofistikerade redaktionella verktyg

Till en början var det redaktionella systemet – kallat “newsroom” – ganska primitivt. Man kunde posta länkar, sätta rubriker och det fanns ett simplicistiskt system för att rösta på länkar. Över tid har dessa verktyg gjorts allt mer sofistikerade och vid det här laget är bubb.la ett tämligen avancerat system under ytan även om siten från användarnas perspektiv fungerar precis likadant.

En av de första stora utvecklingsprojekten var att automatisera postningar till sociala medier. Vi publicerar hundratals länkar varje vecka och det blir ett hopplöst arbete att posta dem manuellt till Facebook och Twitter. Dessutom ville vi att redaktörerna skulle styra postningarna, så ett automatiserat system togs fram där länkar läggs i en postningskö där ordningen avgörs baserat på hur redaktörer röstat samt länkarnas färskhet.

För att uppmuntra till mer aktivitet togs verktyg fram för att mäta hur mycket olika redaktörer bidragit med. Vi gör ingen stor sak av placeringarna på listorna, men det är ofta motiverande att se hur man ligger till jämfört med andra. Och det händer att vissa redaktörer tävlar med varandra om den ena eller andra placeringen.

När mängden länkar började växa byggde vi in ett system för ämnestaggar för att kunna bryta ner de tolv avdelningarna i mer specifika kategorier (för tillfället finns ca 3 000 sådana taggar). Vi skapade också möjlighet att söka i arkivet och olika typer av verktyg för att posta och redigera länkar. Ett exempel är en funktion för att spåra ändringar som gör det lättare för flera redaktörer att samarbeta kring en viss länk eller rubrik.

Funktioner som är under utveckling är bland annat olika typer av notifikationer för att ge redaktörer mer feedback på saker de gör i systemet samt funktioner för att ha diskussioner redaktörer emellan. I dagsläget använder vi en sluten Facebook-grupp för intern kommunikation men inom kort hoppas vi flytta alla diskussioner till själva bubb.la.

bubb.la premium

Screen Shot 2015-06-22 at 05.14.51Den största nyutvecklingen som pågår för tillfället – och som använder sig av många av de sofistikerade funktionerna i det redaktionella systemet – är en betalversion av bubb.la som går under arbetsnamnet bubb.la premium. Detta är ett av flera men kanske det viktigaste försöket att tillhandahålla långsiktig finansiering av projektet. Exakt när den lanseras för allmänheten är inte bestämt, men den testas redan i liten skala av en handfull betalande användare.

När tjänsten lanseras kommer man för 49 kr per månad – förutom chansen att supporta projektet – möjlighet att söka i arkivet med mer än 17 000 länkar, filtrera vad som visas på förstasidan, utforska nyheter via ca 3 000 ämnestaggar samt få personligt anpassade mailutskick med nyhetslänkar. En mängd ytterligare funktioner är planerade, men innan vi gör mer specifika planer vill vi ha feedback från ett större antal betalande användare och i så stor utsträckning som möjligt följa deras önskemål.

Om du är intresserad av att vara en av testarna, hör av dig till info@bubb.la. Priset är 500 kr för ett år och förutom de existerande funktionerna får du alltså vara med i den referensgrupp som utformar framtida funktioner.

radio bubb.la

Radio-bubbla-Martin-och-BorisI oktober 2014 uppstod idén att starta en ljudversion av radio bubb.la och ett par veckor senare startade sändningarna med mig själv och Boris Benulic som programvärdar. Konceptet är enkelt och har varit oförändrat från starten – vi går igenom de länkar som finns på bubb.la:s förstasida och refererar, analyserar och kommenterar ett urval av dem. Alla sändningar görs live och helt improviserat, vi bestämmer inte ens i förväg vilka länkar vi ska prata om, utan det beror på vilket humör vi är på för dagen.

Vi har gjort drygt 80 avsnitt av radio bubb.la, vanligtvis mellan 90 och 120 minuter per avsnitt. Hur många lyssnare vi har är svårt att säga eftersom vi publicerar materialet på flera olika sätt, men här är några ledtrådar: Vår egen nätradiokanal där vi gör direktsändningarna och resten av dynget spelar ett urval av arkivmaterial har lyssnats på vid mer än 25 000 tillfällen av mer än 4 400 unika lyssnare. Vår podcastversion har fått mer än 32 000 spelningar och de enskilda nyhetsinslagen som publiceras som separata ljudklipp har lyssnats på sammanlagt 27 000 gånger.

De lyssnarkommentarer vi har blivit allra gladast över är de dussintals personer som sagt att radio bubb.la börjat ersätta P1 i deras radiovanor – något vi fått höra från de mest oväntade håll, även många som inte har något tidigare intresse för libertarianska idéer.

Vi har periodvis bjudit in intressanta personer som gäster och gjort specialprogram där vi dels intervjuat gästen, dels låtit gästen kommentera nyheter. Några av gästerna har varit Rick Falkvinge, Dag Öhrlund, Eli Göndör, Hanif Bali, Thomas Gür, Henrik Alexandersson, Mattias Svensson, Erik Lakomaa, Anders Varveus, Patrik Strömer och Andreas Henriksson. Dessutom har ett antal personer från våra egna kretsar varit återkommande medvärdar i programmet, framför allt Sofia Arkestål och Gustav Nilsonne.

Under en tid gjorde vi på lördagar direktsändningar med livepublik på kaféet Twang på Södermalm. Antalet personer i publiken varierade, men många gånger var det fullt framför scenen. Sedan vi upphörde med detta är det många som efterfrågat att vi återupptar dessa evenemang och vi hoppas att vi ska få möjlighet att göra det.

Vi har även gjort ett antal specialsändningar – bland annat reportage från Ingeborgs Bageri när företaget utsattes för blockad av facket, direktsändning från rättegången i Kraft & Kultur-fallet (där en av radio bubb.la:s programledare var en av de åtalade) och inspelade föreläsningar från ESFLC, en libertariansk konferens i Berlin. Det finns en uppsjö av liknande idéer till reportage och annat och en djupt känd lust att genomföra dem – det som sätter gränserna är vår möjlighet att göra ännu mer obetalt arbete. För min egen del är det en stor dröm att kunna ägna mer tid åt radion och förverkliga fler av dessa idéer.

Radion har även varit en viktig kanal för att rekrytera nya redaktörer, flera av de bästa tillskotten har varit personer som hört av sig med kommentarer efter att ha lyssnat på programmet.

Pressklipp, diskussioner och blogginlägg

Många skriver till oss och om oss med beröm. Det är något alldeles särskilt att få höra att radio bubb.la ersatt behovet av att lyssna på P1 eller bara få uppskattning, men det mest intressanta är när diskussionerna handlar om medielandskapet och hur vi påverkar det. Här är några exempel på vad som skrivits om bubb.la sedan starten:

Liberal nyhetssajt ska sticka hål på vänsterbubbla (Dagens Opinion, 2014-07-15)

Nya medier inte bara en fråga om format (Sundsvalls Tidning, 2014-07-15)

Bubb.la – ny nyliberal sajt, ska vara motvikt mot vänstervridning (Flashback, 2014-07-16)

Ny liberal nyhetstjänst: Bubb.la (Cornucopia, 2014-07-17)

Ny intressant site (Ipse Cogita, 2014-07-18)

Liberal nyhetsrapportering (Ambjörn Hedblom, 2014-07-21)

En ny liberal nyhetsportal, bubb.la! (Helt seriöst, 2014-07-21)

Bubb.la – den första nyhetsbubblan (Mattias Lundbäck, 2014-07-29)Screen Shot 2015-03-25 at 18.02.38

bubb.la – för ett varierat nyhetsutbud (Henrik Alexandersson, 2014-08-01)

Liberal nyhetsvärdering (Per Gudmundson/SvD, 2014-08-04)

Bubb.la: Om ett år är vi en av Sveriges största nyhetssidor (Makthavare.se, 2014-08-25)

Så utmanar han “vänstermedia” (Nyheter Idag, 2014-08-26)

Akta dig för “Liberaler” (Nyheter Idag, 2014-08-29)

Bubb.la – en del av ett nytt medielandskap (Henrik Alexandersson, 2014-10-07)

Sex månader med bubb.la (Martin Eriksson/Frihetligt, 2014-12-23)Screen Shot 2015-06-22 at 05.07.05

Vad är bubb.la och radio bubb.la? (Sofia Arkestål, 2015-03-24)

Politism vs bubb.la i paneldiskussion i regi av Makthavare om modern opinionsjournalistik (Sofia Arkestål/Makthavare/Youtube, 2015-03-25)

Fler borde lyssna på Radio bubbla! (Fnordspotting, 2015-03-25)

SDs Samtiden kapar liberala Bubb.la (Dagens Opinon, 2015-04-08)

Boris har sin egen radiokanal i retten (Nord24, 2015-04-17)

Företagare köper kakor för Ingeborgs (Corren 2015-05-06)

Negativa reaktioner

Självklart kan man inte starta ett politiskt projekt som bubb.la utan att bli föremål för en hel del kritik. Ett av de vanligaste klagomålen är att vi inte är neutrala, utan vinklar nyhetsurval och rubriker i vissa riktningar. Vårt svar är förstås att detta är helt avsiktligt – det är inte en bug utan en feature.

Ett annat klagomål och det som kanske skapat mest friktion, är att bubb.la länkar till alla möjliga siter, oavsett om vi sympatiserar med dem eller inte. Om en viss site är ensamma om en nyhet som vi tycker är värd att rapportera, eller har bättre rapportering – då länkar vi till den utan att för den sakens skull ställa oss bakom något annat siten har publicerat. Kort sagt är idén om att länk=endorsement rent apart om man inte håller på med triggerwarnings och kulturmarxism.

Intressant nog är det ingen som har klagat på våra många länkar till ETC och andra vänstersiter, men däremot har tongångarna bitvis varit mycket upprörda när vi länkat till invandringskritiska siter som Fria Tider, Avpixlat och Samtiden. Allt sammantaget är det en extremt liten del av våra länkar (den som är nyfiken kan ta del av komplett statistik), men det har räckt för vissa personer för att försöka stämpla oss som bruna, SD-sympatisörer osv.

Inget kunde vara längre från sanningen, men som bekant är tongångarna sällan lugna och sansade när det handlar om sådant. Även internt i redaktörsgruppen har detta ibland skapat oro för att bubb.la ska få dåligt rykte när högprofilerade personer uttalat sig negativt. Bitvis har det liknat ren smutskastning och vi har reagerat därefter – genom att rakryggat försvara våra publicistiska idé och göra det maximalt tydligt att vi inte har några sympatier för oseriösa och främlingsfientliga medier.

Upprördheten över länkar till illa omtyckta siter trappades upp inför riksdagsvalet i september och mattades därefter av snabbt. Både externt och internt har vi upplevt betydligt mer begränsade och sansade diskussioner. Förhoppningsvis har vi etablerat vår libertarianska position tillräckligt tydligt för att alla försök att stämpla oss som bruna framstår som så löjliga de alltid har varit.

Övriga sidoprojekt

Från början har tanken varit att bubb.la bara ska vara en komponent i ett ekosystem av frihetliga nyhetskanaler och andra informationstjänster. Här följer några exempel på andra saker vi har gjort längs vägen.

Kryssa Frihet

I riksdagsvalrörelsen 2014 tog vi fram en enkel informationshemsida som listade de mest frihetliga kandidaterna i olika valkretsar. Det fanns egentligen inte tillräckligt många libertarianska kandidater för att göra en sådan site meningsfull,men vi var generösa och inkludera även kandidater som kunde uppfattas som “libertarian leaning”.

Frihetligt

logo-transp-smallSiten du läser på just nu skapades för att vi upptäckte en begränsning med bubb.la. På en site för generella nyheter där Opinion är en av tolv avdelningar måste vi vara selektiva, så det publiceras många bra texter som aldrig länkas. Därför skapade vi en separat site som var tänkt att samla så mycket som möjligt av allt libertarianskt opinionsmaterial som publiceras på svenska. Vi började samla in inlägg från ett 30-tal bloggar och drev projektet i ungefär en månad då vi publicerade mer än 500 länkar.

Sedan lades projektet på is på grund av tidsbrist. Dygnet har bara så många timmar och vi var tvungna att fokusera på annat, framför allt andra bubb.la-relaterade projekt (för min egen del var det framför allt radio bubb.la som började ta upp en stor del av min tid). Vi har hela tiden haft för avsikt att återstarta Frihetligt och har gjort en rad tekniska vidareutvecklingar för att automatisera en större del av arbetsflödet. Med lite tur kan Frihetligt göra comeback i höst, lagom till sitt eget ettårsjubileum.

Vi som vill att Åsa Romson ska avgå

En Facebook-sida som startades av en person i bubb.la-kretsen. Vi hjälpte från början till att ge uppmärksamhet till sidan och på några dagar växte den till att få flera gånger fler följare än bubb.la. Under den här perioden försökte vi och flera andra alternativmedier och bloggare dra uppmärksamhet till ett antal skandaler som Åsa Romson var involverad i samt hennes till synes generella inkompetens.

Romson-sidan blev en kanal där allt som publicerades nådde en mycket större räckvidd och en mer specifik målgrupp. Efter ett par veckor fick vi till slut etablerade medier att börja granska Åsa Romson, men det märktes att det var mycket motvilligt från deras sida. Än idag publicerar Facebook-sidan Romson-kritiska artiklar som publiceras i olika medier.

Frihetsfika

LOL figurI mars 2015 satte livsmedelsfacket Ingeborgs Bageri i blockad och stämde dem sedan på 650 000 kr, mer än dubbelt så mycket som företaget omsätter på ett år. Vi uppmärksammade detta från början på bubb.la, genom inslag i radio bubb.la och genom att sprida ordet på andra sätt. Vi crowdfundade för att köpa in mobil inspelningsutrustning så att radio bubb.la kunde åka till Linköping och rapportera från platsen. Men vi kände ändå att vi ville göra mer och när vi frågade Sema Mehdi på bageriet vad de mest av allt behövde svarade hon – mer försäljning.

Så vi funderade på hur vi kunde öka Ingeborgs försäljning och bestämde oss för att göra ett experiment. Vi satte igång en kampanj för att hitta företag som ville köpa fika från bageriet och ordnade transporter från Linköping till företagens kontor i Stockholm. På detta sätt kunde man under en tid prenumerera på Frihetsfika på samma sätt som man prenumererar på andra produkter och tjänster till en kontorsmiljö.

Det var ett roligt projekt och det var fantastiskt att se hur många företagare som var intresserade av att hjälpa till – vi fick mer än 300 intresseanmälningar. Men i slutändan tog det upp för mycket av vår tid för att vara långsiktigt hållbart och när vi tog sommarupphåll meddelade vi kunderna att vi inte är säkra på om verksamheten återupptas till hösten.

Happy Bubbles

Happy-bubbles-logotyp-590x400Happy Bubbles är ett företag som startades under våren 2015 och består av kärnteamet bakom bubb.la, nämligen de tre personer som arbetat så gott som heltid med projektet sedan starten – förutom jag och Sofia bubb.la:s programmerare Jaskaran. Genom Happy Bubbles kan vi använda kompetens som ansamlats kring bubb.la-projektet för kommersiella uppdrag.

Exempel på vad vi gjort för kunder hittills är rådgivning i samband med crowdfundingkampanjer och annan marknadsföring, webutveckling, podcastproduktion och foto. Om du är intresserad av att få tillgång till den kapacitet som ligger bakom bubb.la kan du höra av dig till info@happybubbles.se, så kan vi se om vi kan hitta ett projekt av gemensamt intresse.

Framtiden

Efter ett år känner vi att vi lagt en stark grund – men det är just en grund. Tanken med bubb.la har från början varit att skapa en sfär av nya medier där bubb.la är navet som binder samman en mängd andra projekt.

Vi har en rad olika projekt planerade för det kommande året: Utöka radio bubb.la med fler reportage, gäster och sändingar med livepublik. Återuppliva och utvidga Frihetligt med fler källor och funktioner. Lansera en ny site som fokuserar på mediakritik och fördjupar vår mediabevakning parallellt med hur Frihetligt fördjupar vår opinionsbevakning. Möjliggöra för läsare att skriva kommentarer direkt på bubb.la och själva posta länkar och föreslå rubriker. Det finns en uppsjö av idéer, i många fall även långt gången planering och omfattande förberedelser.

Det vi framför allt saknar är fler som vill engagera sig och arbeta med de olika projekten. Därför vill vi säga till dig som läser: Om du vill vara med och bygga nya frihetliga mediakanaler, hör av dig till oss – skicka ett meddelande till info@bubb.la och berätta om vem du är och vad du tror att du kan hjälpa till med!

+ There are no comments

Add yours